>AT4G38900.1 | bZIP protein 
AAAAAAATCAAAGGGGAGAGAAAATTGCGGAGGAAAAAAGAAAAGAAAGAGAAAATGGCT 
CTGTGATTCTCCAATTTCTATAGAGAGAGAGAGAAGAAGAAGATTGATTAGATAAGTTTC 
TTAATTCAACGTTGAGAGACAGAGAGAAAAAAAAAAAAAGATTTTGTCATTCTTCAAAAT 
ACGTTCTCGCCATTTGCGCCATTGATTAATTCAAGTGCGTTGAAGTTAGAGGTAACCACC 
AACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCTGATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAAACTTTGA 
TGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTCTTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACACAAAGCT 
TGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTATTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACTGCATTAT 
CCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAAGTGTAACAGTGATATGATCCAGAGACTTCATTC 
ATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCATTCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCGATTTAAA 
CCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCCTCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACAGTGGCAA 
ACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCCCAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGTTTTCTCA 
GATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTCGCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTAATCATTC 
ACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTTCTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGTTAAGCCC 
TTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTCAATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGTTTAACAG 
CAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTTCACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTAGCTCCTT 
GAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAGAAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTGATATCCC 
CAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGATCCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTTTTTCTGG 
TGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTCTAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGAGCTGCGA 
AAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGCTATGGATGATCTCTTCTCAGCATATATGAATCT 
TGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTCTGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTAATGAGAA 
TAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGCAAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTGATACGGA 
AGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAGTGCCAATAATAATATGAATTCTTCTGGTGAAAA 
GAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGCTGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCAGACATTA 
CAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTTCATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATGAATCTCT 
AAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTATGTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATTCGGTTGA 
TGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCATCGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTGCAGCGGA 
AATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAAACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACCCTAAACG 
TGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTTGACTAACATTACCGGTTTATAATCAAATATTCT 
GATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCAGAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCAGCACGGT 
CAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAGTAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACTCTTCAGA 
CCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGCTCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTACAATGTT 
ATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTTTGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTACTGCATTA 
TCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAAATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGGCTTCAAG 
CAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCGATGGTATACATTTCTCTTCACATTGTATCAAAT 
TTACGATATTATTAACATGACTTTAACAAAAAATGGAACCAGATCCTATATGCTTTAAAA 
AAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAATGTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGCTTTGCAG 
CTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAGTCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGTGAGAGCA 
GTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGATGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTCCAGCAAC 
TCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGCCACAACAGATGCAGCAACAGTCTCATCAGCAGA 
ACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAAAATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGAGAAGTTG 
TTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTTTTCAACAAGTTACATATCAAATCAAACATTATA 
TTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAATTTACATATATATCATATAAGTCCAAGAAATTT 
AATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGAAAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGATATAGGTA 
TGAACTATGAACACAAGTTATATGTAATGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAAAGATTCT 
CTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.1 | bZIP protein 
AAAAAAATCAAAGGGGAGAGAAAATTGCGGAGGAAAAAAGAAAAGAAAGAGAAAATGGCT 
CTGTGATTCTCCAATTTCTATAGAGAGAGAGAGAAGAAGAAGATTGATTAGATAAGTTTC 
TTAATTCAACGTTGAGAGACAGAGAGAAAAAAAAAAAAAGATTTTGTCATTCTTCAAAAT 
ACGTTCTCGCCATTTGCGCCATTGATTAATTCAAGTGCGTTGAAGTTAGAGGTAACCACC 
AACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCTGATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAAACTTTGA 
TGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTCTTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACACAAAGCT 
TGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTATTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACTGCATTAT 
CCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAAGTGTAACAGTGATATGATCCAGAGACTTCATTC 
ATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCATTCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCGATTTAAA 
CCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCCTCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACAGTGGCAA 
ACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCCCAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGTTTTCTCA 
GATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTCGCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTAATCATTC 
ACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTTCTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGTTAAGCCC 
TTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTCAATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGTTTAACAG 
CAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTTCACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTAGCTCCTT 
GAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAGAAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTGATATCCC 
CAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGATCCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTTTTTCTGG 
TGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTCTAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGAGCTGCGA 
AAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGCTATGGATGATCTCTTCTCAGCATATATGAATCT 
TGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTCTGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTAATGAGAA 
TAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGCAAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTGATACGGA 
AGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAGTGCCAATAATAATATGAATTCTTCTGGTGAAAA 
GAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGCTGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCAGACATTA 
CAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTTCATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATGAATCTCT 
AAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTATGTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATTCGGTTGA 
TGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCATCGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTGCAGCGGA 
AATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAAACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACCCTAAACG 
TGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTTGACTAACATTACCGGTTTATAATCAAATATTCT 
GATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCAGAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCAGCACGGT 
CAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAGTAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACTCTTCAGA 
CCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGCTCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTACAATGTT 
ATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTTTGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTACTGCATTA 
TCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAAATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGGCTTCAAG 
CAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCGATGGTATACATTTCTCTTCACATTGTATCAAAT 
TTACGATATTATTAACATGACTTTAACAAAAAATGGAACCAGATCCTATATGCTTTAAAA 
AAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAATGTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGCTTTGCAG 
CTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAGTCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGTGAGAGCA 
GTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGATGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTCCAGCAAC 
TCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGCCACAACAGATGCAGCAACAGTCTCATCAGCAGA 
ACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAAAATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGAGAAGTTG 
TTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTTTTCAACAAGTTACATATCAAATCAAACATTATA 
TTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAATTTACATATATATCATATAAGTCCAAGAAATTT 
AATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGAAAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGATATAGGTA 
TGAACTATGAACACAAGTTATATGTAATGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAAAGATTCT 
CTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.1 | bZIP protein 
AAAAAAATCAAAGGGGAGAGAAAATTGCGGAGGAAAAAAGAAAAGAAAGAGAAAATGGCT 
CTGTGATTCTCCAATTTCTATAGAGAGAGAGAGAAGAAGAAGATTGATTAGATAAGTTTC 
TTAATTCAACGTTGAGAGACAGAGAGAAAAAAAAAAAAAGATTTTGTCATTCTTCAAAAT 
ACGTTCTCGCCATTTGCGCCATTGATTAATTCAAGTGCGTTGAAGTTAGAGGTAACCACC 
AACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCTGATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAAACTTTGA 
TGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTCTTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACACAAAGCT 
TGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTATTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACTGCATTAT 
CCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAAGTGTAACAGTGATATGATCCAGAGACTTCATTC 
ATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCATTCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCGATTTAAA 
CCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCCTCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACAGTGGCAA 
ACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCCCAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGTTTTCTCA 
GATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTCGCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTAATCATTC 
ACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTTCTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGTTAAGCCC 
TTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTCAATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGTTTAACAG 
CAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTTCACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTAGCTCCTT 
GAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAGAAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTGATATCCC 
CAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGATCCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTTTTTCTGG 
TGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTCTAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGAGCTGCGA 
AAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGCTATGGATGATCTCTTCTCAGCATATATGAATCT 
TGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTCTGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTAATGAGAA 
TAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGCAAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTGATACGGA 
AGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAGTGCCAATAATAATATGAATTCTTCTGGTGAAAA 
GAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGCTGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCAGACATTA 
CAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTTCATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATGAATCTCT 
AAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTATGTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATTCGGTTGA 
TGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCATCGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTGCAGCGGA 
AATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAAACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACCCTAAACG 
TGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTTGACTAACATTACCGGTTTATAATCAAATATTCT 
GATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCAGAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCAGCACGGT 
CAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAGTAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACTCTTCAGA 
CCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGCTCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTACAATGTT 
ATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTTTGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTACTGCATTA 
TCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAAATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGGCTTCAAG 
CAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCGATGGTATACATTTCTCTTCACATTGTATCAAAT 
TTACGATATTATTAACATGACTTTAACAAAAAATGGAACCAGATCCTATATGCTTTAAAA 
AAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAATGTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGCTTTGCAG 
CTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAGTCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGTGAGAGCA 
GTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGATGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTCCAGCAAC 
TCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGCCACAACAGATGCAGCAACAGTCTCATCAGCAGA 
ACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAAAATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGAGAAGTTG 
TTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTTTTCAACAAGTTACATATCAAATCAAACATTATA 
TTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAATTTACATATATATCATATAAGTCCAAGAAATTT 
AATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGAAAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGATATAGGTA 
TGAACTATGAACACAAGTTATATGTAATGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAAAGATTCT 
CTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.2 | bZIP protein 
TCGAGTTTTTTTTTACTATTCTCTCTCGAGAAAAAAAAAATCAAAGGGGAGAGAAAATTG 
CGGAGGAAAAAAGAAAAGAAAGAGAAAATGGCTCTGTGATTCTCCAATTTCTATAGAGAG 
AGAGAGAAGAAGAAGATTGATTAGATAAGTTTCTTAATTCAACGTTGAGAGACAGAGAGA 
AAAAAAAAAAAAGATTTTGTCATTCTTCAAAATACGTTCTCGCCATTTGCGCCATTGATT 
AATTCAAGTGCGTTGAAGTTAGAGGTAACCACCAACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCT 
GATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAAACTTTGATGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTC 
TTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACACAAAGCTTGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTA 
TTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACTGCATTATCCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAA 
GTGTAACAGTGATATGATCCAGAGACTTCATTCATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCAT 
TCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCGATTTAAACCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCC 
TCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACAGTGGCAAACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCC 
CAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGTTTTCTCAGATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTC 
GCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTAATCATTCACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTT 
CTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGTTAAGCCCTTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTC 
AATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGTTTAACAGCAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTT 
CACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTAGCTCCTTGAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAG 
AAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTGATATCCCCAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGAT 
CCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTTTTTCTGGTGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTC 
TAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGAGCTGCGAAAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGC 
TATGGATGATCTCTTCTCAGCATATATGAATCTTGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTC 
TGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTAATGAGAATAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGC 
AAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTGATACGGAAGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAG 
TGCCAATAATAATATGAATTCTTCTGGTGAAAAGAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGC 
TGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCAGACATTACAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTT 
CATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATGAATCTCTAAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTAT 
GTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATTCGGTTGATGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCAT 
CGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTGCAGCGGAAATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAA 
ACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACCCTAAACGTGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTT 
GACTAACATTACCGGTTTATAATCAAATATTCTGATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCA 
GAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCAGCACGGTCAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAG 
TAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACTCTTCAGACCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGC 
TCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTACAATGTTATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTT 
TGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTACTGCATTATCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAA 
ATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGGCTTCAAGCAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCG 
ATGGTATACATTTCTCTTCACATTGTATCAAATTTACGATATTATTAACATGACTTTAAC 
AAAAAATGGAACCAGATCCTATATGCTTTAAAAAAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAAT 
GTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGCTTTGCAGCTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAG 
TCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGTGAGAGCAGTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGA 
TGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTCCAGCAACTCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGC 
CACAACAGATGCAGCAACAGTCTCATCAGCAGAACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAA 
AATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGAGAAGTTGTTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTT 
TTCAACAAGTTACATATCAAATCAAACATTATATTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAA 
TTTACATATATATCATATAAGTCCAAGAAATTTAATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGA 
AAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGATATAGGTATGAACTATGAACACAAGTTATATGTAA 
TGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAAAGATTCTCTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.2 | bZIP protein 
TCGAGTTTTTTTTTACTATTCTCTCTCGAGAAAAAAAAAATCAAAGGGGAGAGAAAATTG 
CGGAGGAAAAAAGAAAAGAAAGAGAAAATGGCTCTGTGATTCTCCAATTTCTATAGAGAG 
AGAGAGAAGAAGAAGATTGATTAGATAAGTTTCTTAATTCAACGTTGAGAGACAGAGAGA 
AAAAAAAAAAAAGATTTTGTCATTCTTCAAAATACGTTCTCGCCATTTGCGCCATTGATT 
AATTCAAGTGCGTTGAAGTTAGAGGTAACCACCAACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCT 
GATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAAACTTTGATGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTC 
TTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACACAAAGCTTGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTA 
TTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACTGCATTATCCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAA 
GTGTAACAGTGATATGATCCAGAGACTTCATTCATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCAT 
TCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCGATTTAAACCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCC 
TCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACAGTGGCAAACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCC 
CAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGTTTTCTCAGATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTC 
GCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTAATCATTCACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTT 
CTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGTTAAGCCCTTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTC 
AATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGTTTAACAGCAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTT 
CACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTAGCTCCTTGAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAG 
AAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTGATATCCCCAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGAT 
CCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTTTTTCTGGTGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTC 
TAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGAGCTGCGAAAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGC 
TATGGATGATCTCTTCTCAGCATATATGAATCTTGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTC 
TGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTAATGAGAATAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGC 
AAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTGATACGGAAGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAG 
TGCCAATAATAATATGAATTCTTCTGGTGAAAAGAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGC 
TGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCAGACATTACAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTT 
CATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATGAATCTCTAAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTAT 
GTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATTCGGTTGATGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCAT 
CGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTGCAGCGGAAATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAA 
ACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACCCTAAACGTGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTT 
GACTAACATTACCGGTTTATAATCAAATATTCTGATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCA 
GAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCAGCACGGTCAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAG 
TAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACTCTTCAGACCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGC 
TCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTACAATGTTATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTT 
TGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTACTGCATTATCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAA 
ATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGGCTTCAAGCAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCG 
ATGGTATACATTTCTCTTCACATTGTATCAAATTTACGATATTATTAACATGACTTTAAC 
AAAAAATGGAACCAGATCCTATATGCTTTAAAAAAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAAT 
GTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGCTTTGCAGCTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAG 
TCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGTGAGAGCAGTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGA 
TGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTCCAGCAACTCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGC 
CACAACAGATGCAGCAACAGTCTCATCAGCAGAACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAA 
AATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGAGAAGTTGTTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTT 
TTCAACAAGTTACATATCAAATCAAACATTATATTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAA 
TTTACATATATATCATATAAGTCCAAGAAATTTAATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGA 
AAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGATATAGGTATGAACTATGAACACAAGTTATATGTAA 
TGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAAAGATTCTCTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.2 | bZIP protein 
TCGAGTTTTTTTTTACTATTCTCTCTCGAGAAAAAAAAAATCAAAGGGGAGAGAAAATTG 
CGGAGGAAAAAAGAAAAGAAAGAGAAAATGGCTCTGTGATTCTCCAATTTCTATAGAGAG 
AGAGAGAAGAAGAAGATTGATTAGATAAGTTTCTTAATTCAACGTTGAGAGACAGAGAGA 
AAAAAAAAAAAAGATTTTGTCATTCTTCAAAATACGTTCTCGCCATTTGCGCCATTGATT 
AATTCAAGTGCGTTGAAGTTAGAGGTAACCACCAACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCT 
GATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAAACTTTGATGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTC 
TTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACACAAAGCTTGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTA 
TTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACTGCATTATCCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAA 
GTGTAACAGTGATATGATCCAGAGACTTCATTCATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCAT 
TCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCGATTTAAACCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCC 
TCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACAGTGGCAAACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCC 
CAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGTTTTCTCAGATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTC 
GCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTAATCATTCACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTT 
CTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGTTAAGCCCTTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTC 
AATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGTTTAACAGCAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTT 
CACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTAGCTCCTTGAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAG 
AAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTGATATCCCCAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGAT 
CCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTTTTTCTGGTGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTC 
TAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGAGCTGCGAAAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGC 
TATGGATGATCTCTTCTCAGCATATATGAATCTTGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTC 
TGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTAATGAGAATAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGC 
AAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTGATACGGAAGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAG 
TGCCAATAATAATATGAATTCTTCTGGTGAAAAGAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGC 
TGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCAGACATTACAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTT 
CATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATGAATCTCTAAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTAT 
GTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATTCGGTTGATGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCAT 
CGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTGCAGCGGAAATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAA 
ACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACCCTAAACGTGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTT 
GACTAACATTACCGGTTTATAATCAAATATTCTGATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCA 
GAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCAGCACGGTCAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAG 
TAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACTCTTCAGACCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGC 
TCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTACAATGTTATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTT 
TGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTACTGCATTATCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAA 
ATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGGCTTCAAGCAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCG 
ATGGTATACATTTCTCTTCACATTGTATCAAATTTACGATATTATTAACATGACTTTAAC 
AAAAAATGGAACCAGATCCTATATGCTTTAAAAAAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAAT 
GTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGCTTTGCAGCTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAG 
TCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGTGAGAGCAGTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGA 
TGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTCCAGCAACTCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGC 
CACAACAGATGCAGCAACAGTCTCATCAGCAGAACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAA 
AATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGAGAAGTTGTTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTT 
TTCAACAAGTTACATATCAAATCAAACATTATATTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAA 
TTTACATATATATCATATAAGTCCAAGAAATTTAATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGA 
AAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGATATAGGTATGAACTATGAACACAAGTTATATGTAA 
TGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAAAGATTCTCTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.3 | bZIP protein 
AACCACCAACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCTGATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAA 
ACTTTGATGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTCTTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACA 
CAAAGCTTGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTATTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACT 
GCATTATCCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAAGTGTAACAGTGATATGATCCAGAGAC 
TTCATTCATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCATTCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCG 
ATTTAAACCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCCTCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACA 
GTGGCAAACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCCCAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGT 
TTTCTCAGATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTCGCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTA 
ATCATTCACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTTCTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGT 
TAAGCCCTTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTCAATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGT 
TTAACAGCAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTTCACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTA 
GCTCCTTGAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAGAAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTG 
ATATCCCCAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGATCCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTT 
TTTCTGGTGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTCTAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGA 
GCTGCGAAAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGCTATGGATGATCTCTTCTCAGCATATA 
TGAATCTTGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTCTGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTA 
ATGAGAATAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGCAAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTG 
ATACGGAAGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAGTGCCAATAATAATATGAATTCTTCTG 
GTGAAAAGAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGCTGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCA 
GACATTACAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTTCATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATG 
AATCTCTAAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTATGTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATT 
CGGTTGATGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCATCGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTG 
CAGCGGAAATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAAACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACC 
CTAAACGTGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTTGACTAACATTACCGGTTTATAATCAA 
ATATTCTGATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCAGAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCA 
GCACGGTCAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAGTAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACT 
CTTCAGACCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGCTCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTA 
CAATGTTATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTTTGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTAC 
TGCATTATCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAAATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGG 
CTTCAAGCAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCGATGGTATACATTTCTCTTCACATTGT 
ATCAAATTTACGATATTATTAACATGACTTTAACAAAAAATGGAACCAGATCCTATATGC 
TTTAAAAAAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAATGTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGC 
TTTGCAGCTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAGTCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGT 
GAGAGCAGTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGATGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTC 
CAGCAACTCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGCCACAACAGATGCAGCAACAGTCTCAT 
CAGCAGAACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAAAATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGA 
GAAGTTGTTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTTTTCAACAAGTTACATATCAAATCAAA 
CATTATATTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAATTTACATATATATCATATAAGTCCAA 
GAAATTTAATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGAAAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGAT 
ATAGGTATGAACTATGAACACAAGTTATATGTAATGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAA 
AGATTCTCTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.3 | bZIP protein 
AACCACCAACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCTGATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAA 
ACTTTGATGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTCTTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACA 
CAAAGCTTGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTATTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACT 
GCATTATCCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAAGTGTAACAGTGATATGATCCAGAGAC 
TTCATTCATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCATTCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCG 
ATTTAAACCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCCTCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACA 
GTGGCAAACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCCCAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGT 
TTTCTCAGATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTCGCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTA 
ATCATTCACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTTCTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGT 
TAAGCCCTTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTCAATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGT 
TTAACAGCAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTTCACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTA 
GCTCCTTGAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAGAAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTG 
ATATCCCCAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGATCCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTT 
TTTCTGGTGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTCTAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGA 
GCTGCGAAAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGCTATGGATGATCTCTTCTCAGCATATA 
TGAATCTTGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTCTGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTA 
ATGAGAATAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGCAAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTG 
ATACGGAAGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAGTGCCAATAATAATATGAATTCTTCTG 
GTGAAAAGAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGCTGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCA 
GACATTACAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTTCATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATG 
AATCTCTAAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTATGTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATT 
CGGTTGATGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCATCGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTG 
CAGCGGAAATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAAACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACC 
CTAAACGTGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTTGACTAACATTACCGGTTTATAATCAA 
ATATTCTGATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCAGAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCA 
GCACGGTCAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAGTAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACT 
CTTCAGACCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGCTCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTA 
CAATGTTATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTTTGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTAC 
TGCATTATCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAAATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGG 
CTTCAAGCAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCGATGGTATACATTTCTCTTCACATTGT 
ATCAAATTTACGATATTATTAACATGACTTTAACAAAAAATGGAACCAGATCCTATATGC 
TTTAAAAAAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAATGTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGC 
TTTGCAGCTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAGTCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGT 
GAGAGCAGTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGATGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTC 
CAGCAACTCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGCCACAACAGATGCAGCAACAGTCTCAT 
CAGCAGAACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAAAATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGA 
GAAGTTGTTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTTTTCAACAAGTTACATATCAAATCAAA 
CATTATATTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAATTTACATATATATCATATAAGTCCAA 
GAAATTTAATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGAAAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGAT 
ATAGGTATGAACTATGAACACAAGTTATATGTAATGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAA 
AGATTCTCTGTTTGTTTTGTTTT
>AT4G38900.3 | bZIP protein 
AACCACCAACTTGCATTTTACTCTCCAAAGCTCTGATTTTTCTGTCAAATTCTTTTGAAA 
ACTTTGATGCTTGTTTTCTTCTCATCATTGATTCTTTTTTGATGATAGGTTAGTTCTACA 
CAAAGCTTGATCTTTTAGGGGTTTTCTCTAGTTATTGGAGAGTGGTGAGAATTAGAAACT 
GCATTATCCGATCTAAAATGGGTGATACAGAGAAGTGTAACAGTGATATGATCCAGAGAC 
TTCATTCATCTTTCGGCACTACTTCTTCTTCCATTCCCAAAAATCCCATTTCTCAGCTCG 
ATTTAAACCCTAATTTCATCCGCTCATCAGCTCCTCAATTCTCCAAGCCTTTCAGTGACA 
GTGGCAAACGAATCGGTGTTCCTCCGTCGCACCCCAACTTAATCCCACCGACTTCTCCGT 
TTTCTCAGATCCCGACCACCCGACAACCCGGTTCGCATAATTTTAACCCGGGAGGAGCTA 
ATCATTCACGGTCAATGTCACAGCCCAACTCTTTCTTCTCTTTTGACTCCTTACCTCCGT 
TAAGCCCTTCTCCGTTTCGAGATCACGATGTTTCAATGGAGGATAGAGATTCCGGCGTGT 
TTAACAGCAACCATTCGTTGCCTCCATCGCCGTTCACGAGGTGTAATTCGACCTCTTCTA 
GCTCCTTGAGAGTCGGTGAGAGTTTACCTCCGAGAAAGTCTCATAGACGCTCCAACAGTG 
ATATCCCCAGTGGGTTTAATTCGATGCCTTTGATCCCTCCGAGACCATTGGAGAGGTCTT 
TTTCTGGTGGGGAGTGTGCTGATTGGTCAAAGTCTAATCCTTTTGTGAAGAAGGAATCGA 
GCTGCGAAAGGGAAGGTGTCGGAGAGAGAGAAGCTATGGATGATCTCTTCTCAGCATATA 
TGAATCTTGAAAACATTGATGTGTTGAACTCCTCTGAAGCTGATGATAGCAAGAACGGTA 
ATGAGAATAGGGATGATATGGAGAGCAGCAGAGCAAGCGGGACCAAGACTAACGGTAGTG 
ATACGGAAGGAGAGAGCAGCAGTGTCAATGAGAGTGCCAATAATAATATGAATTCTTCTG 
GTGAAAAGAGAGAGAGCGTGAAGAGAAGAGCGGCTGGAGGAGATATTGCTCCTACCACCA 
GACATTACAGGAGTGTTTCAGTGGACAGTTGTTTCATGGAGAAGTTGTCTTTTGGTGATG 
AATCTCTAAAGCCGCCTCCTTCTCCTGGATCTATGTCAAGGAAAGTTTCCCCTACCAATT 
CGGTTGATGGGAACTCGGGTGCTGCTTTTAGCATCGAGTTCAATAACGGTGAGTTTACTG 
CAGCGGAAATGAAGAAGATCATGGCAAATGATAAACTAGCAGAGATGGCCATGTCTGACC 
CTAAACGTGTCAAAAGGTACAAATATTGAATCTTGACTAACATTACCGGTTTATAATCAA 
ATATTCTGATGTTTAAGGAATGATCCTCTTTTCAGAATCTTAGCGAACCGTCAATCCGCA 
GCACGGTCAAAGGAGAGGAAGATGCGGTACATAGTAGAATTGGAACACAAAGTGCAGACT 
CTTCAGACCGAGGCTACCACATTGTCTGCTCAGCTCACACTTTTGCAGGTGCGTTGTTTA 
CAATGTTATAAAAGCGCCTAGATTGGTCAATTTTTGTTTTGTTCTAACGATCTTAGTTAC 
TGCATTATCCAGCGCGATATGATGGGGTTGACAAATCAGAACAATGAGCTTAAGTTCCGG 
CTTCAAGCAATGGAGCAACAAGCGCGTCTTCGCGATGGTATACATTTCTCTTCACATTGT 
ATCAAATTTACGATATTATTAACATGACTTTAACAAAAAATGGAACCAGATCCTATATGC 
TTTAAAAAAATCTCCATTTTTGCGCTTAACGAATGTGAAATGACGATTTTTTTCCCCCGC 
TTTGCAGCTCTGAACGAAGCACTGAATGGAGAAGTCCAGCGACTGAAACTGGCAATCGGT 
GAGAGCAGTCAGAACGAATCAGAGAGATCAAAGATGCAATCACTCAACGCTGAGATGTTC 
CAGCAACTCAACATCAGCCAGTTAAGACAGCAGCCACAACAGATGCAGCAACAGTCTCAT 
CAGCAGAACCACCAGAATGGAACCATGGCAACAAAATCTGAATCAAATGAATAGAGCAGA 
GAAGTTGTTGCGGTGGATCAAAGGGTTGGAGTTTTTCAACAAGTTACATATCAAATCAAA 
CATTATATTTCATTTATGTGCAGAGTCAGTTGAATTTACATATATATCATATAAGTCCAA 
GAAATTTAATTTTACAATATGTTGTTATCTTAGAAAGAAAAAATTCAATTTATAGTAGAT 
ATAGGTATGAACTATGAACACAAGTTATATGTAATGGGATTGATTGAGCTTCAGACAAAA 
AGATTCTCTGTTTGTTTTGTTTT
>AT3G28715.1 | H+-transporting two-sector ATPase putative 
AGACCGGTTTAGGGATACTGGTTTAAAGCTTGCAAACAAATCCAGTCAATTTCAAAGTTA 
TCTTCTTCTTCGCGATCACAATCTCTGCTTCGATTTCTTCTTCTTCTTCAGAATTCAGAT 
CAGATCTCCGGCGATAATCTTTGAGATCTGAAATTTCTTACAATCAGGAGAGAAAGATGT 
ACGGATTCGAGGCGCTTACGTTCAATATCCATGGGGGATACTTGGAGGCGATCGTCAGAG 
GCCACCGTGCTGGGCTTCTCACCACCGCCGATTACAACAATCTATGTCAGTGTGAGAACC 
TAGACGATATCAAGATGCATCTCTCTGCCACCAAATACGGTCCTTACCTCCAAAACGGTG 
CGTTATGATGATGATTCCTGATTGTCTCTCACAATTTTGACTCAGTTTTGATAATTTGAC 
TTCGATTCTGGGTTTTAGGCATTTCAAACTCTCCCAAATCACCAATTTAATCTGCGAATT 
GAAGAAATTTCGATGTGAAATTTTGTAGTCTTGTTAACAAAATGTTGTTTGTGGATCTGA 
AATCTGATGTTTAGACGACAAATTGATTCCTTGAGTCTCAGTTTCTAGTTTTTGCATCTG 
AATCGTTGTTTTGTAACGCAGAACCATCACCTCTGCATACCACTACAATTGTGGAGAAGT 
GTACGCTCAAGCTTGTTGATGACTACAAGCATATGCTTTGCCAAGCTACTGAGCCAATGT 
CTACCTTTTTAGAGTACATCAGGTAATGTTTAGCTCTGTCTCAGTGTACATCATTATTAG 
TGTAAGATTTTTTGCTCTCCTCAAGTCACACCATTAGTTACCTAGATCACAGAGCAACTA 
TTCATTTCACTATGTTGAGGGAAAGATTATGGTAATTCTGAAATGCTAGCTTAGATTGTG 
TCCTTGTTTTCCTCCTGGAATAATTTAGTATACGATCTATCTGTCATTTGATGTATTGGG 
TTTGTATGCAGATATGGTCATATGATTGACAATGTCGTGCTCATTGTTACTGGAACCCTT 
CACGAGAGAGATGTTCAAGAGTTGATCGAGAAATGTCACCCTTTAGGCATGTTTGACAGG 
TAGCCCGCATCGAGCTTTTGCATCTTCTATTATACCTCCTCATCCCTTAGCTGTTTCATA 
ACCCTTTTCTCGTTTTCCCACTTTTATGCTTTTCTCATGCTCTCTCACTTTTTCCAGTAT 
TGCTACACTAGCTGTTGCTCAGAACATGCGGGAACTCTATAGGTTGGTGCTTGTGGACAC 
TCCTCTGGCTCCATACTTTTCTGAATGCCTAACATCAGAGGTACAAAGCTCATGGATTTT 
TATTCTAGTTTTTGTTTCAAATTAATATTATGCAATTTCTTTTCTAGTTTCTGTTATGGG 
TGTAATATCACATTCATATTGCATTATTTGTAGGATCTCGATGACATGAACATAGAGATT 
ATGAGGAATACCCTCTACAAAGCATACCTTGAGGATTTTTACAACTTCTGTCAGGTGCTT 
AGTCGACTTCCAGATCTTTTATTTTACTTTTGAAATTTCAGAATCTACCTATATTAGATA 
ACCCCTTCTTCTATATTTCGTGTCTCTGAAATAGAAACTTGGTGGCGCAACAGCAGAGAT 
TATGTCTGACCTTTTGGCCTTTGAAGCCGACAGGAGAGCAGTGAATATCACTATCAACAG 
GTAAATTACTTCCTGCATCAAACCACAAGCTGATGTTACCATCATTATGTTGCTGTGTTT 
ATCTATGCTCTGAAACTGATTTTCATTGCTATGCAGCATTGGCACTGAGCTCACAAGAGA 
AGACAGGAAGAAACTGTACTCCAACTTTGGTCTCCTGTAAGAAGCATTCTACATTCGAAA 
GATACACTCGATCCAATTGCTGCATAAAATTATTAACTATGGTTTTGATTTTTGCTTTTG 
CAGCTATCCATATGGCCACGAGGAGCTTGCTATCTGTGAAGACATAGATCAGGTAAATCC 
ACAAGCTAAGATATTGTATAATTATATACGGTCTATGAATTTGGCTCAGTGAATCACATT 
ATGTTTCACTCATAGGTTCGTGGTGTTATGGAAAAATACCCTCCGTATCAAGCTATATTC 
TCCAAGATGTCTTATGGAGAAAGCCAGATGCTCGACAAGGCATTTTATGAAGAAGAAGTC 
AGAAGGCTTTGCTTAGCCTTTGAGCAGCAGGTTTGCATCCCTCTCCCAAAATGAACCACA 
GATAACTTTCCTCTAGAACTGAATTTTAATTGGATTCAGATAAGAGACCATGGAGTGCGA 
TTACATAATGTGATGTGTTATAGGCTTATATAACTGTTTCTCAATTCACGTCCAATACTA 
ACAGTAGTTGTTAAAACATGATATTTGCAGTTCCATTACGCGGTATTCTTTGCGTATATG 
AGGTTGCGGGAGCAGGAGATCAGGAACCTGATGTGGATATCTGAATGTGTTGCACAGAAC 
CAGAAGTCCAGGATCCACGATAGTGTGGTCTACATGTTCTGAGTCTGGTAAGAAGTGTAA 
TCTGTCTGAAAAAAACGGAGAATAAGAGGAACCCATATGGTTGTTGTTGGTTTTCTTCAT 
TACTCCATTTTTATTAGAGAATCTGCTGTACAATCTTGCGGTCTACATTCACTGTTTATG 
TCGCTCTGCGTGTATCAAAAACTGCTCAATAAGAATCTATCCAATTTGTTTGTTTTTTTT 
CTCCCACATATTCTTGCTTGGTTCCGGTAAACTCTTTGTAATGTCGAATAATTTACGATG 
TATACGAATTACTTTTGGCGGCCTG
>AT4G26110.1 | NAP11 (NUCLEOSOME ASSEMBLY PROTEIN11) DNA binding 
AAAAACAAAAAAACAAAGAGGATTTAAGGGTTACGAGTCGCCTCCCCAAAACCCTTGTCC 
CTAGTCTCTTCTGCTTCTTCTTCTTCAAAATCTCTCTCTTCACCAAATCCTCAGAAGATG 
AGCAACGACAAGGATAGCTTCAACGTCTCCGATCTTACTGCTGGTAAAATACTCCTACTC 
ACGATTACTCTTATCTCTTTCTCCGCCTCTTAAGCCAGAGCTGCTTTAACCCTAATTTCC 
TCTGTTATCTGACTGGTGTTCCTTTTGTTTACTGTTTTTTTGCAGCTCTTAAGGACGAGG 
ATCGAGCTGGCCTTGTCAATGCTCTAAAGGTGAGTTTTTTTCCCCTTCTGTAAACTGTCC 
CGTGAGCATTTGCTATTGAAAGATATGGAGGATGTTGAGTTACTTTCCTCTGATTGTTTA 
GATACTATAAGCCGTGTCTTGGTGTTTAGTGTTTTGGTTTCAATGTCATTCTTCTAGTAC 
AATGATAGTTTATGAGTTGTTAATACATTGTTATTAATTCACAGAACAAGCTGCAGAATC 
TGGCTGGTCAGCGTTCTGATGTGCTCGAGAATCTGACTCCCAATGTGAGAAAGCGCGTTG 
ATGCCTTGAGGGATATACAGGTTAGCGAAATTTCTTTCACATTTTACCAAACTATGTGTG 
CTATATATCGTTTAATGGGGTTTGTTTTGTTTTGTGTGAGTTTTCTCCCTGCTTATCTGA 
ATTTAAAGTTTCAAAAGTAAGGTGTTGCGTTTTGATTACTGATGACTTCTTTCCACGCAG 
AGCCAACATGATGAACTAGAGGCAAAATTCCGTGAGGAGAGAGCTATTCTTGAAGCCAAG 
TATCAAACGCTGTATCAGCCTTTGTATGTCAAGGTAATTGTTAATGAGAAAGTTTTACAA 
ACCATTTTACTAAACTCAATGTAGATCTGTGTATACTCTTTTTGCTTATGTTTACTTATC 
TGCAGCAGTGTTAGTTTTCTATGTGCATCTTAATGAATTCTACTTGGTATCTTGTAATGG 
CACAGCGTTATGAGATTGTGAATGGCACTACTGAAGTTGAACTGGCTCCAGAGGATGATA 
CCAAGGTGGACCAAGGAGAGGAGAAAACTGCAGAAGGTAACTTCATGAGCACTATGTCTT 
CTTTGTTTGTTGTTAATCTTTTTGGAAAGACAAAAACAATTTAACATTTTTCTCTGTTTT 
TCATTGCAGAGAAAGGAGTTCCAAGTTTCTGGCTGACAGCTCTGAAAAATAACGATGTTA 
TTTCCGAGGAGGTAGCCTATATGCAGTTTTGGTGTTCGTTTTATAAACACTCCAATCATA 
ACCATGGAATATGAGCATAACTTATTGTCATTTATGTCAGGTCACAGAGCGTGATGAAGG 
GGCTCTCAAATATCTTAAAGATATTAAGTGGTGCAAGATTGAAGAGCCTAAAGGATTCAA 
ACTTGAGTTTTTCTTTGACACGAATCCGTATTTTAAGAACACTGTCTTGACAAAGTCTTA 
TCATATGATTGATGAAGATGAGCCACTGCTTGAGAAGGCTATGGGGTAACTACTTATACT 
CTCTTGCAATTGTTGTATACTTTTAAGTATATTCTGCTTATTAGCTGATTGCATTGAGCT 
GCTTATTTTTTTTCTTCGCTTATATTGCAAATGGATTCTTATTCTTTCACCATTCATTTT 
CAGGACAGAAATTGATTGGTATCCTGGAAAGTGTCTAACTCAGAAGATTCTCAAGAAGAA 
GCCTAAGAAAGGTTCAAAGAATACTAAACCAATCACCAAACTCGAAGATTGTGAAAGCTT 
CTTCAACTTCTTTAGTCCTCCAGAAGTTCCGGATGAAGATGAAGATATCGACGAGGAAAG 
AGTAAGATAACGATTGTTAGAAAAACCTGTCATCATTTAGTTAATGTATTTAGTAACTCT 
TTCTCGTTCTTTGATGCAGGCTGAGGATCTTCAAAACCTGATGGAACAAGATTATGACAT 
CGGGTTCGTCTTTTTCTAAACACACTTTCTCTGTTGATTTTATGGGTTTGCTTTTGAGTC 
ATGGGACTACTTTATCACTGCAATCAAGGTGGTTACCCTTTCATTATTATCTGATCACAA 
GTACTTTTTACTTTCTGCAGATCTACTATTCGGGAAAAGATTATTCCTCGTGCTGTCTCA 
TGGTTTACTGGTGAGGCTATGGAAGCAGAGGATTTTGAAATAGATGACGATGAGGAAGAT 
GACATTGATGAGGATGAAGATGAGGAAGACGAAGAGGATGAGGAGGACGATGATGATGAG 
GATGAAGAAGAAAGCAAGACCAAAAAGAAGGTATAAAGTGCCCCAAGTATAGTTGTTTCT 
TTTTTTTTTTTTTTTCTTCATGCCACGTTAGTTTTTTACTAATCCTTTGAAATCGCTTAA 
TATTTTTTTTTGCAGCCATCAATCGGCAACAAGGTATGTAACCTTTCAGAACTAAAGTTT 
ATTTGATTTTGGAACTCCAACATTCAAATAACCAAACACAAGAAGTTTCAGGCTGAGCAT 
TGTGATGAAAATAGAAATTAATATCGGAAATGTAGGCTCTAGAGGCCCATGAATCATACA 
GATTGCTGAAAGTAACTGAGCAATCCTAAAAAGTATGAATCAGTAAATAGGTAGTTACGT 
AGAAGACTCTGAGAAGGATACATGAATGACACAGCAGAGACTAAACAAGCTCTTTAATCA 
TGGCATGGGCAGTACGAGATAGAACCATTCTCATGAATTCATTTTATTACTATAGTAGCA 
AACTAGCAATCAGTGTCTATGTTTGTGATAAATGTGAGAATCATCTGCTTAATTTTTTTT 
TCCTCTTGGACTGCAGAAGGGAGGGAGATCTCAGATAGTTGGTGAAGGTAAACAAGATGA 
GAGGCCACCCGAATGCAAGCAACAGTAATCTTTTACTACGCTCTACCAGACATAAAAGGA 
TTGCGTGAAAATATAATTCAGGTCATTCTCTGTTCATCAAGAATGAGGATTGAGAAAAGG 
TTTTGGGATTTTTAAAAGTGAAATTCATCTTGTAGGAGTTTCGTTCGTTTTTCTATTGGT 
GTGTTTATTTTCTCTAAAGCACTTTAATAATATACCTTGGTATTTAATTTATGAATCAAG 
CATCATCATCCCTAGTCTCTGCATTCACTACTTCATCCCCTACCTAAACTTTGTCGACGA 
AAGAGATTTTAATAACCATTTAGATAGTAATGGGTAGTGGGAATGATCATTATTCTTTTG 
TTCACCGTCCTTTGATTTTCAATGGTAACCATTTTGTTGTGTAAG
>AT4G26110.1 | NAP11 (NUCLEOSOME ASSEMBLY PROTEIN11) DNA binding 
AAAAACAAAAAAACAAAGAGGATTTAAGGGTTACGAGTCGCCTCCCCAAAACCCTTGTCC 
CTAGTCTCTTCTGCTTCTTCTTCTTCAAAATCTCTCTCTTCACCAAATCCTCAGAAGATG 
AGCAACGACAAGGATAGCTTCAACGTCTCCGATCTTACTGCTGGTAAAATACTCCTACTC 
ACGATTACTCTTATCTCTTTCTCCGCCTCTTAAGCCAGAGCTGCTTTAACCCTAATTTCC 
TCTGTTATCTGACTGGTGTTCCTTTTGTTTACTGTTTTTTTGCAGCTCTTAAGGACGAGG 
ATCGAGCTGGCCTTGTCAATGCTCTAAAGGTGAGTTTTTTTCCCCTTCTGTAAACTGTCC 
CGTGAGCATTTGCTATTGAAAGATATGGAGGATGTTGAGTTACTTTCCTCTGATTGTTTA 
GATACTATAAGCCGTGTCTTGGTGTTTAGTGTTTTGGTTTCAATGTCATTCTTCTAGTAC 
AATGATAGTTTATGAGTTGTTAATACATTGTTATTAATTCACAGAACAAGCTGCAGAATC 
TGGCTGGTCAGCGTTCTGATGTGCTCGAGAATCTGACTCCCAATGTGAGAAAGCGCGTTG 
ATGCCTTGAGGGATATACAGGTTAGCGAAATTTCTTTCACATTTTACCAAACTATGTGTG 
CTATATATCGTTTAATGGGGTTTGTTTTGTTTTGTGTGAGTTTTCTCCCTGCTTATCTGA 
ATTTAAAGTTTCAAAAGTAAGGTGTTGCGTTTTGATTACTGATGACTTCTTTCCACGCAG 
AGCCAACATGATGAACTAGAGGCAAAATTCCGTGAGGAGAGAGCTATTCTTGAAGCCAAG 
TATCAAACGCTGTATCAGCCTTTGTATGTCAAGGTAATTGTTAATGAGAAAGTTTTACAA 
ACCATTTTACTAAACTCAATGTAGATCTGTGTATACTCTTTTTGCTTATGTTTACTTATC 
TGCAGCAGTGTTAGTTTTCTATGTGCATCTTAATGAATTCTACTTGGTATCTTGTAATGG 
CACAGCGTTATGAGATTGTGAATGGCACTACTGAAGTTGAACTGGCTCCAGAGGATGATA 
CCAAGGTGGACCAAGGAGAGGAGAAAACTGCAGAAGGTAACTTCATGAGCACTATGTCTT 
CTTTGTTTGTTGTTAATCTTTTTGGAAAGACAAAAACAATTTAACATTTTTCTCTGTTTT 
TCATTGCAGAGAAAGGAGTTCCAAGTTTCTGGCTGACAGCTCTGAAAAATAACGATGTTA 
TTTCCGAGGAGGTAGCCTATATGCAGTTTTGGTGTTCGTTTTATAAACACTCCAATCATA 
ACCATGGAATATGAGCATAACTTATTGTCATTTATGTCAGGTCACAGAGCGTGATGAAGG 
GGCTCTCAAATATCTTAAAGATATTAAGTGGTGCAAGATTGAAGAGCCTAAAGGATTCAA 
ACTTGAGTTTTTCTTTGACACGAATCCGTATTTTAAGAACACTGTCTTGACAAAGTCTTA 
TCATATGATTGATGAAGATGAGCCACTGCTTGAGAAGGCTATGGGGTAACTACTTATACT 
CTCTTGCAATTGTTGTATACTTTTAAGTATATTCTGCTTATTAGCTGATTGCATTGAGCT 
GCTTATTTTTTTTCTTCGCTTATATTGCAAATGGATTCTTATTCTTTCACCATTCATTTT 
CAGGACAGAAATTGATTGGTATCCTGGAAAGTGTCTAACTCAGAAGATTCTCAAGAAGAA 
GCCTAAGAAAGGTTCAAAGAATACTAAACCAATCACCAAACTCGAAGATTGTGAAAGCTT 
CTTCAACTTCTTTAGTCCTCCAGAAGTTCCGGATGAAGATGAAGATATCGACGAGGAAAG 
AGTAAGATAACGATTGTTAGAAAAACCTGTCATCATTTAGTTAATGTATTTAGTAACTCT 
TTCTCGTTCTTTGATGCAGGCTGAGGATCTTCAAAACCTGATGGAACAAGATTATGACAT 
CGGGTTCGTCTTTTTCTAAACACACTTTCTCTGTTGATTTTATGGGTTTGCTTTTGAGTC 
ATGGGACTACTTTATCACTGCAATCAAGGTGGTTACCCTTTCATTATTATCTGATCACAA 
GTACTTTTTACTTTCTGCAGATCTACTATTCGGGAAAAGATTATTCCTCGTGCTGTCTCA 
TGGTTTACTGGTGAGGCTATGGAAGCAGAGGATTTTGAAATAGATGACGATGAGGAAGAT 
GACATTGATGAGGATGAAGATGAGGAAGACGAAGAGGATGAGGAGGACGATGATGATGAG 
GATGAAGAAGAAAGCAAGACCAAAAAGAAGGTATAAAGTGCCCCAAGTATAGTTGTTTCT 
TTTTTTTTTTTTTTTCTTCATGCCACGTTAGTTTTTTACTAATCCTTTGAAATCGCTTAA 
TATTTTTTTTTGCAGCCATCAATCGGCAACAAGGTATGTAACCTTTCAGAACTAAAGTTT 
ATTTGATTTTGGAACTCCAACATTCAAATAACCAAACACAAGAAGTTTCAGGCTGAGCAT 
TGTGATGAAAATAGAAATTAATATCGGAAATGTAGGCTCTAGAGGCCCATGAATCATACA 
GATTGCTGAAAGTAACTGAGCAATCCTAAAAAGTATGAATCAGTAAATAGGTAGTTACGT 
AGAAGACTCTGAGAAGGATACATGAATGACACAGCAGAGACTAAACAAGCTCTTTAATCA 
TGGCATGGGCAGTACGAGATAGAACCATTCTCATGAATTCATTTTATTACTATAGTAGCA 
AACTAGCAATCAGTGTCTATGTTTGTGATAAATGTGAGAATCATCTGCTTAATTTTTTTT 
TCCTCTTGGACTGCAGAAGGGAGGGAGATCTCAGATAGTTGGTGAAGGTAAACAAGATGA 
GAGGCCACCCGAATGCAAGCAACAGTAATCTTTTACTACGCTCTACCAGACATAAAAGGA 
TTGCGTGAAAATATAATTCAGGTCATTCTCTGTTCATCAAGAATGAGGATTGAGAAAAGG 
TTTTGGGATTTTTAAAAGTGAAATTCATCTTGTAGGAGTTTCGTTCGTTTTTCTATTGGT 
GTGTTTATTTTCTCTAAAGCACTTTAATAATATACCTTGGTATTTAATTTATGAATCAAG 
CATCATCATCCCTAGTCTCTGCATTCACTACTTCATCCCCTACCTAAACTTTGTCGACGA 
AAGAGATTTTAATAACCATTTAGATAGTAATGGGTAGTGGGAATGATCATTATTCTTTTG 
TTCACCGTCCTTTGATTTTCAATGGTAACCATTTTGTTGTGTAAG
>AT4G26110.2 | NAP11 (NUCLEOSOME ASSEMBLY PROTEIN11) DNA binding 
AAAAACAAAAAAACAAAGAGGATTTAAGGGTTACGAGTCGCCTCCCCAAAACCCTTGTCC 
CTAGTCTCTTCTGCTTCTTCTTCTTCAAAATCTCTCTCTTCACCAAATCCTCAGAAGATG 
AGCAACGACAAGGATAGCTTCAACGTCTCCGATCTTACTGCTGGTAAAATACTCCTACTC 
ACGATTACTCTTATCTCTTTCTCCGCCTCTTAAGCCAGAGCTGCTTTAACCCTAATTTCC 
TCTGTTATCTGACTGGTGTTCCTTTTGTTTACTGTTTTTTTGCAGCTCTTAAGGACGAGG 
ATCGAGCTGGCCTTGTCAATGCTCTAAAGGTGAGTTTTTTTCCCCTTCTGTAAACTGTCC 
CGTGAGCATTTGCTATTGAAAGATATGGAGGATGTTGAGTTACTTTCCTCTGATTGTTTA 
GATACTATAAGCCGTGTCTTGGTGTTTAGTGTTTTGGTTTCAATGTCATTCTTCTAGTAC 
AATGATAGTTTATGAGTTGTTAATACATTGTTATTAATTCACAGAACAAGCTGCAGAATC 
TGGCTGGTCAGCGTTCTGATGTGCTCGAGAATCTGACTCCCAATGTGAGAAAGCGCGTTG 
ATGCCTTGAGGGATATACAGGTTAGCGAAATTTCTTTCACATTTTACCAAACTATGTGTG 
CTATATATCGTTTAATGGGGTTTGTTTTGTTTTGTGTGAGTTTTCTCCCTGCTTATCTGA 
ATTTAAAGTTTCAAAAGTAAGGTGTTGCGTTTTGATTACTGATGACTTCTTTCCACGCAG 
AGCCAACATGATGAACTAGAGGCAAAATTCCGTGAGGAGAGAGCTATTCTTGAAGCCAAG 
TATCAAACGCTGTATCAGCCTTTGTATGTCAAGGTAATTGTTAATGAGAAAGTTTTACAA 
ACCATTTTACTAAACTCAATGTAGATCTGTGTATACTCTTTTTGCTTATGTTTACTTATC 
TGCAGCAGTGTTAGTTTTCTATGTGCATCTTAATGAATTCTACTTGGTATCTTGTAATGG 
CACAGCGTTATGAGATTGTGAATGGCACTACTGAAGTTGAACTGGCTCCAGAGGATGATA 
CCAAGGTGGACCAAGGAGAGGAGAAAACTGCAGAAGGTAACTTCATGAGCACTATGTCTT 
CTTTGTTTGTTGTTAATCTTTTTGGAAAGACAAAAACAATTTAACATTTTTCTCTGTTTT 
TCATTGCAGAGAAAGGAGTTCCAAGTTTCTGGCTGACAGCTCTGAAAAATAACGATGTTA 
TTTCCGAGGAGGTAGCCTATATGCAGTTTTGGTGTTCGTTTTATAAACACTCCAATCATA 
ACCATGGAATATGAGCATAACTTATTGTCATTTATGTCAGGTCACAGAGCGTGATGAAGG 
GGCTCTCAAATATCTTAAAGATATTAAGTGGTGCAAGATTGAAGAGCCTAAAGGATTCAA 
ACTTGAGTTTTTCTTTGACACGAATCCGTATTTTAAGAACACTGTCTTGACAAAGTCTTA 
TCATATGATTGATGAAGATGAGCCACTGCTTGAGAAGGCTATGGGGTAACTACTTATACT 
CTCTTGCAATTGTTGTATACTTTTAAGTATATTCTGCTTATTAGCTGATTGCATTGAGCT 
GCTTATTTTTTTTCTTCGCTTATATTGCAAATGGATTCTTATTCTTTCACCATTCATTTT 
CAGGACAGAAATTGATTGGTATCCTGGAAAGTGTCTAACTCAGAAGATTCTCAAGAAGAA 
GCCTAAGAAAGGTTCAAAGAATACTAAACCAATCACCAAACTCGAAGATTGTGAAAGCTT 
CTTCAACTTCTTTAGTCCTCCAGAAGTTCCGGATGAAGATGAAGATATCGACGAGGAAAG 
AGTAAGATAACGATTGTTAGAAAAACCTGTCATCATTTAGTTAATGTATTTAGTAACTCT 
TTCTCGTTCTTTGATGCAGGCTGAGGATCTTCAAAACCTGATGGAACAAGATTATGACAT 
CGGGTTCGTCTTTTTCTAAACACACTTTCTCTGTTGATTTTATGGGTTTGCTTTTGAGTC 
ATGGGACTACTTTATCACTGCAATCAAGGTGGTTACCCTTTCATTATTATCTGATCACAA 
GTACTTTTTACTTTCTGCAGATCTACTATTCGGGAAAAGATTATTCCTCGTGCTGTCTCA 
TGGTTTACTGGTGAGGCTATGGAAGCAGAGGATTTTGAAATAGATGACGATGAGGAAGAT 
GACATTGATGAGGATGAAGATGAGGAAGACGAAGAGGATGAGGAGGACGATGATGATGAG 
GATGAAGAAGAAAGCAAGACCAAAAAGAAGGTATAAAGTGCCCCAAGTATAGTTGTTTCT 
TTTTTTTTTTTTTTTCTTCATGCCACGTTAGTTTTTTACTAATCCTTTGAAATCGCTTAA 
TATTTTTTTTTGCAGCCATCAATCGGCAACAAGGTATGTAACCTTTCAGAACTAAAGTTT 
ATTTGATTTTGGAACTCCAACATTCAAATAACCAAACACAAGAAGTTTCAGGCTGAGCAT 
TGTGATGAAAATAGAAATTAATATCGGAAATGTAGGCTCTAGAGGCCCATGAATCATACA 
GATTGCTGAAAGTAACTGAGCAATCCTAAAAAGTATGAATCAGTAAATAGGTAGTTACGT 
AGAAGACTCTGAGAAGGATACATGAATGACACAGCAGAGACTAAACAAGCTCTTTAATCA 
TGGCATGGGCAGTACGAGATAGAACCATTCTCATGAATTCATTTTATTACTATAGTAGCA 
AACTAGCAATCAGTGTCTATGTTTGTGATAAATGTGAGAATCATCTGCTTAATTTTTTTT 
TCCTCTTGGACTGCAGAAGGGAGGGAGATCTCAGATAGTTGGTGAAGGTAAACAAGATGA 
GAGGCCACCCGAATGCAAGCAACAGTAATCTTTTACTACGCTCTACCAGACATAAAAGGA 
TTGCGTGAAAATATAATTCAGGTCATTCTCTGTTCATCAAGAATGAGGATTGAGAAAAGG 
TTTTGGGATTTTTAAAAGTGAAATTCATCTTGTAGGAGTTTCGTTCGTTTTTCTATTGGT 
GTGTTTATTTTCTCTAAAGCACTTTAATAATATACCTTGGTATTTAATTTATGAATCAAG 
CATCATCATCCCTAGTCTCTGCATTCACTACTTCATCCCCTACCTAAACTTTGTCGACGA 
AAGAGATTTTAATAACCATTTAGATAGTAATGGGTAGTGGGAATGATCATTATTCTTTTG 
TTCACCGTCCTTTGATTTTCAATGGTAACCATTTTGTTGTGTAAG
>AT4G26110.2 | NAP11 (NUCLEOSOME ASSEMBLY PROTEIN11) DNA binding 
AAAAACAAAAAAACAAAGAGGATTTAAGGGTTACGAGTCGCCTCCCCAAAACCCTTGTCC 
CTAGTCTCTTCTGCTTCTTCTTCTTCAAAATCTCTCTCTTCACCAAATCCTCAGAAGATG 
AGCAACGACAAGGATAGCTTCAACGTCTCCGATCTTACTGCTGGTAAAATACTCCTACTC 
ACGATTACTCTTATCTCTTTCTCCGCCTCTTAAGCCAGAGCTGCTTTAACCCTAATTTCC 
TCTGTTATCTGACTGGTGTTCCTTTTGTTTACTGTTTTTTTGCAGCTCTTAAGGACGAGG 
ATCGAGCTGGCCTTGTCAATGCTCTAAAGGTGAGTTTTTTTCCCCTTCTGTAAACTGTCC 
CGTGAGCATTTGCTATTGAAAGATATGGAGGATGTTGAGTTACTTTCCTCTGATTGTTTA 
GATACTATAAGCCGTGTCTTGGTGTTTAGTGTTTTGGTTTCAATGTCATTCTTCTAGTAC 
AATGATAGTTTATGAGTTGTTAATACATTGTTATTAATTCACAGAACAAGCTGCAGAATC 
TGGCTGGTCAGCGTTCTGATGTGCTCGAGAATCTGACTCCCAATGTGAGAAAGCGCGTTG 
ATGCCTTGAGGGATATACAGGTTAGCGAAATTTCTTTCACATTTTACCAAACTATGTGTG 
CTATATATCGTTTAATGGGGTTTGTTTTGTTTTGTGTGAGTTTTCTCCCTGCTTATCTGA 
ATTTAAAGTTTCAAAAGTAAGGTGTTGCGTTTTGATTACTGATGACTTCTTTCCACGCAG 
AGCCAACATGATGAACTAGAGGCAAAATTCCGTGAGGAGAGAGCTATTCTTGAAGCCAAG 
TATCAAACGCTGTATCAGCCTTTGTATGTCAAGGTAATTGTTAATGAGAAAGTTTTACAA 
ACCATTTTACTAAACTCAATGTAGATCTGTGTATACTCTTTTTGCTTATGTTTACTTATC 
TGCAGCAGTGTTAGTTTTCTATGTGCATCTTAATGAATTCTACTTGGTATCTTGTAATGG 
CACAGCGTTATGAGATTGTGAATGGCACTACTGAAGTTGAACTGGCTCCAGAGGATGATA 
CCAAGGTGGACCAAGGAGAGGAGAAAACTGCAGAAGGTAACTTCATGAGCACTATGTCTT 
CTTTGTTTGTTGTTAATCTTTTTGGAAAGACAAAAACAATTTAACATTTTTCTCTGTTTT 
TCATTGCAGAGAAAGGAGTTCCAAGTTTCTGGCTGACAGCTCTGAAAAATAACGATGTTA 
TTTCCGAGGAGGTAGCCTATATGCAGTTTTGGTGTTCGTTTTATAAACACTCCAATCATA 
ACCATGGAATATGAGCATAACTTATTGTCATTTATGTCAGGTCACAGAGCGTGATGAAGG 
GGCTCTCAAATATCTTAAAGATATTAAGTGGTGCAAGATTGAAGAGCCTAAAGGATTCAA 
ACTTGAGTTTTTCTTTGACACGAATCCGTATTTTAAGAACACTGTCTTGACAAAGTCTTA 
TCATATGATTGATGAAGATGAGCCACTGCTTGAGAAGGCTATGGGGTAACTACTTATACT 
CTCTTGCAATTGTTGTATACTTTTAAGTATATTCTGCTTATTAGCTGATTGCATTGAGCT 
GCTTATTTTTTTTCTTCGCTTATATTGCAAATGGATTCTTATTCTTTCACCATTCATTTT 
CAGGACAGAAATTGATTGGTATCCTGGAAAGTGTCTAACTCAGAAGATTCTCAAGAAGAA 
GCCTAAGAAAGGTTCAAAGAATACTAAACCAATCACCAAACTCGAAGATTGTGAAAGCTT 
CTTCAACTTCTTTAGTCCTCCAGAAGTTCCGGATGAAGATGAAGATATCGACGAGGAAAG 
AGTAAGATAACGATTGTTAGAAAAACCTGTCATCATTTAGTTAATGTATTTAGTAACTCT 
TTCTCGTTCTTTGATGCAGGCTGAGGATCTTCAAAACCTGATGGAACAAGATTATGACAT 
CGGGTTCGTCTTTTTCTAAACACACTTTCTCTGTTGATTTTATGGGTTTGCTTTTGAGTC 
ATGGGACTACTTTATCACTGCAATCAAGGTGGTTACCCTTTCATTATTATCTGATCACAA 
GTACTTTTTACTTTCTGCAGATCTACTATTCGGGAAAAGATTATTCCTCGTGCTGTCTCA 
TGGTTTACTGGTGAGGCTATGGAAGCAGAGGATTTTGAAATAGATGACGATGAGGAAGAT 
GACATTGATGAGGATGAAGATGAGGAAGACGAAGAGGATGAGGAGGACGATGATGATGAG 
GATGAAGAAGAAAGCAAGACCAAAAAGAAGGTATAAAGTGCCCCAAGTATAGTTGTTTCT 
TTTTTTTTTTTTTTTCTTCATGCCACGTTAGTTTTTTACTAATCCTTTGAAATCGCTTAA 
TATTTTTTTTTGCAGCCATCAATCGGCAACAAGGTATGTAACCTTTCAGAACTAAAGTTT 
ATTTGATTTTGGAACTCCAACATTCAAATAACCAAACACAAGAAGTTTCAGGCTGAGCAT 
TGTGATGAAAATAGAAATTAATATCGGAAATGTAGGCTCTAGAGGCCCATGAATCATACA 
GATTGCTGAAAGTAACTGAGCAATCCTAAAAAGTATGAATCAGTAAATAGGTAGTTACGT 
AGAAGACTCTGAGAAGGATACATGAATGACACAGCAGAGACTAAACAAGCTCTTTAATCA 
TGGCATGGGCAGTACGAGATAGAACCATTCTCATGAATTCATTTTATTACTATAGTAGCA 
AACTAGCAATCAGTGTCTATGTTTGTGATAAATGTGAGAATCATCTGCTTAATTTTTTTT 
TCCTCTTGGACTGCAGAAGGGAGGGAGATCTCAGATAGTTGGTGAAGGTAAACAAGATGA 
GAGGCCACCCGAATGCAAGCAACAGTAATCTTTTACTACGCTCTACCAGACATAAAAGGA 
TTGCGTGAAAATATAATTCAGGTCATTCTCTGTTCATCAAGAATGAGGATTGAGAAAAGG 
TTTTGGGATTTTTAAAAGTGAAATTCATCTTGTAGGAGTTTCGTTCGTTTTTCTATTGGT 
GTGTTTATTTTCTCTAAAGCACTTTAATAATATACCTTGGTATTTAATTTATGAATCAAG 
CATCATCATCCCTAGTCTCTGCATTCACTACTTCATCCCCTACCTAAACTTTGTCGACGA 
AAGAGATTTTAATAACCATTTAGATAGTAATGGGTAGTGGGAATGATCATTATTCTTTTG 
TTCACCGTCCTTTGATTTTCAATGGTAACCATTTTGTTGTGTAAG
>AT4G31720.2 | TAFII15 (TBP-ASSOCIATED FACTOR II 15) RNA polymerase II transcription factor/ transcription factor 
GGCTCTGAGTTGGACCAGTCGGAGGATTAGGGTTTCAACGGAGACTCACTAGTCGATCTC 
CGATCCTTTCTTCTACCCGCCCGAAATCCGTCGAAACTTCTCTTCTTTACCATTGATTTG 
CCTCGTCTCAGCTCAATTCTCTTCCGTTGCTGCTTCGTTTAGGTTCGCATTATCGCTTAC 
TTTATTGAATTTTTCCTCTATGTCTCTGGTTTCAATTTCAGCTCAATTTTGTCTTTTTTT 
CGGTTGAATTTTCTCTTGGGTGGTATCGAATTTTGCTCATGAATGCTGTTTCTTGATGAA 
TCAGAGCCCTCTTAGTTTACTTCACGTCGTTCAATTCAAAACTTGGTGTGGTCTTTTGCA 
ACACAAATCAGGAATAGTTCGTTACTTAGAAACAATAATGTCATACGAGAAGACAAATCT 
GGAACAGAGAATTAGTAAATTGAGCTGGAAAGTTTCAGTAGTCAAAATTCTCGTAAAACT 
TATTTTGGTATAATTGTGTCATGAGTCATGACATTCTTTCTTAGGTTTCGTACAAGTTTC 
TAATTTGAGGTAGATACTAGTTCAGAGGTTCTTTATTAATGTTTGATTTTGAAAACCTTT 
CTTTACTTACAGTTGTTGCTTCGCTTCAGTACTCTGGTGGTGGGAGAGATGAATCACGGC 
CAACAATCTGGTGAGGCAAAGCATGAAGATGATGCTGCTCTTACAGAGTTCCTTGCTTCT 
CTGATGGATTATACTCCTACTGTATACTTTCCTTTGTACTAGTTACAACTTTTTCTCGGC 
TCTACATGACTGAAATTTGGGTATTGATTGAGTTCTGGATTTTTATTTTTCTTTCAGATT 
CCTGATGATTTAGTGGAGCACTACTTGGCTAAGAGTGGATTTCAGTGCCCCGACGTACGA 
TTGTAGGTATTTCCGACAAGTTATATCTGATACTTACAATGAAAGAGCAGATAAGTTGAT 
ATTGAATGGAATCATTGTTGGGTCTTAGAATGGGTGACCAGTAGTTAGATCAATGGCTTG 
GTTTAAATCATTTTGGATTAAGGTTTTGCCCTGTTTAACATTCCTGTAAAATGGTATGAT 
AAAGAAGTCTATGTTGGACTAGCACTGAAAAAGATTGGCAATTTGAATGTAAACTTCAGA 
GTTCAGTTTGAATGCGTAGAATAATGAGGGGATTCTTCTCTTTCTATCAAATTGAGTGCT 
GAATATTGGTATATTTTAGTTTTTGAGTTTTTCACTCCTGTCATAATCTTTTCCTGTATC 
TATTCTTGCCAATATTCTGTTTTTTTGTTTACTTGTTTGACAGGATAAGGCTAGTTGCTG 
TGGCTACACAAAAGTTTGTTGCAGATGTTGCCAGTGACGCCCTTCAGTAAGTTTTCATTC 
TCTTCACAACGAATTATCATACCCTTTTTCATATTTGACTTGTAATTGAGAAAGAGAAGA 
CACTGCCCATTCTGAGTAGATGAGATGAAAAGATGTCTACGCTAGATTTTCCCAGAAGCT 
AAAAGCATTGATATAAGCTCCTGAATAATAAAAATTGTCAATTATATACAGGCATTGCAA 
GGCTAGACCAGCACCAGTTGTGAAAGACAAAAAACAGCAAAAGGTAACATCTGACTCCCT 
TTTGTTTTTTTTCCCTCTGCAAGACTGCAACAAATATGTTTTGGATGATGACATGAATAT 
TAATGTTTCCTTAACAGGATAAGCGTTTGGTATTGACAATGGAAGATCTTTCAAAAGCTT 
TGCGTGAGGTAAATGCTTCTTCCTCTAAGTTCATGCTTCTGGTATTGTTGTCCCTCAGAC 
CTCCAATGTATGAGAAGAAAATGTAGATGTCTCTTGTTTTTTTTTACTTAAGCTGCAAAT 
TACTCTAAATACACATGGCATGAAACTAATTCAGTATCACAGAATCAACATAAAATGCTT 
AGAAACATGTTTTAGAGTTAGTGGTTATAATATTGTGTATTGCAGTAGTGTAGGTAGATA 
GGTAAGGTTTTACAGTCTCGTCTTAACTAGTAGTGGGAAGCTAACTCGTGAGTAAACTCG 
GTTTGGCAGTATGGTGTGAACGTGAAGCATCCAGAATATTTTGCTGATAGCCCTTCGACT 
GGAATGGACCCTGCAACAAGGGACGAATAGAAACCAGGAATTCCTCAAAATCTTTGCCTA 
GTAAGGACGGTCATGTGTCTCAGATCCCTGATTCTCTGTTGTGTTTCAGTTAAAAACAAA 
ACTCACTTGTCTTGCTAGTCCTCAATTACTACATTACATGTATATTCGTTTGTTGTTTGT 
TCTCTGGTGATTTTTGGGGTTCTACATCACTTATCCACCATTCTTGCAAGTCTCCAAGTC 
GTGAAAATAAGATAAGTATCCATCCTTGTGATTAACTGGATACTGTAGGATTGAAAAACC 
A
>AT4G31720.2 | TAFII15 (TBP-ASSOCIATED FACTOR II 15) RNA polymerase II transcription factor/ transcription factor 
GGCTCTGAGTTGGACCAGTCGGAGGATTAGGGTTTCAACGGAGACTCACTAGTCGATCTC 
CGATCCTTTCTTCTACCCGCCCGAAATCCGTCGAAACTTCTCTTCTTTACCATTGATTTG 
CCTCGTCTCAGCTCAATTCTCTTCCGTTGCTGCTTCGTTTAGGTTCGCATTATCGCTTAC 
TTTATTGAATTTTTCCTCTATGTCTCTGGTTTCAATTTCAGCTCAATTTTGTCTTTTTTT 
CGGTTGAATTTTCTCTTGGGTGGTATCGAATTTTGCTCATGAATGCTGTTTCTTGATGAA 
TCAGAGCCCTCTTAGTTTACTTCACGTCGTTCAATTCAAAACTTGGTGTGGTCTTTTGCA 
ACACAAATCAGGAATAGTTCGTTACTTAGAAACAATAATGTCATACGAGAAGACAAATCT 
GGAACAGAGAATTAGTAAATTGAGCTGGAAAGTTTCAGTAGTCAAAATTCTCGTAAAACT 
TATTTTGGTATAATTGTGTCATGAGTCATGACATTCTTTCTTAGGTTTCGTACAAGTTTC 
TAATTTGAGGTAGATACTAGTTCAGAGGTTCTTTATTAATGTTTGATTTTGAAAACCTTT 
CTTTACTTACAGTTGTTGCTTCGCTTCAGTACTCTGGTGGTGGGAGAGATGAATCACGGC 
CAACAATCTGGTGAGGCAAAGCATGAAGATGATGCTGCTCTTACAGAGTTCCTTGCTTCT 
CTGATGGATTATACTCCTACTGTATACTTTCCTTTGTACTAGTTACAACTTTTTCTCGGC 
TCTACATGACTGAAATTTGGGTATTGATTGAGTTCTGGATTTTTATTTTTCTTTCAGATT 
CCTGATGATTTAGTGGAGCACTACTTGGCTAAGAGTGGATTTCAGTGCCCCGACGTACGA 
TTGTAGGTATTTCCGACAAGTTATATCTGATACTTACAATGAAAGAGCAGATAAGTTGAT 
ATTGAATGGAATCATTGTTGGGTCTTAGAATGGGTGACCAGTAGTTAGATCAATGGCTTG 
GTTTAAATCATTTTGGATTAAGGTTTTGCCCTGTTTAACATTCCTGTAAAATGGTATGAT 
AAAGAAGTCTATGTTGGACTAGCACTGAAAAAGATTGGCAATTTGAATGTAAACTTCAGA 
GTTCAGTTTGAATGCGTAGAATAATGAGGGGATTCTTCTCTTTCTATCAAATTGAGTGCT 
GAATATTGGTATATTTTAGTTTTTGAGTTTTTCACTCCTGTCATAATCTTTTCCTGTATC 
TATTCTTGCCAATATTCTGTTTTTTTGTTTACTTGTTTGACAGGATAAGGCTAGTTGCTG 
TGGCTACACAAAAGTTTGTTGCAGATGTTGCCAGTGACGCCCTTCAGTAAGTTTTCATTC 
TCTTCACAACGAATTATCATACCCTTTTTCATATTTGACTTGTAATTGAGAAAGAGAAGA 
CACTGCCCATTCTGAGTAGATGAGATGAAAAGATGTCTACGCTAGATTTTCCCAGAAGCT 
AAAAGCATTGATATAAGCTCCTGAATAATAAAAATTGTCAATTATATACAGGCATTGCAA 
GGCTAGACCAGCACCAGTTGTGAAAGACAAAAAACAGCAAAAGGTAACATCTGACTCCCT 
TTTGTTTTTTTTCCCTCTGCAAGACTGCAACAAATATGTTTTGGATGATGACATGAATAT 
TAATGTTTCCTTAACAGGATAAGCGTTTGGTATTGACAATGGAAGATCTTTCAAAAGCTT 
TGCGTGAGGTAAATGCTTCTTCCTCTAAGTTCATGCTTCTGGTATTGTTGTCCCTCAGAC 
CTCCAATGTATGAGAAGAAAATGTAGATGTCTCTTGTTTTTTTTTACTTAAGCTGCAAAT 
TACTCTAAATACACATGGCATGAAACTAATTCAGTATCACAGAATCAACATAAAATGCTT 
AGAAACATGTTTTAGAGTTAGTGGTTATAATATTGTGTATTGCAGTAGTGTAGGTAGATA 
GGTAAGGTTTTACAGTCTCGTCTTAACTAGTAGTGGGAAGCTAACTCGTGAGTAAACTCG 
GTTTGGCAGTATGGTGTGAACGTGAAGCATCCAGAATATTTTGCTGATAGCCCTTCGACT 
GGAATGGACCCTGCAACAAGGGACGAATAGAAACCAGGAATTCCTCAAAATCTTTGCCTA 
GTAAGGACGGTCATGTGTCTCAGATCCCTGATTCTCTGTTGTGTTTCAGTTAAAAACAAA 
ACTCACTTGTCTTGCTAGTCCTCAATTACTACATTACATGTATATTCGTTTGTTGTTTGT 
TCTCTGGTGATTTTTGGGGTTCTACATCACTTATCCACCATTCTTGCAAGTCTCCAAGTC 
GTGAAAATAAGATAAGTATCCATCCTTGTGATTAACTGGATACTGTAGGATTGAAAAACC 
A
>AT4G31720.1 | TAFII15 (TBP-ASSOCIATED FACTOR II 15) RNA polymerase II transcription factor/ transcription factor 
GAGTTGGACCAGTCGGAGGATTAGGGTTTCAACGGAGACTCACTAGTCGATCTCCGATCC 
TTTCTTCTACCCGCCCGAAATCCGTCGAAACTTCTCTTCTTTACCATTGATTTGCCTCGT 
CTCAGCTCAATTCTCTTCCGTTGCTGCTTCGTTTAGGTTCGCATTATCGCTTACTTTATT 
GAATTTTTCCTCTATGTCTCTGGTTTCAATTTCAGCTCAATTTTGTCTTTTTTTCGGTTG 
AATTTTCTCTTGGGTGGTATCGAATTTTGCTCATGAATGCTGTTTCTTGATGAATCAGAG 
CCCTCTTAGTTTACTTCACGTCGTTCAATTCAAAACTTGGTGTGGTCTTTTGCAACACAA 
ATCAGGAATAGTTCGTTACTTAGAAACAATAATGTCATACGAGAAGACAAATCTGGAACA 
GAGAATTAGTAAATTGAGCTGGAAAGTTTCAGTAGTCAAAATTCTCGTAAAACTTATTTT 
GGTATAATTGTGTCATGAGTCATGACATTCTTTCTTAGGTTTCGTACAAGTTTCTAATTT 
GAGGTAGATACTAGTTCAGAGGTTCTTTATTAATGTTTGATTTTGAAAACCTTTCTTTAC 
TTACAGTTGTTGCTTCGCTTCAGTACTCTGGTGGTGGGAGAGATGAATCACGGCCAACAA 
TCTGGTGAGGCAAAGCATGAAGATGATGCTGCTCTTACAGAGTTCCTTGCTTCTCTGATG 
GATTATACTCCTACTGTATACTTTCCTTTGTACTAGTTACAACTTTTTCTCGGCTCTACA 
TGACTGAAATTTGGGTATTGATTGAGTTCTGGATTTTTATTTTTCTTTCAGATTCCTGAT 
GATTTAGTGGAGCACTACTTGGCTAAGAGTGGATTTCAGTGCCCCGACGTACGATTGTAG 
GTATTTCCGACAAGTTATATCTGATACTTACAATGAAAGAGCAGATAAGTTGATATTGAA 
TGGAATCATTGTTGGGTCTTAGAATGGGTGACCAGTAGTTAGATCAATGGCTTGGTTTAA 
ATCATTTTGGATTAAGGTTTTGCCCTGTTTAACATTCCTGTAAAATGGTATGATAAAGAA 
GTCTATGTTGGACTAGCACTGAAAAAGATTGGCAATTTGAATGTAAACTTCAGAGTTCAG 
TTTGAATGCGTAGAATAATGAGGGGATTCTTCTCTTTCTATCAAATTGAGTGCTGAATAT 
TGGTATATTTTAGTTTTTGAGTTTTTCACTCCTGTCATAATCTTTTCCTGTATCTATTCT 
TGCCAATATTCTGTTTTTTTGTTTACTTGTTTGACAGGATAAGGCTAGTTGCTGTGGCTA 
CACAAAAGTTTGTTGCAGATGTTGCCAGTGACGCCCTTCAGTAAGTTTTCATTCTCTTCA 
CAACGAATTATCATACCCTTTTTCATATTTGACTTGTAATTGAGAAAGAGAAGACACTGC 
CCATTCTGAGTAGATGAGATGAAAAGATGTCTACGCTAGATTTTCCCAGAAGCTAAAAGC 
ATTGATATAAGCTCCTGAATAATAAAAATTGTCAATTATATACAGGCATTGCAAGGCTAG 
ACCAGCACCAGTTGTGAAAGACAAAAAACAGCAAAAGGTAACATCTGACTCCCTTTTGTT 
TTTTTTCCCTCTGCAAGACTGCAACAAATATGTTTTGGATGATGACATGAATATTAATGT 
TTCCTTAACAGGATAAGCGTTTGGTATTGACAATGGAAGATCTTTCAAAAGCTTTGCGTG 
AGGTAAATGCTTCTTCCTCTAAGTTCATGCTTCTGGTATTGTTGTCCCTCAGACCTCCAA 
TGTATGAGAAGAAAATGTAGATGTCTCTTGTTTTTTTTTACTTAAGCTGCAAATTACTCT 
AAATACACATGGCATGAAACTAATTCAGTATCACAGAATCAACATAAAATGCTTAGAAAC 
ATGTTTTAGAGTTAGTGGTTATAATATTGTGTATTGCAGTAGTGTAGGTAGATAGGTAAG 
GTTTTACAGTCTCGTCTTAACTAGTAGTGGGAAGCTAACTCGTGAGTAAACTCGGTTTGG 
CAGTATGGTGTGAACGTGAAGCATCCAGAATATTTTGCTGATAGCCCTTCGACTGGAATG 
GACCCTGCAACAAGGGACGAATAGAAACCAGGAATTCCTCAAAATCTTTGCCTAGTAAGG 
ACGGTCATGTGTCTCAGATCCCTGATTCTCTGTTGTGTTTCAGTTAAAAACAAAACTCAC 
TTGTCTTGCTAGTCCTCAATTACTACATTACATGTATATTCGTTTGTTGTTTGTTCTCTG 
GTGATTTTTGGGGTTCTACATCACTTATCCACCATTCTTGCAAGTCTCCAAGTCGTGAAA 
ATAAGATAAGTATCCATCCTTGTGATTAACTGGATACTGTAGGATTGAAAAACCA
>AT4G31720.1 | TAFII15 (TBP-ASSOCIATED FACTOR II 15) RNA polymerase II transcription factor/ transcription factor 
GAGTTGGACCAGTCGGAGGATTAGGGTTTCAACGGAGACTCACTAGTCGATCTCCGATCC 
TTTCTTCTACCCGCCCGAAATCCGTCGAAACTTCTCTTCTTTACCATTGATTTGCCTCGT 
CTCAGCTCAATTCTCTTCCGTTGCTGCTTCGTTTAGGTTCGCATTATCGCTTACTTTATT 
GAATTTTTCCTCTATGTCTCTGGTTTCAATTTCAGCTCAATTTTGTCTTTTTTTCGGTTG 
AATTTTCTCTTGGGTGGTATCGAATTTTGCTCATGAATGCTGTTTCTTGATGAATCAGAG 
CCCTCTTAGTTTACTTCACGTCGTTCAATTCAAAACTTGGTGTGGTCTTTTGCAACACAA 
ATCAGGAATAGTTCGTTACTTAGAAACAATAATGTCATACGAGAAGACAAATCTGGAACA 
GAGAATTAGTAAATTGAGCTGGAAAGTTTCAGTAGTCAAAATTCTCGTAAAACTTATTTT 
GGTATAATTGTGTCATGAGTCATGACATTCTTTCTTAGGTTTCGTACAAGTTTCTAATTT 
GAGGTAGATACTAGTTCAGAGGTTCTTTATTAATGTTTGATTTTGAAAACCTTTCTTTAC 
TTACAGTTGTTGCTTCGCTTCAGTACTCTGGTGGTGGGAGAGATGAATCACGGCCAACAA 
TCTGGTGAGGCAAAGCATGAAGATGATGCTGCTCTTACAGAGTTCCTTGCTTCTCTGATG 
GATTATACTCCTACTGTATACTTTCCTTTGTACTAGTTACAACTTTTTCTCGGCTCTACA 
TGACTGAAATTTGGGTATTGATTGAGTTCTGGATTTTTATTTTTCTTTCAGATTCCTGAT 
GATTTAGTGGAGCACTACTTGGCTAAGAGTGGATTTCAGTGCCCCGACGTACGATTGTAG 
GTATTTCCGACAAGTTATATCTGATACTTACAATGAAAGAGCAGATAAGTTGATATTGAA 
TGGAATCATTGTTGGGTCTTAGAATGGGTGACCAGTAGTTAGATCAATGGCTTGGTTTAA 
ATCATTTTGGATTAAGGTTTTGCCCTGTTTAACATTCCTGTAAAATGGTATGATAAAGAA 
GTCTATGTTGGACTAGCACTGAAAAAGATTGGCAATTTGAATGTAAACTTCAGAGTTCAG 
TTTGAATGCGTAGAATAATGAGGGGATTCTTCTCTTTCTATCAAATTGAGTGCTGAATAT 
TGGTATATTTTAGTTTTTGAGTTTTTCACTCCTGTCATAATCTTTTCCTGTATCTATTCT 
TGCCAATATTCTGTTTTTTTGTTTACTTGTTTGACAGGATAAGGCTAGTTGCTGTGGCTA 
CACAAAAGTTTGTTGCAGATGTTGCCAGTGACGCCCTTCAGTAAGTTTTCATTCTCTTCA 
CAACGAATTATCATACCCTTTTTCATATTTGACTTGTAATTGAGAAAGAGAAGACACTGC 
CCATTCTGAGTAGATGAGATGAAAAGATGTCTACGCTAGATTTTCCCAGAAGCTAAAAGC 
ATTGATATAAGCTCCTGAATAATAAAAATTGTCAATTATATACAGGCATTGCAAGGCTAG 
ACCAGCACCAGTTGTGAAAGACAAAAAACAGCAAAAGGTAACATCTGACTCCCTTTTGTT 
TTTTTTCCCTCTGCAAGACTGCAACAAATATGTTTTGGATGATGACATGAATATTAATGT 
TTCCTTAACAGGATAAGCGTTTGGTATTGACAATGGAAGATCTTTCAAAAGCTTTGCGTG 
AGGTAAATGCTTCTTCCTCTAAGTTCATGCTTCTGGTATTGTTGTCCCTCAGACCTCCAA 
TGTATGAGAAGAAAATGTAGATGTCTCTTGTTTTTTTTTACTTAAGCTGCAAATTACTCT 
AAATACACATGGCATGAAACTAATTCAGTATCACAGAATCAACATAAAATGCTTAGAAAC 
ATGTTTTAGAGTTAGTGGTTATAATATTGTGTATTGCAGTAGTGTAGGTAGATAGGTAAG 
GTTTTACAGTCTCGTCTTAACTAGTAGTGGGAAGCTAACTCGTGAGTAAACTCGGTTTGG 
CAGTATGGTGTGAACGTGAAGCATCCAGAATATTTTGCTGATAGCCCTTCGACTGGAATG 
GACCCTGCAACAAGGGACGAATAGAAACCAGGAATTCCTCAAAATCTTTGCCTAGTAAGG 
ACGGTCATGTGTCTCAGATCCCTGATTCTCTGTTGTGTTTCAGTTAAAAACAAAACTCAC 
TTGTCTTGCTAGTCCTCAATTACTACATTACATGTATATTCGTTTGTTGTTTGTTCTCTG 
GTGATTTTTGGGGTTCTACATCACTTATCCACCATTCTTGCAAGTCTCCAAGTCGTGAAA 
ATAAGATAAGTATCCATCCTTGTGATTAACTGGATACTGTAGGATTGAAAAACCA
>AT5G25150.1 | TAF5 (TBP-ASSOCIATED FACTOR 5) nucleotide binding / transcription regulator 
ATCGAGAGAGAGAGAGAGAGACAACAATGGATCCAGAGCAAATCAACGAGTTCGTCGTGG 
GCTACTTGAAGAAGAAAGGATTCAGTAGCGCTGCTAAAGACCTTGAATCTTATCATCACC 
AGAACAATAATGGTAGCTCCTTCACTTCTGTCGATTATCATAACGATCCTGAGCTCACGA 
AGCTCATTCGCTCCTTTTCTCAGTAATCTCTCTCCCTATCTCTCTCTCTCGTTTCAATTC 
TTAATGCGAATTGTGTTTTGAATTTTTGGGAAAGTTTTAGTGTCTTTTGTGAATTTTGAA 
AACCGTAAGGAAAAATTATGTAAGCTCCAACGTTTTTGAGAATCTAAAAATGAATATAAT 
TCACTTTCTGGGTGAAGTTTATGTGAATATTTCTATCAGTTTATCTGTCAAATTTAAGAT 
TTTGATGACATCTCAGTGGCAAGAAATTAGGTTTTTTTGTATGGCTTATGTAGAGAGAGC 
TAATGGTAATGAAATGTCTGTTCTTTTGTTTGCAGACAAGAAGATGATCCAACTCGGTAC 
CGTGAAGGTTACAGCAAACTAAGGTCATGGGCGTATAATTCTCTGGATTTATATAAGGTG 
GGGATTTTTTTTTGTGTATCCCTTGGCTGTTTTGGGTAGAGACAGGCTTAATTGAACTGA 
CGAGATGATTCTAATTTTGTAGCATGAATTGCTTCGAGTGATGTATCCTGTGTTTATTCA 
TTGTTACATGGATCTGGTGGGGAAAGGGCACACTCAAGAAGGTACTTGTCAATATAGCAA 
ATTAGATGTACTGAGTATTTTTTTTACCTTCGGTATAAGATTTTTGGAAACAGTGACTTA 
TGCTACTGTGGGAAATAATACGTCTCTTGTATTCCAGCTAGAGCCTTCTTTAACAGCTTC 
CGCAAAGATCATGAGATGGTACACTTACGGGATCTTCAGAAGCTTGAAGGCGTGCTTTCT 
CCATCTCATCTAGAGGTTTATGATAAACCTTATATGGTCATATAATATTGATAATGGATT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTGGTTATTATCTTTCTTATGATCTTGGTTCTTATCAGGAGATGG 
AGTTTGCTCGTTCTCTTAGAAAAAGCAAGGTTAACATCAAGTTTTGTCAGGTAGACTTGA 
GTGAAAATTGACTAGTAGCTGTAATAGGCAACTGCTTCGAGGTTTCTGGTCTGATTAACT 
GAATTCCGTGACTGCAGACCTCTAATATGCTTACTGAATGTTGCAGTATTCATATGAGCT 
GTTACTTCAGTATCTACATAGTACAGTATCGACTTTAATGCTTGGTATTATTAACGAGCA 
CATCAATTTCCAAGGTAAATGTGTTTCTTTCTCTTATATATGCGATAGCTTGTAGCAGTT 
TTTTGAGTAGAAAATTGAATCAATTGGTCATGGATAATTTGTTGCAGTCTACTCGGGACA 
GCCTACTTCCTCATCCGATGACATAGAAGCTGTCACCATTGTCGGGAGTTTTCAGGACAC 
TGCTAATCACATTAATCAAAAAGAAATACAGTGGGGAGTACGTATTTCCCCTAAAGTTTC 
TTTTCTCTTCTATTTTTCCAGAGTTATAACATGTTGATGCCTCATCCCAGGGATGATAAC 
ATATTTGCGTAGTTAATAGCTACATATGCATTTTTCTTTTACAGTTGCTTGAAGATTCAC 
TAGAAGATCGCCTTGAGAAGACAGGAGGTCTGCTGTCTGATTCTGAGAAGGGACAAGGAG 
AAAGTAAAGACGGGGATGCAGATGATAGTAAGGTGATACATAGCTTCAACTTAGTCAATA 
ATTTCTGAACTGAAATCCCGTTTTTACTCGTCAATTGATTCTGTGTACAGAAAAGATCCA 
CTGAAATTGGAAAGCAAGGCTCTTCCTTAAAAAAGTTGAAGAAGGACAAAGCGGGTAATG 
CAACAGCAAAAGTTGCACGTCTGGAGACCATTACGGTGTCACCGGCGCCGCGTGTAAAAC 
CAGAACTTGCCTTGCCAGTAATGTACTTTCGAATCCCTTACCCATTTTTTGTGTTGGGAT 
TTGATTAAAAAGGAATGAACATGTGATATCTATGGGTGATGCATGATTGTTTAGGAGAAA 
TGAACATAGTCTTTGTATTTGTCAAAGACTCAACCTCCTTTAACATAAATCAATTTTGCT 
CCATCTCCTTGTTTTCTCTGTCAGGTCCACAGATGTAGAGCAATCCATCCTTGAAGACCT 
TAGAAACCGTGTGCAGTTGAGTAGTGTTGCAATGCCATCAGTCAGCTTTTATACATTTGT 
GAATACTCATAACGGGTAATGTCCACCTCTCCTCCTAATTTTAACTACTTATTTGCAACC 
TTGTTACTCACTCTTTTATTCTCCCCCAGGTTAAACTGTTCATCTATATCTCATGATGGA 
TCTCTGGTTGCTGGTGGGTTCTCAGATTCTTCAATAAAGGTATGTTATTCTCGGATGGTT 
GGATACATTTCCCTTTTTTTGTTTTCTTCCTCTCTTAAATGATGCCAAGTGACAATTATG 
GTGTTCAGGTCTGGGACATGGCTAAGATAGGACAAGCTGGCAGTGGTATGTTAATTCTCT 
GAAAAATTGTATTGACATCCACGTTTAAGAATGATATTTATCTCATACGTTTCGCTTGTC 
ATTTTTGTTGATTTCTCATAATGATTGTTTTTGTTTCCATGAGAGTTATAGACACTAAGC 
TGTCTGGTTCCAGGTGCTTTGCAGGCTGAAAATGATTCAAGTGATCAAAGCATAGGACCA 
AATGGCAGAAGAAGTTATACATTATTACTGGGTCATTCAGGGCCAGTTTACTCAGCCACT 
TTCAGTCCCCCTGGAGATTTTGTTCTATCTTCTTCAGCAGATACAACAAGTATGTATCTG 
TCCATCACTTTACAAATCCATACACTGGCTCATTAGTTCAGACTTTTTTAGTTACCAACC 
CTGTATTCATAAGTGCAGTACGACTGTGGAGCACAAAACTAAATGCTAATCTCGTGTGCT 
ACAAGGGTCATAATTACCCTGTATGGGATGCCCAGGTATAGTTAATTCAATTTAACCCAT 
GTTTCTTACATAACCTGCAATTTATGGTGGCTGGACATGTATATATATTATATACTCATT 
TTATGGTGCAGTTTAGCCCTTTCGGTCATTACTTTGCAAGCTGTTCTCATGATCGTACTG 
CACGGATTTGGTCAATGGACCGAATACAACCTCTTCGGATAATGGCAGGGCATCTATCTG 
ATGTTGATGTGAGTGTCTCCCTCATCTTCATTGTTTGGGTTTAATTTGCAAAGGTTAAAT 
CGAAGGGACCAATTGAGTTGTTAATTAAATGCATGGATAAATTTCTTAAAACGTTTTATT 
ATGCAATTGAAGTCATTAATTCACCGTATCAATGTTTACAATGGTTTATCTAACATTTTA 
CATTGTTTATTGACTTAGATTAGTACCCACTTGTTATTTTAACGTGACCCTGACATTCAT 
AATTTAAGAATCGTCCAGTTTATAGTTGATCCAAAGATTGTTAGCCAATACGCTTAAAGT 
CATAAGGTTACGATGGATTACTTAACTATTTGGATTGACATTAAGTCAGATCAGTAACTT 
CAATTTTTCTTTGGATACCTATTGATGCGACTTTCGTTGTACTTGTCAAATGCATTTGAT 
TTCAGTGTGTACAGTGGCATCCCAATTGTAACTACATTGCTACCGGTAGTAGTGATAAGA 
CGGTTAGACTCTGGGATGTGCAAACTGGAGAATGTGTCCGGATATTCATTGGGCACAGGA 
GTATGGTTTTATCATTGGCGATGTCTCCAGATGGGAGATATATGGCTTCCGGTGATGAAG 
ATGGCACTATAATGATGTGGGACCTCTCAACTGCTCGCTGCATCACTCCTCTCATGGGCC 
ATAATTCATGTGTCTGGAGTCTCTCATACAGGTGAGGTGTCAAGAGAAGAAGAAAATAGC 
TTTATTTGATCATTCAACTTTTATTGAGTTAGTAATACACAATGAAAACGTAATATGATC 
CTTTTTTCAGCCAACTATTGGTTTTGGTTGATATGCTTTATCATCTCTGGAATTTCTTCT 
AGGACAACATTTTTTAAAGGGTAGTTCAGGGTTATGATATAGAGTGGTATGGTGTGGCTA 
TTTCTATTAATTCTACAGTGACTTACTACTGAACTGGTAGATTTTTCTATATCCACGCAC 
TCTTGTGTTAGCTCTAACATAGGGTTCTTGTCATGGGTTGTGGAATGTTGTATAGGCCTA 
ATGTGTTGGGTCGTTAATGGAATGACTGGTTTTGGTTGGTAAAATCCACTTGCTTGGAAT 
ATTGGAACCGTAAACTCCACTTTGATAAATCATAGAACTACTACAATTTATGACTAACCT 
GTTTTCCTGTTTCAGCGGGGAGGGCTCTCTTCTGGCTTCTGGATCCGCAGACTGCACAGT 
GAAACTGTGGGACGTCACTTCAAGTACCAAATTGACAAAGGCCGAGGAAAAGTGAGTTTG 
CTCTTTCAAGTTGTATTGTTGTTCCCTTTGAATGGTAGATTGTTTTGTTAAAAACGATTT 
ATCATTTGTGATTGATCAGGAATGGAAACTCGAACAGATTGCGCTCACTCAGGACTTTCC 
CCACCAAGTCCACACCAGTTCACGCTCTCCGGGTAAGTTATGCTTTCTTTACTAGAATTA 
ATTCCACCATTCTCTAAACACCGTGGTATTTCTCTCATCCCTAAGTTTATCATGTTGTGC 
TTGTGATCAACACATCCCGATAATGAGTGACCAAACACTTGATTAGAACCAAAGTTTCAG 
GGTGTGTGCCAAACAGATTTTATCCATCAGTATCATATAGAACCTTTCCTCTAACACCTA 
GGATTCGTTGATCGAGGCATACACTAAAACTCATGTTTTACATTGATGCAGTTTTCTCGG 
AGAAATTTGTTGTTTGCTGCAGGAGCGATCTCTAAACCCGCAAACTGATCAAAACAATGG 
TATCAGATATTGATGCTTTAACATTCTTACAAGCTGTTGTAGATCTCAGAAGAAATCAGG 
TGTAGAATAGTTATCTCCAAAGATTATTTGCTTGTGGCTTTTGTTTCTCATTTCTAAATC 
CCAAAAATGTTGAAG
>AT1G55750.1 | transcription factor-related 
GAATTGATCGACTGGAAAACAGAGAACCACCGTTTCTACAGTTGGATATGGCTGGTGGGC 
AAATAGAGAAGCTAGTCAAATACAAGAGCACTGTCAAGGATCCAGGAACTCCTGGATTTC 
TCAGAATTGTATGAAGATTACACTTTTCGCTCTTATTTGAGTTATATTATCTCTCAGCTT 
AACTGTTTCTTTTGCAAAATCGAAAAATTTGCAGAGAGAAGGGATGTTGCTCTTCGTCCC 
TAATGATCCCAAATCAGATTCTAAGCTCAAAGTACTTACTCAGAACATCAAAAGTATTGT 
TTGTACCTTTTCTCATTAACATTGCTTATTGGATAATAGATGTTGTGTTGATAAACGATT 
TCAGTTATGATGATAGCTGCATAGTCATTATCAAATTTCACTGTGTTTGTTCAATCTCTC 
AGGTCAAAAATATACCAAAGAAGGATCAAATAAACCTCCTTGGCTCAATCTCACCAACAA 
GCAGGTTTTTTCTGTTGACATTTTTTGATTAAAGCTATGATACATTATAGATATGTGAAT 
TTTGAAGCTATATCTCTGTGTTCATTGAGGTTTCCTCATCCTTGATTGTAGGCAAAGAGT 
CATATCTTTGAGTTTGAAAATTATCCCGACATGCATGCTTGCCGTGATTTCATCAGTAAC 
CTCCATGTCCCTTGGTTTGCTTTTATTGATTGGGAAAGTATTTCTCTTGTTTTCTTTCGT 
GGTGTTTCTGTAACCTCTTTTTTACTATAAACAGCTAAGGCCCTTGCTAAATGTGAATTG 
GAGCCTAATAAATCCGTTGTCTCGACATCTTCCGAGCAACTCAGTATTAAGGAATTGGAG 
CTGCGCTTCAAGCTTCTGAGAGAAAATAGGTATGTAATTGGAACATTAAGTTGCCTTTTT 
GGGTTCAAAGTTTCATTGGCTCATCAAGTTCCTTCTAATATGAGTAACATACGTGATTTA 
AAGTGAGCTGCAGAGATTGCATAAGCAATTTGTGGAAAGTAAAGTACTGACTGAAGATGA 
ATTCTGGGCTACAAGAAAGGTTGGTTCTTTGTTTGATTTTTTTAAAAATTTTGTTCTCTT 
CAATGTCTTCATAGTTACCGACTTTATTCTGGCTGCAGAAATTACTTGGTAAAGATTCCA 
TCAGAAAGTCAAAACAGCAGCTCGGGCTTAAGAGCATGATGGTTTCTGGCATCAAACCAT 
CTACTGATGGGCGGGTATGGTATAGTTATCTCAACTCCTTTCTGGCAGTTAGTACAGCCA 
ATTTAGTTAGCATTTTCATGTGCCTGCTTTTGTAGGAAAGAAACAATGCATCTATATGAC 
CATACACTGATGTGTTCGACTGAATTACATTCATATGTTGATATATATCATATTATCATG 
TGACATCTCTGCTGGTTTACTAACCACTTTCTTCATTTTTCTTCTTTCAGACTAATAGAG 
TGACGTTTAACTTGACACCTGAGATAATTTTTCAGGTGAGCTCTTTGGTTCACTATGTTT 
GTCATTAGTGTAACTGCTCTATCAGTTTCTGAATCCCTCCAAGGTCGTCATCATAAGTTT 
TTTATATGTTATGGGGTTGAAGTTGCAGCTAGTGATATATTGGGTCAGAAATCCATTGTT 
AGGTGTTCAGGTTGCATCATGTGCTTGAACTTCTAGTCCAATCTGAAACTACAAATGAGG 
AATATAAACTTTTTTAACAGTCTTTCACCCACATTCTATCTTGTGCTTGCTTAGCCAGTA 
AATCCATTGCAAGTAACTTAAATGTTACTTTCGTAACTGCTACAGTCCTTTTCTTACTTA 
TGTTTTCTTCATTACGCTTTCAGATTTTTGCTGAGAAGCCAGCTGTTCGGCAGGCATTCA 
TCAATTATGTTCCGAGTAAGGTAACAAAGACCAGCTCACTGTGACCATCTTTGTTTATAA 
GGTTAACCCTCAAATACGACGAATCTTAACTGGCTTTGGTAGTTATTTTCCTACGCCAGA 
TGACAGAAAAAGACTTCTGGACAAAATATTTTAGAGCAGAATATCTTTACAGCACCAAAA 
ATACAGCAGTAGCTGCAGCAGAAGCTGCTGAGGACGAGGAACTCGCTGTCTTTCTGAAGC 
CTGATGAGATATTGGCTCGGGAAACTCGTCACAAGGTTAGGTTTCTTCTATGGTTTAATC 
ATTTATCATATATTTTGTTTGAAAAGAAAATATTTGTGGCATATCCATCTGATTTAAATG 
TCATCTCTGTAGATTAGACGGGTTGATCCAACTCTTGACATGGAGGCTGACCAGGGAGAC 
GACTACACTCATCTTATGGTAAGTCAACTACCACTGCATGTGAAAGGTTTGGATAATTTC 
CAAATTGCGCAACAATGGTTGTTGAAAGGAAAGTTCAATGCTCAGTTAACACTGTACAGA 
TTCACACATAGAATAAGTCTTTCATCGAGGTTTGTAGTGTTGATGTTTACGTATTGTCTA 
TCCCTAGTAGAAATAGTATGGGAAGAACTGGGATAATACTAACGGTGTTAAGAATCAAAC 
CTGTACCAATGTGTGTCACTTGTTTCTTTCTTCTAGAATTCTCAGCGAACCTAATTTGAA 
TTGTTAAATCAGGAATTTAGTTTCTTTCAAATAACTCTGAATTAGTGCTTTTGCTTTTTC 
ACAAGACCACTACTTTAATATTAGCATGTGTGAGAAGGAGCTCAAAACTGATATCTAGAA 
AATATTAATCTTAACATTGACATTGTGCTCTTTGTATGCGGTTGAAACGTTATTTTCAAT 
ACACTTTATCGTACTTAATATAACTTTCCCATAACACAGGACCACGGGATCCAGCGTGAT 
GGCACCATGGATGTTGTTGAACCACAAAATGATCAGTTTAAACGATCACTTTTGCAAGAT 
CTTAATCGTCATGCTGCTGTTGTATTGGAAGGCAGAAGCATTGGTAAACACCTCTAAGAA 
CCTCATTTGAATCTTTTTATCTGAATATTTTATAACAGTAGATAGTTCAGGAAGTGTAAA 
CATTTATGTTGGCCTTTTGACTTTAGTTCTTGGTGGTAAATATACAATAATATTCCTGTA 
ATTGGAAAGCAGATGTTGAGTCAGAAGATACAAGGATTGTTGCAGAGGCTCTCACACGGG 
TTAAACAAGGTATGATGTTTCATTCTGCTAAACAATGCCACGCTTTTTATTCATCTGACC 
TTGCTATCCATCTCTATTTTACACCCCTGTTAGTAAGCAAAGCTGATGGTGAAACCACCA 
AGGACGCTAATCAGGAGAGATTGGAAAGAATGTCCCGGGTAGCAGGAATGGAGGATCTTC 
AAGCACCACAAAATTTCCCATTGGCGCCGCTTTCTATCAAGGTTTGGCTTTCTGCCAATA 
TAAGGTTTTCACAATTGATGATGGATGCTGCGTTAATCCGCTTACCCTTTCTTCTTTGGA 
ATCAGGATCCTCGTGATTACTTTGAATCTCAACAAGGAAACGTCCTCAATGTACCCAGAG 
GAGCAAAGGGCTTGAAGAGAAATGTCCATGAAGCTTATGGATTACTAAAGGAATCCATTT 
TAGAGATTAGAGCTACAGGATTAAGTGATCCGTTGATTAAGCCTGAAGTTTCTTTCGAGG 
TGCTATTCTGTCACATAATAAAAAGTGTGCTGACAAAAGAAATCATTACTTATTGCTTTG 
TTGCCTGAGCTAAAAATTGCTAACCCTATTCAGGTTTTCAGTTCGTTAACCCGAACCATT 
GCAACTGCTAAAAATATTAATGGGAAGAACCCACGAGAGAGCTTTCTGGACAGATTACCA 
AAGTCCACTAAGGATGAAGTTCTACACGTAAGTCCGACATTTTCCAGTGTCCTAAGTGAC 
AAGAAGCTCTATATGTACTAGTTAGTGAAGATTAGGTAGTAATGCATATGGATAAGAGGA 
CTTTTCTTCTTTCATCTACAGCATTGGACATCAATACAAGAATTACTGAAACATTTTTGG 
TCATCTTATCCGATAACAACCACATATCTTCATACCAAGGTAATGTTATTGCAATTTTCA 
AATCTCCCAGTCCCAGAAATTGCTATATATATTGATTCCTAGGCTTTCACGGGAAATTTA 
ATCTTATTATACACCAAGAGCAAGTTATTATACCAAATATTTTTCGTCGATTCTTGTGAT 
GTTATATTATTATCATGCAGGTTGGTAAACTGAAGGATGCAATGTCCAATACATATTCAA 
AACTTGAGGTAAGCTTTGAAATTCTTCATCTTTCTGACAGAATAAGCAACTGATAGTAAA 
TCTGCTATGTTAAAACAGTAGTTCCTAATCATACCAATGCGTTTACGAAAATGAAATTTT 
TGGGTAAATAAAATTGATGCAGTATTGTAGTCGAATCTTATTTGCATATATATGGTCAAC 
TGTACGGTTTCCTTGATATTAAACTCCATGTAACTCAGGCAATGAAAGAGTCGGTGCAAT 
CTGATCTCCGGCATCAGGTTTCTCTACTGGTTCGTCCAATGCAACAGGTTAGCTTCTTCC 
AATATCTACGGAAGAGTTTTATACTTTTATTACATCATGTCTCGGTTAAGTCTATATTTT 
CCACTCATATTGCATCTATATCCAGTTTCTACAGCCTTGCATTGTAATCCGGTTTGAAAA 
TTGATCTTAATCGGTTTTCTCTGCTAGGCTCTTGACGCTGCGTTCCATCACTACGAAGTG 
GATCTGCAGAGAAGAACAGCTAAGAGCGGCGAAAGACCAAACGGCTACGTATAGAGGACA 
AAAAAACTAAAACTAAAAAGCTTTGCAAGATCTTTGAATTGTTTCATCAGCCTTGGTTGG 
TGTTTTTGAAAATCTTCATTTGTCCCTTTTTGTCCGACCATTGAGATACAAAAATGCGTT 
TATATTGTAGTAATATTTTCTTTTCTTTTTTTTGTTAATTAGGCGTTATATTGTTAACTG 
CGAGAGACAACAAAGAGATTTTCTCGATCTGAACATTTTTAAGTTTGCAATGTATTAGTA 
AATTCTCT
>AT1G71270.1 | POK (POKY POLLEN TUBE) 
AGAAAGGTGAAGCTGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAG 
ACTCTCTAATGGCGGACTCAAACTGATTTCGAGGATTCTGATTTCGTTTTCTAGTTGAAG 
ATCTTTCAACTCTTAATCTCATTAGGAAGATGTCCGACATTTCCATTGACGCATTGGTAC 
TTCATTTTTTTTGCATTCGTGATCTTCTAGCCTTAATCATGGATCCTTTATGATCTCTTG 
TCTAATTCGCTTTGCTCTTCTATCTGAAATTCATAGGGCCAAACTATGGGGGACTTTAGT 
AATCATGAGAAACTTGGATTTGATTTAGGAGCATTTGTTGGAGACTTGGCTTTTGAAGAA 
GATTCAGGCAGGTAACGTTCTCATGTTTTGTATCTTAATTCGACTATAACATATGTTTCT 
GCTTCTCTTTGTTCTTCTGATTAGAATGCTCTCCTTTGATTTGTTTGGCAGTGAGGATAT 
TTCATTGGAAGGGCTTCAACAAGAACTTGAAGAATGTGAAAGTGATGAGGTAAGTTATTC 
ACTTAACTGAGATCAAACTTATAAAGCTAGCACCTCGGTTCTTCTTTTTCGAAGTATTGT 
TTCTACTCTCATTTGAGTTACTTTGGAGTACATGGATTGATCATAGAATGTTAGATCCAT 
GGATATGATGTCCTTTCTATCTTGTTTGTGTGAAATGTCAGGTTGTTGCCAATATACTGT 
CTAGTGGTGACAAACTTAGAGAATATGCAAAAGGGGTTGAAAACAATCTACGCAAGGTTG 
AATTGGATTCAATCGAGGTTGTTATTCTCTACCTGTGCTACATTGTGGCACTTGTTGTTT 
TCTACTTTTTATGTACTTCCGTCTATAAGTTCGGGAATTTCTTTGATATCGTAAGTAACT 
AACTTAAATGCTTTACATTCCATGAATACTCAGGATTACATAAAGGAAAGTGACAACCTA 
GTCTCACTTCACGATCAGATTCGTGACTGTGACAGCATCCTGTCACAAATGGAAACTCTT 
CTCAGTGGATTTCAGGTATTTGAAAATTAGACATTTATATAATTTGTGTGTATGTATGTG 
CTTCTTTCTCCTTATTCTGACTTTTGCTTAATGGGAGGAATTTTTTTACTTTGAAATACA 
TATATTTTTTCCTGGTAATCTAAATGTGCACTTTGCTTCTTTTCTTTCAGGAAGAGATTG 
GTTCTATAAGTTCAGACATAAAGATTCTTCAAGAAAAGTCAATGGACATGGGTTTGAGAT 
TGAAAAACCGCAGGGTATAGCTAATCAGAAACCACTATTGGTATTATCTCTTGCTGCTTT 
CACTCGTGACTCATCCAAATGAACTCTTCTATTTGAATAGGTGGCTGAATCAAAGCTAGC 
AAAATTTGTCGAAGACATTATAGTGCCACCAAAGATGATAGATGTAATTGTTGACGGAGA 
GGTATTTTTCAAATTCACTTTTTATGTAGCTTTGGTAGGGTTGGAGATTTGTAGGAATTT 
TGTAGGATCTCGTCATGTTGTATACATGTCTAATTTTTCTTTTTGTTTCTGGTGCTATAA 
GAATTACTGATTTGGTGCATATGTTGTAATCTGAAACATGGAGGAAAAATAGAAAAACAA 
CATTTTCTGGTTAAGCTTGGTATATGCTTCCCCTATGTGCAATACTAAAATTTATTAAAT 
TTTCTTCATTTTGTTTTCTTACACCATTTAGTCCTATCTTTATGTCCCCTGAGTACGTGT 
TTTTTTTGTAAAACCATAGTGGTGCATTTAAGCCTAGGTTGGATTGCTGAGGGTATTTTT 
ATTGCTAATCTGATAGTCGTATTATTTTCCTTATTCAGGTGAATGAAGAGTATATGAAAA 
CGCTTGAAATTCTGAGTAAGAAGCTAAAATTTGTAGAAGCAGATCAGGCAGTTAAAAGTT 
CCAAAGCGTTAAAAGATGTAGAGCCTGAGCTCGAAAAGCTTCGGCAGAAAGCTATTTCCA 
AGGTTATTGATCTACTTTCTCTGTTACTTGATACCAAAAACTTATATATTTCGCTGAAGG 
GAGTGTGATAGGTCCAAACATAACTGTACCTATTGACTCTCAAAACACACTGATACATGC 
ATATTTCTTAAAGTTGTTAATTGTTTGATAAAAAACTACAGAAAAGTTAAGTTCCTGATA 
TAACTCAACTTATTCTACCTCAATGAGATGAATCATTGTTCCTTCCCTCTGAAAGAATTT 
ATGGCCAGGAAAAAGTTGCCATCTGCGATAAATTCAACTTTTAGTTCTGTATTAAGTCAT 
TTGTGTTTGTTCTCGTCCAATGCTGAAAGGGCATGCACGACTGCACGTCGATGGAGCATT 
CTAAATTTGTTCTCATGCAATAGATTTAAATTCGTTTTGCAGGTGTATGATTTTATTGTC 
CAGAAGCTTATAGCCCTGAGGAAACCCAAAACAAACATTCAGATTCTTCAACAGAGTGTG 
TTATTAAAGTACAAGTGAGTTATGCTCTCCAAGCCCCTTTAATTGGTTTTGACGTAGTGA 
AACTACAAATTGTACAACGTCTCCTGTCTTGCATGTATGTTTCTGTTAACTTTTTCTGCA 
TGTGTATGTGGTCATCACCTTACAAACGTTTTGGTTAGTTATCTTGGTTTGGATTTTCCC 
TTTGTGATGTTGACGGAGTTGTTTTATTTTACATGTTACTGATATCCAACTTGATATTAT 
ATTGCTTCTACAAGACTTATGTGGATACATACTTCATTCACCAATTACAATTTAATGATA 
GGTATATTATCTCCTTCCTCAAGGAACATGGAAAAGAAGTGTTTATGGATGTTCGTGCTG 
CATACATTGATACCATGAACAAGGTGATATTCTTTATCTTGTTTGATTTCTTACACTATG 
CTGCAACTCCTTTATATAGTCTTAGTTGAATGAGGAAGAATACACAGATAGATTTGACTA 
AGGTTATTCTCCGCATATGCAAGGTAGTGGATACAACATCCAATTGTACGTTACATGCAA 
GTAATTCTTCTATTCTTGTTTTCTAACTATAATTGGACAAAGCTAGTTGGTTAGATAAAA 
ATGCTGTTTGCTAGCTTAGGCTTTTAAATGTTATTACACCTTATGTATTGTATGATCTTG 
TTTCAGGTGTTAAGTGCACATTTTCGTGCTTATATTCAAGCACTTGAGAAACTACAGTTA 
GATATAGCCACAGCATATGACTTAATTGGGGTAGAGACCAGAACCACCGGCCTCTTCTCA 
AGAGCTAGGGAGCCACTAAAGAACCGCTCTGCCGTTTTTGCTTTGGGTGACAGGATAAAA 
ATTATAAAGGTATGCATCATTCAGCAGTTATCATTTTTTGATTGATTTTTTCGACCATTC 
TACATGCTCTGGCGAATTTGTTATATAAAATGAGTTGCTCTTCTGACTCTTTAATACAAA 
AGATGGTACTAGGTCTGCGTCTTTACAAATAAAGTATAAGTTATATTAATGTATTGTACA 
CCATAAGTTTTATTGAGGAGTGCCCACTTTGGTTTTGGTTCAGATATTTTAGTCTTAGGT 
TATAAATTATAGGAATCAAATATTTTGGTTCATTTCAGTTTTGGTTTTTACGATATGTAT 
CCTTAATTTTAAAGGCTCCTCAAATAGATGGAAGTTTCGATTTGTTTTTCTCATTTTCAA 
TTTGGATTAGTGTGGTATCAATTTGTTTTTTTTTGCTATAGAAGAAGTAAATCCAAAGTT 
TGTTTGGTTTAACAATATTCGTTAAAAGACTTAAGTTTCAGTATGACCGCTGTAGGATAT 
TGATCAACCTGCTTTGATCCCGCACATAGCCGAAGCCAGCTCTCTCAAATATCCTTATGA 
AGTGCTCTTCAGGAGCCTGCACAAGCTACTTATGGATACAGCTACTTCTGAGTTCTGTTG 
ATTTTTCCCCTTTTATATTTGTGTTATTGTCGCTCATCGCTCAACCCCCTGGTTAACGTC 
ATTTGTTTTCATTTTAACAGGTATATGTTTTGTGATGATTTCTTTGGTGAAGAGTCCATA 
TTCTATGAAATTTTTGCGGGTAATTTCTAATCTGTCTCCCTTCCTTTTGCTGTACCAAAC 
TTTGTGGATTTTGTTAGCTGTGTAGAAGAACATCTGTTTTTCCTGTAATACTGGTATACC 
AAATTTGATATGGTGTTGAGCAGCGTGTAAGAAATTATCTTCTCTTCTTCCGGATAGAAA 
GCTGAACCTCTTGTACTTTACAATGGATATGATAATTGTAGCAGTTTTTTGGATAAATTC 
TAAAATTTAAATGATACAGGTCCATTTTCTGTCATCGATGAGCACTTCAATCCCGTTCTT 
TCAAACTGTTTTGATGCTATTGGCCTGATGCTTATGATTCGCATAATACACCACCACCAG 
GTATTAACGATGACCTAACTACTAGTTTATCTGCGTTTTGGTGAATATCTTGGAATTAGG 
TAATTTATTTAGCTTCTTCCCTTTTGAACTTTTCTAGTCTCCCACATATGTGAGAATGCA 
TTGAAGTATGGTTAGATATTTATCAACTTGGCATTGGAAAGAGTTCTCTTAATATCTTGC 
AAACTAACGATGTAGATATACCTTCAACTGGTCCACATAGGCGTATTACAACCAGTCTAT 
ATTTTTTCTCAACAGTATGATAATCTAGTGTAGCTTATATTACTTATTTTCATGATCCAG 
CCTTTTGCAAGGGTCATGATGGTATTATATGTCCACTAATAGTTAAGCAATACTTTCCCA 
CCTTTTTTACAGCTTATCATGTCTCGCCGGAGAATTCCATGCCTGGACTCATATCTGGAC 
AAGGTTCATACCTCTCTATCTCTTTTATTATGTTTGATCAACATTTAAATATGTATGGTG 
CAATAAAAAGAGTTCATTATTATTGTGCTCATCTTCAGCTGTTTTCACTTGGTCGCTAAA 
TGTTTTCTTTTTGGTATAACTTTGAAGGTCTTGTATAGATCTTAGATATAAGCTTATAGA 
TGCGGCTATGGTTTGATTTCCTTAGGTTTCATAGTCCTCTCTCAATGAATCTTTTATTTT 
GGAAATTGAGCAGGTTAATATTTCTTTGTGGCCTCGTTTCAAGATGGTGTTTGACTCACA 
CCTTAGCAGTCTGAGAGATGCAAACATTAAGACATTATGGGAAGATGATGTTCATCCTCA 
CTATGTCATGAGGCGTTATGCTGAATTCACGGCTTCGTTTATTCACCTAAACGTTGAATA 
TGGAGATGGGCAGGTTCGTTATAAGATTGCTTCTGTCTCTAGTGATATGTATTACCTGTT 
CTCATCACTCAAATCGCTTGACACTATATATGAACCGCTGCAGCTTGATATAAATCTGGA 
GCGGTTAAGAATGGCTGTAGATGGGTTGATTCTCAAGCTTGCAAAGTTGTTCCCAAGGCC 
AAAGCAGCAAATTGTGTTTCTCATAAATAACTACGATATGACAATCGCTGTACTGAAGGT 
GAGTTGAATCCTTGGCCGTCTCATGTTAAGTGCACCCATGTGGACCAGTGTTTTCTTGGT 
TTGAAATGGCTTTCTACGAATCTCAAGGCTTAACTAATTGAGTCTGACCTACCAAAAGAA 
TCTGTTTTGATCATCTTCCTGTATTTTAGGAAGCTGGACCAGAAGGTGGGAAAATTCAAA 
TGCATTTTGAGGAAATGCTAAAGAGTAACACTTCATTATTTGTGGTAAGGGGCAAATACT 
AGGTTACCTTTGTAATTTGCTTCATGGGTATAACATAAAACTGTCTTTGTAGTAGCCTAA 
CCTTAAATCTGATGTTAACTCGTAGGAAGAACTGCTGGTGGAGCATTTCAGTGATTTGAT 
CAAATTCGTGAAAAATCGAGCTTGTAAGCAACTTGTTTCTTTCTTTTCTTCACGTACTCA 
TCGAGTGTTAAGTTGAAAAACCACTAAACTGTAAGATATGTGGCAGCTGAGGATTCGAGC 
TTAAATCCAGAGAGGTCCATTACAATTGCTGAAGTAGAGCCACTGGTGAAGGACTTTGGA 
AGCAGATGGAAGACAGCGATTGAGTTGATGGACAAAGACATCATAACTTCCTTCAGTAAC 
TTCTTGTGTGGTATGGATATTTTGAGAGCTGCATTGACACAACTATTGCTCTATTACACA 
AGACTCACAGACTGCATCAAGAAGATAGATGGTGGATCTGCTCTGAATAGGGATCTTGTC 
TCCATCCAATCTATCATGTACGAGATCAGGAAATACTCCAAGACTTTCTGAAAGATAGCA 
TATGTGGCTCCTTAATGAAGAGTATGTAAGATAAGTCAAAATTTTCAAAGTGAATCTAAA 
GCCAGTATTATGGGTCAGTAATGTATCTATCTTTCAAACCAGTAAGAGTTCCTCTAATGT 
CTTTCTTTTGCTAAATTCTCCACAATTATCTGACCAATATGTTTGGAATCAATTTCATAA 
AATAGAACC
>AT2G32070.1 | CCR4-NOT transcription complex protein putative 
ACATCCTCTGAAACCCTAGCCTGAACAACTCGCCGTCTTCTCGAGAAACATCTTTCTTAC 
TTCGCTTCATTACAAGGTTCGAATCCAGCTGTCTCTCTTAGTATTTGTCTATGTATCTGT 
CGAGTTTCTCTGTTTTCATTGATTTATGTAAAATCAGAAGGTTTTGGTTTTTGTAAGTGA 
TTCATTTGTTTTGTGTTAAATCTATTGCAGATCTGATGAAACCAGATCGGATCTTGCTCT 
AGATCCAGATGCTCCTTAACTTATTTACTCGAATTCATCATCATCGTTATCATCACCATG 
TCACTGTTTCTAAAAGACGATTCGATTCAAATCCGTGAAGTATGGAACGACAATCTCGAA 
TCAGAGATGGCTCTGATTCGAGAAGTCGTAGACGATTTCCCATTCGTAGCGATGGACACA 
GAGTTCCCAGGAATCGTGTGTAGACCAGTGGGAACATTCAAAACCAACACAGAGTACCAC 
TACGAAACTCTCAAAACAAACGTCAACATACTCAAGATGATTCAGCTTGGACTCACTTTC 
TCTGATGAGAAAGGTAACCTCCCAACTTGTGGAACAGACAACAAGTATTGCATCTGGCAG 
TTCAATTTCCGCGAATTCGACCTCGAATCCGATATCTACGCTACCGATTCGATCGAGCTT 
CTTCGTCAATCAGGCATCGATTTCGTGAAAAACAACGAATTCGGTATCGATTCGAAGCGG 
TTCGCTGAGCTTTTGATGTCTTCAGGGATTGTGTTGAATGAAAACGTTCATTGGGTTACA 
TTCCACAGCGGATACGATTTCGGTTACTTGTTGAAGCTATTGACTTGTCAGAATCTTCCC 
GAGACGCAAACAGGGTTCTTCGAGATGATCAGTGTGTATTTCCCGAGGGTTTATGATATC 
AAACACTTGATGAAGTTCTGTAATAGTCTTCATGGAGGTCTGAATAAATTGGCGGAGCTG 
CTTGATGTTGAGAGAGTTGGGATTTGTCACCAGGCCGGATCGGATAGCTTGTTAACGTCG 
TGTACATTCAGGAAGCTGCAGGAGAATTTCTTCATTGGTTCAATGGAGAAGTATTCTGGT 
GTTTTGTATGGTTTAGGTGTTGAGAATGGTCAGATTGTTCATTGATAAAAGCTTAAAGTT 
TTAAACAGGTTATGTTATTTATTTTAGATTATTACATCATAGGTTGTTTTAAGAAGTGTA 
TGATCACAAGAACTAAACTCTGATTTTGGTTTGGTATTGTGCTCTCTTACTTGTTTAAAG 
ATAGCATCTCACTTAATTTATGAAAA
>AT1G01910.1 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCG
>AT1G01910.1 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCG
>AT1G01910.1 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCG
>AT1G01910.1 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCG
>AT1G01910.1 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCG
>AT1G01910.2 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.2 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.2 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.2 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.2 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.3 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGC
>AT1G01910.3 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGC
>AT1G01910.3 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGC
>AT1G01910.3 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGC
>AT1G01910.3 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGC
>AT1G01910.4 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGCTATGATC 
TCTTGTAACAGCTTTTTATATACTGTAGACTGGTCTTGCAACAGAGAAGGAAAATTCATG 
TAAAAAAATTATAGTAAATAAGAGATGTTTTGATTTATTGAC
>AT1G01910.4 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGCTATGATC 
TCTTGTAACAGCTTTTTATATACTGTAGACTGGTCTTGCAACAGAGAAGGAAAATTCATG 
TAAAAAAATTATAGTAAATAAGAGATGTTTTGATTTATTGAC
>AT1G01910.4 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGCTATGATC 
TCTTGTAACAGCTTTTTATATACTGTAGACTGGTCTTGCAACAGAGAAGGAAAATTCATG 
TAAAAAAATTATAGTAAATAAGAGATGTTTTGATTTATTGAC
>AT1G01910.4 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGCTATGATC 
TCTTGTAACAGCTTTTTATATACTGTAGACTGGTCTTGCAACAGAGAAGGAAAATTCATG 
TAAAAAAATTATAGTAAATAAGAGATGTTTTGATTTATTGAC
>AT1G01910.4 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGTATCTGTGACAAGCGAATGCTATGATC 
TCTTGTAACAGCTTTTTATATACTGTAGACTGGTCTTGCAACAGAGAAGGAAAATTCATG 
TAAAAAAATTATAGTAAATAAGAGATGTTTTGATTTATTGAC
>AT1G01910.5 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.5 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.5 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.5 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT
>AT1G01910.5 | anion-transporting ATPase putative 
GTACGCCAAATATCTAACAAGGAGCTCTTTAGATTGAGACTAGTGGAAGAGAGACGAGCA 
AGGAATTAGCAATGGCGGCGGATTTGCCGGAGGCGACAGTACAGAACATTCTGGACCAAG 
AGTCTCTTAAATGGGTTTTCGTCGGAGGTAAAGGAGGTGTTGGGAAGACGACATGCAGTT 
CAATTCTCGCAATTTGTCTCGCCAGTGTTCGATCCTCCGTTCTCATCATCTCCACCGATC 
CTGCTCACAATCTTAGTGATGCCTTTCAGCAACGCTTCACTAAATCTCCCACTTTGGTTC 
AAGGTTTCTCTAATCTCTTTGCCATGGTAAGCTTTCTCCGATTTTGTTCTAGATCGTGCT 
AGATTTTAGAGGGAATTTGGTAGTTTCGCTCCTGGATTTTAATCTCATTGGGAATTAGGG 
TTCTCTGATTCACGAATTTCAAACCGCAGATTGATGGATCAATTTTGATTTTGAAGTCAG 
ATTTAGTACTTGCATAAATACGGTTGATTTGTGCCTTTCTTATCATATGCCCACTCTGAT 
TTTGGGGATTAGGTTTGGAATTTGGACGCCAATTTGTATTCTTGATACGGAAGGGGATTG 
TGAAGAAGATTTGATGTCCCCAAATCAAATCGAATTTTTGTCTATTGTAGTTAAAATTCA 
TGGCTAGTTATGCCAAATTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTTTTTTGTGGTTCTGGGTCG 
CCTCTAATAGACAGGCTTGATGATGACTTTATGGCTACTCTTCTAAGCTTGAAGCTCTTA 
GTTGTGTCTGTGTGTATATGTATATATATACACATACTATAAGCAAATGGTTACGATTCA 
CACTCCTTCCCTCTTGATAGTGAGTGAATCTTGTTTGCTTTTCTCAGGAGGTAGATCCTA 
CCGTTGAAACTGATGACATGGCTGGTACAGACGGGATGGATGGTTTATTCTCTGATTTGG 
CAAATGCGATTCCTGGAATCGATGAGGCTATGAGTTTTGCTGAGATGTTGAAGTAAATAG 
CCATTTAGTTCTTCTAGTAATCATCTGCCTTTATCCATGTATTATCACAGTCAAATTTTG 
ATATGTTTATGTTTCCTTAGGTTGGTGCAAACAATGGATTATGCTACTATTGTGTTTGAC 
ACTGCTCCTACTGGACATACTCTCCGCCTGTTACAGTTTCCGGCCACACTAGAAAAGGGA 
CTTTCGAAGTTGATGTCATTGAAGAGTAGATTTGGTGGCTTGATGACTCAGGCATGTCTT 
TAAGCTTGTCAAATTCAGTTTGCTTGGCAACAGATATTGCTCTTTGGTTTCTTCTTTGGC 
TGATTTTTCATGGAACTGATTGGTAATGCAGATGAGCCGTATGTTTGGCATGGAGGATGA 
GTTCGGAGAGGATGCTTTGCTGGGAAGACTTGAGGGCTTGAAAGATGTGATTGAGCAAGT 
AAATCGGCAATTCAAAGACCCGGTAACATTTTTTCAATTGTTTAAGTTCTTTGCTATTTT 
CAGTACTCATTGACTGTTTTCTTAACTCTGTTCGTGAAGTTTAGTTTTAGATTCTTCACA 
TTGTTCTGTAGCATACGGTTTGACAGCATTCATTTGCATTAGTGAAAATTCTGATACATA 
TCTAACAAACTCTGCATTTTAAGATAAGAAATTGACACATTTGGCTCCATTACGTAGGAT 
ATGACTACGTTCGTTTGTGTCTGCATCCCCGAGTTCTTGTCTCTCTATGAAACAGAGAGA 
CTTGTTCAGGAACTCGCCAAGTTTGAGATTGACACGCATAACATTATCATCAACCAAGTA 
CTATACGACGACGAAGGTGCCTATTTATTTGCTGTCGTGTCTATCTTCTCGTTTTGAACT 
TGTTTTACATACAAATTTGACGAATTATCTACACTTGTCTTCTGTAGATGTGGAGTCCAA 
GTTGCTCAGAGCAAGGATGCGGATGCAACAGAAGTATCTTGATCAGTTTTATATGCTATA 
CGATGACTTTAATATCACAAAGCTTCCTCTGCTTCCGGAAGAGGTAAGAACGCATGACAT 
TCAATATAGATGAGAAGGAACATGATCAAGACGAAAATGAAACTAAAGCCTTATATAATA 
TACATCCTGAGATTTACACTTGTTGTGGATGTTTGGATCACAGGTGACAGGGGTTGAAGC 
CTTAAAGGCGTTTTCACATAAGTTCTTGACGCCGTACCATCCTACCACTAGCAGGAGCAA 
TGTAGAGGAGCTGGAGAGGAAAGTACACACATTGCGTTTGCAGTTAAAAACAGCTGAAGA 
AGAACTCGAACGGGTCAAGAGTGGCTAAAGATAAGGCTCTGTTCTTCCCTTTAATTGTAA 
GTTTCTTTCCTCGCCATATTCTTGGAACTCACTTGCTTTCTACATGGGGGTCTTCTGGAT 
CTGCGTTGTCATTTGGGTTTATTGTTGTTTATGTTTTGAACAATTTATAGGTGGAAAATT 
AAAACTGAATCTTTTTCTCTCTAGTTCTTCATCTAGCAACAACTCTTTATAGGACAGGAA 
AGAAGATCAAGCAGAATCTTCTTTTGCGTTGTTTTATTGTTATGCATTGGATTTGTTTTT 
ATATTTGTAATAATCATGACTACATAGACTCATATCTACCAAGAAATCGTTGTTTTACGA 
CTTAATCAGCTTTTTATATATTAAGTTGAAGGGT