>AT5G47670.1 | NF-YB6 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B6) transcription activator/ transcription activator binding / transcription factor 
CACAAACACAAAAGTCGTGTATTTAGAACAAGAAAGATATGGAACGTGGAGGCTTCCATG 
GCTACCGCAAGCTGTCCGTGAACAACACCACTCCTTCTCCACCAGGTAGTGCCATTCTCT 
ATACCCCCTCTTTTCACAGGCTCTCTTCATTTCAGTTGCATGCGAAACCATTCTCTGCAA 
TCCCTCCATTGTCATGTCTGTACTCTTTTCATGACGAACAGTTAATGAAATAGCTTTTCA 
ATCTTATAAACCGCGCATGCAGACGTCATCGAAGCCATTATGCACTAAAACTTCCATTTT 
TCTTATTTTTGTTAGGATTAGCAGCGAATTTTCTGATGGCAGAGGGCAGTATGCGTCCTC 
CAGAATTCAACCAGCCTAACAAAACCAGTAATGGTGGTGAGGAGGAGTGCACGGTGAGGG 
AGCAAGACAGGTTCATGCCTATTGCCAACGTGATACGGATCATGCGGAGGATCTTACCTG 
CTCACGCCAAGATCTCAGATGACTCCAAGGAGACGATCCAAGAGTGTGTTTCGGAGTACA 
TCAGCTTCATAACAGGGGAGGCTAATGAGCGGTGCCAGCGGGAACAGCGCAAGACCATCA 
CTGCTGAGGACGTCTTGTGGGCAATGAGCAAGCTCGGTTTTGATGACTACATCGAACCCC 
TCACGTTGTACCTCCACCGCTACAGAGAGTTGGAAGGTGAAAGAGGGGTTAGCTGCAGTG 
CTGGGTCCGTTAGTATGACCAACGGCTTGGTGGTCAAGAGGCCTAATGGGACCATGACCG 
AGTATGGAGCCTACGGGCCTGTGCCAGGGATTCACATGGCGCAGTACCATTATCGTCATC 
AGAACGGGTTTGTTTTCAGTGGTAACGAACCTAATTCTAAGATGAGTGGTTCATCTTCAG 
GAGCAAGTGGCGCCAGAGTTGAAGTATTTCCGACTCAACAACATAAGTACTGAGAACAAT 
GGCTAATAACATAGACAGCTGACAGAGTCATAACTGTTAGTAGGTGCAAGCTGTAGCTTA 
TGAATTCAAGTTTAAGCGAAAACAATGCTGCTTTTTCTTTGTTTATTATCTATCTAGTTG 
AAAGAACATTGTGTTTTTCATCTGATCTGTCTTGTGGTAAAGTATGTCAATAAAGCATTA 
GTTTTGC
>AT5G47670.1 | NF-YB6 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B6) transcription activator/ transcription activator binding / transcription factor 
CACAAACACAAAAGTCGTGTATTTAGAACAAGAAAGATATGGAACGTGGAGGCTTCCATG 
GCTACCGCAAGCTGTCCGTGAACAACACCACTCCTTCTCCACCAGGTAGTGCCATTCTCT 
ATACCCCCTCTTTTCACAGGCTCTCTTCATTTCAGTTGCATGCGAAACCATTCTCTGCAA 
TCCCTCCATTGTCATGTCTGTACTCTTTTCATGACGAACAGTTAATGAAATAGCTTTTCA 
ATCTTATAAACCGCGCATGCAGACGTCATCGAAGCCATTATGCACTAAAACTTCCATTTT 
TCTTATTTTTGTTAGGATTAGCAGCGAATTTTCTGATGGCAGAGGGCAGTATGCGTCCTC 
CAGAATTCAACCAGCCTAACAAAACCAGTAATGGTGGTGAGGAGGAGTGCACGGTGAGGG 
AGCAAGACAGGTTCATGCCTATTGCCAACGTGATACGGATCATGCGGAGGATCTTACCTG 
CTCACGCCAAGATCTCAGATGACTCCAAGGAGACGATCCAAGAGTGTGTTTCGGAGTACA 
TCAGCTTCATAACAGGGGAGGCTAATGAGCGGTGCCAGCGGGAACAGCGCAAGACCATCA 
CTGCTGAGGACGTCTTGTGGGCAATGAGCAAGCTCGGTTTTGATGACTACATCGAACCCC 
TCACGTTGTACCTCCACCGCTACAGAGAGTTGGAAGGTGAAAGAGGGGTTAGCTGCAGTG 
CTGGGTCCGTTAGTATGACCAACGGCTTGGTGGTCAAGAGGCCTAATGGGACCATGACCG 
AGTATGGAGCCTACGGGCCTGTGCCAGGGATTCACATGGCGCAGTACCATTATCGTCATC 
AGAACGGGTTTGTTTTCAGTGGTAACGAACCTAATTCTAAGATGAGTGGTTCATCTTCAG 
GAGCAAGTGGCGCCAGAGTTGAAGTATTTCCGACTCAACAACATAAGTACTGAGAACAAT 
GGCTAATAACATAGACAGCTGACAGAGTCATAACTGTTAGTAGGTGCAAGCTGTAGCTTA 
TGAATTCAAGTTTAAGCGAAAACAATGCTGCTTTTTCTTTGTTTATTATCTATCTAGTTG 
AAAGAACATTGTGTTTTTCATCTGATCTGTCTTGTGGTAAAGTATGTCAATAAAGCATTA 
GTTTTGC
>AT5G47670.2 | NF-YB6 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B6) transcription activator/ transcription activator binding / transcription factor 
GCTACCGCAAGCTGTCCGTGAACAACACCACTCCTTCTCCACCAGGTAGTGCCATTCTCT 
ATACCCCCTCTTTTCACAGGCTCTCTTCATTTCAGTTGCATGCGAAACCATTCTCTGCAA 
TCCCTCCATTGTCATGTCTGTACTCTTTTCATGACGAACAGTTAATGAAATAGCTTTTCA 
ATCTTATAAACCGCGCATGCAGACGTCATCGAAGCCATTATGCACTAAAACTTCCATTTT 
TCTTATTTTTGTTAGGATTAGCAGCGAATTTTCTGATGGCAGAGGGCAGTATGCGTCCTC 
CAGAATTCAACCAGCCTAACAAAACCAGTAATGGTGGTGAGGAGGAGTGCACGGTGAGGG 
AGCAAGACAGGTTCATGCCTATTGCCAACGTGATACGGATCATGCGGAGGATCTTACCTG 
CTCACGCCAAGATCTCAGATGACTCCAAGGAGACGATCCAAGAGTGTGTTTCGGAGTACA 
TCAGCTTCATAACAGGGGAGGCTAATGAGCGGTGCCAGCGGGAACAGCGCAAGACCATCA 
CTGCTGAGGACGTCTTGTGGGCAATGAGCAAGCTCGGTTTTGATGACTACATCGAACCCC 
TCACGTTGTACCTCCACCGCTACAGAGAGTTGGAAGGTGAAAGAGGGGTTAGCTGCAGTG 
CTGGGTCCGTTAGTATGACCAACGGCTTGGTGGTCAAGAGGCCTAATGGGACCATGACCG 
AGTATGGAGCCTACGGGCCTGTGCCAGGGATTCACATGGCGCAGTACCATTATCGTCATC 
AGAACGGGTTTGTTTTCAGTGGTAACGAACCTAATTCTAAGATGAGTGGTTCATCTTCAG 
GAGCAAGTGGCGCCAGAGTTGAAGTATTTCCGACTCAACAACATAAGTACTGAGAACAAT 
GGCTAATAACATAGACAGCTGACAGAGTCATAACTGTTAGTAGGTGCAAGCTGTAGCTTA 
TGAATTCAAGTTTAAGCGAAAACAATGCTGCTTTTTCTTTGTTTATTATCTATCTAGTTG 
AAAGAACATTGTGTTTTTCATCTGATCTGTCTTGTGGTAAAGTATGTCAATAAAGCATTA 
GTTTTGC
>AT5G47670.2 | NF-YB6 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B6) transcription activator/ transcription activator binding / transcription factor 
GCTACCGCAAGCTGTCCGTGAACAACACCACTCCTTCTCCACCAGGTAGTGCCATTCTCT 
ATACCCCCTCTTTTCACAGGCTCTCTTCATTTCAGTTGCATGCGAAACCATTCTCTGCAA 
TCCCTCCATTGTCATGTCTGTACTCTTTTCATGACGAACAGTTAATGAAATAGCTTTTCA 
ATCTTATAAACCGCGCATGCAGACGTCATCGAAGCCATTATGCACTAAAACTTCCATTTT 
TCTTATTTTTGTTAGGATTAGCAGCGAATTTTCTGATGGCAGAGGGCAGTATGCGTCCTC 
CAGAATTCAACCAGCCTAACAAAACCAGTAATGGTGGTGAGGAGGAGTGCACGGTGAGGG 
AGCAAGACAGGTTCATGCCTATTGCCAACGTGATACGGATCATGCGGAGGATCTTACCTG 
CTCACGCCAAGATCTCAGATGACTCCAAGGAGACGATCCAAGAGTGTGTTTCGGAGTACA 
TCAGCTTCATAACAGGGGAGGCTAATGAGCGGTGCCAGCGGGAACAGCGCAAGACCATCA 
CTGCTGAGGACGTCTTGTGGGCAATGAGCAAGCTCGGTTTTGATGACTACATCGAACCCC 
TCACGTTGTACCTCCACCGCTACAGAGAGTTGGAAGGTGAAAGAGGGGTTAGCTGCAGTG 
CTGGGTCCGTTAGTATGACCAACGGCTTGGTGGTCAAGAGGCCTAATGGGACCATGACCG 
AGTATGGAGCCTACGGGCCTGTGCCAGGGATTCACATGGCGCAGTACCATTATCGTCATC 
AGAACGGGTTTGTTTTCAGTGGTAACGAACCTAATTCTAAGATGAGTGGTTCATCTTCAG 
GAGCAAGTGGCGCCAGAGTTGAAGTATTTCCGACTCAACAACATAAGTACTGAGAACAAT 
GGCTAATAACATAGACAGCTGACAGAGTCATAACTGTTAGTAGGTGCAAGCTGTAGCTTA 
TGAATTCAAGTTTAAGCGAAAACAATGCTGCTTTTTCTTTGTTTATTATCTATCTAGTTG 
AAAGAACATTGTGTTTTTCATCTGATCTGTCTTGTGGTAAAGTATGTCAATAAAGCATTA 
GTTTTGC
>AT5G43250.1 | NF-YC13 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT C13) DNA binding / transcription factor 
ATGGAGGAAGAAGAAGGATCAATCCGACCAGAGTTTCCAATCGGAAGAGTAAAGAAGATA 
ATGAAACTGGACAAAGACATCAACAAAATCAACTCAGAAGCTCTTCACGTCATCACTTAC 
TCCACCGAACTCTTCCTCCACTTCCTCGCCGAGAAATCTGCTGTTGTTACGGCGGAGAAG 
AAGCGTAAGACTGTTAATCTCGATCATTTAAGAATCGCCGTGAAAAGACACCAACCTACT 
AGTGATTTCCTCTTAGACTCGCTTCCGTTGCCGGCTCAGCCTGTCAAACATACCAAATCG 
GTTTCCGACAAGAAGATTCCGGCGCCGCCAATTGGGACTCGTCGTATCGATGATTTCTTC 
AGTAAAGGGAAAGCAAAGACTGATTCAGCCTAA
>AT5G08190.1 | NF-YB12 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B12) DNA binding / transcription factor 
ACTTCTGGTCTTATGTTTTTTTGCCCTAATCGACTTCTGCGTAGAGAAACCGAAAAAGGA 
GAGAGAAAATCCGCCGATAAGATTCCGTACGACTGCACGTCTCCGATCTCGCCGTGAATC 
TGTCTCGAGAGTCTGTTAACTCACCGGATCTCCGTCGTTGATCTGCCTCTGTTTCGATCC 
GTGTTAAACTCGGTAAAGTCTATCTCTGTTTTCTCCTTTGTTCTTCATCTTATAACTTCG 
CGGTCTAGATCTTCCGGTAATCTGATTTTCCTTTTGAATTCTGATCATGTAGATTTAAAA 
CTATGGATCCGATGGATATAGTTGGAAAATCAAAGGAAGATGCTTCGCTTCCGAAAGGTT 
CGGTCTCGTTTCCTTCTTTGGATCGATCTACTACTTAATTTTTGGTTCTGTCAATTTCTT 
GGTTAAATTGAAAGATTTTGTAAATCTAGCTCTAGCTATGGCTTCAGGTTACTCAATGCA 
ATGACTCTGTATTTTTGTCTGATAAAAAATATGTTTGTTCTTTCAGCTACCATGACGAAA 
ATTATAAAGGAGATGTTACCCGCAGATGTTCGTGTTGCTAGAGATGCTCAAGATCTATTG 
ATTGAGTGTTGTGTAGGTAATGATTATTAGTCTTGAGATTTATGAATGCGAACATTGTTT 
CAAATTTGCTTATTTCATTACTTATGATGTTCAAATTTGTTTATTGTAGAGTTCATAAAT 
CTTATATCGTCGGAGTCGAATGAAGTGTGTAACAAAGAGGATAAACGAACAATAGCCCCT 
GAGCACGTACTCAAAGCTTTACAGGTTTGGTGTTACATTCAGCTCAGTCTGATACATCTA 
TGTGAAATATATACATGTTTTGTAATCTTGATTTTGTTAAACACAGGTTCTTGGCTTTGG 
GGAATACGTAGAAGAAGTTTATGCCGCGTATGAGCAACATAAATATGAAACCATGGTAAC 
CATCATCTCCTAGCTCACAATAAGATCCAGACTTGAATGAAATTATAATCAGTATCATTT 
GTGTTATTGCCAATTCTGCAGCAGGATTCGCAGAGAAGTGTGAAGATGAATAGCGGAGCA 
GAGATGACGGAAGAAGAGGCGGCAGCGGAACAACAGAGGATGTTTGCAGAAGCTCGAGCA 
AGAATGAATGGAGGTGTTACAGTTCCTCAACCAGAGCAACTAGAAGAACCCCAACAACAA 
CAACAAACAAGTCTACAAAGCTAATCAACAAAACCGCAAAGGAATCCCTTATTTTAACAT 
TATCCTTTTGACTTCTTTTTCTTTCTAGCAATATCTCTGTAAAGTGCAAAATTCGTCGCG 
TCTTGGTGTTGATATGCTCTTTACATTTTTTAACTTAGGGTTGTGTTTTTTCCCCTTTCT 
TTGAATCTAAAATCACTTAGGTGATTCAGATGTAATTAGTAAGGTTTTTATTGAATCTTA 
GCAACTAGTGTCATTCGAATCCAAATCCCCTTAAATTATGTGTAACTTCATAATTCTGAA 
GTCTTGAATCCATTTCTAGTCTGATCACCAAA
>AT5G08190.1 | NF-YB12 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B12) DNA binding / transcription factor 
ACTTCTGGTCTTATGTTTTTTTGCCCTAATCGACTTCTGCGTAGAGAAACCGAAAAAGGA 
GAGAGAAAATCCGCCGATAAGATTCCGTACGACTGCACGTCTCCGATCTCGCCGTGAATC 
TGTCTCGAGAGTCTGTTAACTCACCGGATCTCCGTCGTTGATCTGCCTCTGTTTCGATCC 
GTGTTAAACTCGGTAAAGTCTATCTCTGTTTTCTCCTTTGTTCTTCATCTTATAACTTCG 
CGGTCTAGATCTTCCGGTAATCTGATTTTCCTTTTGAATTCTGATCATGTAGATTTAAAA 
CTATGGATCCGATGGATATAGTTGGAAAATCAAAGGAAGATGCTTCGCTTCCGAAAGGTT 
CGGTCTCGTTTCCTTCTTTGGATCGATCTACTACTTAATTTTTGGTTCTGTCAATTTCTT 
GGTTAAATTGAAAGATTTTGTAAATCTAGCTCTAGCTATGGCTTCAGGTTACTCAATGCA 
ATGACTCTGTATTTTTGTCTGATAAAAAATATGTTTGTTCTTTCAGCTACCATGACGAAA 
ATTATAAAGGAGATGTTACCCGCAGATGTTCGTGTTGCTAGAGATGCTCAAGATCTATTG 
ATTGAGTGTTGTGTAGGTAATGATTATTAGTCTTGAGATTTATGAATGCGAACATTGTTT 
CAAATTTGCTTATTTCATTACTTATGATGTTCAAATTTGTTTATTGTAGAGTTCATAAAT 
CTTATATCGTCGGAGTCGAATGAAGTGTGTAACAAAGAGGATAAACGAACAATAGCCCCT 
GAGCACGTACTCAAAGCTTTACAGGTTTGGTGTTACATTCAGCTCAGTCTGATACATCTA 
TGTGAAATATATACATGTTTTGTAATCTTGATTTTGTTAAACACAGGTTCTTGGCTTTGG 
GGAATACGTAGAAGAAGTTTATGCCGCGTATGAGCAACATAAATATGAAACCATGGTAAC 
CATCATCTCCTAGCTCACAATAAGATCCAGACTTGAATGAAATTATAATCAGTATCATTT 
GTGTTATTGCCAATTCTGCAGCAGGATTCGCAGAGAAGTGTGAAGATGAATAGCGGAGCA 
GAGATGACGGAAGAAGAGGCGGCAGCGGAACAACAGAGGATGTTTGCAGAAGCTCGAGCA 
AGAATGAATGGAGGTGTTACAGTTCCTCAACCAGAGCAACTAGAAGAACCCCAACAACAA 
CAACAAACAAGTCTACAAAGCTAATCAACAAAACCGCAAAGGAATCCCTTATTTTAACAT 
TATCCTTTTGACTTCTTTTTCTTTCTAGCAATATCTCTGTAAAGTGCAAAATTCGTCGCG 
TCTTGGTGTTGATATGCTCTTTACATTTTTTAACTTAGGGTTGTGTTTTTTCCCCTTTCT 
TTGAATCTAAAATCACTTAGGTGATTCAGATGTAATTAGTAAGGTTTTTATTGAATCTTA 
GCAACTAGTGTCATTCGAATCCAAATCCCCTTAAATTATGTGTAACTTCATAATTCTGAA 
GTCTTGAATCCATTTCTAGTCTGATCACCAAA
>AT5G08190.2 | NF-YB12 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B12) DNA binding / transcription factor 
ACTTCTGGTCTTATGTTTTTTTGCCCTAATCGACTTCTGCGTAGAGAAACCGAAAAAGGA 
GAGAGAAAATCCGCCGATAAGATTCCGTACGACTGCACGTCTCCGATCTCGCCGTGAATC 
TGTCTCGAGAGTCTGTTAACTCACCGGATCTCCGTCGTTGATCTGCCTCTGTTTCGATCC 
GTGTTAAACTCGGTAAAGTCTATCTCTGTTTTCTCCTTTGTTCTTCATCTTATAACTTCG 
CGGTCTAGATCTTCCGGTAATCTGATTTTCCTTTTGAATTCTGATCATGTAGATTTAAAA 
CTATGGATCCGATGGATATAGTTGGAAAATCAAAGGAAGATGCTTCGCTTCCGAAAGGTT 
CGGTCTCGTTTCCTTCTTTGGATCGATCTACTACTTAATTTTTGGTTCTGTCAATTTCTT 
GGTTAAATTGAAAGATTTTGTAAATCTAGCTCTAGCTATGGCTTCAGGTTACTCAATGCA 
ATGACTCTGTATTTTTGTCTGATAAAAAATATGTTTGTTCTTTCAGCTACCATGACGAAA 
ATTATAAAGGAGATGTTACCCGCAGATGTTCGTGTTGCTAGAGATGCTCAAGATCTATTG 
ATTGAGTGTTGTGTAGGTAATGATTATTAGTCTTGAGATTTATGAATGCGAACATTGTTT 
CAAATTTGCTTATTTCATTACTTATGATGTTCAAATTTGTTTATTGTAGAGTTCATAAAT 
CTTATATCGTCGGAGTCGAATGAAGTGTGTAACAAAGAGGATAAACGAACAATAGCCCCT 
GAGCACGTACTCAAAGCTTTACAGGTTTGGTGTTACATTCAGCTCAGTCTGATACATCTA 
TGTGAAATATATACATGTTTTGTAATCTTGATTTTGTTAAACACAGGTTCTTGGCTTTGG 
GGAATACGTAGAAGAAGTTTATGCCGCGTATGAGCAACATAAATATGAAACCATGGTAAC 
CATCATCTCCTAGCTCACAATAAGATCCAGACTTGAATGAAATTATAATCAGTATCATTT 
GTGTTATTGCCAATTCTGCAGCAGGATTCGCAGAGAAGTGTGAAGATGAATAGCGGAGCA 
GAGATGACGGAAGAAGAGGCGGCAGCGGAACAACAGAGGATGTTTGCAGAAGCTCGAGCA 
AGAATGAATGGAGGTGTTACAGTTCCTCAACCAGAGCAACTAGAAGAACCCCAACAACAA 
CAACAAACAAGTCTACAAAGCTAATCAACAAAACCGCAAAGGAATCCCTTATTTTAACAT 
TATCCTTTTGACTTCTTTTTCTTTCTAGCAATATCTCTGTAAAGTGCAAAATTCGTCGCG 
TCTTGGTGTTGATATGCTCTTTACATTTTTTAACTTAGGGTTGTGTTTTTTCCCCTTTCT 
TTGAATCTAAAATCACTTAGGTGATTCAGATGTAATTAGTAAGGTTTTTATTGAATCTTA 
GCAACTAGTGTCATTCGAATCCAAATCCCCTTAAATTATGTGTAACTTCATAATTCTGAA 
GTCTTGAATCCATTTCTAGTCTGATCACCAAA
>AT5G08190.2 | NF-YB12 (NUCLEAR FACTOR Y SUBUNIT B12) DNA binding / transcription factor 
ACTTCTGGTCTTATGTTTTTTTGCCCTAATCGACTTCTGCGTAGAGAAACCGAAAAAGGA 
GAGAGAAAATCCGCCGATAAGATTCCGTACGACTGCACGTCTCCGATCTCGCCGTGAATC 
TGTCTCGAGAGTCTGTTAACTCACCGGATCTCCGTCGTTGATCTGCCTCTGTTTCGATCC 
GTGTTAAACTCGGTAAAGTCTATCTCTGTTTTCTCCTTTGTTCTTCATCTTATAACTTCG 
CGGTCTAGATCTTCCGGTAATCTGATTTTCCTTTTGAATTCTGATCATGTAGATTTAAAA 
CTATGGATCCGATGGATATAGTTGGAAAATCAAAGGAAGATGCTTCGCTTCCGAAAGGTT 
CGGTCTCGTTTCCTTCTTTGGATCGATCTACTACTTAATTTTTGGTTCTGTCAATTTCTT 
GGTTAAATTGAAAGATTTTGTAAATCTAGCTCTAGCTATGGCTTCAGGTTACTCAATGCA 
ATGACTCTGTATTTTTGTCTGATAAAAAATATGTTTGTTCTTTCAGCTACCATGACGAAA 
ATTATAAAGGAGATGTTACCCGCAGATGTTCGTGTTGCTAGAGATGCTCAAGATCTATTG 
ATTGAGTGTTGTGTAGGTAATGATTATTAGTCTTGAGATTTATGAATGCGAACATTGTTT 
CAAATTTGCTTATTTCATTACTTATGATGTTCAAATTTGTTTATTGTAGAGTTCATAAAT 
CTTATATCGTCGGAGTCGAATGAAGTGTGTAACAAAGAGGATAAACGAACAATAGCCCCT 
GAGCACGTACTCAAAGCTTTACAGGTTTGGTGTTACATTCAGCTCAGTCTGATACATCTA 
TGTGAAATATATACATGTTTTGTAATCTTGATTTTGTTAAACACAGGTTCTTGGCTTTGG 
GGAATACGTAGAAGAAGTTTATGCCGCGTATGAGCAACATAAATATGAAACCATGGTAAC 
CATCATCTCCTAGCTCACAATAAGATCCAGACTTGAATGAAATTATAATCAGTATCATTT 
GTGTTATTGCCAATTCTGCAGCAGGATTCGCAGAGAAGTGTGAAGATGAATAGCGGAGCA 
GAGATGACGGAAGAAGAGGCGGCAGCGGAACAACAGAGGATGTTTGCAGAAGCTCGAGCA 
AGAATGAATGGAGGTGTTACAGTTCCTCAACCAGAGCAACTAGAAGAACCCCAACAACAA 
CAACAAACAAGTCTACAAAGCTAATCAACAAAACCGCAAAGGAATCCCTTATTTTAACAT 
TATCCTTTTGACTTCTTTTTCTTTCTAGCAATATCTCTGTAAAGTGCAAAATTCGTCGCG 
TCTTGGTGTTGATATGCTCTTTACATTTTTTAACTTAGGGTTGTGTTTTTTCCCCTTTCT 
TTGAATCTAAAATCACTTAGGTGATTCAGATGTAATTAGTAAGGTTTTTATTGAATCTTA 
GCAACTAGTGTCATTCGAATCCAAATCCCCTTAAATTATGTGTAACTTCATAATTCTGAA 
GTCTTGAATCCATTTCTAGTCTGATCACCAAA
>AT5G66130.1 | ATRAD17 (ARABIDOPSIS THALIANA RADIATION SENSITIVE) 
GGAAGGCGACGACACGCCGTTGAGGAGGATCCGACTACTCGGAAGTTTCCTGCTCATCTG 
GAAATTGGGGATCGTTGCTGAGAGAGTTTAATTGAGTGATCAAGTTCCGTTCGTCTTCCA 
TAAACCCTAAGGCGATTGGGATTTCTGAAAGGTTTCGGCAAAAGGAAATTCAATGCTTAA 
GAAAAAACTATCCCTAGAAGATGAAGATGACGATAGATCGTATAACTTAAGGTCATCGCG 
TTCTAATGCCAAGTCGAAACCCAGGTCCTCTGCTGGTACCGCAACGAATCCTAGAGCGTC 
AAAGAGAGCTCGCCTTTCGGGTGCTAGTGCGACTCAAGAAGACTCGAGTCTTGTAGATAA 
GGTCTGCATTTGTTTCTACATTTTTTGTTTGCCTAGTGTCTGTCATATGTTTATGTTTTG 
GCTTGTCACCTTGATGAAGGTCTCGAGTTTCGCTTTTTATATGTCTCGCAGATTAGATTG 
TCTTTCGAAGATTTCGATGAAGCTTTAAGCGGCTTCAAGGTATCTTCTGGTACGCGCCAA 
CTTTGCCTGGATCCTACTCCACAATTTTCACACTTTTATTGATGTTCCGCTATGATGCTT 
CCTCTTACGGTTTTTGGAGCTTATAATGTCTGTCATTTCATTGCTCTGTGGTCTCTTGTT 
TAGGTTATGAAAGGAGCAAGAATACCGATTTGTGGGTTGACAAATACAGGCCTCGCACCT 
TGGAAGAGCTTTCTGTTCACAAGAAGAAGGTTGCTTTGTTCTTTCTTTTCCTTTTAGCTC 
TGCTTTCTCCTTGGTTCACCAACTCATCTCCTTTCTTGTTTTTGTTATCTTTAGGTTGAC 
GAAGTCAAATTGTGGTTTCAGGAAAGTTTGGATTTCTTAAAGGTAATGTTTCGTTTATCT 
TTGAAATTGATTTATGATTTCAGAGCTCGTGATGCTTAATGGCAGTATTCACTTTTTTGC 
CTTTCTGTTTCAGCAGAATGGTTTAAGGAATAACGTTCTACTAGTCACAGGACAAGCTGG 
AGTCGGAAAATCTGCTACCATCCATTTGATTACGTCTATCCTTGGAGTCACAGTGCATGA 
GTGGAACGCTCCTATTCCTACCATCTGGCAAGAACATGTGCACAACACTAGTTCAGGTAC 
TTGAAGGAATTATAGTTGTTAGTTACTCAGTTTTGGCACTGCTATTACAGACCAGAGGAT 
GGTTGTTGTACTAATCCGGTTATAATCTACTGGATTTTCATTAATTCTTCTAGGACTGAA 
GTACACGTCGAAGCTGGATGAGTTTGAAAACTTTGTTGAGAGTACTAGGAAATACGGAGT 
AATGGCTTCATCAAGTACTGACGGAATAAAGGCGCCCGTTGTTCTTTTGATTGATGACCT 
TCCTCTAGCCAATGGGAGGCATGCTTTTGAAAGGCTGCAAAATTGCCTACTACTATTGGT 
GAAATCAACGCAGATTCCAACAGTGATATTAATCACTGACCACAATAACGCGGACTCTTC 
TGACCAGACTGCACGACGCATGGAGGACACACAGTCATCTCTTGAGCGAGCAGGGGCTTT 
AAAGGTTGCTTTATCAAACTATTTACAGTCTAAATCTTATTAGAAATATCATTTTTTCAA 
CTCTAGTTGATTGTCCAGGTATGTATTCTCAGGTTGCTTTCAATCCCATCACGAAGAACT 
CAATTAAAAAGGTACTTCAGAGAATATGTAGGGAAGAGCATTGTAAGGTAACAACTATGG 
AGATTGATCAGATGGCAACTGCAAGTGGAGGCGACATCAGACATGCTATTACATCTTTGC 
AGCTCTTCTCCGTTAAGCCAGAGCTAAATCATACTAAGATAAAATCACCAAGGCCTGGCA 
TGGAAGACAATTATCATGGAAACGAGCAGACAATGTACAGTGGTTTGGATAGTGGAATAT 
CTTCCTGTTTTGGTAGAGATGAGACCCTTTCGTTGTTTCACGCTCTGGGCAAGTTTCTCC 
ACAACAAAAGAGAGACGGATAATGTCATTATATCAGGTAATTCGTTATTAAGAAATTTAA 
AGAATGCAATTTAGAGCTCAGGATCACTATCTTCTAAGCTAAAGTTTGTGTAGAGTGCAG 
CAGCTCTCTTGTTCATGACGAGTTTGCAAGGTTGCCACTGAAAATGGATGCGCCGGAGAA 
GGTTCTCAGCCAAGCTCATGGACAGGCGGGGCGGGTTGTGGATTTTCTACATGAAAATGG 
TATCAACTACTACCTCGTCTTGACTATCCAGTATTGAGTTAGCATATGCACTATTTCCTC 
CTTGATAGAGTGACACATGAGAGCATACCTAAACTTACATTTGTTTGTGCTTTTCGTACT 
GAAAGATTTTCTAAAATGGACTCTTTATGTTAATGAAGTGTTAGATTTTGTGAGTGACGG 
AGCCATAGAAGATGCCTGGTGTGTTTCTTCGTATTTGGCGGATGCTGATCTCCTTCTCGC 
TGATATAAGAGGAAAGATGAGTGGACATAACAACACAGAGGATGTTCCACAGTCAGCCGG 
TGCCTCGGTTGCTGTTCGTGGTGTGTTGTATGGAAACAAGCAGCCATGTTCATCCAGGTT 
TCTTTTACATACGGATACCAGCTGACTGTATTATAGTTTATTTGTTTGAAAATAATATTA 
TCGATTGATCTGTATTGTGATTATGCAGATGGCACGTGATTCGGAAGCCAAAACTCTGGC 
AAGTGGAGCAATCCTCAATACAAACAAAGGTCAGGGTCTTTCCCTTTTTTTTTCAGGAAT 
AGAAACTAATTATACATGTCCAATACATATCAAACCTGTATATGCTTACAAATTTGATGT 
GTGAATGCAGAAGAATCTGAGAGAGCAGAGGAACATAAGCTATGAGGGGTCAAGAGTGGC 
AGATATATCAGTGATGGCCACAGAGTATAGCCCCGTGCTGAAATGGCTTAGCTACAGGGC 
ATCTCCAGATGCGTTTCCGGGAATGGGCGAAGAGACAGATGAGGAGGACAGTGATATTTC 
TGAAGATGATGAAATACAAGACTGGTGACATTCACCATCTTAAGTGTCTTATATGTTAGG 
TCAGATAGAACTGGTATGATAGTTAACAACTTAACATCAAGGGAAGGAACACTAATTGTT 
CTGCTTACTTATAAATAGAAAATGGAGAGTCACTTCTCT
>AT5G20270.1 | HHP1 (HEPTAHELICAL TRANSMEMBRANE PROTEIN1) receptor 
ACATCTTCCTTGTTTCTTCTCTCTCTCTCTCTCCCCTCAAACTTAAATTCACATTTTAAT 
ACTTGTTACTTCAACTATAATAATAATAATAATCTTTCTTCATTATATATTTTCCTCTCC 
TCTCAGATCTTCTCTCTCACCATCTTCTCTTGAGATCAAGATTGAGTATTCTTGTCTCAA 
GAATCGATACTCGAGAGCTCTTATGGACCAAAATGGTCATAACGACGAAGCAGAAACAGT 
TTCATGCGGCAACGGCAACTGCAAAAGCAAGATCGTGCCTGGAGATGATCACGGTGGAGA 
TGAGAGTAGTGGTACCAAGAGAAGGAAGAAGAGAAAAACGCAACAAAAGACAATGAAACG 
ACGTGAATTAATGTCGTATTGTGAGCTACCGGAGTACATGAAAGACAACGAATACATATT 
GAATTATTACAGAGCTGATTGGTCCATTAGAGATGCTTTCTTCAGCGTATTTAGTTTCCA 
CAATGAGTCCCTCAATGTTTGGACGTAAGTACACCAAATTTTACTTCTAGTTTCAATTAT 
TTTTTCTTCGATTTTTTTTTCTAATAGTTTTTTTTTTTTGGACAGACATTTGATTGGTTT 
TATCTTCTTTGTGGCACTAACCGTCGCCAATATTATTCATCACGACGGATTCTTCCCCGT 
GGTAAGTGTCCTTTAATCAACACGTTTATTTTTGTTTTTGTTTAATAATCGCAAGTTTAG 
CCCGAATTTCAATTTATTCCCTCGAGATCCACATGCAACCACTATATTAACTTCAAATTA 
GTCAAGTGAATGTGTCAAGTAATTAGATATATACCTAATTGGTTTTGATTAACTTATCTT 
AATTTTCTAATGAATTGTTCGTTGCTATACCTGGATTTTGTTATGATGATTTTGAATAAG 
ATATCAAAGATATATAGACATGAATCGAAATGATGAATAAAATCTTTGACAATATTACAT 
TGACTATAATTTGTTTTCTGTAGTATATTCTAAACAACTCAATAAAATGTAATTCTTTTA 
AGGATTATATATCAGCTCAAATCTATTATTTAATCACATATCTAAACAACTGAAGAAAAT 
GTATTTCTTAACTAGATTAGAAATCAACTCAAATATGTTATTTGATCATATATCTAGTAT 
ATGTTTTTTTAGTATCTCAAACTAGTCAATAAAAATGTAAAGCTAATGGTGGTATCAATG 
TTGATGATTGTAGGATGCAAAGAGTCCAGGGAATGTAACAAGATGGCCCTTCTTCGTTTT 
CTTAGGAGGCTCAATGTTCTGCCTACTCGCAAGCAGCATTTGTCACCTCTTCTGTTGCCA 
CTCAAAAGAGCTTAATGTCTTCCTTCTCCGAATAGACTATGCCGGTATCACCGCCATGAT 
CATCACTTCCTTCTTCCCACCAATCTTCTACATCTTCCAGTGCACTCCTCGGTGGTACTT 
CATCTACCTCGCAGGCATCACATCCATGGGAATCTTCACAATCATCACACTTTTCACCCC 
ATCACTTTCCGCTCCCAAGTACCGAGCTTTCCGCGCTTTGCTCTTTGCCTCCATGGGGCT 
GTTTGGGATTGTCCCAGCTGCCCACGCGCTAGTGGTCAATTGGGGAAACCCGCAAAGGAA 
CGTGACGCTCGTGTACGAGTTGCTTATGGCAGTGTTCTATCTTGTTGGAACAGGATTCTA 
CGTAGGGAGAGTGCCAGAAAGGCTTAAACCGGGATGGTTTGATCGTGTGGGACATAGTCA 
TCAGATCTTCCATGTGTTCGTTTTGTTGGGTGCTTTGTCTCACTATGCAGCTGCTCTCTT 
GTTCTTGGACTGGCGTGACCACGTTGGTTGTTAAACCATATATTTGTAATTCTTTTAAAT 
ATAATATTATTAATTTGTTGTATCGTGGTGAACAAAATTGTAATAACCCATTTGTTTTAA 
ATTGAATTGTAATTCAACTTGTGTTAATTGTTATGTTTGTTGAATATGCATGATTTTCAG 
AAGTCTTTTTCTCTATGAGAAGTTAATGGTAAATCAAATATTTGCC
>AT5G21274.1 | CAM6 (CALMODULIN 6) calcium ion binding 
AGAGAGGCAAATAATATATTCAGTAGCAAAAAAAAAATCTGGGATTTCTAAAAAAAGGTA 
AGAAGGAAAATGGCGGATCAGCTCACCGATGACCAGATCTCAGAGTTCAAGGAAGCCTTT 
AGCCTCTTCGATAAGGATGGTGATGGTATGTTTCTTTCCCAGATCTTTGCGTTTTTTCCC 
CGATGATTACTCCGTCCGTATACGAGTTCTGGAATTTGTTTGACAGATTTATGATCTTCT 
TCAGTTTTCTGTATGATTCGTGTTTGTTTCACTTGTGAACGATCTAGCTTTTGGCTAATT 
CGATAGCGATTCATGACTCACGCTGTGTTTTGTTCTTGTTCTGGTTCAGTCTCGTGATGC 
AGCAATGAAATGTTTTGGGAAATTTATCCATATGTTGAGATTTTGAGTAGTTTAATTGTT 
GAAAAAAGGATTGATGTTGTAGATATCAGGAATGTATTCTGCTTTGATTGGTGAAAAACT 
TGCAAAATTCTGTTGTGCATTATTGGCCTTTGCACGGTGAGATGTGGGTTCAATAGAACG 
AAGTGGCTAGGGTTTTGATTCTGGCTTTGATACCATGTAAAGAGATTTGGAGAAGAATAT 
TGTGTCTTTTTAATACACATGATTCTAGATTTGCTAGTACACACACATAAGGAAAGACGG 
AATAAACACAGAATATTTCTTTTACCCTAACACTTTAGGTAGGACTTGGAAGAGTGATTA 
TTTTTAGTTTGTATGAATGGAGTTTCTTTGTTAACTTAGTAGGACTTTGTTGAATGAAAA 
AAAATCATTCTCTTTTTTACTTACCAGATCTTCATCAGTCGAAATAAGAAATACAATGGC 
TTTTGTTTGTTGACTGTGGATATAAGTCTGTCTCTAAAAGCTTATTATACCTGAATCTGG 
TTGCAGGTTGTATCACCACCAAGGAGCTCGGAACCGTGATGAGGTCTCTGGGGCAAAACC 
CAACAGAAGCTGAGCTTCAAGACATGATCAATGAAGTTGATGCAGATGGGAACGGGACCA 
TTGATTTCCCGGAGTTCCTGAACCTGATGGCAAGGAAAATGAAGGACACTGATTCAGAGG 
AAGAGCTCAAGGAAGCTTTTAGGGTTTTTGATAAAGACCAGAATGGTTTCATATCTGCAG 
CAGAGCTTCGACATGTCATGACAAATCTCGGTGAGAAGCTATCCGATGAGGAAGTTGATG 
AGATGATCCGAGAAGCGGATGTTGATGGCGATGGTCAGATTAACTATGAAGAATTCGTCA 
AAGTCATGATGGCTAAGTGAGAGAATTTTATCTTAAGCCCACAAAAAGAAACAAGATTTA 
TGATTTCTACAGTGAAGTTACATTATGACTTGATTCTGGTTGCGTTCTTTAGGACATCAT 
TTTGCTTATTTCCCTTGTTTGTTTGGTTAAGCCTTTTAGTGTTATGTGAAGTATGAACTC 
ATATTTTGCTCTCTTTTTTGGGCATCTGATTTTATTCTGTAAATTTTTGTTAGTTGTTGT 
TTATCTTAAAGCAATGCCCT