>ATCG00380.1 | Chloroplast encoded ribosomal protein S4 
ATGTCACGTTACCGAGGGCCTCGTTTTAAAAAAATACGCCGTCTGGGGGCTTTACCGGGA 
CTAACTAGTAAAAGGCCTAAGGCAGGAAGCGATCTTAGAAACCAATCACGCTCCGTAAAA 
AAATCTCAATATCGTATTCGTTTAGAAGAAAAACAAAAATTGCGTTTTCATTATGGTCTT 
ACAGAACACCAATTACTTAAATATGTGCGTATAGCCGGAAAAGCCAAGGGGTCAACAGGT 
CAAGTTTTACTACAATTACTTGAAATGCGTTTGGATAACATCCTTTTTCGATTGGGTATG 
GCTTTGACTATTCCTCAAGCGCGCCAATTAGTTAATCATGGACATATTTTAGTTAATGGT 
CGTATAGTTGATATACCAAGTTATCGCTGCAAACCCCGAGATATTATTACAGTGAAGGAT 
GAACAAAACTCTAGAACTTTGGTTCAAAATCTTCTTGATTCATCTGCCCCTGAGGAATTG 
CCAAACCATCTGACTCTTCACACATTCCAATATGAAGGGTTAGTCAATCAAATAATAGAT 
AGGAAATGCGTCGGTTTGAAAATAAATGAATTGCTTGTCGTAGAATATTACTCTCGACAG 
ACTTAA
>AT5G09660.1 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.1 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.1 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.1 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.2 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.2 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.2 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.2 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.3 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.3 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.3 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.3 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
TATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAGAGACCAAT 
CTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTTCTTATTCA 
TGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAAACTGCAGA 
GCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTGGAATTGGA 
CAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATCTCTACGAT 
GTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAGCTGTTGTA 
AGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTAATGAATGA 
GTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAGCTTGAGGA 
CGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAACCAGGGAT 
GACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGTGAAGGTGT 
AGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAACTCTACTGT 
CCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAGCTCCTTGG 
AGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCTAATGATTC 
CTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTAAATTCTTG 
TGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGTTGGGGGAC 
ACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGACGAAAGGT 
TCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCTTTTTCCTC 
AGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAACCGGATTC 
AAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAACACTTTCAA 
TGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATTTCTCTGGA 
ACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCAGCCAAGTT 
TGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGCTCTTTTGT 
TGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAACGGTTTTAA 
CTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAAAGTGCGCC 
TTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATACGAAAGGT 
CAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAAAGAGAGTT 
CTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAAGATGAATT 
AGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAGATAATCAG 
AGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCACATCATGCC 
TATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTGTACGATAT 
ATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAATCTTTAGGA 
CCCA
>AT5G09660.4 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.4 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.4 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT5G09660.4 | PMDH2 (peroxisomal NAD-malate dehydrogenase 2) malate dehydrogenase 
AATACAAATACTTACGTCATAATCATTCAATCTAGTCCCCATGTTTTAAGGTCCTGTTTC 
TTGTCTGATACAAATTAAAACTCTTAAACAGCTTCCTAACGAGAGGAAACTGAGGAACAC 
AACAATGGAGTTTCGTGGAGATGCCAACCAGAGGATTGCTAGGATTTCAGCTCATCTCAC 
TCCTCAGGTTTTCTTTACCTTTGCTGTTAACTCAAGTTATCTTTTTTTATATTCTTAAAT 
TCGATGGTTGTTCTACTAAAACCAGAATAGTTTGTATTCACTCTCAAACAAAACTGATTT 
GTCTAGACTCATCAACGTTCTGAATATTTATAGTTCAACCATGAACTTGACATTCGCTTC 
TACAAGTGTATATTTCCATTTCTTGAAATTAGTAACTGAAGATTTCTGATGCCATTAGAG 
AGACCAATCTGTTTATGACTCCGTTGAAGTCATCTAGGACTGATAGTGAAATTTCTTCTT 
CTTATTCATGATTGATCAACCATTAGATGGAGGCCAAGAACTCTGTAATCGGACGGGAAA 
ACTGCAGAGCTAAAGGTGGTAATCCAGGATTCAAAGTAGCAATTCTTGGAGCTGCAGGTG 
GAATTGGACAATCTTTATCTTTGCTGATGAAGATGAACCCTCTTGTCTCTTTACTTCATC 
TCTACGATGTTGTCAATGCTCCTGGCGTCACTGCTGACGTCAGTCATATGGACACTGGAG 
CTGTTGTAAGTATCTCTCTTAAACTTTGAAAACTTCACATAAGATTACTTCTTCTTGCTA 
ATGAATGAGTAATGACCACTCTTGATTGATTAGGTCCGCGGGTTCTTGGGAGCGAAGCAG 
CTTGAGGACGCGCTAACGGGTATGGATCTTGTGATCATACCAGCCGGTATACCGAGGAAA 
CCAGGGATGACCCGCGATGATCTGTTTAAAATCAATGCTGGGATTGTTAAAACACTATGT 
GAAGGTGTAGCAAAATGTTGTCCTAATGCTATTGTCAACTTGATCAGCAACCCTGTGAAC 
TCTACTGTCCCCATTGCCGCTGAGGTTTTCAAGAAAGCTGGAACTTATGATCCTAAGAAG 
CTCCTTGGAGTTACTACACTCGATGTTGCTCGTGCCAACACATTTGTGGTAATAATGCCT 
AATGATTCCTCACTCCATTTGGTTTTGTTGAGTTTTAAACACTAAGAATTTATCTTTTTA 
AATTCTTGTGCAGGCAGAAGTTCTTGGCCTTGATCCAAGAGAAGTCGATGTGCCAGTAGT 
TGGGGGACACGCCGGAGTCACAATCTTGCCACTACTGTCACAGGTATCATATGAATAGGA 
CGAAAGGTTCATTTCCATTACATTAGCTTCTCTGCTAACTGATTGTTTTTGCATAATCCT 
TTTTCCTCAGGTTAAACCTCCTAGCAGCTTCACACCTCAAGAAATTGAGTACCTGACAAA 
CCGGATTCAAAATGGTGGAACTGAAGTTGTGGAGGCAAAAGCTGGAGCTGGTTCTGCAAC 
ACTTTCAATGGTAAAACCAAACCAAATCACTTTAATACATCATCATTACACCTGTTTATT 
TCTCTGGAACAGTGTACTGAATCCATGTGAAATGTACTACTACTATAGGCATATGCTGCA 
GCCAAGTTTGCAGATGCTTGCCTTCGCGGGTTAAGAGGAGATGCGAATGTCGTAGAATGC 
TCTTTTGTTGCTTCACAGGTGAATCTTGAAAACTCTTTCACTCTCTTTCATTGTTTCAAC 
GGTTTTAACTTGAAATGGCAATTGACCACAGGTGACAGAATTAGCTTTCTTTGCAACAAA 
AGTGCGCCTTGGCCGTACAGGAGCAGAGGAAGTGTATCAGCTTGGACCCTTAAACGAATA 
CGAAAGGTCAGAAAAAACATAACTCATCTCTTTCAAAATACTTATCTCAGAGAGATAGAA 
AGAGAGTTCTCAAGCTTAATTTCCTTATTCTTATGTAGGATTGGTCTGGAGAAAGCAAAA 
GATGAATTAGCCGGAAGTATTCAGAAAGGTGTTGAATTCATCAGAAAATGAAACTGAGAG 
ATAATCAGAGAGATACAATAAGTTATTTCCTCAACTATATGATCATGTACTCATCATCAC 
ATCATGCCTATGTCTCCTCTGCTTCTGATACAACTTTGTATAAATCCTTATCAGTTTGTG 
TACGATATATGTGACCTTTTCAACGTACTTCTCTATTGTTTTCGATTATCCAAAACCAAT 
CTTTAGGACCCA
>AT2G36990.1 | SIGF (RNA POLYMERASE SIGMA-SUBUNIT F) DNA binding / DNA-directed RNA polymerase/ sigma factor/ transcription factor 
GTGTGTGTCGCCTTATCTGTTCGTCATGGCTCTGTAGAGTAGCCTCATGTTCTTATTCTT 
CTTCTTCCTTAGCCATTCGTGGAAGCAAAAACAGAGTCTTTTATTCTTTGGTGATTCTGT 
GAAATGGAAGCTACGAGGAACTTGGTTTCTTCATCTCCTTCGTTTCAGACAAAGACTCAT 
CTCAAGAGCAGCTACTCTTCTCCTTCCTCTGGTACTTCTTATTCAGCTACTCTTCATATA 
GAAATATTGTGTCTTTGCTGGATTTGTCTCTGTTAGTTACTGGAATTTGAAGTTCATGGA 
TTTCAATTTGAAATTAGTGTATGTATACGAGTTTGTGTTAGCATTTTCTGATTTGTTTTT 
GTTCGTTTGTTGGTATTTCTGTAGTAGTGATGCTTCATGATCAAACAACAACTCCTGTTG 
TTAACTCACGTCATCTCAATTCTCTATCTCGACATTTTCCTGCGTCGGTTCTCTCACAGG 
AGCCACGGGAAGAGTCTAGGCCTCTGTCACATGCGTTAAGAGACGATAGAACATCCCAGG 
TGTGTTTTATTAGCAGCAATATTGTCCTAAGAGATTGAATCAATCATAAAGTTGTCAACT 
TTCTAGTCCTCTTGTTTAATGCGATTGGGTTCCTTGCATTTTTAGTTGACTCTGGAGAGG 
AGGCAGTTTGATGAATTGGTTTCATCTCGAGAAGATGAGAAATTTGAACAGCAACTTCTT 
CACTCTACTGGTTTATGGAATTTGTAATGTCTCTTCCTCTCTTAAACCCACCAGTTTCAG 
TTTTCATACAACCTTTTGAGTTTTCTGAATGATGTAGCCTTTCTTTTGTTTGCAGATTAA 
TATCTCCTTTAACATCTGAAACGAAATTGCCGGCAGTTGTGTCTCCTTTAGCTGATGCAG 
AGCTTTGTGATGTGGTTGCACTAGCTCAGAAGGCTTTATCAGCTTCAAAACAAGCTGCAT 
TGTTAGTTGATGACACTGAAGCAAATCCATCTGACAACATCAAGGATTCTCTCTCCACTA 
GGTTGCTTTTTTTAACCTTGTTTGTGTATCTTATCAATCTGCTACTTGTGGGCTGTAATG 
TGAAAAGATTTGTATTTCTGGATGTTTGGTTTTAGCTCTTCTATGTCCTTACCGGAAAAG 
GGAAACATAGTAAGATCGAAGCGGCAGCTAGAGAGACGAGCAAAGAACAGACGGGCTCCA 
AAATCAAACGATGTGGACGATGAGGGTTATGTTCCTCAGAAAACTAGTGCGAAGAAAAAG 
TATAAACAAGGGGCTGATAATGATGATGCGCTTCAGCTCTTCTTGTGGGGACCTGAGACA 
AAACAACTTCTGACTGCTAAAGAAGAAGCTGAGCTGATATCACATATACAGGTTCATGCT 
TTCCTTATTCATGTGTCCTTGGACTTCCTTCTTGTCCCTGGTGCTAACTTCCATAATCTT 
TGATCTATCAGCATTTATTAAAGTTGGAGAAGGTAAAGACTAAACTTGAATCTCAAAACG 
GCTGCGAACCAACAATAGGCGAGTGGGCTGAAGCTATGGGGATAAGTTCCCCTGTCTTAA 
AATCTGATATCCACCGTGGGAGAAGCAGCCGGGAAAAGTTGATTACAGCAAACCTACGTC 
TGGTAGTCCATATAGCTAAACAATATCAGAATCGTGGACTCAACTTTCAGGACTTATTGC 
AGGTTAGCTTCAAATGAACCCATTGTTTTTGTGTAGGCACAAAAGGTTTCTTGTAAAAAT 
ATCTCGAGCTCTTCAGTATTTTTTGGTGTGGGATAGAGTGATCTAACTTGATGTCCATTT 
CTCTTGATGCTTCTTCTTATGCTTATCTAATGGTTCGTAGGAAGGAAGCATGGGGCTAAT 
GAAAAGTGTAGAAAAATTCAAACCGCAATCCGGATGCAGATTCGCTACTTACGCTTACTG 
GTGGATTCGACAATCCATAAGAAAGTCTATATTTCAAAACTCCAGAACAATCCGTTTACC 
GGTAACTACAAACTTGTTAAAGAATTGATCAGACCTGACATTATCTCTACTAAAGGATCT 
ACTTTTAAAGCAAGGATTGCTAAAATCTACTCATGTTGATACAGGAGAACGTATACATGC 
TACTAGGCAAAGTATCCGAAGCCAGAAAAACTTGCGTGCAGGAAGGGAATTACCGACCAA 
GTAAAGAGGAACTCGCTGGCCACGTTGGGGTTTCAACAGAGAAGCTGGATAAACTGCTGT 
ACAATACAAGAACACCTCTTTCAATGCAACAGCCCATTTGGTCTGATCAAGACACCACCT 
TTCAGGTAACTGTCTTTGAAGATGTTCTGTTGACTGAGCAAAACCCGGTAATAACCGTTT 
AATACCACAGGAAATAACACCAGACAGTGGGATTGAGACACCAACAATGAGCGTGGGGAA 
GCAGCTGATGAGGAACCATGTACGGAATCTCCTCAATGTACTGAGTCCAAAGGAGAGAAG 
GATCATCAAGCTGAGATTTGGGATTGATGGCGGTAAACAGAGATCGTTATCGGAAATAGG 
AGAGATTTACGGATTGTCAAAGGAGAGGGTAAGGCAGCTAGAGAGCCGGGCATTGTACAG 
GCTTAAGCAGAACATGAACAGCCATGGACTTCATGCTTATGCTGATTTGCTTGTCTAGCT 
CATGGAGATATTGGTTTCTTCTATTATAATGATGTGTATACAAAATATACTTTTGTTGAT 
ATTATGAGGAATAGTGTTTCTTGGATAAGAGTTTTGCCGTTAAAACTTTGTTTATTGTGG 
TAGTTAAGGAAAAAGAGGGATTACCACATTTTCATAATTTGTTTATCTCTGCTTTCTGTG 
CAATTGTGCATATCTGTTTTAGTTCTTGTAATCAAATTTCTCTGAAGGCAACTAGAAAAA 
GG
>AT3G63490.1 | ribosomal protein L1 family protein 
GTGGATTAGGGAGACTCGCACTCTTCTTCTTCTTCTTTGTACCCAGAAAGAAAGAGAGCT 
CCAACAATGGCTGCTTGCGCTACTCACTCCTCTCTCATGCTAGCATACGCCGCCGCATCC 
ACTCGTTCCCAGGACCTTACCCCTACTCCATCTCTTTTCTCTTTTGCCAGCTCCAGACCC 
AACCACTTGAGCTTCCCGCTTCTTCTCCTTGGGGGTTCCAGGGACCGGAGATGTGCTGCT 
ATTGACAGAGCTTCCAACCACAAGTTTATTGTCTCCGCCGTGGCCGCTGAGGCTGACCTC 
GACACGGAGGAGGACCTGGAGCAGACCGCCACCGCCGTCCTTGATCCGCCCAAGCCTAAG 
AAAGGAAAAGCCGCTTTGGTTCTCAAGAGAGATAGAGTATGTGCTTTACCTACTTCAATT 
TCGCTTCCTTTACTCGTGAATCATCACTTTGTTTGCTTACCCATTGACAGACAAGGTCTA 
AGAGGTTTTTGGAAATCCAAAAGCTAAGGGAAACCAAAAAGGAGTATGATGTCAACACTG 
CTATCTCTTTGCTTAAACAAACTGCCAACACAAGGTTTGTTGAGTCTGTTGAAGCCCATT 
TCCGTCTCAACATCGATCCTAAGTACAATGACCAGCAGCTGCGTGCAACGGTCTGCTTTG 
CCTTTTGCTGGATATACACTCTATCTTGTGCTGCTTCATTCCACAACATTTTTTAATCTC 
AATGCATTGTCTTTTTGTATAGGTGAGCCTGCCTAAGGGAACTGGCCAGACTGTTATAGT 
CGCTGTTCTTGCACAAGGTATATTGCCCCACCAAATTCACTGCTAGGACTTAGGACAGAG 
ATTATGCTTTACCATTTCAGTCACCAAATTCACTGTTAGGACTTAGGACAGAGATAATGT 
TTACGGTATCAGTCAGTCAGTCAGTACTTCTCTAGATGCAACATTGTTTGGTGCGATTGA 
CTTTTTATTTATATATTGATTGGATGGAGTTCTTGTGTATCATGTGGCTTATTCTTTCTA 
AATCTTTGGCTTGCACCATTTCCATGCTGAACTTCCAGGTGAGAAGGTTGATGAAGCCAA 
AAGTGCAGGGGCAGATATTGTGGGCAGTGATGATTTAATCGAACAGATTAAAGGAGGCTT 
CATGGAGTTTGACAAGCTGATTGCATCCCCGGATATGATGGTCAAGGTATGTGTTGATGA 
TATAATGTTCTACTTGTTACAGCATATGAAACCGTCATGCTTGGCAAATAAGGTGGCATG 
AGATACTTGTAACTCGTGATCTATTTTCTAACATTCTTGAACTTGGCGCTTAGGTTGCTG 
GCCTGGGAAAGATTCTTGGACCACGGGGGCTCATGCCAAATCCCAAGGCTGGTACAGTCA 
CAGCGAACATTCCCCAGGTAAGCCTACTCTGCAACATCTTTTCCTGATTCTGGTAGTCAT 
GGCTTAAAGATGCATAAATCTCTCAGGCTATTGAAGAGTTCAAGAAGGGGAAAGTTGAAT 
TCAGAGCAGACAAAACTGGGATTGTTCACATTCCATTTGGGAAAGTTAATTTTACAGAGG 
AAGACCTTCTCATAAACTTCCTTGCAGCAGTGGTAGGCTAATTCTCCATTCTTATTACGT 
ATTTCTGTGGTTTAAAATACAAAAAAAAATGAAGAGGGAAAAGTAAATGATGAAATGCAG 
AAATCGGTGGAGACAAACAAGCCAAAGGGAGCTAAAGGAGTGTACTGGAAAAGCGCTCAC 
ATATGCTCGTCAATGGGGCCTTCCATCAAGTTGAACATAAGAGAGATGATAGACTTCAAG 
CCTCCCACTGCGAACTAATCGACAACGCCATTTGTAAATGGGGTCCTTTTGGGAGACGGG 
CAATGCCAGTGTAGACAGAGAAGAGAAACACCAAGTCTAGTCTGTTAGTAATCTTTTCAC 
GCCTCACTGCTTTGTATCACTTTGATGGCCATTTGCTTCTTGTCGTTATTTATTTACTAT 
TGCCTATTAAAATTTGGCAAGGGGCTGTACATGTCAGGACGCAGAACTCTTTAGTACTCT 
CTAAAAGAAAAGACCTTACATTGATCTTTAGGTTACATACGAGGAGGAGGTTTCTGTGTA 
CATTACATGTGATTTACTACTACAAATATTACAAGGCCAGACTCTGCTTCGTC
>AT3G63490.1 | ribosomal protein L1 family protein 
GTGGATTAGGGAGACTCGCACTCTTCTTCTTCTTCTTTGTACCCAGAAAGAAAGAGAGCT 
CCAACAATGGCTGCTTGCGCTACTCACTCCTCTCTCATGCTAGCATACGCCGCCGCATCC 
ACTCGTTCCCAGGACCTTACCCCTACTCCATCTCTTTTCTCTTTTGCCAGCTCCAGACCC 
AACCACTTGAGCTTCCCGCTTCTTCTCCTTGGGGGTTCCAGGGACCGGAGATGTGCTGCT 
ATTGACAGAGCTTCCAACCACAAGTTTATTGTCTCCGCCGTGGCCGCTGAGGCTGACCTC 
GACACGGAGGAGGACCTGGAGCAGACCGCCACCGCCGTCCTTGATCCGCCCAAGCCTAAG 
AAAGGAAAAGCCGCTTTGGTTCTCAAGAGAGATAGAGTATGTGCTTTACCTACTTCAATT 
TCGCTTCCTTTACTCGTGAATCATCACTTTGTTTGCTTACCCATTGACAGACAAGGTCTA 
AGAGGTTTTTGGAAATCCAAAAGCTAAGGGAAACCAAAAAGGAGTATGATGTCAACACTG 
CTATCTCTTTGCTTAAACAAACTGCCAACACAAGGTTTGTTGAGTCTGTTGAAGCCCATT 
TCCGTCTCAACATCGATCCTAAGTACAATGACCAGCAGCTGCGTGCAACGGTCTGCTTTG 
CCTTTTGCTGGATATACACTCTATCTTGTGCTGCTTCATTCCACAACATTTTTTAATCTC 
AATGCATTGTCTTTTTGTATAGGTGAGCCTGCCTAAGGGAACTGGCCAGACTGTTATAGT 
CGCTGTTCTTGCACAAGGTATATTGCCCCACCAAATTCACTGCTAGGACTTAGGACAGAG 
ATTATGCTTTACCATTTCAGTCACCAAATTCACTGTTAGGACTTAGGACAGAGATAATGT 
TTACGGTATCAGTCAGTCAGTCAGTACTTCTCTAGATGCAACATTGTTTGGTGCGATTGA 
CTTTTTATTTATATATTGATTGGATGGAGTTCTTGTGTATCATGTGGCTTATTCTTTCTA 
AATCTTTGGCTTGCACCATTTCCATGCTGAACTTCCAGGTGAGAAGGTTGATGAAGCCAA 
AAGTGCAGGGGCAGATATTGTGGGCAGTGATGATTTAATCGAACAGATTAAAGGAGGCTT 
CATGGAGTTTGACAAGCTGATTGCATCCCCGGATATGATGGTCAAGGTATGTGTTGATGA 
TATAATGTTCTACTTGTTACAGCATATGAAACCGTCATGCTTGGCAAATAAGGTGGCATG 
AGATACTTGTAACTCGTGATCTATTTTCTAACATTCTTGAACTTGGCGCTTAGGTTGCTG 
GCCTGGGAAAGATTCTTGGACCACGGGGGCTCATGCCAAATCCCAAGGCTGGTACAGTCA 
CAGCGAACATTCCCCAGGTAAGCCTACTCTGCAACATCTTTTCCTGATTCTGGTAGTCAT 
GGCTTAAAGATGCATAAATCTCTCAGGCTATTGAAGAGTTCAAGAAGGGGAAAGTTGAAT 
TCAGAGCAGACAAAACTGGGATTGTTCACATTCCATTTGGGAAAGTTAATTTTACAGAGG 
AAGACCTTCTCATAAACTTCCTTGCAGCAGTGGTAGGCTAATTCTCCATTCTTATTACGT 
ATTTCTGTGGTTTAAAATACAAAAAAAAATGAAGAGGGAAAAGTAAATGATGAAATGCAG 
AAATCGGTGGAGACAAACAAGCCAAAGGGAGCTAAAGGAGTGTACTGGAAAAGCGCTCAC 
ATATGCTCGTCAATGGGGCCTTCCATCAAGTTGAACATAAGAGAGATGATAGACTTCAAG 
CCTCCCACTGCGAACTAATCGACAACGCCATTTGTAAATGGGGTCCTTTTGGGAGACGGG 
CAATGCCAGTGTAGACAGAGAAGAGAAACACCAAGTCTAGTCTGTTAGTAATCTTTTCAC 
GCCTCACTGCTTTGTATCACTTTGATGGCCATTTGCTTCTTGTCGTTATTTATTTACTAT 
TGCCTATTAAAATTTGGCAAGGGGCTGTACATGTCAGGACGCAGAACTCTTTAGTACTCT 
CTAAAAGAAAAGACCTTACATTGATCTTTAGGTTACATACGAGGAGGAGGTTTCTGTGTA 
CATTACATGTGATTTACTACTACAAATATTACAAGGCCAGACTCTGCTTCGTC
>AT3G63490.2 | ribosomal protein L1 family protein 
GTGGATTAGGGAGACTCGCACTCTTCTTCTTCTTCTTTGTACCCAGAAAGAAAGAGAGCT 
CCAACAATGGCTGCTTGCGCTACTCACTCCTCTCTCATGCTAGCATACGCCGCCGCATCC 
ACTCGTTCCCAGGACCTTACCCCTACTCCATCTCTTTTCTCTTTTGCCAGCTCCAGACCC 
AACCACTTGAGCTTCCCGCTTCTTCTCCTTGGGGGTTCCAGGGACCGGAGATGTGCTGCT 
ATTGACAGAGCTTCCAACCACAAGTTTATTGTCTCCGCCGTGGCCGCTGAGGCTGACCTC 
GACACGGAGGAGGACCTGGAGCAGACCGCCACCGCCGTCCTTGATCCGCCCAAGCCTAAG 
AAAGGAAAAGCCGCTTTGGTTCTCAAGAGAGATAGAGTATGTGCTTTACCTACTTCAATT 
TCGCTTCCTTTACTCGTGAATCATCACTTTGTTTGCTTACCCATTGACAGACAAGGTCTA 
AGAGGTTTTTGGAAATCCAAAAGCTAAGGGAAACCAAAAAGGAGTATGATGTCAACACTG 
CTATCTCTTTGCTTAAACAAACTGCCAACACAAGGTTTGTTGAGTCTGTTGAAGCCCATT 
TCCGTCTCAACATCGATCCTAAGTACAATGACCAGCAGCTGCGTGCAACGGTCTGCTTTG 
CCTTTTGCTGGATATACACTCTATCTTGTGCTGCTTCATTCCACAACATTTTTTAATCTC 
AATGCATTGTCTTTTTGTATAGGTGAGCCTGCCTAAGGGAACTGGCCAGACTGTTATAGT 
CGCTGTTCTTGCACAAGGTATATTGCCCCACCAAATTCACTGCTAGGACTTAGGACAGAG 
ATTATGCTTTACCATTTCAGTCACCAAATTCACTGTTAGGACTTAGGACAGAGATAATGT 
TTACGGTATCAGTCAGTCAGTCAGTACTTCTCTAGATGCAACATTGTTTGGTGCGATTGA 
CTTTTTATTTATATATTGATTGGATGGAGTTCTTGTGTATCATGTGGCTTATTCTTTCTA 
AATCTTTGGCTTGCACCATTTCCATGCTGAACTTCCAGGTGAGAAGGTTGATGAAGCCAA 
AAGTGCAGGGGCAGATATTGTGGGCAGTGATGATTTAATCGAACAGATTAAAGGAGGCTT 
CATGGAGTTTGACAAGCTGATTGCATCCCCGGATATGATGGTCAAGGTATGTGTTGATGA 
TATAATGTTCTACTTGTTACAGCATATGAAACCGTCATGCTTGGCAAATAAGGTGGCATG 
AGATACTTGTAACTCGTGATCTATTTTCTAACATTCTTGAACTTGGCGCTTAGGTTGCTG 
GCCTGGGAAAGATTCTTGGACCACGGGGGCTCATGCCAAATCCCAAGGCTGGTACAGTCA 
CAGCGAACATTCCCCAGGTAAGCCTACTCTGCAACATCTTTTCCTGATTCTGGTAGTCAT 
GGCTTAAAGATGCATAAATCTCTCAGGCTATTGAAGAGTTCAAGAAGGGGAAAGTTGAAT 
TCAGAGCAGACAAAACTGGGATTGTTCACATTCCATTTGGGAAAGTTAATTTTACAGAGG 
AAGACCTTCTCATAAACTTCCTTGCAGCAGTGGTAGGCTAATTCTCCATTCTTATTACGT 
ATTTCTGTGGTTTAAAATACAAAAAAAAATGAAGAGGGAAAAGTAAATGATGAAATGCAG 
AAATCGGTGGAGACAAACAAGCCAAAGGGAGCTAAAGGAGTGTACTGGAAAAGCGCTCAC 
ATATGCTCGTCAATGGGGCCTTCCATCAAGTTGAACATAAGAGAGATGATAGACTTCAAG 
CCTCCCACTGCGAACTAATCGACAACGCCATTTGTAAATGGGGTCCTTTTGGGAGACGGG 
CAATGCCAGTGTAGACAGAGAAGAGAAACACCAAGTCTAGTCTGTTAGTAATCTTTTCAC 
GCCTCACTGCTTTGTATCACTTTGATGGCCATTTGCTTCTTGTCGTTATTTATTTACTAT 
TGCCTATTAAAATTTGGCAAGGGGCTGTACATGTCAGGACGCAGAACTCTTTAGTACTCT 
CTAAAAGAAAAGACCTTACATTGATCTTTAGGTTACATACGAGGAGGAGGTTTCTGTGTA 
CATTACATGTGATTTACTACTACAAATATTACAAGGCCAGACTCTGCTTCGTC
>AT3G63490.2 | ribosomal protein L1 family protein 
GTGGATTAGGGAGACTCGCACTCTTCTTCTTCTTCTTTGTACCCAGAAAGAAAGAGAGCT 
CCAACAATGGCTGCTTGCGCTACTCACTCCTCTCTCATGCTAGCATACGCCGCCGCATCC 
ACTCGTTCCCAGGACCTTACCCCTACTCCATCTCTTTTCTCTTTTGCCAGCTCCAGACCC 
AACCACTTGAGCTTCCCGCTTCTTCTCCTTGGGGGTTCCAGGGACCGGAGATGTGCTGCT 
ATTGACAGAGCTTCCAACCACAAGTTTATTGTCTCCGCCGTGGCCGCTGAGGCTGACCTC 
GACACGGAGGAGGACCTGGAGCAGACCGCCACCGCCGTCCTTGATCCGCCCAAGCCTAAG 
AAAGGAAAAGCCGCTTTGGTTCTCAAGAGAGATAGAGTATGTGCTTTACCTACTTCAATT 
TCGCTTCCTTTACTCGTGAATCATCACTTTGTTTGCTTACCCATTGACAGACAAGGTCTA 
AGAGGTTTTTGGAAATCCAAAAGCTAAGGGAAACCAAAAAGGAGTATGATGTCAACACTG 
CTATCTCTTTGCTTAAACAAACTGCCAACACAAGGTTTGTTGAGTCTGTTGAAGCCCATT 
TCCGTCTCAACATCGATCCTAAGTACAATGACCAGCAGCTGCGTGCAACGGTCTGCTTTG 
CCTTTTGCTGGATATACACTCTATCTTGTGCTGCTTCATTCCACAACATTTTTTAATCTC 
AATGCATTGTCTTTTTGTATAGGTGAGCCTGCCTAAGGGAACTGGCCAGACTGTTATAGT 
CGCTGTTCTTGCACAAGGTATATTGCCCCACCAAATTCACTGCTAGGACTTAGGACAGAG 
ATTATGCTTTACCATTTCAGTCACCAAATTCACTGTTAGGACTTAGGACAGAGATAATGT 
TTACGGTATCAGTCAGTCAGTCAGTACTTCTCTAGATGCAACATTGTTTGGTGCGATTGA 
CTTTTTATTTATATATTGATTGGATGGAGTTCTTGTGTATCATGTGGCTTATTCTTTCTA 
AATCTTTGGCTTGCACCATTTCCATGCTGAACTTCCAGGTGAGAAGGTTGATGAAGCCAA 
AAGTGCAGGGGCAGATATTGTGGGCAGTGATGATTTAATCGAACAGATTAAAGGAGGCTT 
CATGGAGTTTGACAAGCTGATTGCATCCCCGGATATGATGGTCAAGGTATGTGTTGATGA 
TATAATGTTCTACTTGTTACAGCATATGAAACCGTCATGCTTGGCAAATAAGGTGGCATG 
AGATACTTGTAACTCGTGATCTATTTTCTAACATTCTTGAACTTGGCGCTTAGGTTGCTG 
GCCTGGGAAAGATTCTTGGACCACGGGGGCTCATGCCAAATCCCAAGGCTGGTACAGTCA 
CAGCGAACATTCCCCAGGTAAGCCTACTCTGCAACATCTTTTCCTGATTCTGGTAGTCAT 
GGCTTAAAGATGCATAAATCTCTCAGGCTATTGAAGAGTTCAAGAAGGGGAAAGTTGAAT 
TCAGAGCAGACAAAACTGGGATTGTTCACATTCCATTTGGGAAAGTTAATTTTACAGAGG 
AAGACCTTCTCATAAACTTCCTTGCAGCAGTGGTAGGCTAATTCTCCATTCTTATTACGT 
ATTTCTGTGGTTTAAAATACAAAAAAAAATGAAGAGGGAAAAGTAAATGATGAAATGCAG 
AAATCGGTGGAGACAAACAAGCCAAAGGGAGCTAAAGGAGTGTACTGGAAAAGCGCTCAC 
ATATGCTCGTCAATGGGGCCTTCCATCAAGTTGAACATAAGAGAGATGATAGACTTCAAG 
CCTCCCACTGCGAACTAATCGACAACGCCATTTGTAAATGGGGTCCTTTTGGGAGACGGG 
CAATGCCAGTGTAGACAGAGAAGAGAAACACCAAGTCTAGTCTGTTAGTAATCTTTTCAC 
GCCTCACTGCTTTGTATCACTTTGATGGCCATTTGCTTCTTGTCGTTATTTATTTACTAT 
TGCCTATTAAAATTTGGCAAGGGGCTGTACATGTCAGGACGCAGAACTCTTTAGTACTCT 
CTAAAAGAAAAGACCTTACATTGATCTTTAGGTTACATACGAGGAGGAGGTTTCTGTGTA 
CATTACATGTGATTTACTACTACAAATATTACAAGGCCAGACTCTGCTTCGTC
>AT2G33800.1 | ribosomal protein S5 family protein 
TTTTTACGATCTGGTGCTGGATAAGCCTTTTGCTTCATTCTCACTTCCTTCCTCATCCAA 
AAAAGCTCCTCCATTTCAATGGCGACAGCATCAGCTCTCTCATCACTCTCTTCACTCTCA 
CTCCACACCCGAACCTCTTCTCTCATCTCCTCTTCCTCCACAAAATCCATCGTCTCTTTC 
TCCTCCTTCCTCAACCGCCGCTTCTCATCTCTCACTCTCGTCAAAGCCTCATCGACCGAT 
ACCGAAACCATCTTCTTCGAAGACGAAACACCAGAAATAACCGCAAATGTCGTCTTCGAC 
CCACCAATTGCTCCCGAAGGATTCGTCTCTCCTCCGTATTTCGACGAAGGAAGCGACGAG 
ACAGAGGAAGAGATCGCTACCGCTTTTGAAGAGCTCTATGGACCTGCGTATAGTGGTGAG 
AGTATGCTTGGGAAAGATATTTATGTGATGGACTCAAAGCATAAGAAGAGTTCAGGTATT 
GGTGGGAAGCCAAAGAAAGATAAGATTAGAGATGGGTTTGAAGAGAGAGTTGTGCAAGTT 
AGGAGAGTGACTAAGGTTGTTAAAGGAGGGAAGCAATTGAAGTTTAGAGCTATCGTTGTT 
GTTGGTGATAAACAAGGGAATGTTGGTGTTGGTTGTGCTAAGGCTAAAGAAGTTGTTGCT 
GCTGTTCAGAAATCTGCTATTGATGCTAGGAGAAACATTGTTCAAGTTCCTATGACTAAG 
TATTCTACTTTCCCTCACAGGTAATCAAAGTTTTGGACTTGATGTTTGTAATGTGTGTTA 
ATTGTTGGAAGAATTGGTTTTGGATGGTAAAAGTCTTACTTGGTGATGAACTAAGATTTT 
GGGATTAGTATTGTGCAGTCATGTGTTGGATTTGTGATGGGTTTGTTTGGTTTACAGATT 
GGTGTTATGGTACTTGTTTTACGAAACTGATGTTTGCATTGTGCACAAAAGTTAAAATAT 
TGAATAATGCCCTAATGATTAGAAGAATCGGTTTTTGTTAATCAGTAGACAATGAGCTAA 
GATTGTGGGGTTTAGTCTTTTTAGCATTGTGTTGGATGTGATGATTTGCTTGGTTTAAGG 
ATTGATTTATGGAAGTTGTTACTCAGAATGCTGGTTTTATGAGATTGATCTTTGTGTTGT 
GCACAATCAATTAGAAGAATCGGTTGGTTAATAGGCCACTGAGCTATGTTTTGGAACAAT 
TGGAGATGGGTTTAAGTTATGTTTTAAGAGGGTTTTGTTTGGTTTTTGTATTATAGATCA 
GAGGGTGATTATGGAGCAGCCAAGGTGATGCTTAGACCTGCTTCACCAGGTACTGGTGTG 
ATTGCTGGAGGAGCGGTTAGGATTGTGCTAGAGATGGCAGGAGTCGAGAATGCATTGGGG 
AAACAGCTTGGAAGCAACAATGCTCTCAACAATGCGAGAGCCACTCTTGCAGCAGTACAA 
CAGATGAGACAGTTCCGCGATGTTGCACAAGAGCGTGGAATCCCCATGGAAGAACTCTGG 
AAGTGAAAACTCATCTTCGCTTTAACATTTTCATCCTCTTTTGTTGAGATTTCTTGTAAT 
GATGTAATTCATGAGAAAATATGTTTATTTTGAAATAGTAAATCCTTTCTTCTCCCATAA 
AAGTTCACATTGACCGATTCTATTTCAGAATGCTATAGC
>AT1G48420.1 | D-CDES (D-CYSTEINE DESULFHYDRASE) 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase/ D-cysteine desulfhydrase/ catalytic 
AATGAGAGGACGAAGCTTGACACTCTCAAGAGTAAAGCTCGAGCTTGCGAGAAGAAGCAT 
GTCTGCAACATCCGTACCTTCAATGGCGGATTTTCTCACCAAAAAACCTTACTCTCCTCC 
TTCTTGGGCTTCTCATCTTCGTCCGCTTCCTTCTCACACTTTCTCCCTCGCTCACGTACG 
TTAATTTTCAATTTTCTCTATGTTTCAATTCTCCTTCTCCATTACTTTTCACTGATCATC 
TTCTTCTTCTTCTTCTTCAGCTTCCTACTCCGATCCATCGATGGAATCTTCCTGGTCTTC 
CTAATGGCACAGAACTCTGGATCAAGCGAGATGATTTCACCGGAATGGAATTGAGTGGAA 
ACAAAGTACGAAAACTCGAATTCTTAATGGCGGAAGCTGTTGATCAACACGCTGATACTG 
TAATCACTATCGGCGGTATTCAGAGCAATCATTGTCGTGCTACAGCCACTGCATCTAACT 
ATCTTAATCTCAATTCTCATCTTATTCTCCGTACTTCCAAGGTCTCGCTTCTGATTCTTC 
ACCTTACATCGATTCACTTACCTTTTCGTGAATTCATGTTTATGTGTGTGTGGTGTGTTT 
GCAGCTTCTTGCTGATGAAGATCCTGGATTGGTTGGGAATCTCCTTGTCGAGCGTCTCGT 
TGGAGCTAATGTTCATCTAATCTCTAAAGAAGAGTATTCTTCCATTGGGAGTGAGGTTAA 
GTCCGTTGCATTAAGTTTTACTTACTAAGAACAAGAAATGAGTAGTTTTTACTTAGCCTG 
ATATTGTTGATCAAAACTTGTTCTTGTGAATGGTAGGCTCTTACTAATGCTCTGAAAGAG 
AAACTGGAAAAAGAAGGAAAGAAACCCTATGTTATTCCAGTCGGTGGATCGAACTCTTTG 
GGAACTTGGTGAGACTGTGTTCTCATAGATACTGTTTTGATATAGCTAAGTGCAGTAACC 
GGTTTGTTGTTATTATTACTTGTTTTAGATTGTTGAGACCATTTAAAGCTGAATTCCCTG 
CAATGATCGTCTAGGGGTTATATAGAAGCAGCAAGGGAAATTGAGGAGCAGCTGAATTAT 
AGACCCGATGACCTGAAATTTGATGATATTGTGGTAGCATGTGGCAGGTTCTGCTTTTGC 
TTTCCTTGTAATTTTTTCTTGCCTTTTACTTTTGTTTGCTTCACTCTCATCTAAGTTTTC 
TTTTGGATTGCTAGTGGTGGTACAATTGCTGGTATTTCATTGGGGTCTTGGTTGGGAGCT 
CTAAAAGCCAAGGTATATTCTTTAAATTTTAGTTGGTTCACTCACTGTGAAGTTGACAGA 
TGGCTCAGTTAAGTTTCCATTCATTGTACAGGTTCATGCTTTCTCGGTTTGCGATGATCC 
TGATTACTTCTATGACTTTGTCCAAGGGCTTCTGGATGGACTTCACGCTGGTGTTAACTC 
TCGTGATATCGTCAACATCCACAATGTGAGTTTCATGACTTCTCTGTTTATGTGTTGTCT 
ATTTCGCATTGGTGATTTCTCTTGGCTCCTTCGCAAATACCACTAGGTGGAAAATTGTGA 
TACAAGCTTTTTCTCTTTAAGCACACAGGTTCTGGTATTGATTCTCGTGTTCTTTTTGCA 
GGCCAAAGGAAAAGGATATGCCATGAACACGTCAGAGGAGCTTGAGTTTGTAAAGAAAGT 
AGCAAGTTCAACTGGTGTTATTCTTGATCCGGTTTACAGGTATGTTAGTCTTTCTAATTC 
TTCCTTGTTCCTAGTAATGTTTATGGTCGTGACTACCCCTTGAATCTCTCAAAGTAGTGA 
GATTGACATTTGGGTTTTCGAGTGTTTATCTAGTGGGAAAGCTGCGTATGGTTTGATAAA 
TGAGATCACCAAAGATCCCAAATGTTGGGAGGGAAGGAAGATATTGTTCATACACACTGG 
TGGGCTTCTTGGGTTGTATGATAAGGTTGATCAAATGGCATCTCTGATGGGTAATTGGTC 
CCGGATGGATGTTTCAGAATCCGTTCCAAGAAAAGATGGTGTTGGGAAAATGTTCTAGCA 
CAACAAAATCTGATTTGTAATAATCCTGTGAAAATAAGACAGATTGAACAATTTGTGCAT 
TTGGCAGTGAATAAACACATCTCTGTTTTCTATTCTGATGTATTATGTTCATAGGCTTGG 
GACGATTACGATAAATAAATGGTGTGTCCACACTCTCTTTGTCTGCTA
>AT2G25840.1 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
AAAAACCAATCCTTCCTTTGCTTATAAACCCCAATCTTCTTCTTCGAGAGAGAGAGTGAA 
AGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTCTTC 
CTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCTCTC 
CGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGTCGC 
CACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTATTA 
CTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAAACG 
TGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGCTAT 
CAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCACTTA 
CTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTTGTA 
AAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTCCTC 
ATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAAGGA 
TTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTTGTG 
TTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCGGTA 
TGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCTATA 
TCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGCAAC 
AACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGTATT 
TGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCACACC 
TATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCGTAT 
ATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAATCC 
TGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCATAT 
GTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTCGTC 
TTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGATGA 
CTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAATTAT 
TGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAAGAT 
TTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAATAC 
CTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATGCCT 
CTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCCCGT 
GAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGAGGG 
TATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTATGA 
TCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCATCCG 
TATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACTTTC 
GAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTCATA 
TTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTATGTC 
TCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTTCTG 
GTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGATAA 
AATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAATCCT 
TCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGTTTC 
TCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCAGAA 
TATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCAAGA 
GGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAGTCT 
GCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATGAAC 
TCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCTCCT 
TTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTGGGT 
GAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTCCTT 
TTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCTTCT 
TGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTCCTC 
TCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGTTTA 
GATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTACTT 
AAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGCAAA 
GATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTGAGT 
CCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTTTGT 
CCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGTGCA 
TATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATCAGG 
AGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAGCCG 
AGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGAGGA 
GGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTACAAG 
AAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGATTA 
TAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGTGCC 
AATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.1 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
AAAAACCAATCCTTCCTTTGCTTATAAACCCCAATCTTCTTCTTCGAGAGAGAGAGTGAA 
AGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTCTTC 
CTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCTCTC 
CGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGTCGC 
CACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTATTA 
CTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAAACG 
TGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGCTAT 
CAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCACTTA 
CTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTTGTA 
AAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTCCTC 
ATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAAGGA 
TTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTTGTG 
TTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCGGTA 
TGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCTATA 
TCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGCAAC 
AACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGTATT 
TGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCACACC 
TATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCGTAT 
ATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAATCC 
TGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCATAT 
GTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTCGTC 
TTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGATGA 
CTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAATTAT 
TGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAAGAT 
TTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAATAC 
CTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATGCCT 
CTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCCCGT 
GAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGAGGG 
TATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTATGA 
TCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCATCCG 
TATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACTTTC 
GAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTCATA 
TTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTATGTC 
TCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTTCTG 
GTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGATAA 
AATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAATCCT 
TCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGTTTC 
TCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCAGAA 
TATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCAAGA 
GGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAGTCT 
GCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATGAAC 
TCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCTCCT 
TTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTGGGT 
GAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTCCTT 
TTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCTTCT 
TGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTCCTC 
TCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGTTTA 
GATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTACTT 
AAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGCAAA 
GATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTGAGT 
CCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTTTGT 
CCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGTGCA 
TATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATCAGG 
AGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAGCCG 
AGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGAGGA 
GGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTACAAG 
AAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGATTA 
TAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGTGCC 
AATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.1 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
AAAAACCAATCCTTCCTTTGCTTATAAACCCCAATCTTCTTCTTCGAGAGAGAGAGTGAA 
AGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTCTTC 
CTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCTCTC 
CGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGTCGC 
CACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTATTA 
CTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAAACG 
TGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGCTAT 
CAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCACTTA 
CTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTTGTA 
AAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTCCTC 
ATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAAGGA 
TTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTTGTG 
TTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCGGTA 
TGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCTATA 
TCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGCAAC 
AACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGTATT 
TGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCACACC 
TATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCGTAT 
ATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAATCC 
TGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCATAT 
GTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTCGTC 
TTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGATGA 
CTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAATTAT 
TGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAAGAT 
TTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAATAC 
CTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATGCCT 
CTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCCCGT 
GAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGAGGG 
TATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTATGA 
TCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCATCCG 
TATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACTTTC 
GAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTCATA 
TTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTATGTC 
TCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTTCTG 
GTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGATAA 
AATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAATCCT 
TCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGTTTC 
TCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCAGAA 
TATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCAAGA 
GGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAGTCT 
GCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATGAAC 
TCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCTCCT 
TTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTGGGT 
GAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTCCTT 
TTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCTTCT 
TGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTCCTC 
TCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGTTTA 
GATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTACTT 
AAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGCAAA 
GATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTGAGT 
CCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTTTGT 
CCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGTGCA 
TATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATCAGG 
AGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAGCCG 
AGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGAGGA 
GGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTACAAG 
AAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGATTA 
TAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGTGCC 
AATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.3 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
GAAAGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTC 
TTCCTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCT 
CTCCGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGT 
CGCCACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTA 
TTACTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAA 
ACGTGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGC 
TATCAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCAC 
TTACTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTT 
GTAAAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTC 
CTCATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAA 
GGATTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTT 
GTGTTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCG 
GTATGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCT 
ATATCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGC 
AACAACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGT 
ATTTGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCAC 
ACCTATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCG 
TATATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAA 
TCCTGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCA 
TATGTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTC 
GTCTTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGA 
TGACTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAAT 
TATTGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAA 
GATTTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAA 
TACCTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATG 
CCTCTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCC 
CGTGAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGA 
GGGTATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTA 
TGATCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCAT 
CCGTATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACT 
TTCGAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTC 
ATATTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTAT 
GTCTCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTT 
CTGGTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGA 
TAAAATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAAT 
CCTTCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGT 
TTCTCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCA 
GAATATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCA 
AGAGGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAG 
TCTGCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATG 
AACTCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCT 
CCTTTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTG 
GGTGAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTC 
CTTTTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCT 
TCTTGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTC 
CTCTCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGT 
TTAGATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTA 
CTTAAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGC 
AAAGATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTG 
AGTCCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTT 
TGTCCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGT 
GCATATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATC 
AGGAGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAG 
CCGAGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGA 
GGAGGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTAC 
AAGAAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGA 
TTATAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGT 
GCCAATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.3 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
GAAAGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTC 
TTCCTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCT 
CTCCGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGT 
CGCCACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTA 
TTACTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAA 
ACGTGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGC 
TATCAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCAC 
TTACTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTT 
GTAAAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTC 
CTCATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAA 
GGATTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTT 
GTGTTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCG 
GTATGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCT 
ATATCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGC 
AACAACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGT 
ATTTGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCAC 
ACCTATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCG 
TATATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAA 
TCCTGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCA 
TATGTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTC 
GTCTTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGA 
TGACTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAAT 
TATTGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAA 
GATTTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAA 
TACCTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATG 
CCTCTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCC 
CGTGAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGA 
GGGTATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTA 
TGATCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCAT 
CCGTATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACT 
TTCGAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTC 
ATATTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTAT 
GTCTCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTT 
CTGGTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGA 
TAAAATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAAT 
CCTTCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGT 
TTCTCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCA 
GAATATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCA 
AGAGGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAG 
TCTGCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATG 
AACTCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCT 
CCTTTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTG 
GGTGAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTC 
CTTTTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCT 
TCTTGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTC 
CTCTCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGT 
TTAGATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTA 
CTTAAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGC 
AAAGATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTG 
AGTCCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTT 
TGTCCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGT 
GCATATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATC 
AGGAGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAG 
CCGAGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGA 
GGAGGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTAC 
AAGAAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGA 
TTATAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGT 
GCCAATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.3 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
GAAAGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTC 
TTCCTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCT 
CTCCGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGT 
CGCCACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTA 
TTACTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAA 
ACGTGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGC 
TATCAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCAC 
TTACTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTT 
GTAAAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTC 
CTCATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAA 
GGATTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTT 
GTGTTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCG 
GTATGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCT 
ATATCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGC 
AACAACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGT 
ATTTGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCAC 
ACCTATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCG 
TATATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAA 
TCCTGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCA 
TATGTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTC 
GTCTTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGA 
TGACTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAAT 
TATTGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAA 
GATTTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAA 
TACCTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATG 
CCTCTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCC 
CGTGAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGA 
GGGTATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTA 
TGATCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCAT 
CCGTATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACT 
TTCGAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTC 
ATATTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTAT 
GTCTCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTT 
CTGGTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGA 
TAAAATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAAT 
CCTTCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGT 
TTCTCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCA 
GAATATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCA 
AGAGGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAG 
TCTGCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATG 
AACTCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCT 
CCTTTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTG 
GGTGAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTC 
CTTTTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCT 
TCTTGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTC 
CTCTCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGT 
TTAGATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTA 
CTTAAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGC 
AAAGATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTG 
AGTCCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTT 
TGTCCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGT 
GCATATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATC 
AGGAGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAG 
CCGAGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGA 
GGAGGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTAC 
AAGAAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGA 
TTATAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGT 
GCCAATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.2 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
AAAAACCAATCCTTCCTTTGCTTATAAACCCCAATCTTCTTCTTCGAGAGAGAGAGTGAA 
AGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTCTTC 
CTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCTCTC 
CGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGTCGC 
CACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTATTA 
CTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAAACG 
TGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGCTAT 
CAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCACTTA 
CTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTTGTA 
AAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTCCTC 
ATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAAGGA 
TTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTTGTG 
TTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCGGTA 
TGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCTATA 
TCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGCAAC 
AACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGTATT 
TGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCACACC 
TATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCGTAT 
ATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAATCC 
TGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCATAT 
GTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTCGTC 
TTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGATGA 
CTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAATTAT 
TGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAAGAT 
TTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAATAC 
CTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATGCCT 
CTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCCCGT 
GAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGAGGG 
TATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTATGA 
TCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCATCCG 
TATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACTTTC 
GAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTCATA 
TTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTATGTC 
TCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTTCTG 
GTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGATAA 
AATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAATCCT 
TCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGTTTC 
TCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCAGAA 
TATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCAAGA 
GGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAGTCT 
GCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATGAAC 
TCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCTCCT 
TTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTGGGT 
GAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTCCTT 
TTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCTTCT 
TGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTCCTC 
TCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGTTTA 
GATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTACTT 
AAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGCAAA 
GATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTGAGT 
CCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTTTGT 
CCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGTGCA 
TATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATCAGG 
AGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAGCCG 
AGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGAGGA 
GGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTACAAG 
AAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGATTA 
TAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGTGCC 
AATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.2 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
AAAAACCAATCCTTCCTTTGCTTATAAACCCCAATCTTCTTCTTCGAGAGAGAGAGTGAA 
AGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTCTTC 
CTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCTCTC 
CGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGTCGC 
CACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTATTA 
CTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAAACG 
TGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGCTAT 
CAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCACTTA 
CTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTTGTA 
AAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTCCTC 
ATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAAGGA 
TTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTTGTG 
TTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCGGTA 
TGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCTATA 
TCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGCAAC 
AACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGTATT 
TGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCACACC 
TATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCGTAT 
ATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAATCC 
TGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCATAT 
GTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTCGTC 
TTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGATGA 
CTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAATTAT 
TGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAAGAT 
TTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAATAC 
CTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATGCCT 
CTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCCCGT 
GAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGAGGG 
TATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTATGA 
TCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCATCCG 
TATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACTTTC 
GAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTCATA 
TTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTATGTC 
TCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTTCTG 
GTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGATAA 
AATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAATCCT 
TCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGTTTC 
TCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCAGAA 
TATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCAAGA 
GGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAGTCT 
GCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATGAAC 
TCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCTCCT 
TTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTGGGT 
GAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTCCTT 
TTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCTTCT 
TGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTCCTC 
TCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGTTTA 
GATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTACTT 
AAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGCAAA 
GATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTGAGT 
CCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTTTGT 
CCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGTGCA 
TATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATCAGG 
AGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAGCCG 
AGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGAGGA 
GGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTACAAG 
AAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGATTA 
TAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGTGCC 
AATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT2G25840.2 | OVA4 (ovule abortion 4) ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase/ nucleotide binding / tryptophan-tRNA ligase 
AAAAACCAATCCTTCCTTTGCTTATAAACCCCAATCTTCTTCTTCGAGAGAGAGAGTGAA 
AGAGAAGAAAACGACAATGGGACACGCCACGAGTCTCTCTCACTTCCTCATCCTCTCTTC 
CTCCAGGTTCTCTCGTCTCGGGTCTCTCACTAGATTACTCTCCAAACCCACCTCTCTCTC 
CGGCTCTTTTTCTTCCATTTCGGTCACCGGACAAGGGTTCCGATGCTGTTGCTCCGTCGC 
CACAGATGACACTTCTCCTTCTGTAAAGTAATGGCCTCTACCTGCTTCTAGTTTCTATTA 
CTTCTTAGCTATGCATTCTCTGTTGAATTCATTCTGATCCCATTTTGATGGTAGGAAACG 
TGTGGTCTCTGGTGTCCAGCCTACAGGTTCAGTTCACTTAGGCAACTATCTCGGGGCTAT 
CAAAAACTGGGTCGCTCTTCAGGTTCTCTCTCTCTCCTTTGCCATTATGCTAATCACTTA 
CTGATTCACCAATGGTATGAGACATTTGCAAAGTTTATCACTTTAAGATTGTTTCTTGTA 
AAGTTAAAGACTTTAAGAACTGGATTCAGTTTTTTTTTTCTGGTTTCTAATCACTTCCTC 
ATTCACTAGTGTGTGAGAAGTAGATTGTTTGTTGTAAAGTTAAAGACTTTAGGAAAAGGA 
TTCAGTTTTTATATTTTCTGGTTGCTACAAAAATTTAATCTTTTTTTCAGGCGTTTTGTG 
TTTATATGTTTGCAGGATACATATGAAACACTCTTTATCATCGTAGACCATCACGCGGTA 
TGAGTTATCTACCTTTCGGAAGCTTGTTTGGTGATATATCTCTCGCGGTGTTTATCTATA 
TCTTGCTTGATCTATGTAGATAACACTTCCATATGATACACGTCAACTAGGAAAGGCAAC 
AACGGATACCGCAGCACTTTATCTAGCATGTGGTATAGACGTCTCTAAGGCTTCAGTATT 
TGTGCAATCTCACGTTCCCGCTCATGTCGAGTTAATGTGGCTTTTATGTTCATCCACACC 
TATTGGGTGGTTACAGAAAATGATTCAGTTCAAAGAGAAATCACGCAAGGAGGTGCGTAT 
ATGGTTGCTTCATGGTCTTATCACATTATTATGTGCTTTAAATAAATGAAAGCGAAATCC 
TGCTTAATAGTATTTAAGGTTTGTTGTTGATTTCTTTGTATACTTGTTTAGATATCATAT 
GTAATCTTCTAATGTATTGGGCATACATTTAGAATTCTGTTTACTGATTCCATTTTCGTC 
TTTTTTGGCAGGGGGTTGAGAATGCTAGTGTCGGTTTGTTTACTTATCCTGATCTGATGA 
CTGCTGATATCCTCTTGTATCAGGTGATGCTTTAAAGTAGTTTAAGTGTGTTGCAATTAT 
TGTAATGAAGAAGGAACACAAGTAAAACAATGATCTTATATAGCTAAGCTCATGTAAGAT 
TTTTTCGGCGATCATTTTTGGGATTGTTTCGTTGTTCTGTTAAAAAGTGCATAGAAATAC 
CTGCTGATTGCTTGCGGGATGACCATTTTACTGAATTGTTTGGTTCTCTGCCATATGCCT 
CTGCAGTCTGATTTTGTCCCTGTTGGTGAGGACCAGAAGCAGCACATAGAACTTGCCCGT 
GAAATTGCACAGCGTGTGAATCATTTATATGGTGGAAAGAAGTGGAAGAAGCTTGGAGGG 
TATGAAATTTTGTATGTGCATTTAGTATGTTGAGTATACCAGTCATACAAGTCTTTATGA 
TCTATGATTTTCATGTTTCTTATTGGTTTAACTTCCCCTTCATTTGTATTCCCTCATCCG 
TATAACATTGTCAATTTTCATTTTCAGCCGCGGTGGTTCGCTCTTTAAGGTGAGACTTTC 
GAAATCCTTTGTCTATCCTCGTAGCTTTTATTTATCACAGATGGTTAATTGTTCTTCATA 
TTTATCTTGTTTGTAGATACCAGAACCACTCATACCACAAGCTGGAGCTCGTGTTATGTC 
TCTTACTGATGGTCTTTCCAAGGTAGTATGTTTTCATTCACAGCTACTTTAAGGTTTCTG 
GTCATTTATTTTTTCTTTCTGCATTCAGCAGTTGCGTCACTATTGGTCTTCAATAGATAA 
AATTGTAGAGAAGACGAATAACGTTCACAAATCCTATTGGAAATATATTGAGATAATCCT 
TCATGTTATTTAACATCAAATAGAGTTTTACTACTAGCTAGTCTGTTTCTTTATAGTTTC 
TCTCTAAATTGTAAGGATTAACACACTTCTGGAAATTTGCCTCCCTAACTGTGGTCAGAA 
TATCATATTGAACTAATCCAATTTTTGGGCTTACTTATTGTTGTTTTCAAATGATCAAGA 
GGAATTTTATACTTATCGCTAAGGTCTTACTGTCATGTAATCTTGTAGATGTCCAAGTCT 
GCCCCTTCTGATCAGTCCCGGATTAATCTCCTTGACTCAAAAGATGTAAGTAAAATGAAC 
TCACTCATGTTCTTTGTATGTGTTCTTGTTCTGCTACTAAATCCATTTCTCATCCCTCCT 
TTCGAAAATAGTTGATTGTGGACAAGATAAAACGGTGCAAGACAGACTCATTTGCTGGGT 
GAGCGCTACTTATGTCGCTAAAAAATTTCTTGCAATGCACAAAGTTTTTTTTTTTTCCTT 
TTTCTTGTTACCATTTCAGTTTTCAAATTGAGATATCTAATGTTGAAAGCTTCTGCTTCT 
TGTTGTTCCAACAGGCTTGAATTTGACAATGCTGAGAGACCTGAATGCAACAATCTCCTC 
TCAATATATCAGATTGTTTCAGGCAAGAAAAAAGAGGTATGGAGAAAGAGATAATGTTTA 
GATTTGGGTCACGGAGATGCTTTCACATGTCTCTTACTCCCTTGACTACAATGATTACTT 
AAGATATAATCCGGTGACCACATTTTTAATCGGTTGCAGGAAGTGATGGAGGAATGCAAA 
GATATGAGCTGGGGTACATTTAAGCCTCTCCTTGCAGATGCTTTGATCGAACATCTGAGT 
CCAATCCAGGTCAGGGAAGTCAAAATTCTGAATCAATCCAATACCTTTCTTCGAGTTTGT 
CCCATTTCATCGATGTTTTGCAGCTTCCATAAGTAAATGAAGGGCATTTTTTCATGTGCA 
TATGTTAATGTGATACAGTATTTGGTTTCGTATATGTTTTACATCAGGCCCGTTATCAGG 
AGATAATAGCGGAACCAGAGTATTTGGACAAAATATTGTCAGAAGGTGCGGATAGAGCCG 
AGGAGTTGGGAGCTGTCACAATGCGCAATATGTATCAAGCTATGGGATACTATCAGAGGA 
GGAGATACTGAGATAGTAGTGCCTATTGATATTTGTTGCCGGCATTTTTGAAGTTACAAG 
AAAAGAGTAGAGAGTTGCACTTTGCGAAATATTTATTAATTCTTGAGTTATTATTGATTA 
TAATCTTTTGCAATAACCGCGATCTCTCAAAGTTTATCACTATGTAACTGAGATAGTGCC 
AATTTGTTACAGAATAAACACAAGTAAGAATTCGTTCATCACT
>AT4G30690.1 | translation initiation factor 3 (IF-3) family protein 
TTAAATCGGATCATTCTAATTGGTGGAGAGACAGACTCTGGACTCTGAAGAAGCAAATGG 
CTGGGATCACCAGCACCGTTGGATTCAACGCCATTCTCGCCGGAGCCACCAAAACGGTGT 
CGCATCCTGTTAAATCTAAGCTCTTTGGTCTTCGACTCTGTGTACCCGAATTCTCAATTG 
TTTCTCTTTCCCCTTATCATCATCGCCGTTGTCCCGCCATCACTTGCCGTTACGGAGGCG 
GTGGTGGCGGAGGCTCTAGATTTCCCGGCGATAGGAGAGGTAGGCAGAAAGAATCCGAGG 
ATGATGATTCGCTTGATATCTCAGCTATTAGGTAATTGTGGAAACTATTAATTGATAGAA 
ATTGAAATTTCTGTAGCTGAAGTTATGATTGATTTTGATGTATCTCAAATTGAGTAGGTC 
AGCCACTGTTAGGCTTATTGATGATCAGCAGAACATGGTAAAATGAAGTGCCTTTTAAAT 
GTTTAAACTTTTTGATTTCAGCAAAAATTGAAAATTTTCCAGTTTCTTTGTTGTTTAGAT 
TGGTTTAGTTTCCAAAGAAGAAGCTGTTCGAAGAGCTGAAGATGCTGAGCTTGATCTGGT 
TTGTGTTTCTTTGGATAATTTACAACTTGTAAGTACCTTTCTTGTAAGCTGAGCTTGATC 
TCATATGGTTTTCAGGTGATTCTTTCGCCGGATGCAGATCCTCCGGTTGTTAGAATGATG 
GATTACAGGTAAATTATCTCAAGGATGATAATTTGTATCATATACATTGTGTAGAGGAAG 
TTTCAAGGAGAATGATTCTTTTTCCTTTTTGCTTCATTATCAGTAAATACAGATATGAGC 
AGCAAAAGAGGAAAAAGGAACAGCAGAAGAAAAGTATTGATCATTCTTCTCTGCTTAACT 
GGAGATAATGTTGAAACTATAAGTGTGTATACTGTGTCGTATTTTACATGAATGGATTGT 
GTAACTGAAGCTTTCTTCTTATGTCAGCTACTCGAATGGACTTGAAGGAGCTTAAAATGG 
GGTGATTTGAGCCATTTTCACTATCTCTTTTATCTGTGTCGTTGTGATGCTTTTGTTTAG 
AAAAGCTTCTTCTCAAAAGGTTTTTGTATTTTGTTTCTCCGGTAGTTATAACATCGATCA 
GCATGATTATTCTGTACGCATGAGAGCAGCCCGGAAGTTCTTGCAAGACGGTGACAAGGT 
TGTCCCCACTTACTTTGTTTTGTGTTATAGGCGAGTTCTGTCACATTTTGTTAATGTGTG 
ACTTGTAATACACTCAGGTTAAAGTGATTGTGAACATGAAAGGCCGAGAAAACGAGTTCA 
GAAATATTGCTATTGAGCTCCTCAGACGTTTTCAGACTGAAATAGGAGAGGTCTGTATTG 
TTTCTCTATGCTCTTTCCTAATACAAGTTTGGTATTGGATTTGCACCTTAATGGATCGTT 
TTTGTTGAGTCACTGAAACTCATCAACATATGCAGCTTGGTACTGAGGAGAGCAAAAACT 
TTCGGGACAGAAATTTGTTTATTGTCTTGGTGCCAAACAAGGAAGTTATTCGGAAAGTGC 
AAGAACCACCCCCAAAAAAGAAGAAAAAGCCAGCGGATGATAAAGTTTCAGCAGCAAATA 
TAACTGCAACACAAGATATATGATGCGGAATTGTCTGATGTAAAATGTTCTGTGACTTTG 
ATAAATTTCTGTATAGTTTCTTTTTTAATATGCTTCTTGCATTTCCATGTAATTGTAACC 
ATAGAAATAGATTATTTGAATGAAGATCTTCGTCAACTTTT
>AT4G34620.1 | SSR16 (SMALL SUBUNIT RIBOSOMAL PROTEIN 16) structural constituent of ribosome 
CCAAAACCCACCAGCTTAAATAAAAACCTTTACTTATCTTCTTTCTTCTCACTTCTCAGA 
CCTCAATTTCCAAGCAGAGATGACGGTGAAGATAAGGCTCGCGCGTCTTGGTTGTAAACA 
CCGACCCTTCTATCGTGTAGTTGTCGCCGATGAAAAATCGCGCAGGGACGGTAAACAAAT 
CGAGGTGTTAGGCTTTTATGATCCACTCCAAGGTTCGTTATTTCTCCTCTATATACATTT 
CTCAATTCTCAGTAAAATTGAACACTTCCTAATGTCTCTGCTATCATGAATCTACTTGTA 
CGTCTTCAGGCAAAGAAGATGCGGATAGAGTGAGCCTCAAATTCGACAGAATCAAGTATG 
TTTTTTTTACTTGTTCTATCATCTTCATATTCCTGTTTGCTTGTATAATTGTGTCAAGTA 
TTTTAGGACACCAGTTAGATGTGAAACTCATGATTGTTTGATAAGACTGAAACACTAAAG 
AGTCTCTTTCTCGACATTATCCATATGATTGATTATTCCTCATGAATGTGTTTTCTTGTT 
TGTCTTTTAATCATCTTAATTCATTCTCTTTAGTATTCTGCAAGGTCATAAACTTGTTCT 
TGCCACAATGATGCTGCCTAATTGCTTAGATTGTGACAAATTGAGATGCTTTCTGTTGAT 
TCTGTGTCCAAAACTCTATTTGCATAAGGCTACAATCCTTAATTCATTTGCTTCTCTCAG 
TCATGTTTGGTTGTTTCTACACCTAATGCATTTCATCTGGTGCAAGTTTTCTGTGAGGCT 
TGGTTTTGCTTGTATGATTGATTTGATTAGACTGGTTTAAAAGTCTAAATCCACACAGTT 
CTTGGTGTCTAACTAAACTTCTTTTTTATTTTGTGCAACTGTTGAAAGAAATTGATTTTC 
ACTCTATGGTACTCGAATAATGCAGGTACTGGTTATCTGTTGGAGCTCAACCAACAGACA 
CAGTGGAAAGCATGCTTTTCAGGGCCGGTTTGATACCACCAAAGCCTATGGTAGTGGTCG 
GTTCGAAAAATGGGCAGAAGTCTACGAGCCAACATGTTTCACCCATTACAGGTGAAATCT 
TGAACTAAGAGTGTTGATGCGTTGAGCAAGAAAGAGCCTTTTGTGTCTGTGTGAAAGGAG 
TTTATGTAATGTTGTTTAAGACTTTTCTGTTTATGTGAAAGGAGTTAATGTAATGTTGTT 
TAAGACTTTTGCTTTCTATGTGAAAGCAGTTTAATGTTATGTTGGTTAAGACTTTTCTGC 
AACAGAGTTTGGTGAATTTTTATTCTTTAATATGAGCATGCCTTTTTACATTTAACA
>AT4G02260.3 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
TTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATCA 
TTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAATC 
TCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAATG 
GTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATGT 
CCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAAA 
GGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAAT 
TCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTGT 
GATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGATT 
CCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAAA 
GCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACTT 
GGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAGT 
TAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCAA 
CTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATTA 
ATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTTA 
TTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATCT 
AACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAGC 
TCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGTA 
TTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCGT 
CTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCTC 
CAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGCA 
GTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGGT 
ATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTGA 
AGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAAT 
CTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACTG 
GTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTGT 
TTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATTT 
GTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTTA 
AGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTTA 
TCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGTT 
TGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTGC 
AGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCAC 
ATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGGG 
AGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTTG 
AAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAGG 
TCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCAC 
GCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAAA 
CTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGAT 
TTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATTA 
GCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCATT 
ATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCAT 
AAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTTC 
ATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTTT 
GCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCTT 
TAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATTT 
CCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCGT 
TGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATCT 
GTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACCT 
CTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGCT 
TAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGCG 
ACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATCT 
GCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGAA 
GATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGAA 
ACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTTC 
AGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAGG 
ATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTTG 
TATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTGC 
CTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTAG 
GGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTATA 
TTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGAT 
ATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTATG 
TATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCTT 
ACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTAC 
TGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAAA 
AATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTTA 
GTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAGA 
CTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCATT 
GCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTTA 
GGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGTA 
TTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATGT 
GTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGGT 
GGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAAT 
TTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAAG 
GAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGTT 
TTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACCG 
TTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAGG 
TATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTTT 
GAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGGT 
CAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAGT 
CACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTCT 
TGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTAT 
TATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGTG 
GTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTTA 
ATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTCC 
AGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAATG 
ACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGCC 
TACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGTA 
GAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAAC 
ACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGATG 
GAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTAG 
ACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAAT 
GGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCATG 
ATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCAT 
AATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGGT 
TCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATCT 
TACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAATG 
TTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTCT 
CTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTCT 
CTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGTG 
TTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGAG 
TGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAAA 
TAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAATA 
TTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCTT 
TTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGAT 
GAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAAA 
AAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.3 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
TTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATCA 
TTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAATC 
TCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAATG 
GTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATGT 
CCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAAA 
GGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAAT 
TCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTGT 
GATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGATT 
CCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAAA 
GCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACTT 
GGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAGT 
TAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCAA 
CTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATTA 
ATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTTA 
TTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATCT 
AACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAGC 
TCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGTA 
TTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCGT 
CTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCTC 
CAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGCA 
GTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGGT 
ATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTGA 
AGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAAT 
CTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACTG 
GTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTGT 
TTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATTT 
GTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTTA 
AGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTTA 
TCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGTT 
TGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTGC 
AGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCAC 
ATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGGG 
AGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTTG 
AAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAGG 
TCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCAC 
GCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAAA 
CTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGAT 
TTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATTA 
GCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCATT 
ATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCAT 
AAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTTC 
ATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTTT 
GCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCTT 
TAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATTT 
CCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCGT 
TGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATCT 
GTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACCT 
CTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGCT 
TAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGCG 
ACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATCT 
GCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGAA 
GATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGAA 
ACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTTC 
AGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAGG 
ATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTTG 
TATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTGC 
CTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTAG 
GGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTATA 
TTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGAT 
ATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTATG 
TATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCTT 
ACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTAC 
TGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAAA 
AATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTTA 
GTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAGA 
CTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCATT 
GCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTTA 
GGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGTA 
TTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATGT 
GTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGGT 
GGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAAT 
TTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAAG 
GAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGTT 
TTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACCG 
TTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAGG 
TATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTTT 
GAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGGT 
CAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAGT 
CACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTCT 
TGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTAT 
TATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGTG 
GTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTTA 
ATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTCC 
AGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAATG 
ACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGCC 
TACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGTA 
GAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAAC 
ACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGATG 
GAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTAG 
ACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAAT 
GGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCATG 
ATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCAT 
AATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGGT 
TCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATCT 
TACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAATG 
TTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTCT 
CTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTCT 
CTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGTG 
TTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGAG 
TGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAAA 
TAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAATA 
TTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCTT 
TTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGAT 
GAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAAA 
AAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.3 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
TTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATCA 
TTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAATC 
TCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAATG 
GTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATGT 
CCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAAA 
GGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAAT 
TCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTGT 
GATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGATT 
CCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAAA 
GCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACTT 
GGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAGT 
TAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCAA 
CTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATTA 
ATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTTA 
TTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATCT 
AACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAGC 
TCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGTA 
TTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCGT 
CTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCTC 
CAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGCA 
GTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGGT 
ATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTGA 
AGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAAT 
CTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACTG 
GTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTGT 
TTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATTT 
GTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTTA 
AGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTTA 
TCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGTT 
TGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTGC 
AGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCAC 
ATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGGG 
AGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTTG 
AAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAGG 
TCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCAC 
GCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAAA 
CTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGAT 
TTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATTA 
GCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCATT 
ATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCAT 
AAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTTC 
ATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTTT 
GCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCTT 
TAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATTT 
CCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCGT 
TGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATCT 
GTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACCT 
CTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGCT 
TAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGCG 
ACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATCT 
GCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGAA 
GATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGAA 
ACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTTC 
AGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAGG 
ATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTTG 
TATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTGC 
CTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTAG 
GGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTATA 
TTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGAT 
ATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTATG 
TATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCTT 
ACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTAC 
TGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAAA 
AATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTTA 
GTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAGA 
CTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCATT 
GCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTTA 
GGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGTA 
TTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATGT 
GTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGGT 
GGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAAT 
TTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAAG 
GAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGTT 
TTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACCG 
TTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAGG 
TATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTTT 
GAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGGT 
CAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAGT 
CACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTCT 
TGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTAT 
TATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGTG 
GTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTTA 
ATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTCC 
AGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAATG 
ACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGCC 
TACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGTA 
GAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAAC 
ACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGATG 
GAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTAG 
ACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAAT 
GGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCATG 
ATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCAT 
AATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGGT 
TCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATCT 
TACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAATG 
TTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTCT 
CTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTCT 
CTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGTG 
TTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGAG 
TGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAAA 
TAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAATA 
TTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCTT 
TTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGAT 
GAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAAA 
AAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.2 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
CTTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATC 
ATTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAAT 
CTCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAAT 
GGTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATG 
TCCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAA 
AGGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAA 
TTCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTG 
TGATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGAT 
TCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAA 
AGCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACT 
TGGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAG 
TTAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCA 
ACTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATT 
AATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTT 
ATTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATC 
TAACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAG 
CTCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGT 
ATTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCG 
TCTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCT 
CCAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGC 
AGTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGG 
TATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTG 
AAGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAA 
TCTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACT 
GGTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTG 
TTTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATT 
TGTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTT 
AAGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTT 
ATCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGT 
TTGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTG 
CAGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCA 
CATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGG 
GAGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTT 
GAAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAG 
GTCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCA 
CGCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAA 
ACTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGA 
TTTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATT 
AGCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCAT 
TATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCA 
TAAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTT 
CATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTT 
TGCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCT 
TTAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATT 
TCCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCG 
TTGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATC 
TGTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACC 
TCTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGC 
TTAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGC 
GACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATC 
TGCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGA 
AGATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGA 
AACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTT 
CAGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAG 
GATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTT 
GTATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTG 
CCTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTA 
GGGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTAT 
ATTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGA 
TATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTAT 
GTATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCT 
TACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTA 
CTGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAA 
AAATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTT 
AGTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAG 
ACTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCAT 
TGCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTT 
AGGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGT 
ATTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATG 
TGTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGG 
TGGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAA 
TTTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAA 
GGAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGT 
TTTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACC 
GTTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAG 
GTATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTT 
TGAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGG 
TCAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAG 
TCACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTC 
TTGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTA 
TTATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGT 
GGTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTT 
AATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTC 
CAGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAAT 
GACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGC 
CTACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGT 
AGAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAA 
CACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGAT 
GGAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTA 
GACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAA 
TGGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCAT 
GATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCA 
TAATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGG 
TTCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATC 
TTACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAAT 
GTTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTC 
TCTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTC 
TCTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGT 
GTTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGA 
GTGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAA 
ATAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAAT 
ATTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCT 
TTTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGA 
TGAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAA 
AAAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.2 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
CTTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATC 
ATTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAAT 
CTCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAAT 
GGTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATG 
TCCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAA 
AGGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAA 
TTCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTG 
TGATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGAT 
TCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAA 
AGCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACT 
TGGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAG 
TTAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCA 
ACTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATT 
AATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTT 
ATTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATC 
TAACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAG 
CTCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGT 
ATTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCG 
TCTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCT 
CCAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGC 
AGTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGG 
TATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTG 
AAGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAA 
TCTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACT 
GGTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTG 
TTTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATT 
TGTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTT 
AAGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTT 
ATCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGT 
TTGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTG 
CAGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCA 
CATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGG 
GAGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTT 
GAAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAG 
GTCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCA 
CGCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAA 
ACTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGA 
TTTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATT 
AGCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCAT 
TATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCA 
TAAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTT 
CATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTT 
TGCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCT 
TTAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATT 
TCCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCG 
TTGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATC 
TGTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACC 
TCTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGC 
TTAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGC 
GACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATC 
TGCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGA 
AGATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGA 
AACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTT 
CAGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAG 
GATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTT 
GTATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTG 
CCTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTA 
GGGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTAT 
ATTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGA 
TATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTAT 
GTATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCT 
TACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTA 
CTGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAA 
AAATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTT 
AGTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAG 
ACTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCAT 
TGCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTT 
AGGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGT 
ATTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATG 
TGTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGG 
TGGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAA 
TTTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAA 
GGAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGT 
TTTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACC 
GTTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAG 
GTATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTT 
TGAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGG 
TCAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAG 
TCACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTC 
TTGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTA 
TTATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGT 
GGTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTT 
AATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTC 
CAGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAAT 
GACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGC 
CTACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGT 
AGAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAA 
CACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGAT 
GGAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTA 
GACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAA 
TGGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCAT 
GATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCA 
TAATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGG 
TTCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATC 
TTACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAAT 
GTTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTC 
TCTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTC 
TCTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGT 
GTTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGA 
GTGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAA 
ATAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAAT 
ATTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCT 
TTTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGA 
TGAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAA 
AAAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.2 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
CTTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATC 
ATTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAAT 
CTCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAAT 
GGTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATG 
TCCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAA 
AGGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAA 
TTCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTG 
TGATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGAT 
TCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAA 
AGCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACT 
TGGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAG 
TTAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCA 
ACTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATT 
AATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTT 
ATTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATC 
TAACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAG 
CTCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGT 
ATTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCG 
TCTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCT 
CCAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGC 
AGTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGG 
TATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTG 
AAGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAA 
TCTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACT 
GGTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTG 
TTTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATT 
TGTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTT 
AAGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTT 
ATCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGT 
TTGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTG 
CAGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCA 
CATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGG 
GAGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTT 
GAAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAG 
GTCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCA 
CGCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAA 
ACTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGA 
TTTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATT 
AGCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCAT 
TATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCA 
TAAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTT 
CATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTT 
TGCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCT 
TTAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATT 
TCCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCG 
TTGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATC 
TGTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACC 
TCTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGC 
TTAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGC 
GACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATC 
TGCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGA 
AGATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGA 
AACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTT 
CAGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAG 
GATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTT 
GTATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTG 
CCTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTA 
GGGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTAT 
ATTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGA 
TATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTAT 
GTATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCT 
TACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTA 
CTGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAA 
AAATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTT 
AGTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAG 
ACTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCAT 
TGCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTT 
AGGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGT 
ATTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATG 
TGTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGG 
TGGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAA 
TTTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAA 
GGAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGT 
TTTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACC 
GTTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAG 
GTATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTT 
TGAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGG 
TCAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAG 
TCACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTC 
TTGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTA 
TTATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGT 
GGTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTT 
AATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTC 
CAGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAAT 
GACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGC 
CTACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGT 
AGAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAA 
CACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGAT 
GGAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTA 
GACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAA 
TGGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCAT 
GATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCA 
TAATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGG 
TTCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATC 
TTACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAAT 
GTTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTC 
TCTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTC 
TCTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGT 
GTTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGA 
GTGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAA 
ATAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAAT 
ATTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCT 
TTTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGA 
TGAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAA 
AAAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.1 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
CTTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATC 
ATTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAAT 
CTCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAAT 
GGTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATG 
TCCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAA 
AGGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAA 
TTCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTG 
TGATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGAT 
TCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAA 
AGCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACT 
TGGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAG 
TTAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCA 
ACTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATT 
AATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTT 
ATTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATC 
TAACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAG 
CTCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGT 
ATTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCG 
TCTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCT 
CCAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGC 
AGTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGG 
TATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTG 
AAGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAA 
TCTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACT 
GGTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTG 
TTTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATT 
TGTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTT 
AAGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTT 
ATCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGT 
TTGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTG 
CAGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCA 
CATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGG 
GAGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTT 
GAAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAG 
GTCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCA 
CGCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAA 
ACTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGA 
TTTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATT 
AGCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCAT 
TATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCA 
TAAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTT 
CATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTT 
TGCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCT 
TTAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATT 
TCCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCG 
TTGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATC 
TGTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACC 
TCTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGC 
TTAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGC 
GACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATC 
TGCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGA 
AGATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGA 
AACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTT 
CAGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAG 
GATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTT 
GTATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTG 
CCTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTA 
GGGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTAT 
ATTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGA 
TATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTAT 
GTATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCT 
TACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTA 
CTGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAA 
AAATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTT 
AGTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAG 
ACTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCAT 
TGCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTT 
AGGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGT 
ATTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATG 
TGTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGG 
TGGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAA 
TTTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAA 
GGAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGT 
TTTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACC 
GTTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAG 
GTATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTT 
TGAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGG 
TCAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAG 
TCACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTC 
TTGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTA 
TTATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGT 
GGTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTT 
AATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTC 
CAGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAAT 
GACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGC 
CTACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGT 
AGAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAA 
CACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGAT 
GGAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTA 
GACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAA 
TGGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCAT 
GATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCA 
TAATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGG 
TTCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATC 
TTACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAAT 
GTTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTC 
TCTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTC 
TCTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGT 
GTTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGA 
GTGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAA 
ATAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAAT 
ATTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCT 
TTTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGA 
TGAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAA 
AAAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.1 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
CTTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATC 
ATTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAAT 
CTCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAAT 
GGTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATG 
TCCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAA 
AGGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAA 
TTCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTG 
TGATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGAT 
TCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAA 
AGCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACT 
TGGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAG 
TTAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCA 
ACTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATT 
AATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTT 
ATTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATC 
TAACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAG 
CTCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGT 
ATTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCG 
TCTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCT 
CCAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGC 
AGTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGG 
TATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTG 
AAGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAA 
TCTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACT 
GGTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTG 
TTTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATT 
TGTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTT 
AAGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTT 
ATCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGT 
TTGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTG 
CAGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCA 
CATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGG 
GAGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTT 
GAAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAG 
GTCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCA 
CGCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAA 
ACTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGA 
TTTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATT 
AGCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCAT 
TATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCA 
TAAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTT 
CATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTT 
TGCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCT 
TTAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATT 
TCCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCG 
TTGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATC 
TGTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACC 
TCTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGC 
TTAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGC 
GACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATC 
TGCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGA 
AGATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGA 
AACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTT 
CAGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAG 
GATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTT 
GTATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTG 
CCTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTA 
GGGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTAT 
ATTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGA 
TATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTAT 
GTATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCT 
TACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTA 
CTGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAA 
AAATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTT 
AGTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAG 
ACTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCAT 
TGCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTT 
AGGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGT 
ATTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATG 
TGTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGG 
TGGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAA 
TTTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAA 
GGAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGT 
TTTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACC 
GTTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAG 
GTATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTT 
TGAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGG 
TCAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAG 
TCACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTC 
TTGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTA 
TTATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGT 
GGTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTT 
AATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTC 
CAGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAAT 
GACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGC 
CTACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGT 
AGAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAA 
CACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGAT 
GGAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTA 
GACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAA 
TGGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCAT 
GATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCA 
TAATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGG 
TTCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATC 
TTACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAAT 
GTTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTC 
TCTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTC 
TCTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGT 
GTTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGA 
GTGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAA 
ATAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAAT 
ATTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCT 
TTTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGA 
TGAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAA 
AAAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT4G02260.1 | RSH1 (RELA-SPOT HOMOLOG 1) catalytic 
CTTCCTCTGCTTCTTCTTCTTCACATCACTGTGTGCGTCTCTCTATCTCTCTATTCTATC 
ATTTCGAAATCCTCTCTATCCGAATTTGAACTCGTCTCTTCTTCGTAAAGAGTTCTTAAT 
CTCCGTCTCTGTGATTTCGGAATCTGGAGGTTTTGAATTTCTTGTTCGTATCAATCAAAT 
GGTGGATCGATTTAGTGAGATTGCTTTACCTCATTAGCAATGACTTCTGCTTCTTCCATG 
TCCGGTGCGTTTTCTTCGTTCGTCTCTCTGATTTTTTTTTTTTTTTCATGTTCGTTTCAA 
AGGCAGAGTTTAGGGGAAGCTTTGTGACGATTCTTCTGTTCTTCTCTCTGTTTGTTTGAA 
TTCAGTAGCAATTGTGTATTGCGTCTTAACGTCTTAAGCTAATATACCCTTAAGACTGTG 
TGATTTTTCTTAGTTATGAGTCGTATTAAGAATCCAATTGCTTCGTTTTCTGAATTGGAT 
TCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTCACGTCCCATTGAATTTGAA 
AGCTACTTTAGTTATTGTTCTTGTTTTGTGTATGTGTGCGACGGAAAATGAAAATCCACT 
TGGTTGATAATTTCTATTACTTTCTGGTGTTTGTTGGATCAGTGAGTAAATGCAGCAAAG 
TTAGAATTCTGAGCTGATTAGGTTATTCACTAGTTCTTCTTTAAGCAAGTTCATGTGCCA 
ACTAAACACTTCCTACCATTCTTGTTGTGGACCACAGTTTTCTATTACTGGTTAACAATT 
AATTTCTTTTGAATTCATGCATATACGTTTACCCTTTTTGGTTGGTTCTGTTTTGGTTTT 
ATTGAAATTGATTATGTGTGTACAATGCAGTGTCTGTGGAATGTGTGAACATATGTAATC 
TAACGAAAGGAGATGGGAATGCAAGAAGCGATTGCAGTGCTCTCTCCTGTGCTTGGAAAG 
CTCCAAGAGCGTTAACTGGGTTTCTAGCTAGCACTGCTCATCCACCTGTGTGTTCTGTGT 
ATTCATGTGGCAGAAATGGAAGAAAGAGCAGAATGAAAGCTGTAAGTATCCTTTATTGCG 
TCTGTTTATGTAGTCCGGTGTTAAGATATTAATATGTGGCTTGAATGGATATATCAAGCT 
CCAGAATTGTGTTTCTACTATTTTTGTACATGATCACCTTGTTCATATTGCCATGGTGGC 
AGTATTTGCAATCTATTCTTATGGTAACTCCTTTGGATAATGTAGTGCGCCTGGCAGAGG 
TATGAATATGAAGTAGGCTTTTCTGAGGCTCCTTACTTTGTAAATGTGAGAAATATCTTG 
AAGTCCAGATTATCTTGTGGTGGTCATAAAAGATGGGAACTGTATTGCGTATCAGCTGAA 
TCTTCTTCTGGTGCATCCAGTGATGTTACCGTCGAAACATTGTGGGAGGTACGATACACT 
GGTCTCTTCTTTTTCTTTGGAACTCTACTAGCTCGACATTCTCAACCAATTTGATGGGTG 
TTTATCTCTGCAGGACCTTTTCCCATCAATATCTTATCTACCCCGTAAAGAATTAGAATT 
TGTTCAAAAGGGCCTTAAGGTATGATGATATAAATTTCTCTATATTTGAAAGGCGTCTTT 
AAGCTACATCCTCCTATGTCATTTCCCCTTTGATATGTTATTAACTTATTATTGAAGTTT 
ATCTTCAGTTTTTTGCTATTCATTGCTTAATTCAGTAAGAAAGGTTTGTGCAGTTAGCGT 
TTGAGGCACATCATGGTCAAAAGAGACGTAGTGGGGAACCATTCATTATACATCCCGTTG 
CAGTTGCTCGTATCCTTGGGGAACTTGTGAGTTGCGTGATACGTTGTGAATATGGATTCA 
CATGAGGATTAGTTGGAAAGCTTAATAATTACTTTTGTACTTGTATAGGAATTGGATTGG 
GAGTCTATTGTTGCTGGATTACTACATGACACAGTCGAGGATACAAATTTCATTACTTTT 
GAAAAGATAGAAGAAGAGTTTGGTGCAACTGTGCGTCACATCGTAGAAGGGGAGACCAAG 
GTCTGCCTATCTGTGTTTGCTACAATATTTTTCCTATCCTATTATAGGGAAAGAACTCCA 
CGCTTCCTGTGCGATGAAGTTCATTATTTATAAAAGTTTTTTTCCCTATTAGGTGTCAAA 
ACTGGGAAAGTTAAAGTGTAAAACGGAAAGTGAAACAATACAAGATGTAAAAGCAGATGA 
TTTGCGGCAGATGTTTCTGGCGATGACAGACGAGGTTTCAGTCTTTTAAGATTTTGTATT 
AGCTGGTGTGGTTATATATTTATCAGCATGTCTAACTGCTTCAATCCAGGTCCGCGTCAT 
TATTGTCAAACTAGCTGACCGGTTGCATAATATGCGAACTCTCTGCCACATGCCTCCCCA 
TAAGCAGGTGATTCTTTCAAGTAGTTGAGATTTGTTGCCCATAGCTCCAGCTCTATGTTT 
CATTTGGGATAACTAATGAATTTGTGAGTTTCGTCCAGTCCAGCATTGCAGGGGAGACTT 
TGCAGGTCTTTGCTCCTTTAGCAAAATTATTGGGAATGTATTCAATAAAGGTATAACCCT 
TTAAGTATTATTTTTGCTTGCTATAATTCTTATGGAAATATTAACTAGGTGGCCATTATT 
TCCGGTTACATCAGTCGAAATGTATGTTAGTGTGCATGTGAAACTGAATTATTTCAATCG 
TTGTGTCCAATGGCGTTCTGAGTTTTGTGGTGGTAATCTTGCAGTCTGAACTGGAAAATC 
TGTCTTTCATGTACGTAAGTGCTGAGGATTATGATAGAGTCACTAGCAGGATTGCTAACC 
TCTACAAAGAGCATGAAAAAGAACTCACTGAGGTAATTTCAACTATTATCGTCTCTGAGC 
TTAAAATGCCAAAACATAGATTGAAAAACAAAAGGATATTAGAGAAGAATGTTGATTAGC 
GACCTACACCTCTTTGACCTTTCGAACTCTGAATTCATCTGGGCGTTTATTTAGTTCATC 
TGCATTCACAGAGTCCTACTATGTATCTTAGGCAAACAGAATTTTGGTGAAAAAGATTGA 
AGATGATCAGTTTCTGGACCTTGTGACTGTGAATACTGATGTTCGATCTGTTTGCAAGGA 
AACTTACAGGTGAATTCATAAGTGACTTCTTCATTTTACCTTGTAACCTACCCTTTTCTT 
CAGCATCTGAAGTCTCTTTTTTTATCTGCAGCATCTACAAAGCTGCTCTCAAATCGAAAG 
GATCAATTAATGATTACAACCAGATTGCTCAGGTTTGTGTTATACTCTTGTCTCCAAGTT 
GTATCAAAGGTTTTGAATACAAAACTTCCATCTGAAGCTTATATGATTGTTAACACGCTG 
CCTCTCCTAATTTCATTATTTTAGCAGTTACGGATTGTTGTAAAGCCAAAACCATCTGTA 
GGGGTCGGGCCTTTGTGCAGTCCACAACAGGTGAAATCCCAATGAAAAGGAAATGGGTAT 
ATTTTGTTCCGATTCGTTCTTGTGTGTCACTTAGCTTTCTCGCTCTGTCGTCAATGCAGA 
TATGCTATCACGTTCTGGGGCTTGTTCATGAGATCTGGAAACCTATTCCACGAACAGTAT 
GTATCAGATCTTTTGTTATTCAGGTTATATCTTATCTACATTGGGACTGAACATATGTCT 
TACAGGTAAAAGATTACATTGCAACCCCGAAGCCCAATGGATACCAGAGCCTCCATACTA 
CTGTGATTCCATTCTTGTATGAGAGTATGTTTCGACTGGAGGTTCAGGTATTTGAGATAA 
AAATCTTTTATCACAGTTCTTAGAAAAACGCCGATGATTAGTACAATTGAATTCGGTTTT 
AGTATTTTAAAGGTTCAAGCATGGGGAATATTTAAAAGGCTGATTTGATTGGTTATTAAG 
ACTACATTTTTCTCTGCAGATCAGAACCGAGGAGATGGACTTGATTGCTGAAAGGGGCAT 
TGCTGTTTACTACAATGGCAAGTCTCTATCTACTGGATTAGTTGGAAACGCGGTTCCTTT 
AGGTAGAAATTCAAGGGGGAAGACGGGTTGCCTCAACAATGCAGATTTTGCACTCAGGGT 
ATTTACTGACCATATTCAGAATTAAAAAAGCAGAGAGACGTGCTAGATGTAGGCGTAATG 
TGTTCCTTTTTACCTTCCCAGTGTGATTTTAGTTATGACAGTTTATTTTTCCAGGTTGGG 
TGGCTAAATGCAATAAGGGAATGGCAAGAGGAGTTTGTGGGTAACATGAGCTCTAGAGAA 
TTTGTGGATACCATTACGAGGGATCTTTTAGGTAGTCGTGTGTTTGTATTCACACCTAAA 
GGAGAGGTAAGGACTACTATACCTCAAAGCCTCTTTAACCATCATCTAACATTTTTATGT 
TTTTGATTAAATGCTTTGGTGTTCTATTTGCAGATAAAGAACCTCCCGAAAGGGGCCACC 
GTTGTTGACTACGCTTATCTGATTCACACCGAAATCGGAAACAAGATGGTAGCAGCAAAG 
GTATTTTCCCTAGTTATGTCGTTCTTTCCATGATAACTTTGATTCTCGATTTGTTATCTT 
TGAAATAGAGACAACAATTGGACCAGACTTTAATGATACTTAATGGCTTGAAACTGCAGG 
TCAATGGTAATCTTGTTTCCCCAACTCACGTTCTTGAGAATGCTGAGGTCGTGGAGATAG 
TCACCTACAACGTTTGTACCTTTTTCCCTTGCTTTTGTTTTAAATTTCTCCCTTTTCTTC 
TTGTCCTGCTTAGGAAAATTTTGATTGCCTTCATCATGTTCCACGGGCTCTCATGTTTTA 
TTATTATTGTCACATCACAGGCCCTCTCAAGTAAATCTGCTTTCCAAAGACATAAACAGT 
GGTTGCAACATGCCAAAACAAGGAGTGCAAGACACAAGATTATGAGGGTATGTTATTTTT 
AATTCTTTACTTCATGCTAATTGGCTCACTATTTACTAATTCATGTCTCTCATCTTGTTC 
CAGTTCCTAAGGGAGCAAGCTGCACAATGTGCTGCCGAAATTACCCAGGATCAAGTGAAT 
GACTTTGTGGCGGACTCTGATAGTGATGTGGAAGATCTCACAGAAGATTCAAGAAAGAGC 
CTACAATGGTGGGAGAAAATCCTCGTCAATGTTAAGCAATTCCAGTCACAAGACAAAAGT 
AGAGATACAACACCCGCTCCTCAAAACGGAAGCGTTTGGGCCCCAAAGGTGAATGGAAAA 
CACAACAAAGCCATAAAGAACTCGAGTTCTGATGAGCCAGAGTTCCTCCTACCTGGAGAT 
GGAATTGCCAGGATTTTACCTGCTAATATCCCTGCTTATAAGGAAGTGTTGCCCGGCTTA 
GACAGTTGGCGAGACAGTAAAATTGCCACATGGCATCATCTCGAAGGTCAGTCCATCGAA 
TGGTTATGTGTAGTATCCATGGATCGCAAAGGTATGGGTATATTCGTTTTGTTTAGTCAT 
GATTGATGATTCCAACAACTTACAAAGTAAATATGAACTCTTTGTTACATTTGGCAGGCA 
TAATCGCAGAGGTTACAACAGTCCTCGCAGCTGAAGGCATTGCATTATGTTCTTGCGTGG 
TTCGTGGTTTTACTTTAAACCTTGCTTCTAAAAACATTTTATAGTTCCTAACTACTCATC 
TTACAAAACTTATGGTTTATTGCAGGCCGAGATTGACAGAGGAAGAGGATTAGCAGTAAT 
GTTATTTCAAATAGAAGCAAACATTGAAAGTTTGGTAATATGTCCTGTTGATCTAAACTC 
TCTTTTAACTCTTGTTTTTGTTCTTTTTGGATCTTCGATCACTAAACACTAACCCGTGTC 
TCTATGGATCTGTAACTCACAGGTTAGTGTTTGCGCTAAGGTGGATTTAGTCTTGGGTGT 
GTTGGGATGGTCCAGTGGTTGTAGCTGGCCAAGATCAACAGAGAATGCTCAAGTTCTTGA 
GTGTTAAAGCCAAAGGACTCACGTTCTTGGCCTTGAAGTTTTGTCATGTTCACTGGAAAA 
ATAAGCGTACTGAAGAAGAGAGTCTGGTTGCTCCATGTAGAGGTAGAGAGCTCTTATAAT 
ATTCTTGAAAATATATATCACTTTGTTTTGAAAAACAAAAGAAAAAGAGAGTCAAATTCT 
TTTAGATGTGTTATGTTCAATAAATCAAGGTCATTGTATATAAAGACCAAAAGAGTGGGA 
TGAACATACGATGTAATATGTAGATACTCCTGTAAAACATATACTTGCACATAGAAAAAA 
AAAAATTGAATGCATTTCCCAAA
>AT1G19690.1 | binding / catalytic/ coenzyme binding 
GATTTCAATGGCGGTTTTTCAGTTACCAAGTTTGTCACCGGAGATTCCTTTCCGTTTTAC 
TCCCACACCACTTAAATTTTCAAATCGTAGGAGAATCAACTTTTTCCGGCCATTATCAGC 
AACCGACGATTCTCGATCCGGTGCACCAGATCCAGAATCGCCGAACCAAATGTTCATTCT 
CGGGATGGGATTCGTCGGAGGTTTTTTTGCGCAACAGCTCAAAGAATCAGACTGGTCTGA 
TATCTCAGTTTCTCTCCTTATCTCTATATCTATCTATTTTCATCTTTCTCCGATGGTGTT 
AACAATTTTGGAGGTTTAGGGTGGTTTCAGGGACTTGCAGGAGTGATTCTAAGAAGAAAG 
AATGGGAAAAGAGAGGAATTAATCTTCATCCATTTTCTGCAGACTCACCTGAGTATTTGT 
TTTAATCAGATCTTCAATGATGGTAATCTCTAAAATCTGAGTCTTAAACTCTTTTGTTTG 
CTTGTTAATCAGATGGAGCTTGCTAGATTCAGTGAAAGATTACACTCATCTACTCATTTC 
CATTCCTCCTTTAGCTGACATTGGTGATCCGGTTTGCTTTCTTCTCCAGCTTTTATCATT 
AGAGCTTAATGTGATTTCTTATTTGATAACACTGTCTTAACTGTGATGACTTCCAAAAGA 
TGTTGCGGAATGTAGAACTTGTGAGAGACAAGCTTTCGAGTGGAAATCTTCGATGGCTTT 
GTTATCTCTCATCAACAAGTATTTTCCTTTTTAACTTTCCTCATTACATCAATGCTTCTG 
CTTCCACAGTAGACAGGAACTTACAATACTTCTCTTTGATGCTTGCAGGTGTGTATGGAG 
ATTGTGGTGGTGCGTGGGTCAATGAAAAGTAAGTTTCTTTCTTCCAAGTTTCATCTCTTT 
TGTTCATGATAGATAAGGTCGTTCCTTCATATTGCAGTCATCTCCCAAATCCTAAAACTC 
AGTCAGCCAAAGTGAGATTAGCTGCAGAACAAGGATGGTTAAGCTTGGGTCGTGATCTTG 
GGGTTTCGACTCAAATACTTCGACTTGGGGGTATTTATGGACCTGGTCGAAGGTTGTTTA 
CAGCTTCTGATTGTGTATGTAGTGCTTAAACAGGCTTTAAAACTGATTCTCAAAAGGAAC 
GTTTCTTGCTGCAGTGCAATTGATACCTTGTTAAAGCAGGAGCGTTTGTCTGAAGGTCAA 
AAGAGAAGAGCGTCCCGTAAATTCACGTCGAGAGTTCATGTTGAAGATATATGCCAAGTT 
CTTAAAGCTGCCACTGAAAAGCCAGCATCAGGGTTTGTGTATCCCTCTTCATCTATGATC 
ATTCTTTTGTGATGGATGATTGAACCATTGAGACGGATGAATCAACCATTTTGGCAGGGA 
GATCTACAATATTGTTGATGATGATCCGGCAGCAAGAGAAGAGGTGTTTGAATATGCCTT 
GGAGTTGATCGAGAAACGTTGGCCGGGGAATATCACCACAAAACCATTTCCATTTCTGTA 
TGAATCTCGGGAGGAAAGTTCATTGAGAGGCGAGAAACGAGTCTGCAACGAACGCATGAA 
GGATAAACTAGGAGTGAAATTGTTATATCCTTCGTATAAGTCAGGACTGCAAAGCATAGT 
CGAGAACATGGACAACCGTTTTTGAGCACACCACAGGACTAAATTCCGCTGATCTGAATC 
TTTCCTGTGGAGAATTAGGGACTCTTTAGTAAAGATAGATTTTTAGTTTATCCTTTTTTG 
TTTCTTCTGCATTCTACAAAATGACAAGTTTGTTTCATTGGTACACATATTTTCCCCATG 
TGACATTTAAACATGGAATAAAAGTAAAAAGGGATACAAAATGTTTAAGGGAGCT
>AT2G04270.1 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TTGGGCTTTGGAAAACTACACACGTGTGAGACAATATCTACCGCACGTGTCAGTGCAAGG 
CGCCAAAGCCACCATTATCCTTCCGTTATCGTCTATCTTCTCCACCTTCCCGGAATCCAA 
TTCACCAATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCT 
TCGAATCTCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCAC 
CGCTCCGTGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTT 
CCATGGCGTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCT 
GGGTTTCCGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGT 
GGGATTCTAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTT 
TCTTAGGTTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCT 
CACAGTGCTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCA 
AAGGAAATGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCT 
CATGTTGAGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGT 
CCAAGGTCTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTT 
TCAGAGAATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATT 
TCAGTTGAGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGAT 
TTTTGTTATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCG 
TTTGGATTGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTT 
CTACATTAGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATA 
ATGAATGGGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAA 
CATAAGTAGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAA 
AAGGAACCAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAAT 
ATGCTTGGCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGAT 
ATGGATCTTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTT 
CCTCTGTCAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTT 
CCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTC 
CAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAG 
TCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGAT 
GAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAA 
GTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAAC 
TTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAA 
TCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGC 
TGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACT 
CTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAAT 
TCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTA 
TTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACT 
AAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTC 
ATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAG 
AAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAA 
ATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGAC 
CCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCA 
GATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGA 
TCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAAC 
GCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTT 
CGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCA 
ACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCC 
GTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATA 
GGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAG 
AACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAG 
GACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTT 
AACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGT 
GGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCA 
GGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCC 
CTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTG 
AGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTC 
AATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTA 
TTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTA 
AAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGA 
ATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTT 
ACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCA 
TGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCT 
TAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCT 
TAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGA 
GGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACAT 
GGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCT 
GCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTT 
GCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGG 
TCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGA 
AATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCT 
TGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTC 
GATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATT 
GTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCC 
AATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGT 
ATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTA 
AGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGAC 
TTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGT 
AGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTG 
AATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCT 
TGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAA 
GAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTC 
CAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCT 
TCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCA 
GGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATT 
GCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAAT 
CCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTC 
CTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAG 
CTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCA 
GAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATC 
AAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGA 
AGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACT 
ATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAAT 
TTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.1 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TTGGGCTTTGGAAAACTACACACGTGTGAGACAATATCTACCGCACGTGTCAGTGCAAGG 
CGCCAAAGCCACCATTATCCTTCCGTTATCGTCTATCTTCTCCACCTTCCCGGAATCCAA 
TTCACCAATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCT 
TCGAATCTCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCAC 
CGCTCCGTGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTT 
CCATGGCGTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCT 
GGGTTTCCGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGT 
GGGATTCTAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTT 
TCTTAGGTTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCT 
CACAGTGCTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCA 
AAGGAAATGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCT 
CATGTTGAGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGT 
CCAAGGTCTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTT 
TCAGAGAATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATT 
TCAGTTGAGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGAT 
TTTTGTTATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCG 
TTTGGATTGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTT 
CTACATTAGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATA 
ATGAATGGGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAA 
CATAAGTAGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAA 
AAGGAACCAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAAT 
ATGCTTGGCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGAT 
ATGGATCTTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTT 
CCTCTGTCAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTT 
CCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTC 
CAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAG 
TCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGAT 
GAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAA 
GTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAAC 
TTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAA 
TCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGC 
TGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACT 
CTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAAT 
TCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTA 
TTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACT 
AAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTC 
ATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAG 
AAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAA 
ATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGAC 
CCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCA 
GATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGA 
TCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAAC 
GCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTT 
CGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCA 
ACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCC 
GTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATA 
GGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAG 
AACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAG 
GACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTT 
AACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGT 
GGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCA 
GGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCC 
CTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTG 
AGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTC 
AATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTA 
TTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTA 
AAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGA 
ATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTT 
ACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCA 
TGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCT 
TAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCT 
TAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGA 
GGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACAT 
GGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCT 
GCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTT 
GCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGG 
TCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGA 
AATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCT 
TGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTC 
GATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATT 
GTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCC 
AATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGT 
ATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTA 
AGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGAC 
TTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGT 
AGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTG 
AATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCT 
TGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAA 
GAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTC 
CAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCT 
TCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCA 
GGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATT 
GCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAAT 
CCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTC 
CTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAG 
CTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCA 
GAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATC 
AAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGA 
AGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACT 
ATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAAT 
TTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.1 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TTGGGCTTTGGAAAACTACACACGTGTGAGACAATATCTACCGCACGTGTCAGTGCAAGG 
CGCCAAAGCCACCATTATCCTTCCGTTATCGTCTATCTTCTCCACCTTCCCGGAATCCAA 
TTCACCAATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCT 
TCGAATCTCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCAC 
CGCTCCGTGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTT 
CCATGGCGTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCT 
GGGTTTCCGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGT 
GGGATTCTAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTT 
TCTTAGGTTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCT 
CACAGTGCTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCA 
AAGGAAATGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCT 
CATGTTGAGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGT 
CCAAGGTCTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTT 
TCAGAGAATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATT 
TCAGTTGAGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGAT 
TTTTGTTATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCG 
TTTGGATTGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTT 
CTACATTAGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATA 
ATGAATGGGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAA 
CATAAGTAGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAA 
AAGGAACCAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAAT 
ATGCTTGGCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGAT 
ATGGATCTTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTT 
CCTCTGTCAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTT 
CCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTC 
CAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAG 
TCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGAT 
GAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAA 
GTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAAC 
TTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAA 
TCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGC 
TGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACT 
CTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAAT 
TCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTA 
TTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACT 
AAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTC 
ATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAG 
AAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAA 
ATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGAC 
CCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCA 
GATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGA 
TCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAAC 
GCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTT 
CGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCA 
ACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCC 
GTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATA 
GGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAG 
AACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAG 
GACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTT 
AACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGT 
GGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCA 
GGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCC 
CTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTG 
AGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTC 
AATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTA 
TTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTA 
AAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGA 
ATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTT 
ACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCA 
TGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCT 
TAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCT 
TAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGA 
GGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACAT 
GGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCT 
GCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTT 
GCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGG 
TCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGA 
AATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCT 
TGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTC 
GATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATT 
GTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCC 
AATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGT 
ATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTA 
AGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGAC 
TTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGT 
AGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTG 
AATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCT 
TGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAA 
GAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTC 
CAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCT 
TCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCA 
GGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATT 
GCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAAT 
CCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTC 
CTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAG 
CTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCA 
GAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATC 
AAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGA 
AGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACT 
ATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAAT 
TTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.1 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TTGGGCTTTGGAAAACTACACACGTGTGAGACAATATCTACCGCACGTGTCAGTGCAAGG 
CGCCAAAGCCACCATTATCCTTCCGTTATCGTCTATCTTCTCCACCTTCCCGGAATCCAA 
TTCACCAATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCT 
TCGAATCTCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCAC 
CGCTCCGTGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTT 
CCATGGCGTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCT 
GGGTTTCCGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGT 
GGGATTCTAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTT 
TCTTAGGTTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCT 
CACAGTGCTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCA 
AAGGAAATGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCT 
CATGTTGAGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGT 
CCAAGGTCTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTT 
TCAGAGAATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATT 
TCAGTTGAGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGAT 
TTTTGTTATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCG 
TTTGGATTGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTT 
CTACATTAGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATA 
ATGAATGGGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAA 
CATAAGTAGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAA 
AAGGAACCAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAAT 
ATGCTTGGCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGAT 
ATGGATCTTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTT 
CCTCTGTCAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTT 
CCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTC 
CAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAG 
TCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGAT 
GAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAA 
GTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAAC 
TTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAA 
TCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGC 
TGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACT 
CTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAAT 
TCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTA 
TTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACT 
AAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTC 
ATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAG 
AAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAA 
ATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGAC 
CCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCA 
GATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGA 
TCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAAC 
GCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTT 
CGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCA 
ACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCC 
GTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATA 
GGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAG 
AACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAG 
GACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTT 
AACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGT 
GGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCA 
GGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCC 
CTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTG 
AGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTC 
AATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTA 
TTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTA 
AAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGA 
ATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTT 
ACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCA 
TGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCT 
TAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCT 
TAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGA 
GGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACAT 
GGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCT 
GCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTT 
GCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGG 
TCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGA 
AATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCT 
TGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTC 
GATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATT 
GTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCC 
AATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGT 
ATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTA 
AGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGAC 
TTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGT 
AGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTG 
AATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCT 
TGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAA 
GAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTC 
CAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCT 
TCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCA 
GGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATT 
GCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAAT 
CCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTC 
CTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAG 
CTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCA 
GAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATC 
AAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGA 
AGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACT 
ATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAAT 
TTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.4 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTAT 
TGTTGTTCTTCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTA 
AAAATTTCAGGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAG 
ATTCATATTGCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCG 
GCTTGCAATCCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACA 
CTCTTACTCCTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCT 
GAATATTAGCTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGAC 
ATTTCACCAGAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAA 
GACAGCATCAAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCG 
GCAAGAAGAAGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGC 
GATGAGACTATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTAC 
CGAATCAATTTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAGATTTTGCATTCCAAAGAAAT 
AGAACCAAACTAGGACATATATTAGTCTAAAAGTCACTGAGACAAAACAACAGTAATGGA 
AAATACAAAGCTATTCTACAATACAAAACTGGAAACAAGTGGTACAAGACGATTCAAACA 
ACAAATAAATGAGGAATATGACAGAGATCAGGAAGTTGCAGCATTGCAGGTCCCAACTCC 
ATCTTTACAATCGTTTGTAAGATCGTTGAATGTTTCAATCTGCTTCTTCCCTCTCAAGAA 
TACTTCTGTGTCAACAGATGCTCTCATGTAACCATCAAATTCGACCGGGTTGCCTCCATT 
AAGCTTAGTAGTCTCTGAATACCACTCACTGCTCTCATCCCAAAGATCTTTGTAGTCGTA 
AAGGAAATGAGTGGCGTACTTATCTTTCAAAGGGTTGAAGAAGGATAATTCTCCTTCATT 
TGTTGCGATGTAGAGATGCCTTCCTTCTTCAACTTTG
>AT2G04270.4 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTAT 
TGTTGTTCTTCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTA 
AAAATTTCAGGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAG 
ATTCATATTGCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCG 
GCTTGCAATCCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACA 
CTCTTACTCCTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCT 
GAATATTAGCTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGAC 
ATTTCACCAGAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAA 
GACAGCATCAAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCG 
GCAAGAAGAAGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGC 
GATGAGACTATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTAC 
CGAATCAATTTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAGATTTTGCATTCCAAAGAAAT 
AGAACCAAACTAGGACATATATTAGTCTAAAAGTCACTGAGACAAAACAACAGTAATGGA 
AAATACAAAGCTATTCTACAATACAAAACTGGAAACAAGTGGTACAAGACGATTCAAACA 
ACAAATAAATGAGGAATATGACAGAGATCAGGAAGTTGCAGCATTGCAGGTCCCAACTCC 
ATCTTTACAATCGTTTGTAAGATCGTTGAATGTTTCAATCTGCTTCTTCCCTCTCAAGAA 
TACTTCTGTGTCAACAGATGCTCTCATGTAACCATCAAATTCGACCGGGTTGCCTCCATT 
AAGCTTAGTAGTCTCTGAATACCACTCACTGCTCTCATCCCAAAGATCTTTGTAGTCGTA 
AAGGAAATGAGTGGCGTACTTATCTTTCAAAGGGTTGAAGAAGGATAATTCTCCTTCATT 
TGTTGCGATGTAGAGATGCCTTCCTTCTTCAACTTTG
>AT2G04270.4 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTAT 
TGTTGTTCTTCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTA 
AAAATTTCAGGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAG 
ATTCATATTGCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCG 
GCTTGCAATCCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACA 
CTCTTACTCCTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCT 
GAATATTAGCTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGAC 
ATTTCACCAGAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAA 
GACAGCATCAAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCG 
GCAAGAAGAAGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGC 
GATGAGACTATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTAC 
CGAATCAATTTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAGATTTTGCATTCCAAAGAAAT 
AGAACCAAACTAGGACATATATTAGTCTAAAAGTCACTGAGACAAAACAACAGTAATGGA 
AAATACAAAGCTATTCTACAATACAAAACTGGAAACAAGTGGTACAAGACGATTCAAACA 
ACAAATAAATGAGGAATATGACAGAGATCAGGAAGTTGCAGCATTGCAGGTCCCAACTCC 
ATCTTTACAATCGTTTGTAAGATCGTTGAATGTTTCAATCTGCTTCTTCCCTCTCAAGAA 
TACTTCTGTGTCAACAGATGCTCTCATGTAACCATCAAATTCGACCGGGTTGCCTCCATT 
AAGCTTAGTAGTCTCTGAATACCACTCACTGCTCTCATCCCAAAGATCTTTGTAGTCGTA 
AAGGAAATGAGTGGCGTACTTATCTTTCAAAGGGTTGAAGAAGGATAATTCTCCTTCATT 
TGTTGCGATGTAGAGATGCCTTCCTTCTTCAACTTTG
>AT2G04270.4 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTAT 
TGTTGTTCTTCATAATTTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTA 
AAAATTTCAGGCAAAGATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAG 
ATTCATATTGCGGGTGGACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCG 
GCTTGCAATCCTCAGTAGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACA 
CTCTTACTCCTCTGTCGTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCT 
GAATATTAGCTTTTCTGACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGAC 
ATTTCACCAGAGGAACCTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAA 
GACAGCATCAAGTTGCCATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCG 
GCAAGAAGAAGCTCACTCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGC 
GATGAGACTATTTTTCTTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTAC 
CGAATCAATTTTTGTGTATCAATATCATCTTCTTCCCAAGATTTTGCATTCCAAAGAAAT 
AGAACCAAACTAGGACATATATTAGTCTAAAAGTCACTGAGACAAAACAACAGTAATGGA 
AAATACAAAGCTATTCTACAATACAAAACTGGAAACAAGTGGTACAAGACGATTCAAACA 
ACAAATAAATGAGGAATATGACAGAGATCAGGAAGTTGCAGCATTGCAGGTCCCAACTCC 
ATCTTTACAATCGTTTGTAAGATCGTTGAATGTTTCAATCTGCTTCTTCCCTCTCAAGAA 
TACTTCTGTGTCAACAGATGCTCTCATGTAACCATCAAATTCGACCGGGTTGCCTCCATT 
AAGCTTAGTAGTCTCTGAATACCACTCACTGCTCTCATCCCAAAGATCTTTGTAGTCGTA 
AAGGAAATGAGTGGCGTACTTATCTTTCAAAGGGTTGAAGAAGGATAATTCTCCTTCATT 
TGTTGCGATGTAGAGATGCCTTCCTTCTTCAACTTTG
>AT2G04270.3 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAA
>AT2G04270.3 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAA
>AT2G04270.3 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAA
>AT2G04270.3 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
TGAGTATTTCCTCAAAATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTT 
ACCTTTTTCCAAACTGTGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTC 
CTTGTTCAGTCTCTTTTCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGT 
TTGGCAGATGAATGCACTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAAT 
GATAAGCAAGTAGGAGCTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAG 
AACTCAAACTTAAGTGCGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTG 
ATTCAAGAATCTATTACCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGAT 
GTTGAAAGCTGTGATGACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTG 
ACTGAGACTCTCTTACCAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATA 
CTGATCAATTCTTCTATATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTG 
GTCGAGTTATTGTTGGAACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGC 
GTAATCACTAAGTTTGTGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGA 
CATTCTTTCATGGACATTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGAT 
GGATCGAAGAAGCAAGCAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCT 
CCCCATGAAATCGAACATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGAT 
TCAAATGACCCTGGGGAATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATAT 
CATGTCTCAGATCATCTAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTG 
GAAGTTGGATCTGAGAATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTT 
GATTCGAACGCATCAGTTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGG 
ATTCAAGTTCGGAAAGGAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACG 
AAAGGTCCAACTCTTACTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATG 
TTTTATCCCGTTACTCTTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTT 
ATCCTTATAGGTACTATTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGG 
AGTTGAGAGAACCCGGTTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCT 
GACTGTAAGGACTGTAGCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGG 
TCTGCTTTTAACCTGGAAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGA 
TGAAGGTGTGGAAGGAGCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATC 
AGTTGTGCAGGACTATTTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTC 
CAGTGGCCCCTTTAGGTTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTT 
TCCAGGTTGAGAAGATGGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCC 
ATTTTGCTCAATTCTATTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACA 
TCGATTTTATTACCCTCTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAAT 
GCTCAAGTAAAAGCTCCAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCG 
TAATCTAGAATGGCCCACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAG 
TATTAGTTTACAGGTCACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGT 
GGAATTGCATGATAAGGGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGA 
AGGTATTCTTAGTAAAAGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCA 
CCTTTTCCTTAACATATATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTT 
TCCAATGGAGGTTCTTTGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAAC 
GGAGGACATGGAATGTTTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAAT 
CTTGCTGCTGCCAGACAAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGC 
CAACCTTTTGCGGCAGAAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGC 
GTAATGCGGTCAGATTCGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAAT 
GCCGTAGGAAATTTTTAACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGT 
AGTTCTCCTTGAAGTCTACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAA 
GTAATACTCGATGCGATCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGC 
GGTATCATTGTGGTAGATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTT 
TATTCATCCAATCACATATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGG 
ATGTCCTGTATACTCTTGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATG 
AAGAGGTTAAGAAAGCCGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTA 
GACACGGACTTATGGAGATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATC 
TCTTTCTGTAGAGCTTCTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTT 
ATTGTAGTGAATCTATTTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAA 
CCATGTTCTTGCTGTCACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAA 
ATTGAACAAGAGATTTGTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTAC 
TTCTCTTTCCAACCAAATGAAGAACATCTTGAATAA
>AT2G04270.2 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
ATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCTTCGAATC 
TCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCACCGCTCCG 
TGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTTCCATGGC 
GTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCTGGGTTTC 
CGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGTGGGATTC 
TAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTTTCTTAGG 
TTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCTCACAGTG 
CTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCAAAGGAAA 
TGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCTCATGTTG 
AGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGTCCAAGGT 
CTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTTTCAGAGA 
ATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATTTCAGTTG 
AGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGATTTTTGTT 
ATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCGTTTGGAT 
TGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTTCTACATT 
AGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATAATGAATG 
GGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAACATAAGT 
AGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAAAAGGAAC 
CAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAATATGCTTG 
GCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGATATGGATC 
TTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTTCCTCTGT 
CAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTTCCTCAAA 
ATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTCCAAACTG 
TGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAGTCTCTTT 
TCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGATGAATGCA 
CTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAAGTAGGAG 
CTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAACTTAAGTG 
CGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAATCTATTA 
CCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGCTGTGATG 
ACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACTCTCTTAC 
CAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAATTCTTCTA 
TATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTATTGTTGG 
AACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACTAAGTTTG 
TGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTCATGGACA 
TTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAGAAGCAAG 
CAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAAATCGAAC 
ATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGACCCTGGGG 
AATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCAGATCATC 
TAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGATCTGAGA 
ATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAACGCATCAG 
TTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTTCGGAAAG 
GAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCAACTCTTA 
CTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCCGTTACTC 
TTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATAGGTACTA 
TTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAGAACCCGG 
TTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAGGACTGTA 
GCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTTAACCTGG 
AAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGTGGAAGGA 
GCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCAGGACTAT 
TTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCCCTTTAGG 
TTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTGAGAAGAT 
GGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTCAATTCTA 
TTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTATTACCCT 
CTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTAAAAGCTC 
CAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGAATGGCCC 
ACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTTACAGGTC 
ACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCATGATAAG 
GGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCTTAGTAAA 
AGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCTTAACATA 
TATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGAGGTTCTT 
TGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACATGGAATGT 
TTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCTGCCAGAC 
AAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTTGCGGCAG 
AAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGGTCAGATT 
CGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGAAATTTTT 
AACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCTTGAAGTC 
TACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTCGATGCGA 
TCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATTGTGGTAG 
ATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCCAATCACA 
TATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGTATACTCT 
TGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTAAGAAAGC 
CGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGACTTATGGA 
GATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGTAGAGCTT 
CTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTGAATCTAT 
TTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCTTGCTGTC 
ACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAAGAGATTT 
GTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTCCAACCAA 
ATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCTTCATAAT 
TTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCAGGCAAAG 
ATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATTGCGGGTG 
GACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAATCCTCAGT 
AGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTCCTCTGTC 
GTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAGCTTTTCT 
GACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCAGAGGAAC 
CTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATCAAGTTGC 
CATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGAAGCTCAC 
TCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACTATTTTTC 
TTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAATTTTTGTG 
TATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.2 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
ATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCTTCGAATC 
TCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCACCGCTCCG 
TGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTTCCATGGC 
GTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCTGGGTTTC 
CGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGTGGGATTC 
TAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTTTCTTAGG 
TTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCTCACAGTG 
CTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCAAAGGAAA 
TGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCTCATGTTG 
AGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGTCCAAGGT 
CTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTTTCAGAGA 
ATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATTTCAGTTG 
AGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGATTTTTGTT 
ATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCGTTTGGAT 
TGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTTCTACATT 
AGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATAATGAATG 
GGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAACATAAGT 
AGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAAAAGGAAC 
CAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAATATGCTTG 
GCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGATATGGATC 
TTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTTCCTCTGT 
CAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTTCCTCAAA 
ATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTCCAAACTG 
TGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAGTCTCTTT 
TCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGATGAATGCA 
CTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAAGTAGGAG 
CTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAACTTAAGTG 
CGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAATCTATTA 
CCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGCTGTGATG 
ACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACTCTCTTAC 
CAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAATTCTTCTA 
TATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTATTGTTGG 
AACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACTAAGTTTG 
TGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTCATGGACA 
TTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAGAAGCAAG 
CAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAAATCGAAC 
ATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGACCCTGGGG 
AATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCAGATCATC 
TAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGATCTGAGA 
ATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAACGCATCAG 
TTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTTCGGAAAG 
GAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCAACTCTTA 
CTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCCGTTACTC 
TTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATAGGTACTA 
TTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAGAACCCGG 
TTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAGGACTGTA 
GCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTTAACCTGG 
AAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGTGGAAGGA 
GCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCAGGACTAT 
TTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCCCTTTAGG 
TTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTGAGAAGAT 
GGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTCAATTCTA 
TTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTATTACCCT 
CTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTAAAAGCTC 
CAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGAATGGCCC 
ACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTTACAGGTC 
ACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCATGATAAG 
GGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCTTAGTAAA 
AGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCTTAACATA 
TATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGAGGTTCTT 
TGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACATGGAATGT 
TTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCTGCCAGAC 
AAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTTGCGGCAG 
AAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGGTCAGATT 
CGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGAAATTTTT 
AACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCTTGAAGTC 
TACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTCGATGCGA 
TCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATTGTGGTAG 
ATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCCAATCACA 
TATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGTATACTCT 
TGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTAAGAAAGC 
CGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGACTTATGGA 
GATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGTAGAGCTT 
CTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTGAATCTAT 
TTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCTTGCTGTC 
ACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAAGAGATTT 
GTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTCCAACCAA 
ATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCTTCATAAT 
TTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCAGGCAAAG 
ATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATTGCGGGTG 
GACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAATCCTCAGT 
AGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTCCTCTGTC 
GTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAGCTTTTCT 
GACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCAGAGGAAC 
CTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATCAAGTTGC 
CATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGAAGCTCAC 
TCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACTATTTTTC 
TTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAATTTTTGTG 
TATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.2 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
ATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCTTCGAATC 
TCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCACCGCTCCG 
TGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTTCCATGGC 
GTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCTGGGTTTC 
CGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGTGGGATTC 
TAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTTTCTTAGG 
TTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCTCACAGTG 
CTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCAAAGGAAA 
TGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCTCATGTTG 
AGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGTCCAAGGT 
CTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTTTCAGAGA 
ATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATTTCAGTTG 
AGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGATTTTTGTT 
ATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCGTTTGGAT 
TGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTTCTACATT 
AGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATAATGAATG 
GGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAACATAAGT 
AGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAAAAGGAAC 
CAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAATATGCTTG 
GCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGATATGGATC 
TTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTTCCTCTGT 
CAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTTCCTCAAA 
ATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTCCAAACTG 
TGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAGTCTCTTT 
TCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGATGAATGCA 
CTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAAGTAGGAG 
CTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAACTTAAGTG 
CGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAATCTATTA 
CCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGCTGTGATG 
ACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACTCTCTTAC 
CAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAATTCTTCTA 
TATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTATTGTTGG 
AACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACTAAGTTTG 
TGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTCATGGACA 
TTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAGAAGCAAG 
CAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAAATCGAAC 
ATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGACCCTGGGG 
AATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCAGATCATC 
TAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGATCTGAGA 
ATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAACGCATCAG 
TTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTTCGGAAAG 
GAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCAACTCTTA 
CTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCCGTTACTC 
TTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATAGGTACTA 
TTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAGAACCCGG 
TTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAGGACTGTA 
GCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTTAACCTGG 
AAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGTGGAAGGA 
GCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCAGGACTAT 
TTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCCCTTTAGG 
TTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTGAGAAGAT 
GGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTCAATTCTA 
TTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTATTACCCT 
CTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTAAAAGCTC 
CAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGAATGGCCC 
ACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTTACAGGTC 
ACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCATGATAAG 
GGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCTTAGTAAA 
AGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCTTAACATA 
TATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGAGGTTCTT 
TGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACATGGAATGT 
TTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCTGCCAGAC 
AAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTTGCGGCAG 
AAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGGTCAGATT 
CGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGAAATTTTT 
AACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCTTGAAGTC 
TACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTCGATGCGA 
TCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATTGTGGTAG 
ATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCCAATCACA 
TATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGTATACTCT 
TGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTAAGAAAGC 
CGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGACTTATGGA 
GATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGTAGAGCTT 
CTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTGAATCTAT 
TTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCTTGCTGTC 
ACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAAGAGATTT 
GTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTCCAACCAA 
ATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCTTCATAAT 
TTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCAGGCAAAG 
ATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATTGCGGGTG 
GACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAATCCTCAGT 
AGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTCCTCTGTC 
GTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAGCTTTTCT 
GACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCAGAGGAAC 
CTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATCAAGTTGC 
CATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGAAGCTCAC 
TCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACTATTTTTC 
TTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAATTTTTGTG 
TATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT2G04270.2 | RNEE/G (RNASE E/G-LIKE) endoribonuclease 
ATTCCTAAGCATTCTTCAGAAATCCGAGCTGCTTTTTGCCACATCTATTCGCTTCGAATC 
TCTTTTCACCAGCTCAAAAACTGTCGCTTTCAATTCCGCTCGTTTCGTCCCACCGCTCCG 
TGTATTGCTGAACTTCTTCATAGCAACTCAATACCATGGATGTTACTGAAGTTCCATGGC 
GTCGTCTTCCTCAATTTTCCGTTTCTTCACGCGCCTCGTGGCTCGTTTCTTCTGGGTTTC 
CGCTTTCTTCGTAAGTTCTTTCATTGAGGCATTTTATCATACACTTTGTCTGTGGGATTC 
TAATTCCTGTTCTTATCTTCTTTCGATTTTTGAATCTATTGTGGAAGTGGGTTTCTTAGG 
TTCTGAACGGGATTGAAACATTTGTTTGTACTCAGTTTCTTGAGTTCATATCTCACAGTG 
CTCTCCCCTGAAACTCATTTTATAGACCAGGGAAAAATATATGCATGAATCCAAAGGAAA 
TGATACTTTGGACTAACTTGGAATCTCTGTTGTTCAACAGATATATGTTCTCTCATGTTG 
AGCGTGGAAAGACGTTTAGGCTTACCTTGTGCTTTGGGGTCTCTCGTTTACGTCCAAGGT 
CTGCTATTGTAAGTGCACAACAAGGTAATTGGGAGTACAAAACTTAAAAGTTTTCAGAGA 
ATATCATGGTTTAACTTTCCTGTGGTGTTCTCAGTTTGTCTTTTCATGGAATTTCAGTTG 
AGTCATGCCTCAACTTGTGAAGTTTCTTTGTTTGCATTTTCAGCCACTGAGATTTTTGTT 
ATCTGTATTCTCAGAACAGCCACCTAGTCGTCTCAAAGGATTATGCGAGGTCGTTTGGAT 
TGTGGAAGCTGATCTGGCAGCCAATGAACATCTCTACGTTACTGGAGATCCTTCTACATT 
AGGTAGCTGGGAGCCAGACTGCGCAATCTCAATGTATCCTACGGAAAATGATAATGAATG 
GGAAGCTAAAGTCAAGGTAATCTATTCTTTTGTTTCACTTAAGCCGTAGCGAACATAAGT 
AGAGATGTATCTTAATTTACATAAAACGTTTGAACGTTTAGTCGTAGTAACAAAAGGAAC 
CAACCTCAATTCTTGAAAGTGAGTTCAGATGTCGTGTTTGCTTTTAACTTAATATGCTTG 
GCAGATTGCTTCTGGTGTAAATTTCAGGTATAATTATCTGTTAAAAGCTGGATATGGATC 
TTCATCGGATGTCATCTGGAGACCAGGGCCACAATTTTCGTTATCAGTTCCTTCCTCTGT 
CAATCAAGACAGAAAAATAATTATAAGGGATTCATGGATGAGTATGAGTATTTCCTCAAA 
ATCACAAGAATCCTACGGATGGGGGTCTTGGATTGATGATGCTTACCTTTTTCCAAACTG 
TGTTACCCCAGCTCAAAGCGAAGGTAAAATCTCGGTGGTTCCTCCTTGTTCAGTCTCTTT 
TCATCCTTTGCAAAATGTTTTAAAACTTAAATGCTTCCAGTGGTTTGGCAGATGAATGCA 
CTTCCGCCGATAGTGCTATAGAAGTCCCGAGAACACATCTGAATGATAAGCAAGTAGGAG 
CTGAATCTTTCTTATGTGATGAGCTTGCAGCCTTTTCGTCAGAGAACTCAAACTTAAGTG 
CGTTATTTTCTGACAACTATCAGCCTATCGAGGAACCGTGGTTGATTCAAGAATCTATTA 
CCTTACAACATGAAAGGAATATGCAGACTGATAGCGAACAAGATGTTGAAAGCTGTGATG 
ACAATGAAAATAACTTAAATACCGATGAACAAAATCACCAGCTGACTGAGACTCTCTTAC 
CAGATGGTGGATTTTTCCAATCAGAATCCATTGCTACTACGATACTGATCAATTCTTCTA 
TATGTACGGTGCAAAGGATTGCTGTATTGGAAGGTGGAAAGCTGGTCGAGTTATTGTTGG 
AACCAGTTAAGACCAATGTGCAGTGTGATAGTGTTTACCTGGGCGTAATCACTAAGTTTG 
TGCCCCATATGGGTGGTGCATTTGTGAATATCGGAAGTGCTAGACATTCTTTCATGGACA 
TTAAGTCAAACAGGGAACCATTCATATTCCCTCCATTTTGTGATGGATCGAAGAAGCAAG 
CAGCTGATGGTTCTCCGATCCTCTCTATGAATGACATTCCAGCTCCCCATGAAATCGAAC 
ATGCTTCCTATGACTTTGAAGCCAGTAGTTTATTAGACATTGATTCAAATGACCCTGGGG 
AATCTTTTCATGATGATGACGATGAGCATGAAAATGATGAATATCATGTCTCAGATCATC 
TAGCTGGACTAGTTAATGGAACTGTAGTTAACCATGGCGCTGTGGAAGTTGGATCTGAGA 
ATGGCCATATTCCTATGGAGAGAGGACACTCTGCAGATTCTCTTGATTCGAACGCATCAG 
TTGCAAAAGCTTCTAAGGTGATGTCGTCTAAGGATAATAAGTGGATTCAAGTTCGGAAAG 
GAACCAAAATTATTGTGCAAGTTGTTAAAGAGGGCCTCGGTACGAAAGGTCCAACTCTTA 
CTGCTTACCCGAAGCTGAGAAGTAGATTCTGGGTATGAGATATGTTTTATCCCGTTACTC 
TTTTCCATTTGTTTCTTATTATTCTATTTTCTGAAATAAAGTTTATCCTTATAGGTACTA 
TTGACTCGTTGCAAACGAATTGGAGTCTCGAAAAAAATTTCGGGAGTTGAGAGAACCCGG 
TTAAAAGTTATAGCAAAAACATTGCAGCCTCAAGGTTTTGGCCTGACTGTAAGGACTGTA 
GCTGCTGGCCATTCTCTAGAAGAACTGCAGAAAGACTTAGATGGTCTGCTTTTAACCTGG 
AAGAACATTACAGATGAAGCAAAATCTGCAGCCCTTGCTGCAGATGAAGGTGTGGAAGGA 
GCCATTCCAGCGCTGCTACATAGAGCAATGGGTCAAACACTATCAGTTGTGCAGGACTAT 
TTCAATGACAAGGTAGTTAGCTCATTTTCCATACATTTCTCCTCCAGTGGCCCCTTTAGG 
TTCTATGTGTTGAATTCTCAAGTGACAGTAATATCTTGGTTTTTTCCAGGTTGAGAAGAT 
GGTGGTTGACTCTCCCAGGACATACCATGAGGTACATTGCCCCCATTTTGCTCAATTCTA 
TTTTCCATAATAAGAAATGAAGGAGACTTTCCCTTTCATAAACATCGATTTTATTACCCT 
CTACATTTATTGATTTACATATATCTTGAATGTTATTTTCAAATGCTCAAGTAAAAGCTC 
CAGTTATCCAACTGTTGCACTTGCAGATAACTAAACTTTTACCGTAATCTAGAATGGCCC 
ACTCAATAGAGCAGATTGTATATCCAAATTATTTCACTAACTAGTATTAGTTTACAGGTC 
ACACACTACCTGCAGGATATGGCACCTGATCTTTGTAATCGAGTGGAATTGCATGATAAG 
GGTATCCCTCTTTTTGATTTATATGAAATTGAGGAGGAAATCGAAGGTATTCTTAGTAAA 
AGGTAAGAAGGGGCTAACACTGCACTGTCCGGAGTTATAACCCACCTTTTCCTTAACATA 
TATCTTCATGTAAATTGTATTTTGCCTCTTGCAGAGTTCCACTTTCCAATGGAGGTTCTT 
TGGTGATTGAACAAACTGAGGCGTTAGTCTCTATTGATGTGAACGGAGGACATGGAATGT 
TTGGTCAGGGTAATTCACAGGAGAAAGCTATTTTAGAAGTTAATCTTGCTGCTGCCAGAC 
AAGTATGTGATACATTTTGACTACTAGATTGCATATTCATTTGCCAACCTTTTGCGGCAG 
AAATTCTGCCTCTGAAAAGGGCCCTAGTAATTATTCTATAGAGCGTAATGCGGTCAGATT 
CGAGCATATTTATGGGTGTATGAATTATCTGATGACTAGTGAATGCCGTAGGAAATTTTT 
AACATGGAGAAAGAGTAACTGTTTGAGGCCTGCTTGTCTTGTGTAGTTCTCCTTGAAGTC 
TACTCAAGTTTTGCAATATGCTGATCTTGAAAAGCATTTATTAAGTAATACTCGATGCGA 
TCATGTAACAGATTGCAAGGGAGATTCGGCTGAGAGATATTGGCGGTATCATTGTGGTAG 
ATTTCATCGACATGGCAGATGAATGTGAGTTAGAATGTCATTTTTATTCATCCAATCACA 
TATTCAAATATTCTCGATGTGCAAATCCCTTTCTTGAATGATGGATGTCCTGTATACTCT 
TGTTTTTTATTTTTGGGTTTCAGCAAATAAGAGACTCGTTTATGAAGAGGTTAAGAAAGC 
CGTGGAGAGAGATAGGTCACTGGTAAAAGTATCAGAGCTGTCTAGACACGGACTTATGGA 
GATAACAAGAAAAAGGGTATAGTCCCAACTTGTGGATGTTTATCTCTTTCTGTAGAGCTT 
CTAATTAATTCTTTTGGCATAGCACGCCCCCTCGATTTATACTTATTGTAGTGAATCTAT 
TTTTTTCACAGGTTCGGCCGAGTGTAACATTTATGATCAGTGAACCATGTTCTTGCTGTC 
ACGCAACTGGTAGAGTGGAGGCACTGGAGACTACCTTTTCCAAAATTGAACAAGAGATTT 
GTCGGCAGCTTGTGAGTGTTATAATCTCGATTCTTTTCTGTTACTTCTCTTTCCAACCAA 
ATGAAGAACATCTTGAATAAATGATTGTCGTTGTTGCCTACTATTGTTGTTCTTCATAAT 
TTTCTTCATCCTTTTCGATGATTTTTTGTTCCATGTTTTGCCTAAAAATTTCAGGCAAAG 
ATGGAGAAAAGAGGAGACCTGGAAAACCCCAAATCGTGGCCAAGATTCATATTGCGGGTG 
GACAGTCATATGTCAAGCTTCTTGACTACGGGGAAGAGGACGCGGCTTGCAATCCTCAGT 
AGTTCCCTGAAAGTATGGATTCTCTTAAAGGTACCTTCAGCACACTCTTACTCCTCTGTC 
GTGATTCGCTTTAGCCAGAAGCTTGCATTGATGAGGCTGTGTCTGAATATTAGCTTTTCT 
GACACAACCGAGGAATAATAAATGTCTTTTGTAGGTTGCTAGACATTTCACCAGAGGAAC 
CTTTGAGGTTAAACCGTTCATGGATGAGAAGACAGTAAACGAAAGACAGCATCAAGTTGC 
CATTTCACTGCTCAAGAAAGCTGACGCCATAGCAGACTCCTCCGGCAAGAAGAAGCTCAC 
TCTAATTCCAATTAAGAAGGAGAAGACCAGTGGTAAACAAAGGCGATGAGACTATTTTTC 
TTTCTTGGCATCACTTTTGTTAGTTGTATCAAATAATACTGTACCGAATCAATTTTTGTG 
TATCAATATCATCTTCTTCCCAAG
>AT5G14320.1 | 30S ribosomal protein S13 chloroplast (CS13) 
GTAAGTAGAGACGGAGCAAAAACAAGAGAAGCGTTTGGATTCGACGTTTGCCTTATCCGT 
TCAGCTCATCTTCTTCTTCTTCTTCGTCACCTCTGAATTAGTTTCCCAGAATCCGAAATT 
CCTAGGAAGAGAACATAACAATGGCGCAGATGGTTGCGATGCCCGTAGCGCACTCGCTCT 
CACTCATTTGCAATTGGGCAAAATCCAATCCTCTCTCTCGCAACACTCTTGCCCTCCCAG 
CTTCAAACACTCCCAATGTAATCATTTCTCTTGGACTCTCTCTTGCGTATGATGTTGTAA 
TTTATCGAGCTTGACTTCATGTTTTTTTATGTGTTACTTCATTCTTGTTCGTCAATTTTT 
GGGTTAGGGGTGGTTATAGAACACTCCATCAATTTTTGGGGGAATTTGTCTCTGTGTTTT 
TAAAGTTTTTTTTTTTTTTTGTAATGAAATGCAGAAGCAGAGTCTAAGCATCAGATGTGC 
TCGTGTTGGTGGAGTGGAGATTCCGGCTAATAAGAGAATTGAGTACTCTCTTCAGTACAT 
TCATGGGATTGGTCGAACTAGGGCTCGTCAGATTCTTGTTGATCTTCAGATGGAGAACAA 
GATTACTAAAGACATGGCTGAGGAAGAACTCATCATTCTTCGTGATGAAGTCTCCAAGTA 
CATGATTGAGGGTGATCTGGTAATACACTTTCCCTTACATTTACACACTTTAGGACATGA 
GTAATGTGCATCATAGTTTCAGTTTCTGTCAGTCCATTCTCGAGCAGTTTCTTGAAGATT 
GGAGAAGAACTTAGGCTGCTATCTATTTGGTGTTTTCATTGCTTTAGTTTGGGTTTCCTC 
TTGTTTTGATTTGGTTCTTAGGCCTTTGTGAATGAATTATTGATTTGTGTTGTGGATGTT 
GTGCAGAGGAGGTTCAATGCTCTTGCAATCAAGAGGTTGAAGGAGATCCAGTGTTACCGT 
GGGGTAAGGCACATCCAAGGGCTGCCATGTCGGGGACAGAGAACCAAGAACAACTGCAGG 
ACTCTTAAAGGCAAGAAAATTGCTATTGCAGGGAAGAAGAAAGTTTCCAAGTAATCATCT 
TCATGATCTCCTTCTTCTTCTGTAATACTCTTTTTAGTTTGTCTAGTCATCTCTGTTTAA 
ATGTGATTTGTAATTCCCAAACCTTTGTTCGAACTGAGCCCTTTCCAGTTTATCTTCGGC 
TTTTTAGCTATTATTATTCCGTATCTTCATCATTCATTATAAAGTTACAAAAGAAGTTGA 
AGA
>AT5G14320.1 | 30S ribosomal protein S13 chloroplast (CS13) 
GTAAGTAGAGACGGAGCAAAAACAAGAGAAGCGTTTGGATTCGACGTTTGCCTTATCCGT 
TCAGCTCATCTTCTTCTTCTTCTTCGTCACCTCTGAATTAGTTTCCCAGAATCCGAAATT 
CCTAGGAAGAGAACATAACAATGGCGCAGATGGTTGCGATGCCCGTAGCGCACTCGCTCT 
CACTCATTTGCAATTGGGCAAAATCCAATCCTCTCTCTCGCAACACTCTTGCCCTCCCAG 
CTTCAAACACTCCCAATGTAATCATTTCTCTTGGACTCTCTCTTGCGTATGATGTTGTAA 
TTTATCGAGCTTGACTTCATGTTTTTTTATGTGTTACTTCATTCTTGTTCGTCAATTTTT 
GGGTTAGGGGTGGTTATAGAACACTCCATCAATTTTTGGGGGAATTTGTCTCTGTGTTTT 
TAAAGTTTTTTTTTTTTTTTGTAATGAAATGCAGAAGCAGAGTCTAAGCATCAGATGTGC 
TCGTGTTGGTGGAGTGGAGATTCCGGCTAATAAGAGAATTGAGTACTCTCTTCAGTACAT 
TCATGGGATTGGTCGAACTAGGGCTCGTCAGATTCTTGTTGATCTTCAGATGGAGAACAA 
GATTACTAAAGACATGGCTGAGGAAGAACTCATCATTCTTCGTGATGAAGTCTCCAAGTA 
CATGATTGAGGGTGATCTGGTAATACACTTTCCCTTACATTTACACACTTTAGGACATGA 
GTAATGTGCATCATAGTTTCAGTTTCTGTCAGTCCATTCTCGAGCAGTTTCTTGAAGATT 
GGAGAAGAACTTAGGCTGCTATCTATTTGGTGTTTTCATTGCTTTAGTTTGGGTTTCCTC 
TTGTTTTGATTTGGTTCTTAGGCCTTTGTGAATGAATTATTGATTTGTGTTGTGGATGTT 
GTGCAGAGGAGGTTCAATGCTCTTGCAATCAAGAGGTTGAAGGAGATCCAGTGTTACCGT 
GGGGTAAGGCACATCCAAGGGCTGCCATGTCGGGGACAGAGAACCAAGAACAACTGCAGG 
ACTCTTAAAGGCAAGAAAATTGCTATTGCAGGGAAGAAGAAAGTTTCCAAGTAATCATCT 
TCATGATCTCCTTCTTCTTCTGTAATACTCTTTTTAGTTTGTCTAGTCATCTCTGTTTAA 
ATGTGATTTGTAATTCCCAAACCTTTGTTCGAACTGAGCCCTTTCCAGTTTATCTTCGGC 
TTTTTAGCTATTATTATTCCGTATCTTCATCATTCATTATAAAGTTACAAAAGAAGTTGA 
AGA
>AT5G14320.2 | 30S ribosomal protein S13 chloroplast (CS13) 
GTAAGTAGAGACGGAGCAAAAACAAGAGAAGCGTTTGGATTCGACGTTTGCCTTATCCGT 
TCAGCTCATCTTCTTCTTCTTCTTCGTCACCTCTGAATTAGTTTCCCAGAATCCGAAATT 
CCTAGGAAGAGAACATAACAATGGCGCAGATGGTTGCGATGCCCGTAGCGCACTCGCTCT 
CACTCATTTGCAATTGGGCAAAATCCAATCCTCTCTCTCGCAACACTCTTGCCCTCCCAG 
CTTCAAACACTCCCAATGTAATCATTTCTCTTGGACTCTCTCTTGCGTATGATGTTGTAA 
TTTATCGAGCTTGACTTCATGTTTTTTTATGTGTTACTTCATTCTTGTTCGTCAATTTTT 
GGGTTAGGGGTGGTTATAGAACACTCCATCAATTTTTGGGGGAATTTGTCTCTGTGTTTT 
TAAAGTTTTTTTTTTTTTTTGTAATGAAATGCAGAAGCAGAGTCTAAGCATCAGATGTGC 
TCGTGTTGGTGGAGTGGAGATTCCGGCTAATAAGAGAATTGAGTACTCTCTTCAGTACAT 
TCATGGGATTGGTCGAACTAGGGCTCGTCAGATTCTTGTTGATCTTCAGATGGAGAACAA 
GATTACTAAAGACATGGCTGAGGAAGAACTCATCATTCTTCGTGATGAAGTCTCCAAGTA 
CATGATTGAGGGTGATCTGGTAATACACTTTCCCTTACATTTACACACTTTAGGACATGA 
GTAATGTGCATCATAGTTTCAGTTTCTGTCAGTCCATTCTCGAGCAGTTTCTTGAAGATT 
GGAGAAGAACTTAGGCTGCTATCTATTTGGTGTTTTCATTGCTTTAGTTTGGGTTTCCTC 
TTGTTTTGATTTGGTTCTTAGGCCTTTGTGAATGAATTATTGATTTGTGTTGTGGATGTT 
GTGCAGAGGAGGTTCAATGCTCTTGCAATCAAGAGGTTGAAGGAGATCCAGTGTTACCGT 
GGGGTAAGGCACATCCAAGGGCTGCCATGTCGGGGACAGAGAACCAAGAACAACTGCAGG 
ACTCTTAAAGGCAAGAAAATTGCTATTGCAGGGAAGAAGAAAGTTTCCAAGTAATCATCT 
TCATGATCTCCTTCTTCTTCTGTAATACTCTTTTTAGTTTGTCTAGTCATCTCTGTTTAA 
ATGTGATTTGTAATTCCCAAACCTTTGTTCGAACTGAGCCCTTTCCAGTTTATCTTCGGC 
TTTTTAGCTATTATTATTCCGTATCTTCATCATTCATTATAAAGTTACAAAAGAAGTTGA 
AGA
>AT5G14320.2 | 30S ribosomal protein S13 chloroplast (CS13) 
GTAAGTAGAGACGGAGCAAAAACAAGAGAAGCGTTTGGATTCGACGTTTGCCTTATCCGT 
TCAGCTCATCTTCTTCTTCTTCTTCGTCACCTCTGAATTAGTTTCCCAGAATCCGAAATT 
CCTAGGAAGAGAACATAACAATGGCGCAGATGGTTGCGATGCCCGTAGCGCACTCGCTCT 
CACTCATTTGCAATTGGGCAAAATCCAATCCTCTCTCTCGCAACACTCTTGCCCTCCCAG 
CTTCAAACACTCCCAATGTAATCATTTCTCTTGGACTCTCTCTTGCGTATGATGTTGTAA 
TTTATCGAGCTTGACTTCATGTTTTTTTATGTGTTACTTCATTCTTGTTCGTCAATTTTT 
GGGTTAGGGGTGGTTATAGAACACTCCATCAATTTTTGGGGGAATTTGTCTCTGTGTTTT 
TAAAGTTTTTTTTTTTTTTTGTAATGAAATGCAGAAGCAGAGTCTAAGCATCAGATGTGC 
TCGTGTTGGTGGAGTGGAGATTCCGGCTAATAAGAGAATTGAGTACTCTCTTCAGTACAT 
TCATGGGATTGGTCGAACTAGGGCTCGTCAGATTCTTGTTGATCTTCAGATGGAGAACAA 
GATTACTAAAGACATGGCTGAGGAAGAACTCATCATTCTTCGTGATGAAGTCTCCAAGTA 
CATGATTGAGGGTGATCTGGTAATACACTTTCCCTTACATTTACACACTTTAGGACATGA 
GTAATGTGCATCATAGTTTCAGTTTCTGTCAGTCCATTCTCGAGCAGTTTCTTGAAGATT 
GGAGAAGAACTTAGGCTGCTATCTATTTGGTGTTTTCATTGCTTTAGTTTGGGTTTCCTC 
TTGTTTTGATTTGGTTCTTAGGCCTTTGTGAATGAATTATTGATTTGTGTTGTGGATGTT 
GTGCAGAGGAGGTTCAATGCTCTTGCAATCAAGAGGTTGAAGGAGATCCAGTGTTACCGT 
GGGGTAAGGCACATCCAAGGGCTGCCATGTCGGGGACAGAGAACCAAGAACAACTGCAGG 
ACTCTTAAAGGCAAGAAAATTGCTATTGCAGGGAAGAAGAAAGTTTCCAAGTAATCATCT 
TCATGATCTCCTTCTTCTTCTGTAATACTCTTTTTAGTTTGTCTAGTCATCTCTGTTTAA 
ATGTGATTTGTAATTCCCAAACCTTTGTTCGAACTGAGCCCTTTCCAGTTTATCTTCGGC 
TTTTTAGCTATTATTATTCCGTATCTTCATCATTCATTATAAAGTTACAAAAGAAGTTGA 
AGA
>AT1G31860.1 | AT-IE phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase/ phosphoribosyl-ATP diphosphatase 
AGAACAATTAGGGTTAATCTCTTCCGTTGCTTTTTTTTTTCAATCCGCCGCCACTTTTCG 
TTTCTCGTAGCGTTAAAATGGCGGTATCGTACAATGCATTAGCTCAGTCTTTAGCGAGAA 
GTAGCTGCTTCATCCCCAAACCTTATTCCTTTAGAGATACTAAGCTGAGAAGCAGATCCA 
ATGTCGTATTCGCGTGCAATGATAATAAGAACATTGCTCTTCAAGCTAAGGTAAACATCT 
TCTGTGTAATCTTAACTTATAGATAGAATGTTCTGCAATGGAATCGTGTTAAGTTTAATT 
GTTATCTAAGAACGATTAGAATTTAGATTGAATATTGAACCAGACATTGTCAGGTGCTTA 
CTCTTTGACATATGAGTAATTACTGTTACATGTCGGGTAGAGAAAAAAGAGAGAAGGAAA 
AGCTTTTTAACCTGAGCTTCATTTTTAGAGTTTGGATTTCTTTTTTAAGATGCTCATCGT 
TTGCTTGGTCATCTGCATTTGGTGATGCCTGAGCTACATCTGTTCATCACATTTTATTAA 
AGCATTTAAGTATATTGTTATGCCAAAAGTAATTTAGTTCTATGAACATTGTCTGGAGTA 
AATTGTATATGTAAAGTTTGGATTTTTGCCAGAGATGGTCAGGTTCCTACCCTTTGACAT 
GTGGGTTTGGACTGTTACATCTCTGGTATAGAAAAGAGAGAGAAGGAAAGGCTTTTTGAT 
GGTTTCCATCTTTAGGTTTGGATGTCTCTTTCAAGGTGCTCATCGTTTGCTTGGTCATCT 
TTGTTACGTGATGACTTGGCTCCATTTGTTCATCACAGTTGATATCTTTTCAAGGAAATA 
TGTATTGTCTTGCGCTCTCAGAGTTGGATTAATTCATCACTGAATTACTGTGATGCCTTC 
CGAAGTAACTTATGTTTTAATTTAGAGAAAAGGAGGTTCATGTAAGATGTGTCATTTGTT 
AATCTATTTTAGTTACGTCATGTACAATTGAGATTTGGCCAGAGATGGTCAGGTTCCTAC 
TCTTTGACAAATGAGTTTGAACTGTTACATCTCTGGTAAAGAAAAAAGAGAGAAGGAAAG 
GCTTTTTGATGGTTTCCATCTTTTGGTCTGGAGTTTTCTCTAAAGGTGTACATCGTTTGC 
TTGGTCATCTGAATCTGTGATGGCATGGGCTACATCTGTCCTCCACAACCTGAATAATCT 
TCATTGAGACATTTCTCTTTTGGCTTTAATATCTAGTCCGATAATGCATTTACTGTTTAT 
ACTATTAGAGAGGGGCTTGTTTGATTGAAATGACAATGTTTTTTTCTGTGTTGGTAGTGT 
TGCCATTGTGCCTTTTATTACTGTCTCAATAAGCAATGTATATGCGGCTGTTGTGTTCCC 
TGGTAGCTAATCATGGTTTCTGTTGTTTTCTTGTGTTAGGTAGATAACTTGTTGGACCGC 
ATTAAATGGGATGACAAAGGATTAGCTGTGGCAATAGCACAAAACGTTGATACGGGAGCA 
GTATTGATGCAAGGCTTTGTTAATAGGGAGGCCCTCTCCACAACCATCAGTTCTCGGAAA 
GCTACATTCTTTAGTCGATCAAGATCTACCTTATGGACTAAGGGAGAGACATCCAATAAC 
TTCATCAATATTCTTGATGTGTATGTTGATTGTGATCGTGATTCGGTATGTTTGCGTGGA 
CCACAGATATGAATCAATGCAGTGTTATTCTTCATAAACTCATTGGTCTCTATTTTCTCA 
GATTATTTACCTTGGAACACCTGATGGACCTACCTGTCACACAGGGGAAGAGACTTGTTA 
CTACACATCGGTTTTTGATCAATTAAACAATGATGAGGTTTGCCTTTGTTGAATTTGGTT 
TTTACCTTTTCCTGTATCAAGAGACGAATTGAAATCTGAAGAATATCAACTACTTTCTTA 
CTGAATCACAGGCTTCAGGAAACAAGCTAGCATTAACAACATTGTACTCGCTAGAATCAA 
TCATTTCCAAGCGGAAAGAAGAATCAACAGTTCCTCAAGAAGGTAAACCATCATGGACTC 
GACGGTTGTTGACGGATGACGCTCTGCTTTGCTCAAAGATCAGGTACTTTGTCGGTTATC 
TGTATAATTGAATTTGAGCTATAGATTCTTATGAAGCTTATTGGGATATTCGGCTTCAGG 
GAAGAAGCTGACGAGTTATGCAGAACACTGGAGGATAATGAGGAAGTTTCAAGAACACCA 
TCAGAGATGGCTGATGTTTTATACCACGCAATGGTGCTTCTATCTAAAAGGGGTGTGAAG 
ATGGAAGATGTTCTTGAAGTTCTTAGGAAACGCTTCTCTCAATCTGGAATCGAGGAGAAG 
CAAAACCGTACAAAGTAACCATTTTCTTCGATTGTCTGTTTAGTATTTGCGAGAATTTTT 
TTAGTTACTCGGAACTTATACTGTTGTTCATTGTGCAACTTTGTATTGTATAAATAGATA 
TCCTTTGTGATAAAAGAAATAAATGAGTCCTTTTTCCATC
>AT5G66470.1 | GTP binding / RNA binding 
ACCTGTGAGGAAAAACCAACCAGTGAGAGCTATCAATTTGAAAAACCAAGTCCAACAATG 
GCGGTCTCTCCGCATATTTCGCCTACTCTTTCCCGCTACAAATTCTTCTCTACTTCCGTT 
GTTGAAAACCCTAATTTCTCTCCGTATCGTATCTATAGTCGGCGGAGAGTTACCAAATCA 
CATCTCCAGGCGCACAACAGTACCACTAGCTATGGCCGGACGGAACTCTCCTCCTCGAAG 
AAGCTATGGATTAGGCAACGAAGCTTCAGCGAAATGGAGGTTGAGCAAGCACAATTAGAA 
GATGATGAAGAACAAGTGGAGATCGATATCGTCGACGAAGCCAGTCTTCTCTCCCTGAGC 
ATGAAACCGGACAGAAACATGGCGTTGCTCGACGATTATGAGATGGAGGAGCTTGGACAC 
ACGCCTAATACTCATCATCGGAGCGGTTTGTTTGTTTTCTCCCTAAACCCTATTCTTACT 
GAGAAATTGAAATTTGGTTATTACGACTGGGAAACTGAATTTGGTGATTACGGATGTTAT 
ATAGGATATGTGGCGGTGGTGGGGATGCCCAACGTCGGGAAAAGCACGCTTTCGAATCAA 
ATGATTGGTCAGAAAATATCGATTGTTACAGATAAACCTCAAACGACGAGGCATCGGATT 
CTTGGTATTTGTTCTAGCCCTGAATATCAGGTTTGTTTATCTAAGCCTCATTGATTTTTG 
ACTCTTAAAAGAACCAGGTGTTCATTGCTTGGTTTGATATAGAAATTAAGATGTCGACTG 
ATACAAGCTTGTGTTGCAGATGATACTTTATGATACGCCTGGTGTAATTGAGAAGAAGAT 
GCACAGGTTAGATACAATGATGATGAAGAATGTCAGAGATGCTGCCATCAATGCGGACTG 
CGTAGTAATTCTTGTTGATGCTTGTAAAACGCCTACTAATGTATGCTTCTCTGTTTGATT 
TGTTTCTCATGCTTTGTTAGTTTAGTTTCCTGTCCTAATTTCTGGTGTTGTGTGCTTAGA 
TAGAAGAAGTTTTGAAAGAGGGTTTGGGAGACCTTGAGAAAAAGCCACCCATGTTGCTTG 
TTATGAATAAGAAAGATCTGATCAAACCTGGTGAGATTGCCAAGAAACTGGAGGTGAGTA 
TGCTGTCGTTGCTATCCTTGAACCTTGGTAATACTGTCCTGTTATTAAAATCCCACCATT 
CTAGAATGAACTTGCAGTGGTGGAAGATGCTTCACTATAAACTTGAGATCAAGATTTGGA 
GTCATGGTATTGCTATGTTCTTTGCTTAATAGATGCTGCAACTCCTTGCAGTGGTATGAA 
AAATTTACGGATGTTGATGAAGTTATACCTGTAAGTGCAAAGTATGGACATGGAATAGAG 
GATGTCAAAGAGTGGATATTATCCAAACTTCCCTTCGGGCCACCTTATTATCCAAAGGTA 
CTATGCATGAAAATTCCCTGCTTCAGTATTGAATTCCTCTCCTTGCTATAGCTAAAGCTT 
ATAGTCTAATTTGCTTAATATTCTGAGGTTTGTGCTTCAGATGCAACAATTCACTTACCT 
AATGTCTTACGGCTATTTGATTTCTAGGATATTGTGAGCGAGCATCCAGAGAGATTTTTT 
GTTTCTGAGATTGTTAGAGAGAAAATATTTATGCAGTACCGAAATGAAGTTCCTTATGCA 
TGTCAGGTACAATGACAAGTTTGGTTTCTTTTCTCTTGAGTCCTGTGAAAAGCCGTGGCC 
TTATTAATCAATCATTGTTAACACTACAGGTGAACGTGCTGAGCTACAAAACTAGACCAG 
CTGCAAAAGATTTTATTCAAGTGGAAGTAGTAGTGGATAAAAATTCTCAGAAGATCATCC 
TTATAGGAAAAGTAAGTGTATAACCCTCAACATCCGAACGGGTAATTTCTGATTTTGCAT 
TCTTGGTCTGAAATTCCATAGTTAGATTTTGTGGACATTCAAAAAGTGCATTGCCTATAA 
TTGACTTGAGACTGCAATTTGGATTTAAAAGCTGTTCTGCTCAAAGATTGTCTTTAAGCC 
ATAAGATCTCAACTTAAGATAAGTTAAGTGCTGAATAATTTGGCTGAATGAATGTCAATG 
TAATGATGTAGGAAGGAAAGGCTCTGAAAACACTAGCAACGGCTGCTCGGCTCGACATTG 
AAGATTTCCTTCAGAAGAAAGTCTTCCTCGAGGTGCGCATAAATTTGCATAGAATATGAT 
TGATTACATAAAATGGTATTTTCAAGTATAGGAAGTTAACAACGTGAGTGAATGATGTTA 
AATGAAGGTGGAAGTGAAAGTGAAAGAGAACTGGAGACAAGACGAGGGGCTTCTCAAGTA 
CTACGGCTATGGAGGACAGATCCGAGCTATGTAGTATGTGGGCTTCAAATGGGCCTTGAA 
GAAGATGAGAAAGTGCAAATGACTCGGCGGCTCAGGTTAGCTTTTTCCCTTCTTTTTTTT 
TGTATTTAGCCGATGCCACTCAGTCTAGCTTTTGTTTTTAATCTCAATCAGTTGATTCCT 
TTGGAAATTTGAACTCTTTCTTCTTTTGTTTTGTCCTTAAGAGTTTGTTCAACCAACCCC 
ACTGAATATCTCATTCCATGATCACAGGTAGTAGACTTATAATTAAACAATTGCATTTAA 
ATTTGCTTTAAAAGAAATGAAAAAG
>AT2G22230.1 | beta-hydroxyacyl-ACP dehydratase putative 
ACCTGCAAAAACAACATCTCTCACATTCTCTCTAAACTCTCTTCACTGTTACTCGACAAT 
GGCTACTACTTCTAACTCGGTACTTTTCCTAAGTTCTGACTCACTGATTCATCATCATCA 
TCATCAACCTCTCCATCTATCTTCCTCCAGATCTCACTCTGTTTCTCTCCCACCCAACAA 
GCGATCCAATTCTCTCACGCTTCGTTGTTCAACAAATGGCGATAGCACCTCAACCGAAAA 
GGAAACACCAATCGAACTCAGTAAGATTTTTCTCTCGATTTCTAATGTTTCCGACATTCG 
TCATTCTCTTACTCAATCTGTTTCTCTTAATCCCCAGAATTCCCAGCATTTCCAACGGTA 
ATGGACATTAACCAAATCAGAGAGATATTGCCTCACAGGTATAAAATATTCATAAGACTT 
CAACTTTCGGTGATTTGATGAGTTTTCGTTGAAACCCATGTTTGAAGTTTTGATCTTTCT 
GGAATTTGACATTATGGTTCTTGGATTTTAGGTTTCCGTTTCTGCTGGTAGATAGAGTGA 
TAGAGTATACGCCTGGTGTTTCAGCTGTAGCTATTAAGAATGTCACCATCAATGACAATT 
TCTTCCCTGGCCATTTCCCTGAACGACCAATCATGCCTGGTGTTCTCATGATTGAGGTAA 
TAATAATCGTTTAAAGTTGCAAACTTTTGTCCTCAAGAAGATCAAATATTTTGTAATTGA 
TATGTTAGCTGTTGTATTCCTTTCAAAATGCTTTAATGTTCGCTACTGTTTTAATCGAAG 
ATGGATGTTAACTATGATAAGAGGTTAATGATCTGCTAGTTTGGATTCTGAATCCTGATA 
GATTAGCGCGAGATCTTCACCTGGTTGGTAATTGAATTGTCCTTCTGTGGTCTGATAGAG 
TGATGAGTATATTATAGTTGAGGGACTTCAACTTCACTTTGCTAAAAACTTGATCCAAAA 
TGTGTGAAGCTATCTGCAGCTTTGATACTGAAAACTCGAGTCTGCGTAGTAGAAATATGC 
AACTTTAAGCTTGAAAGAGGTTAATGATCTCGCTAATTTGGTAGAGGTTTTGGATTCTGA 
ATCCCGATAGAGGATCACAGATCCTCTATAAAAAAGATAACCGCCATATGGTTGAGTATT 
AATGTCTTGAAGATCATTTCACTGAAAAGTCAGAGTTTGTGTATTGCAGGCAATGGCGCA 
AGTCGGAGGTATAGTAATGCTGCAGCCGGAAGTAGGAGGCTCTCAAGATAACTTCTTCTT 
TGCTGGTATTGATAAAGTGAGATTTCGCAAACCAGTGATTGCAGGAGACACGCTAGTCAT 
GAGGATGACTCTTCTCAAGTTCCAGAAGCGGTTCGGGCTCGCTAAAATGGAAGGTAAAGC 
TTATGTGGGTGGTGCTCTGGTGTGTGAAGGCGAGTTCATGATGGTTTCTGCTGGTAGTTC 
TTGATCTCACCCATTAATGGTCTCACTTCCCACATGTGGACTCTTCTTATGCTTCTTCTG 
TTATTCGAAAATCTAGACAAGACAGCTTTATGTTTTCGACATTTATATGAGCTACTTTTG 
CCCTTCGTGTCTTTATTGCTGTCTCCAATTTATGAACATTCATAAGATACAAATACAGAG 
ATTTTGATTTTGAAAATCC
>AT1G63970.1 | ISPF 2-C-methyl-D-erythritol 24-cyclodiphosphate synthase 
TAAACCAGAAAATCGAAGAAGAACGGCAATGGCTACTTCTTCTACTCAGCTTCTACTGTC 
TTCTTCTTCTTTGTTTCACTCTCAAATTACCAAAAAGCCATTCCTTCTCCCGGCGACGAA 
GATCGGCGTTTGGAGACCGAAGAAGTCTCTCTCGTTATCATGTCGTCCTTCAGCCTCGGT 
TTCAGCTGCTTCTTCCGCCGTCGACGTCAATGAATCTGTGACTTCAGAGAAACCAACCAA 
AACGCTTCCGTTTCGAATCGGTCATGGTTTCGATCTACATCGTTTAGAGCCAGGGTATCC 
TCTGATCATCGGTGGGATTGTTATTCCTCATGATAGAGGCTGCGAAGCTCACTCCGATGG 
TAAACATTTCTTGAAATTCGATTTGGTTAATTCGTCTTCTTGTAGATTTTAGGGTTTTGA 
TTTGAGTTTGATGTTGGAATTTGTGTAGGCGATGTGTTACTTCATTGTGTAGTGGATGCA 
ATTTTGGGAGCACTAGGCCTTCCAGATATAGGTCAGATTTTCCCTGACTCTGATCCTAAA 
TGGAAAGGAGCTGCTTCTTCTGTATTCATCAAAGAAGCTGTAAGATTTCGACGCTTACCT 
TGATGTTCAATTTTGTGTGTATGTTCCAGTATTAGCTACTTCTTCTTTAAGCCTTATTTT 
GTGTGTGGTACTTTATAGAATGGTTCAGAATTCAAGCTAGATCCATAAGTTGATGGGATT 
TACTCAGCTTAATAATACTCTTGAGTAAATTATTTTCATCTATAGGAAGTCGAAGAAATA 
TGGAAATCAGATCTTATCCCTGAACTGTTGTCATCACTCAACGATGCTATCTATAAGCTT 
ATCACTCTTGTATACATGATTTTTGTCTTGAAAAGCCTTGGCATAACTCAATTTTCTGTT 
GAATTTTAGGTTCCTGCATCTTTGTATTGTTAGATTTCAACACATATGATTGATGATAAG 
TAGAGGTACTCAAGGTTGAAGCTATAAAGTTTCTTTCTTGTCCTGTCTTTTAAGTTATGG 
GTTCACATTTGGCGTAATGTGTTTGTTAAGTTCACCATGATTGACTGTGAATGTTGATTG 
CGTGGAAGCTAATCTGAATCACTTGTAATGATGTTATATAGATATAACAGAAGAAATGTT 
AGATTCTCGTCGGTATGAAGAATGATTCAATAAACTTGAGACGAGGTTTATTTGACTTTG 
TGTTTCAGGTGAGACTCATGGACGAGGCAGGGTATGAGATAGGAAACCTAGACGCGACGT 
TGATTCTCCAGAGACCAAAAATTAGTCCACACAAAGAGACAATCCGATCCAATCTGTCCA 
AGCTTCTTGGAGCAGATCCTTCTGTAGTGAACTTGAAAGCCAAAACACATGAGAAAGTTG 
ATAGCCTCGGAGAAAACAGAAGCATAGCAGCTCACACTGTTATTCTCCTCATGAAGAAAT 
AGAAGTCAAAATTGATTTTAGCTCTTTATCATATTCCTTAAAGTGTCTCATCTTTTAAGA 
AAAACATACTTTTGATTGTAAAGTGTAATCATCCTTTAAAGGTTAATTAATCGAATCGTT 
TCGTAGAAGCAGAGAAAATCGAATCATATTTTGTTGATGATTCATTGTGATTCCTAGTTC 
CTTGGTCAGATTTGAATATAATTGGAAACTGTGTCTTGGACTGCAAGTTCCTTG
>AT1G63970.1 | ISPF 2-C-methyl-D-erythritol 24-cyclodiphosphate synthase 
TAAACCAGAAAATCGAAGAAGAACGGCAATGGCTACTTCTTCTACTCAGCTTCTACTGTC 
TTCTTCTTCTTTGTTTCACTCTCAAATTACCAAAAAGCCATTCCTTCTCCCGGCGACGAA 
GATCGGCGTTTGGAGACCGAAGAAGTCTCTCTCGTTATCATGTCGTCCTTCAGCCTCGGT 
TTCAGCTGCTTCTTCCGCCGTCGACGTCAATGAATCTGTGACTTCAGAGAAACCAACCAA 
AACGCTTCCGTTTCGAATCGGTCATGGTTTCGATCTACATCGTTTAGAGCCAGGGTATCC 
TCTGATCATCGGTGGGATTGTTATTCCTCATGATAGAGGCTGCGAAGCTCACTCCGATGG 
TAAACATTTCTTGAAATTCGATTTGGTTAATTCGTCTTCTTGTAGATTTTAGGGTTTTGA 
TTTGAGTTTGATGTTGGAATTTGTGTAGGCGATGTGTTACTTCATTGTGTAGTGGATGCA 
ATTTTGGGAGCACTAGGCCTTCCAGATATAGGTCAGATTTTCCCTGACTCTGATCCTAAA 
TGGAAAGGAGCTGCTTCTTCTGTATTCATCAAAGAAGCTGTAAGATTTCGACGCTTACCT 
TGATGTTCAATTTTGTGTGTATGTTCCAGTATTAGCTACTTCTTCTTTAAGCCTTATTTT 
GTGTGTGGTACTTTATAGAATGGTTCAGAATTCAAGCTAGATCCATAAGTTGATGGGATT 
TACTCAGCTTAATAATACTCTTGAGTAAATTATTTTCATCTATAGGAAGTCGAAGAAATA 
TGGAAATCAGATCTTATCCCTGAACTGTTGTCATCACTCAACGATGCTATCTATAAGCTT 
ATCACTCTTGTATACATGATTTTTGTCTTGAAAAGCCTTGGCATAACTCAATTTTCTGTT 
GAATTTTAGGTTCCTGCATCTTTGTATTGTTAGATTTCAACACATATGATTGATGATAAG 
TAGAGGTACTCAAGGTTGAAGCTATAAAGTTTCTTTCTTGTCCTGTCTTTTAAGTTATGG 
GTTCACATTTGGCGTAATGTGTTTGTTAAGTTCACCATGATTGACTGTGAATGTTGATTG 
CGTGGAAGCTAATCTGAATCACTTGTAATGATGTTATATAGATATAACAGAAGAAATGTT 
AGATTCTCGTCGGTATGAAGAATGATTCAATAAACTTGAGACGAGGTTTATTTGACTTTG 
TGTTTCAGGTGAGACTCATGGACGAGGCAGGGTATGAGATAGGAAACCTAGACGCGACGT 
TGATTCTCCAGAGACCAAAAATTAGTCCACACAAAGAGACAATCCGATCCAATCTGTCCA 
AGCTTCTTGGAGCAGATCCTTCTGTAGTGAACTTGAAAGCCAAAACACATGAGAAAGTTG 
ATAGCCTCGGAGAAAACAGAAGCATAGCAGCTCACACTGTTATTCTCCTCATGAAGAAAT 
AGAAGTCAAAATTGATTTTAGCTCTTTATCATATTCCTTAAAGTGTCTCATCTTTTAAGA 
AAAACATACTTTTGATTGTAAAGTGTAATCATCCTTTAAAGGTTAATTAATCGAATCGTT 
TCGTAGAAGCAGAGAAAATCGAATCATATTTTGTTGATGATTCATTGTGATTCCTAGTTC 
CTTGGTCAGATTTGAATATAATTGGAAACTGTGTCTTGGACTGCAAGTTCCTTG
>AT1G63970.2 | ISPF 2-C-methyl-D-erythritol 24-cyclodiphosphate synthase 
ATGGCTACTTCTTCTACTCAGCTTCTACTGTCTTCTTCTTCTTTGTTTCACTCTCAAATT 
ACCAAAAAGCCATTCCTTCTCCCGGCGACGAAGATCGGCGTTTGGAGACCGAAGAAGTCT 
CTCTCGTTATCATGTCGTCCTTCAGCCTCGGTTTCAGCTGCTTCTTCCGCCGTCGACGTC 
AATGAATCTGTGACTTCAGAGAAACCAACCAAAACGCTTCCGTTTCGAATCGGTCATGGT 
TTCGATCTACATCGTTTAGAGCCAGGGTATCCTCTGATCATCGGTGGGATTGTTATTCCT 
CATGATAGAGGCTGCGAAGCTCACTCCGATGGTAAACATTTCTTGAAATTCGATTTGGTT 
AATTCGTCTTCTTGTAGATTTTAGGGTTTTGATTTGAGTTTGATGTTGGAATTTGTGTAG 
GCGATGTGTTACTTCATTGTGTAGTGGATGCAATTTTGGGAGCACTAGGCCTTCCAGATA 
TAGGTCAGATTTTCCCTGACTCTGATCCTAAATGGAAAGGAGCTGCTTCTTCTGTATTCA 
TCAAAGAAGCTGTAAGATTTCGACGCTTACCTTGATGTTCAATTTTGTGTGTATGTTCCA 
GTATTAGCTACTTCTTCTTTAAGCCTTATTTTGTGTGTGGTACTTTATAGAATGGTTCAG 
AATTCAAGCTAGATCCATAAGTTGATGGGATTTACTCAGCTTAATAATACTCTTGAGTAA 
ATTATTTTCATCTATAGGAAGTCGAAGAAATATGGAAATCAGATCTTATCCCTGAACTGT 
TGTCATCACTCAACGATGCTATCTATAAGCTTATCACTCTTGTATACATGATTTTTGTCT 
TGAAAAGCCTTGGCATAACTCAATTTTCTGTTGAATTTTAGGTTCCTGCATCTTTGTATT 
GTTAGATTTCAACACATATGATTGATGATAAGTAGAGGTACTCAAGGTTGAAGCTATAAA 
GTTTCTTTCTTGTCCTGTCTTTTAAGTTATGGGTTCACATTTGGCGTAATGTGTTTGTTA 
AGTTCACCATGATTGACTGTGAATGTTGATTGCGTGGAAGCTAATCTGAATCACTTGTAA 
TGATGTTATATAGATATAACAGAAGAAATGTTAGATTCTCGTCGGTATGAAGAATGATTC 
AATAAACTTGAGACGAGGTTTATTTGACTTTGTGTTTCAGGTGAGACTCATGGACGAGGC 
AGGGTATGAGATAGGAAACCTAGACGCGACGTTGATTCTCCAGAGACCAAAAATTAGTCC 
ACACAAAGAGACAATCCGATCCAATCTGTCCAAGCTTCTTGGAGCAGATCCTTCTGTAGT 
GAACTTGAAAGCCAAAACACATGAGAAAGTTGATAGCCTCGGAGAAAACAGAAGCATAGC 
AGCTCACACTGTTATTCTCCTCATGAAGAAATAGAAGTCAAAATTGATTTTAGCTCTTTA 
TCATATTCCTTAAAGTGTCTCATCTTTTAAGAAAAACATACTTTTGATTGTAAAGTGTAA 
TCATCCTTTAAAGGTTAATTAATCGAATCGTTTCGTAGAAGCAGAGAAAATCGAATCATA 
TTTTGTTGATGATTCATTGTGATTCCTAGTTCCTTGGTCAGATTTGAATATAATTGGAAA 
CTGTGTCTTGGACTGCAAGTTCCTTG
>AT1G63970.2 | ISPF 2-C-methyl-D-erythritol 24-cyclodiphosphate synthase 
ATGGCTACTTCTTCTACTCAGCTTCTACTGTCTTCTTCTTCTTTGTTTCACTCTCAAATT 
ACCAAAAAGCCATTCCTTCTCCCGGCGACGAAGATCGGCGTTTGGAGACCGAAGAAGTCT 
CTCTCGTTATCATGTCGTCCTTCAGCCTCGGTTTCAGCTGCTTCTTCCGCCGTCGACGTC 
AATGAATCTGTGACTTCAGAGAAACCAACCAAAACGCTTCCGTTTCGAATCGGTCATGGT 
TTCGATCTACATCGTTTAGAGCCAGGGTATCCTCTGATCATCGGTGGGATTGTTATTCCT 
CATGATAGAGGCTGCGAAGCTCACTCCGATGGTAAACATTTCTTGAAATTCGATTTGGTT 
AATTCGTCTTCTTGTAGATTTTAGGGTTTTGATTTGAGTTTGATGTTGGAATTTGTGTAG 
GCGATGTGTTACTTCATTGTGTAGTGGATGCAATTTTGGGAGCACTAGGCCTTCCAGATA 
TAGGTCAGATTTTCCCTGACTCTGATCCTAAATGGAAAGGAGCTGCTTCTTCTGTATTCA 
TCAAAGAAGCTGTAAGATTTCGACGCTTACCTTGATGTTCAATTTTGTGTGTATGTTCCA 
GTATTAGCTACTTCTTCTTTAAGCCTTATTTTGTGTGTGGTACTTTATAGAATGGTTCAG 
AATTCAAGCTAGATCCATAAGTTGATGGGATTTACTCAGCTTAATAATACTCTTGAGTAA 
ATTATTTTCATCTATAGGAAGTCGAAGAAATATGGAAATCAGATCTTATCCCTGAACTGT 
TGTCATCACTCAACGATGCTATCTATAAGCTTATCACTCTTGTATACATGATTTTTGTCT 
TGAAAAGCCTTGGCATAACTCAATTTTCTGTTGAATTTTAGGTTCCTGCATCTTTGTATT 
GTTAGATTTCAACACATATGATTGATGATAAGTAGAGGTACTCAAGGTTGAAGCTATAAA 
GTTTCTTTCTTGTCCTGTCTTTTAAGTTATGGGTTCACATTTGGCGTAATGTGTTTGTTA 
AGTTCACCATGATTGACTGTGAATGTTGATTGCGTGGAAGCTAATCTGAATCACTTGTAA 
TGATGTTATATAGATATAACAGAAGAAATGTTAGATTCTCGTCGGTATGAAGAATGATTC 
AATAAACTTGAGACGAGGTTTATTTGACTTTGTGTTTCAGGTGAGACTCATGGACGAGGC 
AGGGTATGAGATAGGAAACCTAGACGCGACGTTGATTCTCCAGAGACCAAAAATTAGTCC 
ACACAAAGAGACAATCCGATCCAATCTGTCCAAGCTTCTTGGAGCAGATCCTTCTGTAGT 
GAACTTGAAAGCCAAAACACATGAGAAAGTTGATAGCCTCGGAGAAAACAGAAGCATAGC 
AGCTCACACTGTTATTCTCCTCATGAAGAAATAGAAGTCAAAATTGATTTTAGCTCTTTA 
TCATATTCCTTAAAGTGTCTCATCTTTTAAGAAAAACATACTTTTGATTGTAAAGTGTAA 
TCATCCTTTAAAGGTTAATTAATCGAATCGTTTCGTAGAAGCAGAGAAAATCGAATCATA 
TTTTGTTGATGATTCATTGTGATTCCTAGTTCCTTGGTCAGATTTGAATATAATTGGAAA 
CTGTGTCTTGGACTGCAAGTTCCTTG
>AT3G03710.1 | RIF10 (resistant to inhibition with FSM 10) 3-5-exoribonuclease/ RNA binding / nucleic acid binding / polyribonucleotide nucleotidyltransferase 
ATGTTGACGAGTCCCAGTAACGCACTTCACAGTAGTACTCCACAATTCTGGCCACTTCGC 
CGGAGCAAGCTTTGCCGTTCCCGGAATTTCCCTCGTTTTCACTCCGGCGAACGCAGCAGC 
GGCGGAGGAGGAAAATTGTGCTCGCTCTCTCTTCTCTCCGGAAGTGGCGCCGGTAAATTC 
AGTGTCAGAGCTCTAGTTAGGCCTGATGATACCGACGACGCTGACTCCGTCGGCGATGGG 
TCTCTGGCTTTTCCTAACCACGTTTCTGTCAAAATTCCATTCGGAAATAGAGAGGTAATT 
TCTTCAAAAAGCTGTACTCTTTTGATTTCATTGGTTGCAAGTTTGAATTCGGAGTTGATT 
GGTAGGATTTGAGACCTTTAGCTCCATAGTAGAGAAGCAAAGCTCGCTGTTTAGATGAAT 
GTGTTGAACATTGTTCAAAGTTTTTCATCTTTTCTTTCTTTTTGTCTACTCTGTAGATTT 
TAGTTGAGACTGGTCTCATGGGGAGACAAGCAAGTTCTGCAGTCACGGTCACAGATGGAG 
AAACTGTAAGTGTGCTGCTTCATTCAATTTCCAAAACTTTCAACTTTTTAAATGTTTTTG 
CTTATCTCTTAATCGGTTTGTTAGATGCGGAAGCTTTGTTTTATTTTTTACTCTGTCTAC 
TTGTCATTGTAGATTGTCTACACATCCGTTTGTCTAGCTGATGTTCCGAGTGAGCCATCA 
GATTTTCTTCCCCTTTATGTTCACTATCAGGAGCGATTCTCAGCTGTAGGTCGAACTAGG 
TAAGCGTCTTTCAAGCTCTTGCAATTTTGGAGTCTCTTGCTATAAGAAGACCATATCATT 
GCCTAAATGATGATCTAAATGGACCTTCTTATGGTACAGTGGTGGATTTTTTAAGCGAGA 
AGGGAGAACCAAAGATCACGAGGTATGTACTAATGATGGTTTTGGTTTCGTCTAATTCGC 
CATCCTTCTTAACATGTTTCTACTTTTGATTTTTATGCAGGTTCTGATTTGTAGGTTGAT 
CGATAGACCTCTACGCCCCACTATGCCCAAAGGTTTCTACAATGAAACTCAGATTTTATC 
CTGGGTATGCTTCTTCTCCATGGATATCTTTATGTTCCGATAGGCCCTTTTTTTGTCTGT 
TTTGCCTCTCTTTGGTTGAACAAAATACCTTTTGACTTGCGCTTTCTTTTGTCTCTGTAT 
GATGGCGTCTCCTGTTTTGTGTGCCTACTACCTTTTTCGGAAAATGATGTACATTGTTTT 
TTTATACTTAAACATATATGGGATGGTTGTATTCATCTCCTTTGTTTGAGTCTCATTCGT 
AATTGACCTGTTGCTTGTTTGTGGTTTCAGGTTTTGAGCTACGATGGATTACACGCACCT 
GATGCTTTAGCTGTTACATCTGCTGGAATTGCTGTGTATGTAGGGTCATCTTTTTCCGTT 
TACATATGAGTGAAGCTTTTTTATCTTGGCAAAGTTGACATGGCTATGTAATAAATGAAT 
ACCGCAGAGCTCTTTCAGAAGTACCAAATGCGAAAGCGATTGCAGGAGTTCGGGTTGGTC 
TTATTGGGGGTGAATTCATTGTCAATCCAACCGTGAAGGAGATGGAAGAATCACAGCTAG 
ATTTGTTTCTAGCTGGAACAGATACTGCAATTCTAACGATAGAGGTAAACTCTAATCTTT 
ACTTGAGTTTGCAAGATTTGCCCTTTCTCTCCTGTTTTTTTTTTTTTTTCTATACTCAGC 
CCTTGCTCATTGAAAAATCTGGGATTGCAGGGATACAGTAATTTTCTTCCTGAGGAAATG 
CTTCTCCAAGCTGTTAAAGTTGGACAGGTATTTCGATTTTTAATTCGGATTATTTCAATT 
TTTAAAAGTCTGAATTAGATACTAAATGTGAGGCTTTTTCATTTTTACCAGGATGCTGTA 
CAGGCTACATGCATTGCTATTGAAGTTTTAGCAAAGAAATATGGAAAGCCTAAAATGCTT 
GACGCTATCAGATTACCACCTCCAGAGCTATACAAGCATGTGAAAGTATGTTATACACTT 
TGTTTCTGTTTCGTTTTGCCAGAATGGAATTGCATTGATATTATTTTGTAATTCATGTTT 
AAAATGAATTGTTTTATGTACACAGGAACTTGCTGGTGAGGAATTGACAAAAGCGTTACA 
AATTAAGAGTAAAATATCGAGAAGGAAAGCCATATCGTCCCTGGAAGAAAAGGTCTTGAC 
AATACTGACAGAGAAGGGATATGTTATTGATGAGGTAGCTTTTGGAACCATAGAAGCACA 
ACCGGATCTGTTGGAGGATGAAGACGAGGATGAGGAAGTTGTTCCTGAAGGTGAGGTGGA 
CCAAGGCGATGTTCACATTAGACCCATCCCTCGGAAACCTATTCCTTTAGTGAGTCTCTT 
AACCTTTTCAACATGATAACTTGAATGTGACCTTTTATCATATTCATTTTTTCTTAAATG 
TAATGCTAACAAACTAGTCATTTCCCTTTGCTAGCTATTTTCTGAAGTAGATGTCAAGCT 
AGTCTTCAAAGAAGTATCGTCGAAGCTTCTACGTAGGCGAATTGTTGAGGTACAACATCT 
GATTTCTTGGTATTTATACCCTAGACATGTATGTTTAAGGATTTATTTTCTCACTGAAGC 
ATTTTATGAACTACACTACATTAAAGAATCTAACATGTTTGAAGCCACACATCTTTCACA 
TTGTCTCCTAGTAATTCTTTCCTAAATTTTCATTTTTGTTTTCACTTTTTCGGAATGAGC 
TTTATTGATTCCATATGACATCTTTCTTCATCCATAGGGAGGTAAAAGAAGTGATGGTCG 
GACTCTGGATGAGATTCGTCCAATTAATTCAAGATGTGGACTGCTTCCCAGGGCACATGG 
AAGTACTCTGTTCACACGTGGGGAAACACAGGTAACATAGGAATGTTGTCTTCTGGAGAA 
ATCCTGCGTGGCTATTTCATATGTCGATCCTTTCTCTTATCGCCTTTTATGTATTTTAAG 
GCAATTGGTTTGCTAATGAACATTTAGTATGATTCTTTCAGGCACTGGCAGTTGTTACGC 
TTGGTGATAAACAAATGGCGCAGAGAATTGACAACCTTGAGGGTTCTGATGAATACAAGA 
GGTTCTATCTTCAGGTCTCTTTTATATTTGTTCTTCTCACTTTGTTATTATTATTACAGT 
TGACTTTTTATTAGACAAAGTAAACTTTTTGATGTGGTTAGTTGCTTAGTGTCGTTCTTC 
ATTTTTCTTGTTGTGCTTAAAGAGATTTTCTAAGCTAGTCATTGTGATGTTGCAGTACAC 
TTTTCCTCCATCGTCTGTTGGTGAAGTTGGACGAATTGGTGCACCCAGTAGAAGAGAAAT 
AGGTCATGGGACACTAGCAGAGCGAGCATTGGAGACCATTCTACCTAGTGATGATGACTT 
TCCTTACACAATACGTGTTGAAAGTACAGTAATTGAAAGCAATGGTTCTTCAAGGTCAGC 
TTTTTTATCTGGTTTTATGATCTGCACGCCTAGTTTGTTTGAATGACAAATTTGGTAATT 
GCTTCTTACGTTGATCTCAAAATGTGACAGTATGGCATCTGTTTGTGGCGGTTGCTTGGC 
TTTGCAAGATGCTGGAGTTCCAGTCAAATGTTCTGTTGCTGGGATAGCAATGGGAATGGT 
TTGGGATACTGAAGAATTTGGAGGTGATGGATCTCCCCTTATCCTTTCTGACATCACTGG 
AGCTGAAGATGCATCTGGTGATATGGACTTTAAGGTCAGAAAATATGAGGATTCCCTTGA 
AGGACCTTGCATTGACTTGAATGCTGAAGTTTTGATATGTTTGTCAATAGGTTGCTGGGA 
ATGAAGATGGCGTTACCGCCTTTCAGATGGACATCAAGGTCATCATCCGTTTCTTAATTT 
ACACTACCGAAATGGTTTTAAATGGCAATTGAATTAATATGTTGGTAACATCTTTTCTTA 
CTTCTTCTCTTTAATCATGAACTAGGTAGGAGGAATTACTTTAGAGATAATGGAAAAGGC 
TCTAATACAGGCAAAAGCTGGGCGTCGCCATATTCTTGGTAAGGAATGTTATTCATGAAT 
TATTAGTCTCAAGATAGTAGACTTGGGGAGATTTAGTTCCTTGGAAAATGTATGCCACAA 
AAGATGTAATTTACTATATTTTTTTTTTTCCTTTTTGTGCAGCTGAAATGGCAAAGTGCT 
CACCGCCTCCCACGCTAAGCCTCTCAAAATATGCTCCATTGATACTTATTATGAAGGTTT 
GGCTTCAACTAGTTTTTCCAGGATTGCCCAGTCTAATGCCTTTCTGCCTTGAACTAAAGA 
TTGTTGGCGTTTCATGTGCTGCAGGTTCATCCAAGCAAAGTATACTCTCTTATTGGTTCT 
GGAGGTAAGAAAGTAAAGAGCATCATTGAAGAATCTGGAGTTGAGGCCATTGACATGCAA 
GATGATGGAACTGTGAGATATACATGCAAAAAAATGTGATTTTATATTTATTGGGTATTC 
TTTATCCTAACTTCTTAATATTTATCTTTGTCAAGGTCAAAATTATGGCAATTGATGTAG 
CGAGTCTAGAAAGGGCGAAAGCGATTATTAGTGGATTGACAATGGTTCCCTCTGTTGGTG 
ATATCTACAGGTATGTATCCTTCATATACCTTCTCTGACCAAAAAGCGTAAATAGATTTG 
GATTCTTACCTTTCTTTTTGTATCAGGAATTGTGAAATCAAGTCAATGGCTCCTTATGGT 
GCATTTGTAGAGATAGCGCCTGGGCGGGAAGGTCTTTGCCATATCAGTGAGCTGAGTGCT 
GAATGGCTTGCAAAACCAGAGGATGTGAGCATTACTCATTGATTCCCTTCCTTTATAGAA 
ATTGTTTCATCTTTTATTCAGGTTTTCACATACGCTCATTCTTGTCCTTTCAGGCCTATA 
AAGTAGGAGACCGCATTGACGTCAAATTAATAGAGGTCAGCGAGTTATTGTGTCTTTATA 
ACTCAAGAGACAATATAACTAATCGGAAATGATAATTAGAGAGTTGTTGAACAAAGAAAC 
ATGGATAATGCAGGTAAATGAAAAGGGTCAGCTTCGACTTAGTGTACGGGCTTTACTTCC 
CGAATCAGAGACAGACAAAGACAGTCAGAAACAACAGCCGGCAGGTGATTCTACCAAAGA 
CAAGAGTTCGCAAAGGAAATATGTAAATACTTCGTCAAAGGACCGTGCAGCTGCAGGAGC 
ATCAAAGGTTTCATCTGGGGATGAACTTGTCCTGAAGAAGAAAGATGTAAGGAGAGCAAC 
TGGTGGTAGTAGTGACAAGACAATGAATAGCAATAGCAGTACCAACGAAGAAAGTTTAGT 
CAACGGTGAAGCTACAATCAGCTAGTGGAATGCAAACAAGATCACTGTTCATATCTGTGT 
CTCGTGAGACTCATTACGAAAGGAGGAGAGTTTCTTCCAACGGAACCACAGGTGCGACTT 
GAGAAATCTTGAAAACTTGAGACAAGACAAGTTGCAAATGTCTTTTCTTGATTTTTTTTC 
TAATGTTTTGTAATTATGTTTCTTGGCAGTTTCTTGAAGCTGTGCATATATGTTGGCAAG 
TCTGGTGTGGAGGAGGATAACATTTTTGAAGACGTCATATGTTGGGAGATTCTCAGACAT 
TTCATCAGTTCTTTCTGTTGTCTTCTCTCTTGCAAACTCATTAGTCCGTTTAGGTTACTT 
GATATATTAATGTTTTTGACTAAATTTTATTTGGGATAGATGATTTTTCTTCAGCTTGTC 
AAAGTTTCCCAATTTTTGTTATGTTTCGAGTTATTAG
>AT4G20960.1 | cytidine/deoxycytidylate deaminase family protein 
GTCTCTATTTCTCTACCACCGTTGATGTTAGGGTTTCGGCTGTATTCTCACCGCTGCTGA 
CGGAGACGGCCCGAATCCGCAATTTAATCTTCGAGGTTCGATTTTAGTGAAGAACAAGAT 
TCAATAGTGATATGCAGATCTCATGTCTCCCAATTTCGATTCCTTCGATCACTCCTCGAA 
CCTCAATTCCACTCTTACCATCACTCTCCTCAAATCCTCGCCGCATTTTCAACCTCACTT 
CACTTCAGAGCCCAAATCACTGTTTCTTCAAAAGATTACATAAATCTCAGACTGGTTTCA 
GCAATCCAGTTTTGGCTGCCATGAGAAGAGAAGAAGATGTTGAAGTCGATGATTCGTTTT 
ATATGAGAAAGTGTGTGGAGCTAGCAAAAAGAGCAATTGGGTGTACAAGTCCTAATCCTA 
TGGTAGGTTGTGTCATTGTCAAAGATGGTGACATTGTTGGCCAAGGGTTTCATCCCAAAG 
CTGGTCAGCCTCATGCTGAGGTAACAAAAATTCAATCTTTCTTTGTTGGGTTACTGAAAA 
TGAGCAAACTTTAAGTCTTGCTTGTGGAATTGTTGTTGTTGGCATTGGTATGGTAGGTGT 
TTGCTCTTAGAGATGCTGGAGAGTTAGCTGAGAATGCTACTGCTTATGTTAGTTTGGAAC 
CATGTAATCATTACGGAAGAACACCGCCGTGTACAGAAGCATTGATTAAGGCTAAGGTGA 
GAAGAGTTGTTATTGGGATGGTTGATCCGAATCCAATTGTTTTTTCTTCGGGTATTAGTC 
GGTTGAAAGATGCTGGAATCGATGTTACTGTGAGTGTTGAAGAAGAGTTATGCAAGAAGA 
TGAATGAGGGATTCATCCATCGAATGTTAACAGGGAAGCCTTTTCTCGCCCTCAGGTAAA 
GTTCATTGCTTCTCTTGAGTGGAGACAAATCCGAGTCAATAGATTGTTTTTAAGTTTTGA 
AAATCTTTGCAGGTATTCTATGTCTGTCAATGGTTGTTTGCTAGACAAGATTGGGCAAGG 
GGCTTCGGATAGTGGTGGATACTACTCGAAGCTATTGCAGGAATATGATGCGATAATACT 
TTCTTCCTCGTTATCGGATGAACTCTCGAGCATTTCTTCACAAGAAGCTATTAATGTTTC 
GATCCAACCTATTCAGATCATAGTAGCTAGCAATGCACAACAGTCTCATATCCTTGCTTC 
TTCCCACACTGTGGAAGAATCGGGTCCAAAAGTTGTAGTTTTCACCGCAAAGGAATCGGT 
TGCAGAATCCGGAATCAGTAGTAGCGGGGTCGAAACCGTAGTATTGGAAAAGATAAACTT 
GGATTCCATTTTGGATTATTGTTACAACCGTGGACTATGCAGTGTCTTGTTAGATTTGAG 
GGGGAACGTCAAAGACCTTGAAGTTCTTCTGAGAGATGGATTTGAGCAGAAACTATTGCA 
GAAAGTAATTATTGAGGTCTTGCCGGAATGGAGCACAAAAGATGAGAGACAGATCGCGTC 
GATGAAGTGGTTAGAATCAAAGCATGTGAAAGATTTGCAGTCTAAGCAATTAGGTGGAAG 
CGTTTTGCTAGAGGGCTATTTTTGATGTTTTCATGTATGAATGAATACAAGTCATGATAT 
TTACCTTTTTTAAAGCATAGTATTATTAAGGTTTTACAGATCCTATTATTAATAGATTGA 
TAACAGATTTTTGAGAAAA
>AT5G30510.1 | RPS1 (RIBOSOMAL PROTEIN S1) RNA binding / structural constituent of ribosome 
AACCCAACGATAAAACGCAGGAGCCATAGAAGAATAACAGATAAAACTCTCTGTGTGAGT 
GAGTGAGACTCAACCATGGCGTCTTTGGCTCAGCAATTCTCGGGATTGAGATGTTCCCCA 
CTCTCTTCTTCTTCTAGGTTATCGAGGAGAGCTTCGAAGAACTTTCCCCAGAACAAATCT 
GCCTCTGTTTCTCCGACTATTGTCGCCGCGGTTGCAATGTCTAGCGGTCAAACAAAGGAG 
CGTCTTGAGCTGAAGAAGATGTTCGAAGATGCTTATGAACGATGTAGAACTTCTCCTATG 
GAAGGTGTTGCTTTCACCGTCGACGATTTCGCTGCTGCTATTGAACAATACGACTTCAAT 
TCCGAAATCGGCACTAGGGTTTGTCTATTCTCTTTTACCTACTTCAGATTCTTTGGGGAA 
TTTGAAATATAGTTCTAAAGATATGAGTTTTATTACATGACAATGGTGGTTCTGTAGAAA 
TTGTGTATCATTTGTGGTTAATGATGTTGTTTTAGGTAAAAGGAACAGTGTTCAAGACTG 
ATGCAAATGGTGCATTAGTTGACATTTCTGCAAAGTCATCGGCTTACTTGTCGGTAGAAC 
AAGCGTGTATTCATAGAATTAAGCATGTGGAAGAAGCTGGTATTGTACCTGGTATGGTGG 
AAGAGTTTGTCATCATTGGTGAAAATGAAAGTGATGACAGTTTGCTATTGAGCTTAAGGA 
ATATTCAATACGAACTTGCTTGGGAACGTTGCAGGCAGCTTCAGGCTGAGGATGTTATTG 
TCAAGGCTAAGGTATGTTTGAAACTTGTTTGCTACTATTGTGGTTTCTGTGGTTATAGTT 
TCAGGAATTTGATTGTTATGTGTAGGTTATTGGTGCTAACAAAGGTGGATTGGTTGCTCT 
TGTGGAAGGTCTTCGTGGATTTGTGCCCTTTTCGCAGATATCATCGGTTAGTAGTTGCCT 
CAGAACTGTGAATATTTCAAGGTTTTGTTAGTTGATTTTAAGACGAAACACAACCTGATA 
TATATGAAATGTGTTTTCTTCTACATTTTTGTCAGAAAGCAGCAGCTGAAGAGCTTCTTG 
AAAAAGAAATACCTCTTAAGTTTGTGGAGGTTGATGAGGAACAAACAAAGCTTGTCCTCA 
GCAACCGTAAAGCTGTAGCAGATAGCCAAGCTCAGCTTGGAATTGGATCTGTGGTCCTCG 
GAGTTGTTCAGAGCTTGAAACCTTATGGTGCCTTCATTGACATTGGTGGAATCAATGGGC 
TTCTTCATGTCAGTCAGATAAGTCATGACCGTGTCTCAGATATCGCAACTGTTCTTCAGC 
CTGGTGACACTTTGAAGGTATACTCTTAAACGTTTAATTTCAGATGTTAAAACAACAGTC 
CCTAACTTTTAATGTACAGGTTATGATATTGAGTCACGACCGTGACAGAGGAAGAGTAAG 
TCTCTCCACAAAGAAGCTGGAGCCAACACCTGGTGATATGATTCGTAACCCAAAACTTGT 
GTTCGAGAAGGTAACTCTATTTCCATTCAAAAAAACTTTCCCTATTTTCTTTTATGTCTC 
AATCATTTGCTACTTTCTGCTGTCTCAAGGCTGAGGAGATGGCTCAGACATTCAGACAGA 
GAATTGCGCAAGCAGAAGCCATGGCTCGTGCAGACATGCTTCGCTTCCAACCTGAGGTAT 
CATTCTCCACTTGCCTGATCTCGTTTATCCATGCTTATTGATTTCTTATTGCAATCAAGT 
TCCAAAAGTGTACATGTTTAGTAACCATCTAAGATTTTTTCCTTTTACATTGATCATCAC 
AAATGAGTTAATTTGGATTTTGAGAATTATGTTGTTGTTTTCGGTATGTTGGTTTGTTTA 
ACCATAACCATAGAAGGTTGTAATTGGTGGAGGATAATAAGCTCATGTTGTTGTGTGTTT 
GAACAGAGTGGACTGACGCTGAGTTCTGACGGGATACTAGGACCACTCGGATCTGAGTTA 
CCAGATGATGGCGTAGATCTAACGGTCGACGACATTCCTTCTGCAGTTGATATTTAGATT 
CTAAAGCTTTAGTGTATTTTTTCATACACAAAAACACCTCCTTGAGCTTAATTGAATATG 
TAGTTTACTTCCTACAAGACATTTTATCATGTGTACTTTGTCTTTTGTAATCGATATGTT 
CTGTTACAATGTCAAGAAACCAAAGAAAGGCTTTGCCCAAGACCAAACAGAGCACACGGT 
CTTAAAAAAAAAGATATTGTTAAATTTTTAATAAGAATTTATCCATAACCTTT
>AT5G53920.1 | ribosomal protein L11 methyltransferase-related 
ATGTTAGCTTGGAATTTCATCAAACACTTTCCGTGCAAGAATCTCTCCCGCCATATCCTC 
AGAGACAGCAGAGTCAGACCTCTCTGCTTCTTCACTTCTTCTACTCCTCCATCCTCCTTT 
TCAATCTTTGCGTCTCTCTCTACTTCTTCTTCTTCCTCCTCCTCATCTTCGTGCTTCACT 
GATGAGTCTTTCGCTGCACCTTACCTCTCAGTTCGTATCCACTGTCCAAAACATGCCCTC 
GTATGTGTATCTCTCCCATTGATCTCTTTTAAGGATATGAGACTGCGATTTGACTCTTTG 
CTTGTTGGGTTTTTGTTAGGATCCATTCTCGGAGGCACTTTTGTGTTTTGGAGCAAGCTC 
TGTAGCTGTAGATGAAGCCATCGAAGAAGCCGACCAAGATGAGACTTCTCTTGCTTCAAA 
AGAGGTGAAAAATCTATGCTTTGATCGTTTTTTGTTCAGCTCCATTTCCAGAAAGCACCA 
ATCTTTTGTATGATTGAACAATGTTAGAGCAAATTGATGCATAAAAGGAACGATTTTGCT 
CTTAGGAAGCATCTTAAGGGTTGATCTGTCTATATTCTTGTAGTCTCATCAATCATGCTT 
GTGCTCTTTGGTATTACTCTCTGCAGATATGTATAGAATCAATATTTCCAGTGCATGAAG 
AGGTGAAAATGTGCATTTCACAAGCTGCAAATTCCATAGGCTTGAAAGAGATACCCAAAT 
TCAAAGTTGAAATGGGAGATGAACTTGACTGGATTACCAAAAACCAGGTGAGTTCTGAGT 
TTAACAAAGAAAGGATCATCATTTCAGTAATTGCTTTCATTTAAGAAAACTTGCATAGTT 
ATGCTCAAAACTCAGCGCAAATACTATATTTGTTTTGCGGCAATGTCACTTGAAGCTAAT 
ATCTTTTGAATCATATTTTGCAGGATTTGTTTCAGCCTGTTGAAATCGCCGAGAGACTTT 
GGATTGTACCTGAGTGGACATCTCCTCCTGTATGTGTATAAATCAATATTCTTTAACAAA 
ACCATTGCACTCATTTGGATTCTTGTTACTCTTTTGCCTTAGTTGACATAACGAAGAGCG 
GTCTTAGGGTACTGAATTTGCAGAATATGAATCACCCTCTTTCTGTGTCAGCTTATATAG 
AGGGATATAGAAAGTTATTATGTGTGGTTTTAAAGTACTCTTTCACTATCCTTTGCAAGG 
TCGCTGAAGCGGTAAACATAATTCTGAACCCTGGATTTGCGTTTGGGACTGGAGAACATC 
CTACTACTAAGCTGTGTCTATTGCTTCTACAAAGTTTGATAAAAGGCGGAGAAGCTTTCC 
TCGACTATGGTACCGGTTCAGGAATACTTGCAATTGCAGCCCTCAAGGTAAAAATCTCAC 
GCCTTTGATCTTTCAAAAACCAATCATTACAACATAAATCATCTTATTTAAATCTTTGTG 
CATCGCTCATTTAAATTTGCAGTTTGGTGCTGCATCATCCGTTGGTGTTGATATTGATCC 
TCTAGCAATAAACTCTGCAATTCATAATGCAGCTCTGAACAACATTCCGTTGGAGAAACT 
GGAGCTGCACCTTGCACCTATTGAGAATAGCTCTTCTGGAAGAGAAATACCATTGCAAAA 
GGAACAGTTTGATGTAGTCATTGCAAACATACTCTTGAACCCGGTTATGAATCTGGCGGA 
TCATATCCTTTCATTCGTGAAACCTGGGGCAACCATTGGCATTTCTGGTATCTTATCTGA 
ACAGGTAAATAAAGAGTACTGTATTGTTATAACAAGCAAGCAAGCTACCTGCAAGTCATA 
GGAATTGAAAATTATACTGTAAACTGACTAATTCAATGCTCTTTTTGCAGCTTCCAAATG 
TAAGAGAACGGTACTCTCCCTTCTTGGAGGACATTTCTGTAGCCACAATAGGTGATTGGG 
TATGCATGAGTGGTACCAAGAAAGAGGAGTTTATTGATAACTAATCATTTCTTCAGTGTT 
ATATCAGAAAACAGACAATAACATAAAAAGCACTAGTAAAGCAAAGGTAAGAACAAAAGT 
GTCTAATCATCAGACATTAAGAACATATCAGCCTTAATGGAGTTGTGTAAGAGGTTACAA 
CTACACATGATATGAAACTTAATGAACTCTTCATTGTTGTATTC
>AT5G55220.1 | trigger factor type chaperone family protein 
AAGAAGAAGTGGCGCTTCATTCATTAGCTCTGTTCAGTATAAGCAAGAAGAGAGAGCGAA 
AATGGAGCTCTGTGTTATCAGCACGACTACGACGGTGAAGGCAATTAATCCGTTTCTTCC 
GTCTATTACACGTCGTGTTAGTTCCCGTCTCTTCCAATCAGATAGTGTGCTACAGTTTGG 
TGGGAGGTTGAAGAAACCAATTAGCAGGCCTTTGGACATGTCTTGTGTCTCTAGAAAAAT 
TGGATTTTTCGGAGATTTTATGTCACATGGTGGTAATTTTAGGCTATTCGCGGCGGCTTC 
TCCAGCGGTTGAAACTAGTGTAAAGGAAGACAAACTTCCAGCTGATCTTAAGGTCACGGA 
GACTGTACAGGCGAATTCAAGTGTAAGAGACTTTCAATTTTTTTTTTGTCTATTTGTTGG 
AGAATATGTGTAGCATTGTGTTTGGTCTGAGTTTTGACATGACTTGAAATTTGATTTACT 
GTTCAATTTAGGTGAAATTGAGTGTGGAAGTTCCAGAAATTGTCTGTGAAGATTGTTACC 
AACGAGTCCTTACCGAATTCATGAAACTCTCAAAGGTAAACTAATATTCATCTTACATGA 
AGATGAAATGTTGAAACTTGATCCATGTAATGCTTGCTGTTGATTGTGATTTTACTTGGT 
TTGAATCAGGTGCCTGGATTCCGTCCTAAAACAAGAGTTCCAGAGAATATTATTGTTGGT 
TTCGTTGGGAGGCAATATGTTCTGAGAGCAACTGTTGAATCTATCTTAAAGAGAACACTT 
CCTCACGCCATGGAATCAGTAAGTTTTCAAATGTTTATATTAGTTTGTTTATGTTTTTCA 
ATCTTCCGCGGTTTAATATAATGTTTTGGCCATTTGGCAAGAACAAGTCTTGTGGTGTAT 
CTAAATTCGGTGTTTGTTGTCTTGGAACATTATGCATATGAGATTTTGGTTTTTGTAGGT 
GACTGGAAGGGCTTTAAAAGACTCGATACAGATTGTAAGCAGTTTTCCAGATATGGAGAA 
GGCTTATTCTAAGCTCAAGACTCTTAGGTTTTTGTTTCTTCATCACATATACTAAAAATC 
TTTTGGAGTAATGATGCTAACTAACTTAACATGTTTTTTTTGTTTTTTTTTTTCTGATTT 
TCTCTTGTTCCTTAGTTATGAGGTGGTTGTTGATGTTGTACCTGAACTAAAATGGAATCC 
TGAGGATGGGTATAAAAATATGAAGGTCGTTGTAGAACTAGGCGATGAGATAGATGCAAA 
AAAAGCTTGTGAAAGACAACTAAGACAGAAATACAAGTCTCTTGGTGCGTTGAAGATTGT 
AACCGAGCGAGGGCTACAGGTAAAGGAATGCATAAATTCCCCATGTCCTTGCATTGTTTT 
CTGAAACTAGTGTAAGGTTGCTAATTGCTGAGTTAAAATAGGACCGACCTTTTACCTCGT 
TAGTCGTTACATTTAAGTTCATCCACTATAGCTTATTATAGATTTAAGTTTTTTTAAAAT 
AATTTGGCTATGAATCTGGCTTCATTTGTTCGTAGTTAACTCTGCAAAGATGATATAGTT 
GCTAGAATTGCTTTTTTATTATGTCCTAAAACCGTGTAGGTGGGAGATCTAGCAGTTGTT 
GATATTTCTGCTACAACTATAGATGAGGACGGGTCAACGGGTCAAGCGATTCCAGATGCT 
GAAAGCAAAGGTTTTAGAACTGTTATATTTCAACAGAGATTTGTGGTTGAAATCTCTTAG 
TCCATTGAAATCATTGCTTGCAAATGAATACTGAGATTGGCGGTTGTGTGAACAGGTTTT 
CACTTTGACACTGAAGAAGGGAATAGATTACTTCCTGGATTCCTTGATGCAATCATAGGA 
ATTCGAGCAGGCGAATCAAAGTCATTCACGCTTGTGTTTCCTGAATCATGGAAACAAGAA 
AGTCTACGTGGCCAACGTGCTCAATTCACTGTGAGCTCGTCTTTCTATATACCAAACATA 
GAAAAAGATGATTACAAAGAGATCATATTTGGGACAGCTAATTGTGTATGTTTTCTTAAG 
GTTGACTGCAAGGAACTTTTCTACAGAGATTTACCAACATTAGATGACTCACTCGCTGAT 
AAATTGCTTCCTGGATGCACCACTTTAAAGGAGGTAATGAACACATGGATTTTATTTTCA 
ACAAATTATACAATTTTTTTTTTTGTCTTATATCAGTGTAATTCGCTAATGAAACAAGTA 
AACAGGTTGAAGAAACTCTGGCTAAAAGATGTCAAGAGATGGAGCAGGAAGCCAAGGAGC 
AAGCGACAGACAACGCCATCCTTGAGCAGATTCGAAAGGTCATCATCTAATTCCATATAT 
CATTTGAAGCATTAACATCGTTGATCAAACATCATTTGCTTCTTTTTTTTTAGATGGTTG 
AAGTAGAGATTCCTCAATCTTTATTTGAGGAACAAGGAAGACAGTTTTATGGAGCTAGGC 
TTCTAGAGATTCAGGCAAGTGTTTTCAGTGACTGTTGTTGATCTCTTACTCTCTTTTACT 
GTCACTCAGATTCTTAAGGTTGAATATGGTGCTGCAGGGAAACATGAAGCTTAACGAAGA 
CCAGTTGGCTTCTCTTTCAAGTCAAAAAGCAGTAAATGAGTTTCTAGAAACTCAAAGAGA 
GAGCATCACCAACATAATCAAGCAGAATATAGCTGTTGGAGATATCTTCAAGCGCGAAAA 
CTTAGAGGTATATTTATATGCATGATACTCTGTCTCCAAGAAAGAAACAATACATTTTTA 
GTAACAAAAACATTGTCGAAATACTTGAATGCAGTTCTCAACAGATGAACTAGTTAAAGA 
GGTCGAAAACTCGATCTCAGAATTCAAGAAACATAAACAAGAGTTCGACGAGGAGCGTGT 
GAAAGATCAGGTTAGTTCTCTTGTGAATCTAAGCACTATCAGTTTCTTGAGCCTATATAA 
GATAACTGAAAGAGAGAGGTTCTTCTTGAATTGGTGGTTGGTTAGGTACAAGAGATTTTA 
GAAGGAGCAAAAGTGCTTGAATGGTTAAAAGACCGAGCCGAGATTCAATACATCACTCGT 
TGATTAGCATATAGGTAATGTATGTATGATTGGCATGTTCTGTTTTTGTATGAGCAATTT 
GGTTTTGATGTACAATTATGATTGATTTTGTCAGAAGAAGAGAACTTTGACTATATTTGA 
ATTGATAGGTGCAATAAATTATTAACAGAAACGTTGCTTTTTATTTT
>AT5G55280.1 | FTSZ1-1 protein binding / structural molecule 
CTTTGTGAGGAAAAAAACTCTGAACTGTTGATATTTTCTTCGTCGACACTAAAACCCTAA 
AAAACCCTAAAAAACCCATCTCTTTGTCTCTCTTTCTTCTCTGAAAGCAGAGGAAGTAAA 
CAATGGCGATAATTCCGTTAGCACAGCTTAATGAGCTAACGATTTCTTCATCTTCTTCTT 
CGTTTCTTACCAAATCGATATCTTCTCATTCGTTGCATAGTAGCTGCATTTGCGCAAGTT 
CTAGAATCAGTCAATTCCGTGGCGGCTTCTCTAAACGAAGAAGCGATTCAACAAGGTCTA 
AGTCGATGCGATTGAGGTGTTCCTTCTCTCCGATGGAATCTGCGAGAATTAAGGTGATTG 
GTGTCGGTGGTGGTGGTAACAATGCCGTTAACCGGATGATTTCAAGCGGTTTACAGGTCA 
CATTTCTCAATCTCTTTCTCTCTACGAAGAAGAAAACCTGGAACTTTTCTCATTTTGGGT 
TTTGATTGATTAATGGTTTGAATTCTCCTGTGTTCCAGAGTGTTGATTTCTATGCGATAA 
ACACGGATTCGCAAGCTCTGTTACAGTCTTCTGCTGAGAACCCACTTCAAATTGGAGAAC 
TTTTAACTCGTGGGCTTGGTTAGTAGAGTTATACTATTATTTGGTATAGATGTTGTGTGA 
GTTTTGGCACTTAAAGTAACAAACTTGCGTCTCTGTTACTTGTTTTAATAGGCACTGGTG 
GAAACCCGCTTCTTGGAGAACAAGCTGCAGAAGAATCAAAAGATGCAATTGCTAATGCTC 
TTAAAGGATCAGACCTTGTTTTCATAACTGCTGGTATGGGTGGTGGAACAGGGTCTGGTG 
CTGCACCTGTGGTAGCTCAGATTTCGAAGGATGCTGGTTATTTGACTGTTGGTGTTGTTA 
CCTATCCGTTTAGCTTTGAAGGACGTAAAAGATCTTTGCAGGTAATGTGTGTTGACACCG 
TTTCTTGTTGAATGGGTTTAAGTTTAAAGTCTTGTTATGGATCTATGCCTGATTTGGTTA 
TTTCCTCTAGGCACTGGAAGCTATTGAAAAGCTCCAAAAGAATGTTGATACCCTTATCGT 
GATTCCAAATGATCGTCTGCTAGATATTGCTGATGAACAGACGCCACTTCAGGACGCGTT 
TCTTCTTGCAGATGATGTTTTACGCCAAGGAGTACAAGGAATCTCAGATATTATTACTGT 
GAGTCTATGTATTGTATAAAGCACATAACAAGTTGGTTGATGAATGCTTATTGATTGATC 
CCCAAAGATTCTGAGGAAACAGTATATATTTTGTTCTTTTTCAGATACCTGGACTAGTCA 
ATGTAGATTTTGCAGATGTGAAGGCAGTCATGAAAGATTCTGGAACTGCAATGCTCGGGG 
TAGGTGTTTCTTCCAGCAAAAACCGGGCAGAAGAAGCAGCTGAACAAGCAACTTTGGCTC 
CATTGATCGGATCATCCATACAATCAGCTACTGGTGTCGTCTACAACATCACTGGTGGAA 
AAGACATAACTTTGCAGGAAGTGAACCGAGTATCACAGGTACGGTATTTTTGTCTTGGTT 
TACTCGGCTTTGTTTCAATTGGGTATACACTGTATTATAATGCAGTCTTCTCATGTTTTG 
GGGGGGTTTTGCAGGTCGTGACAAGTTTGGCAGACCCATCGGCCAACATCATATTTGGAG 
CTGTTGTGGATGATCGCTACACCGGAGAGATTCATGTAACGATAATCGCCACAGGCTTCT 
CTCAGTCATTCCAGAAGACACTTCTGACTGATCCAAGAGCAGCTAAACTCCTTGACAAAA 
TGGGATCATCAGGTCAACAAGAGAACAAAGGAATGTCTCTGCCTCACCAGAAGCAGTCTC 
CATCAACTATCTCTACCAAATCGTCTTCTCCCCGTAGACTTTTCTTCTAGTTTTCTTTTT 
TTCCTTTTCGGTTTCAAGCATCAAAAATGTAACGATCTTCAGGCTCAAATATCAATTACA 
TTTGATTTTCCTCCAAAA
>AT5G03940.1 | CPSRP54 (CHLOROPLAST SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 54 KDA SUBUNIT) 7S RNA binding / GTP binding / mRNA binding / signal sequence binding 
GTACCAAGAAGATTGCGGAGAGTCGTGAAAAGTTTTGAGCTTTGATCACTCACTCACTAG 
TAATGGAGGCTCTTCAATTTTCCAGCGTGAATAGAGTTCCTTGTACTCTGAGCTGTACCG 
GAAATAGGAGAATTAAGGCTGCCTTCAGCTCTGCGTTCACCGGTGGCACCATCAATTCAG 
CTTCTCTGTCCTCCTCTAGGAATCTCTCCACGGTTTGGCTTCAAAGTTTGCTTCTTTTCG 
TTTTTTAGTTTGGTGGTTTTGTAAGATTTTCTGGTTATTTAGTCTTGTTTGTGATGTTCT 
GTGTTGAGTAGCGAGAGATATGGAGTTGGGTGAAATCGAAGACTGTTGTTGGCCATGGAA 
GATACAGAAGAAGCCAAGTGAGAGCCGAGATGTTTGGTCAGTTGACTGGTGGCCTCGAGG 
CTGCTTGGAGCAAACTCAAAGGCGAAGGTTCGGTTTTTTTCTTTCTTATTTCGTTGCCCG 
TGAGCTCAAATTAGGAGGAATGAATAGAGACTAAGTTTTATTGATGTATTCAATGAAGAA 
AACTTTGTAGTTAAGAGTAGTGTTTGCTATTAGAAGATGCAGAAAAGATGAGCACGGGTT 
TAAGCTAGTTACGTTATTTGAACTTGCAGAGGTCTTGACTAAGGACAATATTGCTGAGCC 
AATGCGGGATATCAGAAGAGCTCTCCTGGAAGCAGATGTGAGTGGTGTTTTATTCTGTTT 
CATTTAGGTTCTTGTGAAGAATGTGGTATAAAAGTAATTTTGTTAACAGGTGAGTCTCCC 
AGTTGTTAGAAGGTTTGTTCAGTCTGTTAGTGACCAAGCCGTTGGAATGGGTGTCATTCG 
TGGAGTCAAACCAGATCAGCAATTGGTCAAGGTAATTAGCAATAAAACCGGTTCTTGTTT 
TTGTTTCATTAGCATAATGGTTTGATATTTGATTCACTCTATGATGATCATTTTGGTATC 
AATAGTACTCAAGTGTGGCTTATCATGGCTTTATTGCAGATTGTACATGATGAGCTAGTG 
AAATTGATGGGTGGAGAAGTATCTGAGTTACAGTTTGCTAAATCAGGTCCTACAGTAATA 
TTGTTGGCTGGGCTCCAAGGAGTTGGAAAGACAACGGTTTGTGCTAAACTAGCTTGTTAC 
CTAAAGAAGCAGGTATGAATACAGTGGAGATTTTGATGGGATTGTTTGTTACTACTTTCT 
GTCAATGACACTGACTAATAATGATGTTTACAGGGAAAATCTTGCATGCTTATTGCTGGA 
GATGTATACCGACCTGCTGCTATCGATCAACTTGTCATTTTAGGTGAACAGGTATTGAAA 
TGGCTTAACCTCTGTGTGAATATGTGATGATATTTGATTCCGGAAATCAATATTCCCTGA 
TGCCCTCTTTGTGTCAGGTTGGTGTGCCGGTTTATACAGCAGGGACTGATGTAAAACCTG 
CAGATATAGCTAAGCAAGGTCTAAAAGAAGCTAAAAAGAACAATGTTGATGTAGTTATTA 
TGGATACTGCAGGGAGGCTTCAGGTAATGTTTCGTCTTTAAGAGTCATTGTATCATAAAT 
CTATTGCAGCTTCAGTCATGAAATTGCCTCTTTGTGACAGATAGATAAAGGCATGATGGA 
CGAATTAAAAGACGTGAAGAAATTTCTGAATCCAACAGAAGTGTTACTAGTTGTTGATGC 
CATGACTGGACAAGAAGCTGCAGGTACGCTGTTTCTATTTTACCTTTGTCAAGAAGATTC 
GAGACATCCTGAAAATGGATTAGATTCAAAACCGTAGCTGTATCGGTCATATACTAAGAT 
GAGCTTCTGTACTTCCTACAGCACTGGTGACGACATTCAATGTAGAGATAGGAATTACAG 
GAGCCATTTTGACAAAGCTAGATGGTGATTCAAGAGGTGGTGCTGCTTTGAGTGTCAAGG 
AGGTTTGTTTTCTTCTTCTTTAATCAATTATTTTATAGAAATTTACTTAATGTTGCTCAA 
CATTGATAGTTTACACTTAAATGGGTGTTACTAGGTATCAGGAAAACCGATTAAACTGGT 
AGGACGTGGAGAGCGAATGGAGGATCTTGAACCCTTTTATCCAGATCGAATGGCTGGACG 
AATTCTAGGAATGGGAGATGTGCTTTCATTTGTAGAGAAGGCAACAGAAGTTGTAAGTTC 
TTTCTCAGTAAAATTACAATCAAAACTATGTTTTCCTCTCCCTCTCTCTCTATCCATTGA 
GGCCTTCTTCATCTGTCTTTATAGATGCGTCAAGAAGATGCAGAAGATCTGCAGAAGAAG 
ATAATGAGTGCAAAGTTCGACTTCAACGATTTTCTAAAGCAGACTCGTGCTGTAGCGAAA 
ATGGGTTCGATGACACGAGTTCTTGGAATGATTCCCGGAATGGGGAAAGTGAGTCCAGCA 
CAAATCCGAGAAGCGGAAAAGAATCTTTTAGTCATGGAAGCAATGATTGAAGTGATGACA 
CCCGGTTTGTCTCTGTTCCTTTCTTCCATTCCATTAAATAAACAAGCATTTCATAAACTA 
GATTTTGGTTGTCTAATTCTTGGTTTAAATCTGTTGGAACAGAGGAAAGAGAGAGACCAG 
AGTTACTAGCAGAATCTCCAGAGAGAAGAAAAAGAATCGCTAAAGATTCAGGAAAGACAG 
AACAACAGGTACTCTCGCTCAGATTGTGAGCTTAGTTTTGTGCAGATCTCAGACAAGAAG 
AAGGAGATTCTCAATACCATTTTGTTGTTGTTGGTTCAGGTGAGCGCACTTGTAGCACAA 
ATCTTCCAAATGAGAGTGAAAATGAAGAACTTGATGGGAGTGATGGAAGGAGGATCAATT 
CCAGCATTAAGCGGTCTCGAGGACGCATTGAAAGCAGAACAAAAGGTTTCTTCCATTTCT 
TCTTCTTCTTCTTCTTCATCTTTAACATGTACCAGAGTTTAATGGGGTCTTGTAAATGTA 
TCTTAAGGCTCCACCTGGAACTGCAAGGAGGAAGAGAAAGGCAGACTCAAGGAAGAAATT 
TGTAGAGTCAGCATCAAGCAAGCCTGGTCCTCGTGGCTTCGGCTCTGGTAACTAAAACTA 
TTTCAGCCCAATTTGGTTAATTTCTAAACGGATTATTTTTTTGTATAAGTTAATGAATGA 
GACAGAAACCTTACAAGTTAATTACCAATTTGTTGACAAAACTCATGATTATCTAGGTAG 
AAATAT
>ATCG00180.1 | RNA polymerase beta subunit-1 
ATGATCGATCGGTATAAACATCAACAACTCCGAATTGGCTTAGTTTCTCCTCAGCAAATA 
AGTGCTTGGGCCACTAAAATAATACCTAATGGAGAGATAGTTGGAGAGGTGACAAAACCC 
TATACTTTTCATTACAAAACCAATAAACCGGAAAAAGATGGATTATTTTGTGAAAGGATT 
TTTGGACCTATAAAGAGTGGAATTTGCGCTTGTGGAAATTATCGAGTGATCGGAGATGAA 
AAAGAAGACCCAAAGTTTTGTGAACAATGTGGAGTTGAATTTGTTGATTCTCGGATACGA 
AGATATCAAATGGGATACATAAAACTGACATGTCCTGTAACTCATGTATGGTATTTGAAA 
CGTCTTCCTAGTTATATTGCGAATCTTTTAGATAAACCTCTTAAAGAATTAGAAGGCCTA 
GTATACTGCGATGTGTGATTTGATCGAAATTTTTCTTTTACAGATTAAGAATGATAAACT 
CTCATCCCCTTCAATCAATTTGGGATGCCCTCGATCTGACATGTCTCTTGAAAAGAGTAA 
CATGAAGCTCAGAATTGTGGGTGTATTCAATACTCCCAAATAAAAAAAAAGGCGATTGGT 
CTATGGTCGATTCAGAAATTCAAATTGATAGGCGTACCTCGTGAAAAGAAGACCTTGTTT 
TGTCGAATTACGCATTCCCTTATCTTTCTAAAAGAAAATAAATTTGGTTTTTTATAGTTT 
TATATTATTTTATTTTTATATAAAGTAAACAAATATGTCATGGTTGCAGAAGTCTATACA 
TCGCATATAAGCTTTAAGAATATTGTGGCATAACCATCGAGGTGACGCAGGACCTAAAAG 
ATCGAATGGAACAATACATAGACAAATAAATCCCGTATGAATTTTAAGGCATTCCTTTCA 
CTTAAGGTAAAGAGTATTCCGGCATTCGAAGGGAAGTAGACTACTCAAGAATTTGACATT 
TTTTTCTGTCGTAATTTTTAATTCACTAAAGAATTTAAATAGAAATCAAAGAAGAATTAA 
TTGAATCAATGAAATGTTGGTTGGTTTGCACTGAGAACTTGAGTAAGGCGTAGATTCTTT 
TTGGGTTTTTCACTTTATTTTATAAAATGAAATTTGAAAGCGAGACCCCTTTCTTTATTT 
GGTATAACTACTTGAGCCGGATGAGAGGAAACTTTCATGTCCGGTTTTGAGGGGGGAGAT 
CTTATAGTGGACCCTATCCCAATTTTTCTTTTGCTAGGCCCATAACTAAAAAACCTACTT 
TCTTACGATTACGAGGTTCATTTGAATATGAAATTCAATCCTGGAAATACAGCATCCCAC 
TTTTTTTTACTACTCAAGGTTTCGATATATTTCGAAATCGAGAAATTTCTACTGGGGCGG 
GTGCTATCCGAGAACAATTAGCCGATTTAGATTTGCGAATTATTATAGAAAATTCGTTGG 
TAGAATGGAAACAATTAGGAGAAGAAGGGCCTACGGGGAATGAATGGGAAGATCGAAAAA 
TTGTAAGAAGAAAAGATTTTTTAGTTAGACGTATGGAATTAGCTAAGCATTTTATTCGAA 
CAAATATAGAACCCGAATGGATGGTTTTATGTCTCTTACCGGTTCTTCCTCCCGAGTTGA 
GACCCATCATTCAGATAGAAGGGGGTAAACTAATGAGTTCAGATATTAATGAACTCTATA 
GAAGAGTTATCTATCGGAACAATACTCTTACCGATCTATTAACAACAAGTAGATCTACAC 
CGGGGGAATTAGTAATGTGTCAGGAAAAATTGGTACAAGAAGCCGTGGATACACTTCTTG 
ATAATGGAATCCGTGGACAACCCATGAGGGATGGTCATAATAAGGTTTACAAGTCATTTT 
CAGATGTAATTGAAGGCAAAGAGGGAAGATTTCGCGAGACTCTGCTTGGGAAACGGGTCG 
ATTATTCGGGGCGCTCGGTGATTGTCGTTGGACCTTCACTTTCATTACATCGCTGTGGAT 
TGCCTCGCGAAATAGCAATAGAGCTCTTCCAGACATTTGTAATTCGTGGTTTAATTAGAC 
AACACCTGGCTTCGAACATAGGAGTTGCTAAGAGTCAAATTCGTGAAAAAAAGCCGATTG 
TCTGGGAAATCCTTCAAGAAGTCATGCAGGGGCATCCCGTATTACTGAATAGAGCACCTA 
CCCTACATAGATTAGGCATACAGTCATTCCAACCTATTTTAGTGGAAGGACGCACTATTT 
GTTTACATCCATTAGTTTGTAAGGGGTTCAATGCAGACTTTGATGGGGATCAAATGGCTG 
TTCATGTGCCTTTATCTTTAGAGGCTCAAGCAGAGGCTCGTTTACTTATGTTTTCTCATA 
TGAATCTCTTATCTCCAGCTATTGGAGATCCCATTTCGGTACCGACTCAAGATATGCTTA 
TTGGACTCTATGTATTAACGAGCGGCACTCGTCGAGGTATTTGTGCAAACAGATATAATC 
CATGTAATCGAAAAAACTATCAAAATGAAAGAATTTACGAAACAAACTATAAGTATACGA 
AAGAACCCTTTTTTTGCAATTCCTATGATGCAATTGGAGCTTATCGACAGAAAAAAATCA 
ATTTAGATAGTCCTTTGTGGCTTCGGTGGCAATTAGATCAACGCGTTATTGCTTCAAGAG 
AAGTTCCTATCGAAGTTCACTATGAATCTTTTGGTAACTATCATGAGATTTATGCACACT 
ATCTAATAGTAAGAAGTGTAAAAAAAGAAAATTTTTGTATATATATTCGAACCACAGTTG 
GTCATATTTCTTTTTATCGAGAAATCGAGGAAGCTATACAAGGTTTTTCTCAAGCCTGTT 
CATATGATACCTAA
>ATCG00330.1 | 30S chloroplast ribosomal protein S14 
ATGGCAAAGAAAAGTTTGATTTATAGGGAGAAGAAGAGGCAAAAATTGGAAAAAAAATAT 
CATTTGATTCGTCGATCCTCAAAAAAGGAAATAAGTAAGATTCCGTCGCTAAGTGAGAAA 
TGGAAAATTCATGGAAAATTACAATCCCCACCGCGTAATAGTGCACCTACACGTCTTCAT 
CGACGTTGCTTTTCGACCGGAAGACCGAGAGCTAACTATCGAGACTTTGGACTATCTGGA 
CACATCCTTCGGGAAATGGTTCAGGCATGTTTGTTGCCAGGGGCAACAAGATCAAGCTGG 
TAA
>ATCG00740.1 | RNA polymerase alpha subunit 
ATGGTTCGAGAGAAAGTCAAAGTATCTACTCGGACACTACAGTGGAAGTGTGTTGAATCA 
AAAAGAGACAGTAAGCGTCTTTATTATGGACGCTTTATTCTGTCTCCACTTATGAAAGGC 
CAAGCCGACACAATAGGCATTGCGATGCGAAGAGCTTTACTTGGCGAAATAGAAGGAACA 
TGTATTACACGTGCAAAATCTGAGAACATACCACATGACTATTCTAACATAGCAGGTATT 
CAAGAATCAGTACATGAAATTTTAATGAATTTGAACGAGATTGTATTAAGAAGTAATCTA 
TATGGAACGCGCAACGCGCTTATTTGTGTCCAAGGTCCTGGATATATAACTGCTCGAGAC 
ATTATTTTACCGCCCGCTGTGGAAATCATTGATAATACACAGCATATAGCTACCTTAACA 
GAACCAATAGATTTGTGTATTGAATTAAAAATTGAGAGGAATCGCGGATATAGTCTAAAA 
ATGTCAAATAACTTTGAAGACAGAAGTTATCCTATCGATGCTGTATTCATGCCTGTTGAA 
AATGCCAATCATAGTATTCATTCTTATGGGAATGGGAATGAAAAACAAGAGATTCTTTTT 
CTAGAAATATGGACAAATGGAAGTTTAACTCCTAAAGAAGCACTTCATCAAGCCTCCCGG 
AATTTGATTAATTTATTTATTCCTTTTCTACATGTAGAAGAAGAAACGTTCTATTTAGAG 
AACAATCAACATCAAGTTACTTTACCCTTTTTTCCTTTTCATAATCGATTAGTTAACCTA 
AGAAAAAAAAAAAAAACAAAAGAACTAGCCTTTCAATATATTTTTATTGACCAATTAGAA 
TTGCCTCCCAGAATCTACAATTGTCTCAAAAAATCCAATATACATACATTATTGGACCTT 
TTGAATAACAGTCAAGAAGACCTTATCAAAATTGAACATTTTCACGTAGAAGATGTAAAA 
AAGATATTAGACATTCTAGAAAAAAAATAG
>ATCG00790.1 | chloroplast gene encoding a ribosomal protein L16 which is a constituent of 50S large ribosomal subunit 
ATGCTTAGTGTGTGACTCGTTGGTTTAGGATTAGATAAAGATAAAAAAAAAAGAAAAAAG 
AACTTACCTATAACAGAAACTAATAACTATAGCATTAATAAATAACCTAAGCAACTCATT 
GCTTCACATTATCTGGATAAAAAAATCAGTCAAGATATGATGGATTGATCATATTATTGT 
AGCAACTGAAAAAAAAAAAGAATAAAGAACTATAATTATAAGTTATGAAAGGTAATCGAA 
AAGTATGCGGATTCAGTGGAAGGATGAAAGAAAGAGAGAAAAAATTGAATATTAATGATA 
TATTATTCCAATTTGGAAAGTCTATGAGGTCACTGTAAGAAAAGCAATGTAATAAAGCAT 
CAATACAGATTCATTCAGAATAATTAGATAAATCTGTTCCGAAAACAAAAAAAATTAAGA 
GCCTTGAGCCAATAAAAACTAAGAAAATTGACTCAAAAACAAATAAAAAAAATGAAATTC 
CCGATTTCATATAAGAGCTCCATTGTAGAATTCGGGCCTAATGATTAATCAAGAAGCGAT 
GGGAACGACGGAACCCATGAATATAGAGGATTCTATTGAAAAATAAATCTTAGTAATTCA 
TTGGACAGGATGGCGGAATAAACCAGATTATTATCTATTCTTATTTTTATTCAGAGATCT 
CCTGGGATAAACAACAAACTTAATATAGATATTGAAAGAGTAAATATTCGCCGGCGAATA 
CTTTTTTTTTAATAAAAGTAATAAAAAACAAAAATTAAAAAGATAAAAGAAAATAAGGAT 
TTGTTAGAATATTCTAACAAAAACGACATTCGAGATGATGATATTACGTTACGTTATTTT 
TAAATAAATAGAATTAATCTTGGATTCCATTTCGAAAAAGACATACACAAATTTAGAAGA 
GATCAGATGAAATTGAATATCATGATTAATAGAATTAATCATTAACTATATCTTAATACA 
AGCTTTTTTAGTCCTTTTATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCACGTTCAGTT 
CTGTAGTAGAGATGGAATTTCTAATTTAGAACCATCAACTATAACCCAAAAAGAACCAGA 
TTTCGTAAACAACATCGAGGAAGACTAAAAGGAATATCTTCTCGTGGGAATCGTATTTGT 
TTTGGCAGATATGCTCTTCAAACACTTGAACCCGCTTGGATCACATCTAGACAAATAGAA 
GCAGGGCGACGCGCAATGACACGAAATGTACGACGTGGTGGAAAAATTTGGGTACGTATA 
TTTCCAGACAAACCAGTTACAGTAAGACCTGCGGAAACGCGTATGGGTTCTGGGAAAGGA 
TCCCCTGAGTATTGGGTAGCTGTGGTTAAACCAGGTAAAATCCTTTATGAAATGGGTGGT 
GTACCCGAAAATATAGCAAGAAAAGCTATTTCAATAGCGGCATCAAAAATGCCTATAAAA 
ACCCAATTCATTATTTCTGAATAG
>ATCG00820.1 | Encodes a 68-kDa protein of the small ribosomal subunit 
GTGACACGTTCACTAAAAAAAAACCCTTTTGTAGCAAAGCATTTATTAAGAAAAATAGAG 
AAGCTTAATACAAAGGCGGAAAAAGAAATCATAATAACTTGGTCCCGGGCATCCACCATT 
ATACCCACAATGATTGGCCATACGATCGCTATTCATAATGGAAGGGAACACTTACCCGTT 
TATATAATAGATCTTATGGTAGGACATAAATTAGGAGAATTTTCACCTACTATAAATTTT 
CGAGGACATGCCAAAAATGATAATAGATCTCGTCGTTAA
>ATCG00800.1 | encodes a chloroplast ribosomal protein S3 a constituent of the small subunit of the ribosomal complex 
ATGGGACAAAAAATAAATCCACTTGGTTTCAGACTTGGTACAACCCAAAGTCATCATTCT 
CTTTGGTTTGCACAACCAAAAAAGTATTCTGAAGGTTTAGAAGAAGATAAAAAAATACGA 
GACTGTATTAAAAATTATGTCCAAAAAAATATAAGAATATCCTCTGGTATGGAGGGAATT 
GCACGTATTGAAATTCAAAAAAGAATCGATCTCATCCAGATCATAATCTATATGGGATTT 
CCTAAATTATTAATTGAAGATAAACCCCGAAGAGTCGAAGAATTACAGATGAATGTTCAA 
AAAGAACTAAATTGTGTCAATAGAAAACTCAACATTGCTATTACCAGAATTTCCAATCCG 
TATGGGGATCCTAATATTCTTGCAGAATTTATCGCTGGACAATTAAAAAATCGCGTTTCT 
TTTCGAAAAGCAATGAAAAAAGCTATTGAATTAACTGAACAGGCGAATACAAAAGGAATT 
CAAGTACAAATTGCAGGACGTATCGACGGAAAAGAAATTGCACGTGTTGAATGGATCAGA 
GAAGGCAGAGTTCCTTTACAAACAATTGAAGCTAAAATTGATTATTGTTCCTATACAGTT 
CGAACTATTTATGGGGTTTTAGGAATAAAAATTTGGATATTCGTAGACGAAGAATAA
>ATCG00830.1 | encodes a chloroplast ribosomal protein L2 a constituent of the large subunit of the ribosomal complex 
ATGGCGATACATTTATACAAAACTTCTACCCCGAGCACACGCAATGGAGCCGTAGACAGT 
CAAGTGAAATCCAATCCACGAAATAATTTGATCTGTGGGCAGCATCATTGTGGTAAAGGT 
CGTAATGCCAGAGGAATAATTACCGCAAGGCATAGAGGGGGAGGTCATAAGCGTCTATAC 
CGTAAAATAGATTTTCGACGAAATGCAAAAGACATATATGGTAGAATCGTAACCATAGAA 
TACGACCCTAATCGAAATGCATACATTTGTCTCATACACTATGGGGATGGTGAGAAGAGA 
TATATTTTACATCCCAGAGGGGCTATAATTGGAGATACCATTGTTTCTGGTACAGAAGTT 
CCTATAAAAATGGGAAATGCCCTACCTTTGAGTGCGGTTTGAACTATTTGATTTACGTAA 
TTGGAAGTAACCAATTAGGTTTACGACGAAACCTAGAAATCGATCACTGATCCAATTTGA 
GTACCTCTACAGGATAGACCTCAACAGAAAACTGAAGAGTAACGGCAGCAAGTGATTGAG 
TTCAGTAGTTCCTCATATAAAATTATTGACTCTAGAGATATAGTAATATGGAGAAGACAA 
AATTGTTTCAAGCACCGACAGAACCATAAGCGCCCCTTGTTTCAAAGAGAGGAGGACGGG 
TTATTCACATTTCATTTGATGGTCAGAGGCGAATTGAAAGCTAAGCAGTGGTAATTCTAA 
AGATTCCCCCGGGGAAAAATAGAGATGTCTCCTACGTTACCCATAATATGTGGAAGTATC 
GACGTAATTTCATAGAGTCATTCGGTCTGAATGCTACATGAAGAACATAAGCCAGATGAC 
GGAACGGGAAGACCTAGGATGTAGAAGATCATAACATAAGTTATTCGGCAGATTTTGATT 
CCTATATATCCACTCGTGTGGTACTTCTACCATATATAGAAGAATTCTACGATATATATA 
AGATCCATCCGTATAGATATCATCATCTACATCCAGAAAGCCGTATGCTTTGGAAGAAGC 
TTGTACAGTTTGGGAAGGGGTTTTGATTGATCAAAAAGAAGAATCTACTTCAACCGATAT 
GCCCTTAGGCACGGCCATACATAATATAGAAATCACACTTGGAAGGGGTGGACAATTAGC 
TAGAGCAGCGGGTGCTGTAGCGAAACTGATTGCAAAAGAGGGGAAATCGGCCACATTAAA 
ATTACCTTCTGGAGAGGTCCGTTTGATATCCAAAAACTGCTCAGCAACAGTCGGACAAGT 
GGGAAATGTTGGGGTAAACCAGAAAAGTTTGGGTAGAGCCGGATCGAAATGTTGGCTAGG 
TAAACGTCCTGTAGTAAGAGGAGTAGTTATGAACCCTGTCGACCATCCCCATGGAGGTGG 
TGAAGGGAGGGCTCCAATTGGTAGAAAAAAACCCGTAACCCCCTGGGGTTATCCTGCACT 
TGGAAGAAGAACTAGAAAAAGGAAAAAATATAGTGAGACTTTGATTCTTCGTCGCCGTAG 
TAAATAG
>ATCG01240.1 | 30S chloroplast ribosomal protein S7 
ATGTCACGCCGAGGTACTGCAGAAGAAAAAACTGCAAAATCCGATCCAATTTATCGTAAT 
CGATTAGTTAACATGTTGGTTAACCGTATTCTGAAACACGGAAAAAAATCATTGGCTTAT 
CAAATTATCTATCGAGCCTTGAAAAAGATTCAACAAAAGACAGAAACAAATCCACTATCT 
GTTTTACGTCAAGCAATACGTGGAGTAACTCCCGATATAGCAGTAAAAGCAAGACGTGTA 
GGCGGGTCAACTCATCAAGTTCCCATTGAAATAGGATCCACGCAAGGAAAAGCACTTGCC 
ATTCGTTGGTTATTAGGGGCATCCCGAAAACGTCCGGGTCGAAATATGGCTTTCAAATTA 
AGTTCCGAATTAGTGGATGCTGCCAAAGGGAGTGGCGATGCCATACGCAAAAAGGAAGAG 
ACTCATAGAATGGCAGAGGCAAATAGAGCTTTTGCACATTTTCGTTAA
>AT3G02870.1 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.1 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.1 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.2 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.2 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.2 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.3 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.3 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT3G02870.3 | VTC4 3(2)5-bisphosphate nucleotidase/ L-galactose-1-phosphate phosphatase/ inositol or phosphatidylinositol phosphatase/ inositol-1(or 4)-monophosphatase 
GGGTGATTTCGGATGCCTAATTGGGTAATTAATATAATACAGTATAAGATTAGATGCCTC 
GAATATTCGCTCTGTGCCTAACCACAAAAACCGTAACTTTTGGTTTTCTCTGAAACACAT 
CCCAAAGTAAAGAAAGCATCACTCTTTTCGTCTTCTCTCGAAAATGGCGGACAATGGTAA 
AGTCACGATCAATCTCTGCAAACCTTATTTGATTTCCCTGTTTCCTCATTTTCTTTCGGG 
CGACATTGATTTGACGCAGATTCTCTAGATCAGTTTTTGGCTGCCGCCATTGATGCCGCT 
AAAAAAGCTGGACAGGTCTATCTTTCGATCTCCTTGAGTTTTGATCGATATTTTGGCTAA 
TCGTTATTTAATCTGGCTCCTTTTGGTTTGCGTTCTGCAGATCATTCGTAAAGGGTTTTA 
CGAGACTAAACATGTTGAACACAAAGGCCAGGTTTTTGTTTCTTTCCTCCGCTCAGATAA 
TGTTTCAATCACTCAATAAGTGGGAATGGCTACTTAAGAGTGTCAATTTTTTTTTTGAAA 
TTATCTTCTATGGCTCCTTAAATTGTTGCTTTTAGGTGGATTTGGTGACAGAGACTGATA 
AAGGATGTGAAGAACTTGTGTTTAATCATCTCAAGCAGCTCTTTCCCAATCACAAGGTGG 
TGATTATTTCTTCTTTTGAATTCCCATTTTGTTGGCTTCTTCCTCGCGTTGATCATTAGA 
GTTTTGCTATAATTTATTAGTTCATAGGAGAAGAAACTACAGCTGCATTTGGTGTGACAG 
AACTAACTGACGAACCAACTTGGATTGTTGATCCTCTTGATGGAACAACCAATTTCGTTC 
ACGGGTATTATCATTATTGATCAATTCCCATTTGAATGACCTGTGTGTTTCATTTGCCCA 
TTTCATCAAAAACAAAAACAAATGCTGTTTTTTTTTTGTAGGTTCCCTTTCGTGTGTGTT 
TCCATTGGACTTACGATTGGAAAAGTCCCTGTTGTTGGAGTTGTTTATAATCCTATTATG 
GAAGAGGTAAAAGATTGTGTATTCCATTGTTTCAAGTTTCTTCGATCGTTACAACTTACC 
ATTATACATAGTTTCCTTGATGGTGCTCTGTACATGCATGTTTCAAGATTTTTCTCAATT 
CTTACATAATATCTAATGATCAAACAGCTATTCACCGGTGTCCAAGGGAAAGGAGCATTC 
TTGAATGGAAAGCGAATCAAAGGTTAGCACTTGTTCTAGAGACCTAATAAAAAATTTCTT 
GATCTCTTTTTATGGCATCCGGAGTATAGCTATCACTTGTTCAGAGACTTGAGTTCTCTT 
CCTTCTTTTCAACTCAAACAATGTTCTTTTTGCAGTGTCAGCTCAAAGCGAACTTTTAAC 
CGCTTTGCTCGTGACAGAGGTAAAAATCTGGCTCCTTTGTGTTAGACTACTAAAACTAGA 
TTGCTATGAAGCCTCCTCTCATCGCTAATGTGACCAATTGAATATAGGCGGGTACTAAAC 
GAGATAAAGCTACATTAGACGATACAACCAACAGAATCAACAGTTTGCTAACCAAGGTAA 
AAGTTTATCGATAGATATTTGGAACTCCACCAATTTGGTTCTAGTCTCTGCCAAAACTCA 
TGATTGTTGTGTCCTTCATTCATCAGGTCAGGTCCCTTAGGATGAGTGGTTCGTGTGCAC 
TGGACCTCTGTGGCGTTGCGTGTGGAAGGGTTGATATCTTCTACGAGCTCGGTTTCGGTG 
GTCCATGGTAAATTGTCTTCTTTTTTTTTTCCTTGCTTGGATTAAAAAAGGGGATTTCTT 
TCTTGTACAAACAAAATTAGATCCTGATGATGGCATAATAATATCAAATCTTTCACAGGG 
ACATTGCAGCAGGAATTGTTATCGTGAAAGAAGCTGGTGGACTCATCTTTGATCCGTAAG 
AGTTTGAGATTAAACCAAACACACTCACTCTCAAACCGTCCAACTGATTATAACTAACTG 
TTTTATGTCGTCTTTGTTCATCAGATCCGGTAAAGATTTGGACATAACATCGCAGAGGAT 
CGCGGCTTCAAACGCTTCTCTCAAGGAGTTATTCGCTGAGGCGTTGCGGCTTACAGGGGC 
ATGAAGTCATCTGTTATTATTTTACAATATGGTCTCAACCTTATATGATCAAACTCAATT 
CAAAAACTTAACATTATTGAATATTTCTTTTCGGTAGAAAGAAAACAAACTCAATTGTTG 
AGAAAAAAAAAAAACTATTTTCTTTCTGCTACCCTTTGTGAATTCAATTAAAAAAAAATC 
ATATGTTTGGTATTGAATGATATAATTCTGTTCTTCCATGTAGTTGATCTTTGT
>AT4G38680.1 | GRP2 (GLYCINE RICH PROTEIN 2) double-stranded DNA binding / mRNA binding / nucleic acid binding / single-stranded DNA binding 
CGCGAGATTTTTTATTTTAATATCACGCTCGAATATACAATTCGGAATGTGCAGATGTTT 
TTTTTGAAGGCAATTTAGAAAAATAGACAAAAATCGAACAAACATATATAGAAATAGAGA 
TCTAAATAAAAACATTTATTTTATTTCCTCTTGGAAACAAGGAAAAAATGAATTGGGGTG 
GGTGACGTGGCAGTCATACCCTTGCCACACCCTTCCTATACGCATATAAACAGCAGCTGC 
GAGGAGAGAGAGATTTCAGAGTATTTTCTAGGGTTTCGTTTTTTTTAAAGATTTAGAGAA 
AAAAGTGAGTTATTAAGAGATTCCAATCAAAATGAGCGGAGACAACGGCGGTGGTGAGAG 
GCGCAAAGGCTCCGTCAAGTGGTTTGATACCCAGAAGGGTTTCGGCTTCATCACTCCTGA 
CGACGGTGGCGACGATCTCTTCGTTCACCAGTCCTCCATCAGATCTGAGGGTTTCCGTAG 
CCTCGCTGCCGAAGAAGCCGTAGAGTTCGAGGTTGAGATCGACAACAACAACCGTCCCAA 
GGCCATCGATGTTTCTGGACCCGACGGCGCTCCCGTCCAAGGAAACAGCGGTGGTGGTTC 
ATCTGGCGGACGCGGCGGTTTCGGTGGAGGAAGAGGAGGTGGACGCGGATCTGGAGGTGG 
ATACGGCGGTGGCGGTGGTGGATACGGAGGAAGAGGAGGTGGTGGTCGAGGAGGCAGCGA 
CTGCTACAAGTGTGGTGAGCCCGGTCACATGGCGAGAGACTGTTCTGAAGGCGGTGGAGG 
TTACGGAGGAGGCGGCGGTGGCTACGGAGGTGGAGGCGGATACGGCGGAGGAGGTGGTGG 
TTACGGAGGTGGTGGCCGTGGAGGTGGTGGCGGCGGGGGAAGCTGCTACAGCTGTGGCGA 
GTCGGGACATTTCGCCAGGGATTGCACCAGCGGTGGACGTTAAAACCAACGCCGGTTACG 
CGGTGGAGAAGAGTGAGTTGGTTATCTCACAAGTGATCGGTTCTTTCTCCCGCCGCCTTC 
TATCTCTCTATTATCCACTTTTTGCTTATTATGATGGATCTCTATCTTTGTTAGTTGGTT 
TTTTCTTGATGGTTTCGGATTAGGACTCTTCTTTTGGTTTTGCTACTTATGGTTGGTTTT 
ATTTATGGTACTTGTGATATGGGTGAAATGCTCTACTTGTTGCTCTGTTTCAAGTGTTCA 
TAATATGCGAACAAATATTCTGGGTTTTGTTTCAGTCATCTGAATGAATCGTAAGATCTG 
GATACTTAAATCTTGAGAGATCATCGTTTTATGGTTGAA
>AT4G18360.1 | (S)-2-hydroxy-acid oxidase peroxisomal putative / glycolate oxidase putative / short chain alpha-hydroxy acid oxidase putative 
CCAAGTCTCTCTAGGCCTCTAGGTAAGAAGCTCTCTGTTACTTTTCTCGTCGATGCTTGT 
TTATCTGATTGTTAGATTTTCATCAATATCAAACTCAACGAGTGACGATCCTGTGATTAT 
AGAATCTGAGCCGGGGCAGATTTTATTAGTCTGCTAATTGACTTTTTTTAGTGTCAGTGT 
CGTTTTTTGTTCCTGATTCTTCATTCTTGAATTCAAGGGTTTTAAAAAGTGATTTTGATG 
ATGAAAATGTGTATTTATCTGTCACAGGAATTTTTTTGAGTGTTGAGTAAATAAAAATGG 
AGATAACAAACGTGATGGAATATGAGAAGATCGCAAAGGAGAAATTACCAAAGATGGTTT 
ATGATTACTATGCATCTGGTGCTGAAGATCAATGGACTCTTCAAGAGAATCGAAACGCTT 
TCTCTAGGATTCTGTAAGTGAAACTATTCACAACAAGGACTCAAAATGTGTTTTTATCCT 
TTCTCTGTCTTTTTATTGATGTGCTTGTGTTATGAGCTGGAAACAGATTTAGGCCTCGGA 
TTCTTATCGATGTAAGCAAGATTGATGTGAGCACAACGGTTTTAGGGTTTAATATTTCTA 
TGCCAATTATGATTGCTCCTACTGCAATGCAGAAAATGGCTCATCCTGATGGTAAGTCTT 
TAGTGTTATGTAATGATCAGTGTAACCAAAACACAATCTTGAGGTTTCTTGTCAAGAAGA 
AAACTTTAGTTTCACTATGGAGAATGTTTTTGTTATTGTTGTAGGCGAGCTTGCAACCGC 
GAGAGCTACTTCTGCTGCTGGAACAATCATGGTTTTGATTCATTCTCTCTGTCTCTTTTA 
CTTGATTGGATATTCTCTTATTGTTGTGTTTTCATTATCTGTATTGTTTGATGTTTTCAG 
ACTTTATCTTCATGGGCTACTTGTAGTGTTGAGGAAGTTGCTTCAACCGGACCAGGGATT 
CGTTTTTTCCAACTTTATGTATGTTTCAGAAGATTTACTTGTTTCTTATTGATTTTTTGG 
CTCTGTGTTGACTATTTGCTCTCTTGATTCAGGTTTATAAGGATAGAAATGTGGTTATAC 
AGCTTGTGAAACGAGCTGAAGAAGCTGGATTCAAAGCTATTGCTCTTACTGTAGATACTC 
CAAGGCTTGGACGCAGAGAATCTGACATCAAAAACAGGTGATATGAAACTACTCCACCAT 
CACATAAACCAGATTGTTAGATCTTTTGGTTTTCTTGATAGTTATTCTCTTGCAGATTCG 
CGCTTCCTCGAGGTCTAACGTTGAAGAACTTCGAAGGGTTGGATCTTGGGAAAATAGACA 
AGGTCAAAAGACATATAACAAAGTCTTCAATTGACCTAAAAGCTCAATAGTTAACTAACC 
TTTTTTGGTGGATAATTGCAGACGAATGACTCAGGGCTAGCTTCATATGTTGCTGGTCAA 
GTTGATCAATCACTTAGCTGGAAGGTCAGAAAATGTAACATGATCAATTCTTTGTTTTTG 
CATACCAAGATTCAGAAACATAGTAAACTCGCTTCTTTTCGCTGTTTGTTTTCTTCTTAC 
AGGATATAAAATGGCTCCAATCTATCACAAGCTTGCCAATTCTTGTCAAGGGTGTTATTA 
CAGCTGAGGATGGTAAAACAAATATACTAAGAATGAGAATATGCATCAACCTTTTGCTTG 
AAGTTTTCATTATGTTTTAAGATAATTTCTATGATCATTCAAATTTTTGGCAGCAAGAAT 
TGCTGTTGAATATGGAGCTGCAGGGATAATAGTCTCTAACCACGGAGCTCGTCAGCTAGA 
TTATGTTCCTGCAACTATAGTGGCCTTAGAAGAGGTAAACTTTTAAATGGATCAAGATTT 
AAAACTGTTAAAACAAAAAGTTTCAGCTTTCTTCATTGATTAATCAAGCAAACACAAATC 
GCAGGTGGTTAAAGCCGTGGAGGGTCGGATTCCGGTTTTTCTTGACGGTGGGGTTCGCCG 
TGGAACCGATGTCTTTAAGGCATTGGCTCTTGGCGCTTCAGGTGTCTTTGTAAGTTCATT 
CATCATATACACTTAGCTCTTGTCATTTCCCCTGTTTTCTCTCACGGTTTTCAAATCGCT 
CCTTTCATTTTCAGTTTCATTGCAATAACCTTGATTATCTCTTCTTGATTTTTACAAATT 
GTTAACATTTTGCACCAAACTTCTAAATTTTCAAAACAAACCCAAATATATCCTCTGTTT 
TATTAAGTTGTTTTTAATTTGTCGAAATGAAGCCAAACAATGAAACAAATGTGTGTCCCG 
TTGCTGCATATGAGTATTATCACTGATCATATAAATATCCAAAGGACATGTGATTAATTA 
CTTGTTCCGTTAGGTCGGGAGGCCGAGCTTGTTCTCGCTTGCAGCGGATGGAGAAGCGGG 
AGTTAGGAAGATGCTACAAATGCTAAGAGACGAGTTTGAGCTTACAATGGCACTAAGTGG 
TTGCCGTTCACTGAGAGAGATCAGCCGAACCCACATCAAGACTGATTGGGACACTCCTCA 
TTACCTCTCGGCCAAGCTGTAGGGAATCTTATTCACTTCTTCAATTTAAGAGTCACCACT 
CATCAGAGAGATGAAAAGATAGATGGATGTTTGAATTTGTGATCCAATAAAGTATTCCCA 
TCCAACTATATAATCGAATACTTTCGTTTTGTAGATGTAGTTAAATGGTAACAATATATT 
AATCTTTTATATGTGGGAATAATGTGAGATTTTTACTCAAAACATTTCTGTTACAAAAAA 
TAGT
>AT4G18360.1 | (S)-2-hydroxy-acid oxidase peroxisomal putative / glycolate oxidase putative / short chain alpha-hydroxy acid oxidase putative 
CCAAGTCTCTCTAGGCCTCTAGGTAAGAAGCTCTCTGTTACTTTTCTCGTCGATGCTTGT 
TTATCTGATTGTTAGATTTTCATCAATATCAAACTCAACGAGTGACGATCCTGTGATTAT 
AGAATCTGAGCCGGGGCAGATTTTATTAGTCTGCTAATTGACTTTTTTTAGTGTCAGTGT 
CGTTTTTTGTTCCTGATTCTTCATTCTTGAATTCAAGGGTTTTAAAAAGTGATTTTGATG 
ATGAAAATGTGTATTTATCTGTCACAGGAATTTTTTTGAGTGTTGAGTAAATAAAAATGG 
AGATAACAAACGTGATGGAATATGAGAAGATCGCAAAGGAGAAATTACCAAAGATGGTTT 
ATGATTACTATGCATCTGGTGCTGAAGATCAATGGACTCTTCAAGAGAATCGAAACGCTT 
TCTCTAGGATTCTGTAAGTGAAACTATTCACAACAAGGACTCAAAATGTGTTTTTATCCT 
TTCTCTGTCTTTTTATTGATGTGCTTGTGTTATGAGCTGGAAACAGATTTAGGCCTCGGA 
TTCTTATCGATGTAAGCAAGATTGATGTGAGCACAACGGTTTTAGGGTTTAATATTTCTA 
TGCCAATTATGATTGCTCCTACTGCAATGCAGAAAATGGCTCATCCTGATGGTAAGTCTT 
TAGTGTTATGTAATGATCAGTGTAACCAAAACACAATCTTGAGGTTTCTTGTCAAGAAGA 
AAACTTTAGTTTCACTATGGAGAATGTTTTTGTTATTGTTGTAGGCGAGCTTGCAACCGC 
GAGAGCTACTTCTGCTGCTGGAACAATCATGGTTTTGATTCATTCTCTCTGTCTCTTTTA 
CTTGATTGGATATTCTCTTATTGTTGTGTTTTCATTATCTGTATTGTTTGATGTTTTCAG 
ACTTTATCTTCATGGGCTACTTGTAGTGTTGAGGAAGTTGCTTCAACCGGACCAGGGATT 
CGTTTTTTCCAACTTTATGTATGTTTCAGAAGATTTACTTGTTTCTTATTGATTTTTTGG 
CTCTGTGTTGACTATTTGCTCTCTTGATTCAGGTTTATAAGGATAGAAATGTGGTTATAC 
AGCTTGTGAAACGAGCTGAAGAAGCTGGATTCAAAGCTATTGCTCTTACTGTAGATACTC 
CAAGGCTTGGACGCAGAGAATCTGACATCAAAAACAGGTGATATGAAACTACTCCACCAT 
CACATAAACCAGATTGTTAGATCTTTTGGTTTTCTTGATAGTTATTCTCTTGCAGATTCG 
CGCTTCCTCGAGGTCTAACGTTGAAGAACTTCGAAGGGTTGGATCTTGGGAAAATAGACA 
AGGTCAAAAGACATATAACAAAGTCTTCAATTGACCTAAAAGCTCAATAGTTAACTAACC 
TTTTTTGGTGGATAATTGCAGACGAATGACTCAGGGCTAGCTTCATATGTTGCTGGTCAA 
GTTGATCAATCACTTAGCTGGAAGGTCAGAAAATGTAACATGATCAATTCTTTGTTTTTG 
CATACCAAGATTCAGAAACATAGTAAACTCGCTTCTTTTCGCTGTTTGTTTTCTTCTTAC 
AGGATATAAAATGGCTCCAATCTATCACAAGCTTGCCAATTCTTGTCAAGGGTGTTATTA 
CAGCTGAGGATGGTAAAACAAATATACTAAGAATGAGAATATGCATCAACCTTTTGCTTG 
AAGTTTTCATTATGTTTTAAGATAATTTCTATGATCATTCAAATTTTTGGCAGCAAGAAT 
TGCTGTTGAATATGGAGCTGCAGGGATAATAGTCTCTAACCACGGAGCTCGTCAGCTAGA 
TTATGTTCCTGCAACTATAGTGGCCTTAGAAGAGGTAAACTTTTAAATGGATCAAGATTT 
AAAACTGTTAAAACAAAAAGTTTCAGCTTTCTTCATTGATTAATCAAGCAAACACAAATC 
GCAGGTGGTTAAAGCCGTGGAGGGTCGGATTCCGGTTTTTCTTGACGGTGGGGTTCGCCG 
TGGAACCGATGTCTTTAAGGCATTGGCTCTTGGCGCTTCAGGTGTCTTTGTAAGTTCATT 
CATCATATACACTTAGCTCTTGTCATTTCCCCTGTTTTCTCTCACGGTTTTCAAATCGCT 
CCTTTCATTTTCAGTTTCATTGCAATAACCTTGATTATCTCTTCTTGATTTTTACAAATT 
GTTAACATTTTGCACCAAACTTCTAAATTTTCAAAACAAACCCAAATATATCCTCTGTTT 
TATTAAGTTGTTTTTAATTTGTCGAAATGAAGCCAAACAATGAAACAAATGTGTGTCCCG 
TTGCTGCATATGAGTATTATCACTGATCATATAAATATCCAAAGGACATGTGATTAATTA 
CTTGTTCCGTTAGGTCGGGAGGCCGAGCTTGTTCTCGCTTGCAGCGGATGGAGAAGCGGG 
AGTTAGGAAGATGCTACAAATGCTAAGAGACGAGTTTGAGCTTACAATGGCACTAAGTGG 
TTGCCGTTCACTGAGAGAGATCAGCCGAACCCACATCAAGACTGATTGGGACACTCCTCA 
TTACCTCTCGGCCAAGCTGTAGGGAATCTTATTCACTTCTTCAATTTAAGAGTCACCACT 
CATCAGAGAGATGAAAAGATAGATGGATGTTTGAATTTGTGATCCAATAAAGTATTCCCA 
TCCAACTATATAATCGAATACTTTCGTTTTGTAGATGTAGTTAAATGGTAACAATATATT 
AATCTTTTATATGTGGGAATAATGTGAGATTTTTACTCAAAACATTTCTGTTACAAAAAA 
TAGT
>AT4G18360.2 | (S)-2-hydroxy-acid oxidase peroxisomal putative / glycolate oxidase putative / short chain alpha-hydroxy acid oxidase putative 
CCAAGTCTCTCTAGGCCTCTAGGTAAGAAGCTCTCTGTTACTTTTCTCGTCGATGCTTGT 
TTATCTGATTGTTAGATTTTCATCAATATCAAACTCAACGAGTGACGATCCTGTGATTAT 
AGAATCTGAGCCGGGGCAGATTTTATTAGTCTGCTAATTGACTTTTTTTAGTGTCAGTGT 
CGTTTTTTGTTCCTGATTCTTCATTCTTGAATTCAAGGGTTTTAAAAAGTGATTTTGATG 
ATGAAAATGTGTATTTATCTGTCACAGGAATTTTTTTGAGTGTTGAGTAAATAAAAATGG 
AGATAACAAACGTGATGGAATATGAGAAGATCGCAAAGGAGAAATTACCAAAGATGGTTT 
ATGATTACTATGCATCTGGTGCTGAAGATCAATGGACTCTTCAAGAGAATCGAAACGCTT 
TCTCTAGGATTCTGTAAGTGAAACTATTCACAACAAGGACTCAAAATGTGTTTTTATCCT 
TTCTCTGTCTTTTTATTGATGTGCTTGTGTTATGAGCTGGAAACAGATTTAGGCCTCGGA 
TTCTTATCGATGTAAGCAAGATTGATGTGAGCACAACGGTTTTAGGGTTTAATATTTCTA 
TGCCAATTATGATTGCTCCTACTGCAATGCAGAAAATGGCTCATCCTGATGGTAAGTCTT 
TAGTGTTATGTAATGATCAGTGTAACCAAAACACAATCTTGAGGTTTCTTGTCAAGAAGA 
AAACTTTAGTTTCACTATGGAGAATGTTTTTGTTATTGTTGTAGGCGAGCTTGCAACCGC 
GAGAGCTACTTCTGCTGCTGGAACAATCATGGTTTTGATTCATTCTCTCTGTCTCTTTTA 
CTTGATTGGATATTCTCTTATTGTTGTGTTTTCATTATCTGTATTGTTTGATGTTTTCAG 
ACTTTATCTTCATGGGCTACTTGTAGTGTTGAGGAAGTTGCTTCAACCGGACCAGGGATT 
CGTTTTTTCCAACTTTATGTATGTTTCAGAAGATTTACTTGTTTCTTATTGATTTTTTGG 
CTCTGTGTTGACTATTTGCTCTCTTGATTCAGGTTTATAAGGATAGAAATGTGGTTATAC 
AGCTTGTGAAACGAGCTGAAGAAGCTGGATTCAAAGCTATTGCTCTTACTGTAGATACTC 
CAAGGCTTGGACGCAGAGAATCTGACATCAAAAACAGGTGATATGAAACTACTCCACCAT 
CACATAAACCAGATTGTTAGATCTTTTGGTTTTCTTGATAGTTATTCTCTTGCAGATTCG 
CGCTTCCTCGAGGTCTAACGTTGAAGAACTTCGAAGGGTTGGATCTTGGGAAAATAGACA 
AGGTCAAAAGACATATAACAAAGTCTTCAATTGACCTAAAAGCTCAATAGTTAACTAACC 
TTTTTTGGTGGATAATTGCAGACGAATGACTCAGGGCTAGCTTCATATGTTGCTGGTCAA 
GTTGATCAATCACTTAGCTGGAAGGTCAGAAAATGTAACATGATCAATTCTTTGTTTTTG 
CATACCAAGATTCAGAAACATAGTAAACTCGCTTCTTTTCGCTGTTTGTTTTCTTCTTAC 
AGGATATAAAATGGCTCCAATCTATCACAAGCTTGCCAATTCTTGTCAAGGGTGTTATTA 
CAGCTGAGGATGGTAAAACAAATATACTAAGAATGAGAATATGCATCAACCTTTTGCTTG 
AAGTTTTCATTATGTTTTAAGATAATTTCTATGATCATTCAAATTTTTGGCAGCAAGAAT 
TGCTGTTGAATATGGAGCTGCAGGGATAATAGTCTCTAACCACGGAGCTCGTCAGCTAGA 
TTATGTTCCTGCAACTATAGTGGCCTTAGAAGAGGTAAACTTTTAAATGGATCAAGATTT 
AAAACTGTTAAAACAAAAAGTTTCAGCTTTCTTCATTGATTAATCAAGCAAACACAAATC 
GCAGGTGGTTAAAGCCGTGGAGGGTCGGATTCCGGTTTTTCTTGACGGTGGGGTTCGCCG 
TGGAACCGATGTCTTTAAGGCATTGGCTCTTGGCGCTTCAGGTGTCTTTGTAAGTTCATT 
CATCATATACACTTAGCTCTTGTCATTTCCCCTGTTTTCTCTCACGGTTTTCAAATCGCT 
CCTTTCATTTTCAGTTTCATTGCAATAACCTTGATTATCTCTTCTTGATTTTTACAAATT 
GTTAACATTTTGCACCAAACTTCTAAATTTTCAAAACAAACCCAAATATATCCTCTGTTT 
TATTAAGTTGTTTTTAATTTGTCGAAATGAAGCCAAACAATGAAACAAATGTGTGTCCCG 
TTGCTGCATATGAGTATTATCACTGATCATATAAATATCCAAAGGACATGTGATTAATTA 
CTTGTTCCGTTAGGTCGGGAGGCCGAGCTTGTTCTCGCTTGCAGCGGATGGAGAAGCGGG 
AGTTAGGAAGATGCTACAAATGCTAAGAGACGAGTTTGAGCTTACAATGGCACTAAGTGG 
TTGCCGTTCACTGAGAGAGATCAGCCGAACCCACATCAAGACTGATTGGGACACTCCTCA 
TTACCTCTCGGCCAAGCTGTAGGGAATCTTATTCACTTCTTCAATTTAAGAGTCACCACT 
CATCAGAGAGATGAAAAGATAGATGGATGTTTGAATTTGTGATCCAATAAAGTATTCCCA 
TCCAACTATATAATCGAATACTTTCGTTTTGTAGATGTAGTTAAATGGTAACAATATATT 
AATCTTTTATATGTGGGAATAATGTGAGATTTTTACTCAAAACATTTCTGTTACAAAAAA 
TAGT
>AT4G18360.2 | (S)-2-hydroxy-acid oxidase peroxisomal putative / glycolate oxidase putative / short chain alpha-hydroxy acid oxidase putative 
CCAAGTCTCTCTAGGCCTCTAGGTAAGAAGCTCTCTGTTACTTTTCTCGTCGATGCTTGT 
TTATCTGATTGTTAGATTTTCATCAATATCAAACTCAACGAGTGACGATCCTGTGATTAT 
AGAATCTGAGCCGGGGCAGATTTTATTAGTCTGCTAATTGACTTTTTTTAGTGTCAGTGT 
CGTTTTTTGTTCCTGATTCTTCATTCTTGAATTCAAGGGTTTTAAAAAGTGATTTTGATG 
ATGAAAATGTGTATTTATCTGTCACAGGAATTTTTTTGAGTGTTGAGTAAATAAAAATGG 
AGATAACAAACGTGATGGAATATGAGAAGATCGCAAAGGAGAAATTACCAAAGATGGTTT 
ATGATTACTATGCATCTGGTGCTGAAGATCAATGGACTCTTCAAGAGAATCGAAACGCTT 
TCTCTAGGATTCTGTAAGTGAAACTATTCACAACAAGGACTCAAAATGTGTTTTTATCCT 
TTCTCTGTCTTTTTATTGATGTGCTTGTGTTATGAGCTGGAAACAGATTTAGGCCTCGGA 
TTCTTATCGATGTAAGCAAGATTGATGTGAGCACAACGGTTTTAGGGTTTAATATTTCTA 
TGCCAATTATGATTGCTCCTACTGCAATGCAGAAAATGGCTCATCCTGATGGTAAGTCTT 
TAGTGTTATGTAATGATCAGTGTAACCAAAACACAATCTTGAGGTTTCTTGTCAAGAAGA 
AAACTTTAGTTTCACTATGGAGAATGTTTTTGTTATTGTTGTAGGCGAGCTTGCAACCGC 
GAGAGCTACTTCTGCTGCTGGAACAATCATGGTTTTGATTCATTCTCTCTGTCTCTTTTA 
CTTGATTGGATATTCTCTTATTGTTGTGTTTTCATTATCTGTATTGTTTGATGTTTTCAG 
ACTTTATCTTCATGGGCTACTTGTAGTGTTGAGGAAGTTGCTTCAACCGGACCAGGGATT 
CGTTTTTTCCAACTTTATGTATGTTTCAGAAGATTTACTTGTTTCTTATTGATTTTTTGG 
CTCTGTGTTGACTATTTGCTCTCTTGATTCAGGTTTATAAGGATAGAAATGTGGTTATAC 
AGCTTGTGAAACGAGCTGAAGAAGCTGGATTCAAAGCTATTGCTCTTACTGTAGATACTC 
CAAGGCTTGGACGCAGAGAATCTGACATCAAAAACAGGTGATATGAAACTACTCCACCAT 
CACATAAACCAGATTGTTAGATCTTTTGGTTTTCTTGATAGTTATTCTCTTGCAGATTCG 
CGCTTCCTCGAGGTCTAACGTTGAAGAACTTCGAAGGGTTGGATCTTGGGAAAATAGACA 
AGGTCAAAAGACATATAACAAAGTCTTCAATTGACCTAAAAGCTCAATAGTTAACTAACC 
TTTTTTGGTGGATAATTGCAGACGAATGACTCAGGGCTAGCTTCATATGTTGCTGGTCAA 
GTTGATCAATCACTTAGCTGGAAGGTCAGAAAATGTAACATGATCAATTCTTTGTTTTTG 
CATACCAAGATTCAGAAACATAGTAAACTCGCTTCTTTTCGCTGTTTGTTTTCTTCTTAC 
AGGATATAAAATGGCTCCAATCTATCACAAGCTTGCCAATTCTTGTCAAGGGTGTTATTA 
CAGCTGAGGATGGTAAAACAAATATACTAAGAATGAGAATATGCATCAACCTTTTGCTTG 
AAGTTTTCATTATGTTTTAAGATAATTTCTATGATCATTCAAATTTTTGGCAGCAAGAAT 
TGCTGTTGAATATGGAGCTGCAGGGATAATAGTCTCTAACCACGGAGCTCGTCAGCTAGA 
TTATGTTCCTGCAACTATAGTGGCCTTAGAAGAGGTAAACTTTTAAATGGATCAAGATTT 
AAAACTGTTAAAACAAAAAGTTTCAGCTTTCTTCATTGATTAATCAAGCAAACACAAATC 
GCAGGTGGTTAAAGCCGTGGAGGGTCGGATTCCGGTTTTTCTTGACGGTGGGGTTCGCCG 
TGGAACCGATGTCTTTAAGGCATTGGCTCTTGGCGCTTCAGGTGTCTTTGTAAGTTCATT 
CATCATATACACTTAGCTCTTGTCATTTCCCCTGTTTTCTCTCACGGTTTTCAAATCGCT 
CCTTTCATTTTCAGTTTCATTGCAATAACCTTGATTATCTCTTCTTGATTTTTACAAATT 
GTTAACATTTTGCACCAAACTTCTAAATTTTCAAAACAAACCCAAATATATCCTCTGTTT 
TATTAAGTTGTTTTTAATTTGTCGAAATGAAGCCAAACAATGAAACAAATGTGTGTCCCG 
TTGCTGCATATGAGTATTATCACTGATCATATAAATATCCAAAGGACATGTGATTAATTA 
CTTGTTCCGTTAGGTCGGGAGGCCGAGCTTGTTCTCGCTTGCAGCGGATGGAGAAGCGGG 
AGTTAGGAAGATGCTACAAATGCTAAGAGACGAGTTTGAGCTTACAATGGCACTAAGTGG 
TTGCCGTTCACTGAGAGAGATCAGCCGAACCCACATCAAGACTGATTGGGACACTCCTCA 
TTACCTCTCGGCCAAGCTGTAGGGAATCTTATTCACTTCTTCAATTTAAGAGTCACCACT 
CATCAGAGAGATGAAAAGATAGATGGATGTTTGAATTTGTGATCCAATAAAGTATTCCCA 
TCCAACTATATAATCGAATACTTTCGTTTTGTAGATGTAGTTAAATGGTAACAATATATT 
AATCTTTTATATGTGGGAATAATGTGAGATTTTTACTCAAAACATTTCTGTTACAAAAAA 
TAGT
>AT1G75230.2 | HhH-GPD base excision DNA repair family protein 
GGCTAATTCTCCGATTAGGTTTTCGATTCTCTTCGTCTTCGTCTCTGAAGCGACCAAAAA 
CCCTAATTCTATCAATTCGAAATCTTCAATTTCACATGGGTGAACATTCACCTTCTCAAC 
CATCATCTCATACTCTTCCTCCAAACCAACCGGAATCACCCAATCACGAAACCCCTAATC 
CAATTCCACCGGAAACCAACGATGACGACTCCGCCTCATCCGCCGGAGTTTCTGGCTCAA 
TCGTCTCATCAACCACCATTGAAGCACCACAAGTCACTGAATTAGGCAATGTATCGTCTC 
CACCTACCAAGATCCCTCTCCGTCCTCGAAAAATCAGAAAACTTTCACCCGACGACGACG 
CTTCCGACGGATTCAATCCGGAGCATAACCTTTCTCAGATGACGACGACGAAACCGGCAA 
CGAAGAGTAAATTATCACAGTCACGCACTGTAACCGTGCCGAGAATCCAAGCAAGGTCTC 
TCACTTGTGAAGGCGAGCTTGAAGCAGCTCTTCACCATCTCCGAAGTGTTGATCCTCTGC 
TCGCGTCTTTAATCGACATTCATCCACCACCAACGTTCGAGACTTTTCAGACTCCGTTCT 
TGGCGTTGATTCGAAGCATTCTTTATCAGCAATTAGCAGCTAAAGCAGGTAATTCAATCT 
ACACACGCTTCGTTGCCTTATGCGGCGGTGAAAACGGCGTCGTGCCAGAGAATGTATTGC 
CTTTAACACCTCAACAGCTTCGTCAAATTGGTGTTTCCGGGCGTAAAGCGAGTTACCTTC 
ATGATCTTGCTAGGAAATATCAAAATGGGATCTTGTCGGATTCTGGAATAGTGAATATGG 
ATGAGAAATCTTTGTTCACGATGTTAACAATGGTGAATGGGATTGGGTCATGGTCGGTCC 
ATATGTTTATGATAAACTCTCTTCATAGACCTGATGTGTTACCAGTTAATGATCTTGGTG 
TAAGGAAGGGTGTGCAGATGCTTAATGGTATGGAGGATTTGCCTCGTCCATCCAAAATGG 
AGCAGCTTTGCGAGAAATGGCGTCCGTATAGATCAGTAGCGTCTTGGTACTTGTGGCGGC 
TCATTGAATCTAAAAATACACCACCTAATGCTGCGGCTGCTACGGCCGGAGCTGCTCTTT 
CGTTTCCACAGTTGGAAGACATTCAGCAACAAGAACAAGAACAGCAACATCAACAACATC 
AGCAACAACAGCCGCAGCTTATGGACCCTCTTAATAATGTGTTCAGTATCGGGTATAGTC 
AGCTACATTGTGCAACTTAGTATCTCAGTGGTTAATATGCAAAATACATGTCCTCTGCTT 
TCTACTTTGCTTGAATTTTGGTACCGTTATTGTTGAATATGTTCTTTAGATAGAGAGAGC 
ATTGAGTGATTGTGTTATTGCTATTACTTGCTGAGAGTAAGTAAGTACGAACGTGT
>AT1G75230.2 | HhH-GPD base excision DNA repair family protein 
GGCTAATTCTCCGATTAGGTTTTCGATTCTCTTCGTCTTCGTCTCTGAAGCGACCAAAAA 
CCCTAATTCTATCAATTCGAAATCTTCAATTTCACATGGGTGAACATTCACCTTCTCAAC 
CATCATCTCATACTCTTCCTCCAAACCAACCGGAATCACCCAATCACGAAACCCCTAATC 
CAATTCCACCGGAAACCAACGATGACGACTCCGCCTCATCCGCCGGAGTTTCTGGCTCAA 
TCGTCTCATCAACCACCATTGAAGCACCACAAGTCACTGAATTAGGCAATGTATCGTCTC 
CACCTACCAAGATCCCTCTCCGTCCTCGAAAAATCAGAAAACTTTCACCCGACGACGACG 
CTTCCGACGGATTCAATCCGGAGCATAACCTTTCTCAGATGACGACGACGAAACCGGCAA 
CGAAGAGTAAATTATCACAGTCACGCACTGTAACCGTGCCGAGAATCCAAGCAAGGTCTC 
TCACTTGTGAAGGCGAGCTTGAAGCAGCTCTTCACCATCTCCGAAGTGTTGATCCTCTGC 
TCGCGTCTTTAATCGACATTCATCCACCACCAACGTTCGAGACTTTTCAGACTCCGTTCT 
TGGCGTTGATTCGAAGCATTCTTTATCAGCAATTAGCAGCTAAAGCAGGTAATTCAATCT 
ACACACGCTTCGTTGCCTTATGCGGCGGTGAAAACGGCGTCGTGCCAGAGAATGTATTGC 
CTTTAACACCTCAACAGCTTCGTCAAATTGGTGTTTCCGGGCGTAAAGCGAGTTACCTTC 
ATGATCTTGCTAGGAAATATCAAAATGGGATCTTGTCGGATTCTGGAATAGTGAATATGG 
ATGAGAAATCTTTGTTCACGATGTTAACAATGGTGAATGGGATTGGGTCATGGTCGGTCC 
ATATGTTTATGATAAACTCTCTTCATAGACCTGATGTGTTACCAGTTAATGATCTTGGTG 
TAAGGAAGGGTGTGCAGATGCTTAATGGTATGGAGGATTTGCCTCGTCCATCCAAAATGG 
AGCAGCTTTGCGAGAAATGGCGTCCGTATAGATCAGTAGCGTCTTGGTACTTGTGGCGGC 
TCATTGAATCTAAAAATACACCACCTAATGCTGCGGCTGCTACGGCCGGAGCTGCTCTTT 
CGTTTCCACAGTTGGAAGACATTCAGCAACAAGAACAAGAACAGCAACATCAACAACATC 
AGCAACAACAGCCGCAGCTTATGGACCCTCTTAATAATGTGTTCAGTATCGGGTATAGTC 
AGCTACATTGTGCAACTTAGTATCTCAGTGGTTAATATGCAAAATACATGTCCTCTGCTT 
TCTACTTTGCTTGAATTTTGGTACCGTTATTGTTGAATATGTTCTTTAGATAGAGAGAGC 
ATTGAGTGATTGTGTTATTGCTATTACTTGCTGAGAGTAAGTAAGTACGAACGTGT
>AT1G75230.1 | HhH-GPD base excision DNA repair family protein 
GGCTAATTCTCCGATTAGGTTTTCGATTCTCTTCGTCTTCGTCTCTGAAGCGACCAAAAA 
CCCTAATTCTATCAATTCGAAATCTTCAATTTCACATGGGTGAACATTCACCTTCTCAAC 
CATCATCTCATACTCTTCCTCCAAACCAACCGGAATCACCCAATCACGAAACCCCTAATC 
CAATTCCACCGGAAACCAACGATGACGACTCCGCCTCATCCGCCGGAGTTTCTGGCTCAA 
TCGTCTCATCAACCACCATTGAAGCACCACAAGTCACTGAATTAGGCAATGTATCGTCTC 
CACCTACCAAGATCCCTCTCCGTCCTCGAAAAATCAGAAAACTTTCACCCGACGACGACG 
CTTCCGACGGATTCAATCCGGAGCATAACCTTTCTCAGATGACGACGACGAAACCGGCAA 
CGAAGAGTAAATTATCACAGTCACGCACTGTAACCGTGCCGAGAATCCAAGCAAGGTCTC 
TCACTTGTGAAGGCGAGCTTGAAGCAGCTCTTCACCATCTCCGAAGTGTTGATCCTCTGC 
TCGCGTCTTTAATCGACATTCATCCACCACCAACGTTCGAGACTTTTCAGACTCCGTTCT 
TGGCGTTGATTCGAAGCATTCTTTATCAGCAATTAGCAGCTAAAGCAGGTAATTCAATCT 
ACACACGCTTCGTTGCCTTATGCGGCGGTGAAAACGGCGTCGTGCCAGAGAATGTATTGC 
CTTTAACACCTCAACAGCTTCGTCAAATTGGTGTTTCCGGGCGTAAAGCGAGTTACCTTC 
ATGATCTTGCTAGGAAATATCAAAATGGGATCTTGTCGGATTCTGGAATAGTGAATATGG 
ATGAGAAATCTTTGTTCACGATGTTAACAATGGTGAATGGGATTGGGTCATGGTCGGTCC 
ATATGTTTATGATAAACTCTCTTCATAGACCTGATGTGTTACCAGTTAATGATCTTGGTG 
TAAGGAAGGGTGTGCAGATGCTTAATGGTATGGAGGATTTGCCTCGTCCATCCAAAATGG 
AGCAGCTTTGCGAGAAATGGCGTCCGTATAGATCAGTAGCGTCTTGGTACTTGTGGCGGC 
TCATTGAATCTAAAAATACACCACCTAATGCTGCGGCTGCTACGGCCGGAGCTGCTCTTT 
CGTTTCCACAGTTGGAAGACATTCAGCAACAAGAACAAGAACAGCAACATCAACAACATC 
AGCAACAACAGCCGCAGCTTATGGACCCTCTTAATAATGTGTTCAGTATCGGGTATAGTC 
AGCTACATTGTGCAACTTAGTATCTCAGTGGTTAATATGCAAAATACATGTCCTCTGCTT 
TCTACTTTGCTTGAATTTTGGTACCGTTATTGTTGAATATGTTCTTTAGATAGAGAGAGC 
ATTGAGTGATTGTGTTATTGCTATTACTTGCTGAGAGTAAGTAAGTACGAACGTGTTTTT 
TCTCGTCTCCTAAAGTCAATCTCAGTGCTTCAACTCATTTTACTTTCACTTGCTATGCAT 
GTGGTATATGTTCTTATAATTAAGATCTGTGTAAATTGGTTTTAGTTCGTAAGAAAATAC 
TCAAGTCACCTGAGAAGATAGGGTAGTTTTGTGGAGCTTAGGATGTTCCAGGATAGCATC 
TATGTAGGGAATTGGTTTGAGGTTGATTTCAATGGCTGGATAGACCTATTTGATCTTCTG 
ATTTTAGTTGATAGATTACTCATGTCCAGTCCTTTGCTTATCTTAATTTAGTCCTCAGCC 
TTAGCCTATGCATCAGAGTGATATTTGTGTGTTTCAACGTAATCACGTTTATGGCAGTGT 
ATGCCTCCACTAAACCTTGATGAGATGGAAGAAAATGGTCATTTAGGACTTCTAATAGTT 
GATAAGTTCACCTACTTCTGGTGTACTAATGGTTCACATTGCCACAAGCAAATGCAAAAT 
ATACAGTGGATTGAACATTTATAGAAGTGAATATTTTCTTATCCAAGTCACTGTTTTCTG 
TAATGCTGAAATACTTGGTTGTGAATTATGGACTAGTGACAATAATAGCAGCAATGTTTT 
ATACATTGTATTCTTCTAATTTAGTTATGTTTGCCTTCTTAACAGGGCATGGGGCCAAAC 
GTAGCTGACTTTGCACCTTAAATTATCGTCTCTCATAGCGTGATAGGGATTCTGGTCCGG 
TGGTCTTCAGCTACTGTCTGGTGAAGAAGTCTTTGTTCCACAGCTTGGAAATAAGAATAA 
AAATGGCCATGGAACAGAAATCTTCTTTAGCTAAGTGAAGAGTATGTAAGATTTAAGCTT 
AGCTAATGAACTTGACATCGATTTTCTTTTTGTTGGAGACTTGAACTCGTCTAAAGAAAC 
CTCTAAAGCGTTTCCTGATTCGTATCTAAAACAGAGCAACATATTTGATTTCT
>AT1G75230.1 | HhH-GPD base excision DNA repair family protein 
GGCTAATTCTCCGATTAGGTTTTCGATTCTCTTCGTCTTCGTCTCTGAAGCGACCAAAAA 
CCCTAATTCTATCAATTCGAAATCTTCAATTTCACATGGGTGAACATTCACCTTCTCAAC 
CATCATCTCATACTCTTCCTCCAAACCAACCGGAATCACCCAATCACGAAACCCCTAATC 
CAATTCCACCGGAAACCAACGATGACGACTCCGCCTCATCCGCCGGAGTTTCTGGCTCAA 
TCGTCTCATCAACCACCATTGAAGCACCACAAGTCACTGAATTAGGCAATGTATCGTCTC 
CACCTACCAAGATCCCTCTCCGTCCTCGAAAAATCAGAAAACTTTCACCCGACGACGACG 
CTTCCGACGGATTCAATCCGGAGCATAACCTTTCTCAGATGACGACGACGAAACCGGCAA 
CGAAGAGTAAATTATCACAGTCACGCACTGTAACCGTGCCGAGAATCCAAGCAAGGTCTC 
TCACTTGTGAAGGCGAGCTTGAAGCAGCTCTTCACCATCTCCGAAGTGTTGATCCTCTGC 
TCGCGTCTTTAATCGACATTCATCCACCACCAACGTTCGAGACTTTTCAGACTCCGTTCT 
TGGCGTTGATTCGAAGCATTCTTTATCAGCAATTAGCAGCTAAAGCAGGTAATTCAATCT 
ACACACGCTTCGTTGCCTTATGCGGCGGTGAAAACGGCGTCGTGCCAGAGAATGTATTGC 
CTTTAACACCTCAACAGCTTCGTCAAATTGGTGTTTCCGGGCGTAAAGCGAGTTACCTTC 
ATGATCTTGCTAGGAAATATCAAAATGGGATCTTGTCGGATTCTGGAATAGTGAATATGG 
ATGAGAAATCTTTGTTCACGATGTTAACAATGGTGAATGGGATTGGGTCATGGTCGGTCC 
ATATGTTTATGATAAACTCTCTTCATAGACCTGATGTGTTACCAGTTAATGATCTTGGTG 
TAAGGAAGGGTGTGCAGATGCTTAATGGTATGGAGGATTTGCCTCGTCCATCCAAAATGG 
AGCAGCTTTGCGAGAAATGGCGTCCGTATAGATCAGTAGCGTCTTGGTACTTGTGGCGGC 
TCATTGAATCTAAAAATACACCACCTAATGCTGCGGCTGCTACGGCCGGAGCTGCTCTTT 
CGTTTCCACAGTTGGAAGACATTCAGCAACAAGAACAAGAACAGCAACATCAACAACATC 
AGCAACAACAGCCGCAGCTTATGGACCCTCTTAATAATGTGTTCAGTATCGGGTATAGTC 
AGCTACATTGTGCAACTTAGTATCTCAGTGGTTAATATGCAAAATACATGTCCTCTGCTT 
TCTACTTTGCTTGAATTTTGGTACCGTTATTGTTGAATATGTTCTTTAGATAGAGAGAGC 
ATTGAGTGATTGTGTTATTGCTATTACTTGCTGAGAGTAAGTAAGTACGAACGTGTTTTT 
TCTCGTCTCCTAAAGTCAATCTCAGTGCTTCAACTCATTTTACTTTCACTTGCTATGCAT 
GTGGTATATGTTCTTATAATTAAGATCTGTGTAAATTGGTTTTAGTTCGTAAGAAAATAC 
TCAAGTCACCTGAGAAGATAGGGTAGTTTTGTGGAGCTTAGGATGTTCCAGGATAGCATC 
TATGTAGGGAATTGGTTTGAGGTTGATTTCAATGGCTGGATAGACCTATTTGATCTTCTG 
ATTTTAGTTGATAGATTACTCATGTCCAGTCCTTTGCTTATCTTAATTTAGTCCTCAGCC 
TTAGCCTATGCATCAGAGTGATATTTGTGTGTTTCAACGTAATCACGTTTATGGCAGTGT 
ATGCCTCCACTAAACCTTGATGAGATGGAAGAAAATGGTCATTTAGGACTTCTAATAGTT 
GATAAGTTCACCTACTTCTGGTGTACTAATGGTTCACATTGCCACAAGCAAATGCAAAAT 
ATACAGTGGATTGAACATTTATAGAAGTGAATATTTTCTTATCCAAGTCACTGTTTTCTG 
TAATGCTGAAATACTTGGTTGTGAATTATGGACTAGTGACAATAATAGCAGCAATGTTTT 
ATACATTGTATTCTTCTAATTTAGTTATGTTTGCCTTCTTAACAGGGCATGGGGCCAAAC 
GTAGCTGACTTTGCACCTTAAATTATCGTCTCTCATAGCGTGATAGGGATTCTGGTCCGG 
TGGTCTTCAGCTACTGTCTGGTGAAGAAGTCTTTGTTCCACAGCTTGGAAATAAGAATAA 
AAATGGCCATGGAACAGAAATCTTCTTTAGCTAAGTGAAGAGTATGTAAGATTTAAGCTT 
AGCTAATGAACTTGACATCGATTTTCTTTTTGTTGGAGACTTGAACTCGTCTAAAGAAAC 
CTCTAAAGCGTTTCCTGATTCGTATCTAAAACAGAGCAACATATTTGATTTCT
>AT3G09210.1 | PTAC13 (PLASTID TRANSCRIPTIONALLY ACTIVE13) transcription elongation regulator 
AACGGAATTTTCCCAAAAGAAAAACAGAGAATGATGAAGCTGCAAGGGGGACTTCTCCAG 
TGGAGTCGTAGCAGCTTAATCCCGTCGATTTATACGCCAATCAACAAAACCCAATTCTCT 
ATCGCCGCCTGTGTCATCGAGCGGAACCACCAGCTTACGGCGAAGGAGAGACGGCAGCTC 
CGGAACGAGCGGCGGGAGAGTAAATTGGGGTATAGCTGGCGAGAAGAAGTTGAAGAAAAG 
TTGATTAAGAAACCAAAAAAACGGTATGCAACGTGGACGGAGGAGCTGAATTTGGATACT 
TTGGCTGAGTCGGGTCCGCAATGGTGGGCGGTTAGGGTTTCGAGACTTCGTGGTCATGAG 
ACTGCTCAAATCTTAGCTCGAGCTCTGGCTCGTCAATTCCCTGAAATGGAATTCACGGTA 
ATTGGAATTTTACTGGATATTTGGGTTGTGTTGGGTGATTTTAAAGTTTGGATTTTGACA 
ATGAGATTGGATCAAACTGGTATCTTGATAGAATTGCTGACAAACTCTAAACAGTTGTTG 
ATGGAAAGTGAAAAGATTTGATTTTGGGTTATTGTGTGATCTTTAGAATTTGTGGGGAAT 
TCATACATTGGTATTGAAACAAGTGGCTTTTGAATTTGGTTGTCCAGGTTTATGCACCAT 
CTGTTCAAGTGAAGAGAAAGCTAAAGAACGGTTCTATATCTGTTAAACCGAAACCAGTGT 
TCCCTGGTTGCATTTTCATCAGATGTATATTGAACAAAGAGATACATGACTCCATAAGAG 
ACGTTGATGGAGTCGGAGGTTTCATAGGTTCAAAAGTTGGAAATACGTGAGTAGTATTCT 
CACTCTCACTCTCACCCTATGTGTGTTAAGGTCTGTGAATTAATTTGTATCTGCATTTTT 
TTTTTGTAGCAAGAGACAGATTAATAAACCAAGACCAGTAGATGACAGTGACTTGGAAGC 
TATTTTCAAACAAGCAAAAGAAGCGCAAGAGAAAGCAGATAGTGAGTTCGAAGAGGCAGA 
TAGAGCTGAAGAAGAAGCGAGTATACTAGCGTCACAGGAACTTCTCGCATTATCTAATTC 
AGATGTTATTGAGACTGTAGCAGAATCTAAACCGAAACGAGCCCCGAGAAAAGCTACACT 
TGCTACTGAAACAAAGGCGAAGAAGAAGAAACTTGCAGCGGGTTCTACAGTTAGAGTTTT 
ATCAGGGACATTTGCTGAATTTGTTGGGAACCTAAAGAAACTAAACCGCAAAACTGCAAA 
GGTACACTAACTAACTACTTCTAGCTCCTTTGTGTTATTGATAACAAAGCTGGTCAATTT 
GCACAAATGTGTTTGTTTAGATGTCTCTCTGATTCTTTCGTATGGTTGGTTGCAGGCAAC 
GGTGGGATTTACTTTGTTTGGGAAGGAGACACTAGTGGAAATTGACATCAATGAACTTGT 
TCCTGAGATTCAATCTTAAATAGTTTGTTCACTAGAATGTGAATTTTTTGGTTTGAAATA 
TAAATCCATGATCACTTCACATGTTTTGGAAGTTTTGGTGTGTTTGTTCTGTTAAATTCG 
CCAAACGATTGCAACGACGACGTTCTATCTTCATTTGAAAGA
>AT4G25340.1 | immunophilin-related / FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-related 
GATTAGGGTTTTAGTCTGTAGAAACAAAGTTGCCGCTTCGATTCCAAGGAGTAACCTAGC 
TGAGAAAATGGGATTCTGGGGTTAGTTTTCTCTGCTCAGTGTTTTCTTTGATTTTCCCGG 
AGCATGATTCCTAGGTTCTGATTTTGTGTTGTTAACATATGCAGGACTTGAAGTGAAACC 
TGGGAAGCCTCAAGCTTATAATCCAAAAAATGAACAAGGAAAGATTCACGTGACCCAGGT 
ACTATACTCTTGTTCCTTCGAGCTGATTTGGGATATGAATTGTATATTTGTGTAGTCTAG 
TTTTGGAATCTGAATATGTTTGATATATCTATTGATGTATGTATGTTTTGCCATCATTCA 
GGCAACTCTAGGTACGGGTTTGAGCAAAGAAAAGAGTGTGATTCAGTGTTCAATAGGAGA 
CAAGGCTCCTATTGCTTTGTGTTCATTGTTGCCAAACAAAATCGAATGTTGCCCTCTGAA 
TCTTGAGTTTGACGATGATGATGAGCCAGTGGAATTCACCGTGACTGGTGACAGAAGTAT 
CCACTTGTCTGGATTCTTGGAGTATTATCAGGACGATGAAGATGATTATGAGCATGATGA 
AGATGATTCGTATCCTTTCATTGTTACTAGTTTACTTTAGCAAATAATGCTTTCTTGTTT 
TTCTATTATTCCATCTGTTTAGAAATCTTAATGTTTTCATTGCGACTATATTATAGAGAT 
GGTATTGATGTTGGTGAGTCTGAGGAAGACGATTCGTGTGAATATGATAGTGAAGAGGAT 
GAGCAATTGGATGAATTTGAAGACTTCCTTGATAGCAATCTTGAAAGGTATCGGAATGCT 
GCTGCCCCAAAGAGTGGAGGTACTTTTTCTTACAGAGATCCTTATCAGATTGCATCTTAG 
TACTTCCATTTTAGCTTAGTGTGATTGCTTGATTCGTCACTCTTGTCTTATAACTAGAAG 
GTTTCAAAAAGATATTGATAAAAGACTTTTCAAATGTATGTCCGTAAATTTAAGCTTTTG 
TACAAGTGTGTCTCCTTGGTGCTGATCCTGTTCTACATTTGTGTTAATAGTTTATATGAT 
TGATCTTTCCTTGTTCTGTTAAAACTAATCTGAATGATATCTTTGCTAGTTATAATTGAG 
GAGATAGAAGATGAAGAGAAACCTGCCAAAGATAATAAGGCAAAACAAACCAAGAAGAAG 
AGTCAAGCTAGCGAAGGTGAGAATGCAAAGAAACAAATCGTTGCCATAGAGGGTGCCCAT 
GTTCCAGTTTTGGAAAGCGAAGATGAAGACGAAGACGGTTTACCTATTCCTAAAGGAAAA 
TCATCTGAAGTAGAGAATGCGTCAGGTGAGAAGATGGTTGTAGATAATGACGAACAAGGT 
AGTAACAAGAAACGGAAGGCCAAGGCTGCTGAGCAAGATGATGGACAAGAAAGGTACTAC 
TCTCTTTGCTCTCTATTGACTCTGAGGACAGAGTTCACATATTTTATATATCGTGGGGAT 
ACGAAGTTGTTTCTAAAATCTGTTCCAGTGCAAACAAGAGTAAAAAGAAGAAAAATCAGA 
AAGAGAAGAAGAAAGGGGAAAATGTCTTAAATGAGGAAGCTGGACAAGTTCAGACGGGAA 
ATGTTCTGAAGAAGCAGGATATTAGCCAAATTTCTTCAAACACAAAAGCTCAAGATGGAA 
CTGCAAACAATGCCATGTGAGAACTCTTATTTCTTGATTTGAGAACTTTTTTGGTGATAA 
CAGATTGTGTTTATGTCATTTGTGAAATATCAGTAAGTAAGTATTTGAATTATTACTCAC 
ATAGATCACAAAGTAAAAAACGCTTATGAGTATACAGCGGTTCTTTCAAACTTTTTCTCC 
TAACAAAAGTCTGTGCTTTTTTATGGTATTATTGCAGGAGTGAAAGCTCCAAGACCCCAG 
ATAAATCTGCTGAGAAGAAAACTAAAAATAAGAAAAAGAAGAAACCAAGTGACGAAGCTG 
CAGAAATTTCTGGTACTGTTGAGAAGCAAACCCCAGCGGACTCCAAGTCTTCTCAAGTAC 
GGACATACCCAAATGGGCTCATTGTTGAAGAGTTGAGCATGGGAAAACCCAACGGCAAGA 
GAGCTGATCCTGGAAAAACGGTATGCACACTTAAAGTCATAAATTGCACACATAATATCA 
TATGGTTACTGCAATCTCATATAGATTATGCAACAAGGTGGTAGTGTGATAAGAATGTGG 
GTGTTGAAAGAATTGACACTAGATAGAAAGTGAGCAAAGTAATACCTTGTTAGACTTAGA 
CCTAAGAGCACCAAAGAATATACATTAAATAGGAAGTGAACAAACTAATGGCTTGTAAAA 
CCTACAAACACTCAAACCCTTAAGTTGTGGTTAACTCTGGCTAATTGTCTTTGTGAACTT 
GGTTTGAATCCAAAATCCTATTAGAGTGCATCAATGTATTTGTGTGTTTTCCCAAATCTT 
TTTGGAGCTCATTCTATTGTCTCTGAGTGCAGGTTTCTGTGCGCTATATTGGAAAACTTC 
AGAAGAATGGGAAGATTTTCGATTCCAACATTGGAAAATCACCATTTAAGTTTCGTCTAG 
GTTGGTATTATAACTAGATTCAAAGATAATAGCTTGGGAAATTGGTTGAGAATTACAGTG 
TATTGCTGGTGTAAGTGATACTTTATGTTCTTATTGTAACGTGTAGGTATTGGATCAGTC 
ATTAAGGGATGGGATGTTGGAGTTAATGGTATATATCTTAATTTCTTACTGTTTTTTTAC 
TTATAACTTTGTTCAAAAAGTGAATCGTGTTGTATTCATCTCAAGTTTTTGAATTCCACA 
GGCATGCGCGTTGGTGACAAAAGGAAGCTTACAATTCCTCCATCAATGGGGTAAGTAAAC 
TCATTTTGATTTATGTTATTTTGAATTAGCAATGTTTTGTTAAACCTTTTTAATGGGATG 
ATAATATTGTTTGGCTCCCAGGTATGGTGTGAAGGGTGCTGGTGGCCAGATTCCTCCTAA 
TTCTTGGCTGACTTTTGATGTCGAACTGATTAATGTTCAATAAAACTGCCCTGAATTCAT 
AGAATCTCTGATGAGGGGTTTCTGAATGGTGTTGTAGCTGCAAAAGATTGTTTCTTTCCT 
TTTTAACACTTGAATCTTTTTGAAAAATGGATTTGTGTTTCAAGTGATAAGACCATAGCA 
TTTGTTTCCCAGATTTCCTCTTCCAGATAGCTTTTGTTGGCCTATTTTACACTTGCTTAA 
AAACCAAAAATTGGAATC
>AT4G15940.1 | fumarylacetoacetate hydrolase family protein 
CTCCACGATTCTGACCAAAAAAAGGAGAAGGAATAAGAGAAAAGTGAGTTTGTTGTTTGT 
ATCGATCAGAAAATGGCGACGTCGATGATACAGAGGATGTTCAAGCAAGGGACGAAGATC 
GTCTGCGTCGGCCGTAACTACGCCGCTCACGCCAAAGAACTAGGCAACGCCGTCCCCAAG 
GTTCTTCAACAATCTCATCTCTTTTAGAAATCTATCTGTAATTCAATTGTTACGGAGTTT 
TTGTTCTTCTCTGTTATAAATCTAAGAGAGGAATTTTTGTTGTTCCTGTTTGAATTGGGA 
AACAGGAACCAGTTATATTCTTGAAGCCAACATCATCATACTTAGAAAATGGAGGAACAA 
TTGAGATCCCACATCCTTTGGATTCACTTCACCATGAAGTAGAACTCGCTTTAGTGATTG 
GACAGAAAGCTAGAGATGTACCTGAATCAATAGCCATGGATTACATTGGAGGTATTTCAA 
TGTATAGAAGCTTCTTTTGATTTGTATAATGTTCAATTCTTATCGTTTTTTTGTTTTTGT 
TTTTGCAAGGATATGCGGTTGCTCTTGATATGACTGCTAGGGAACTCCAAGCTTCTGCTA 
AGGTAGTAAACCTCTTTTGGTTCATATCAATGGATCTTGTGGTGATTTACTACATGCATA 
CAATGTTCGTTCTATTCTCTTTTTGCTTTGCATTTACCAATTCTTTGGATTAGTCTTAGG 
TTAAACCCGCACAAATGGTCAAAAACATCGATGATATAACTCATTCTTTATTGAAAAGTC 
TTCTATAAGCTCTATGGATTTTCATATTTGGGATCGTGATTTAGGCTTTTAGGACTGTTT 
TTAACCACCATTTTTATATAAAACAAAATCATGAATGTGTGGTTTTGCATGAAGGGTAAT 
CTGTTTATTACTTTAGTTTTGTGCTTAAGCATATATCGTGTTTACGTTCTCTTTTTTTTC 
AGGCATCTGGTCTCCCATGGACGGTTGCGAAAGGACAAGATACCTTCACTCCTATCAGCT 
CTGTTGTAAGTATTGATCTCAAATCTAGATGTTAATTGCAGCACACTATACCATATGAAA 
AATGCTACTTTTGTGCTGTTTGATGGACCCATTTATTTCGTTTGTCTGATTGCAATGTGA 
TCAGATTGTAGTATATCGGTTAGTTTATGACCACAAGTTGTTTGATTTATATGTAGTTAA 
GACTAGAAAAGTCTTATTGCAGGAGGTCTAATGCTATCATATAGCCAACTTGACATGAGG 
ATCATATGCCCTGTCCTGCTGAGAATCAAAACACTTTTGATTCTCTAGTTTAAGTTATTT 
TTTATCTTGTTGCTTTTCTGACATGAGGATCATATGCCTTATCCTACTGAGAATTAAAAC 
TTCTAGTTTACATTTTGTCTCTTCTGTCCCTTTTCAGCTGCCAAAGGCGATGGTGCGTGA 
TCCCGATAATCTAGAACTTTGGCTCAAGGTTTGTCCCTCCACCACATTTTTTGTTCTGTT 
GTCACTTAAAAAGTCATTTCCACACTTAAGAATTTGCAGGGACTAAACTGAATCTAATAT 
GTGACAGGTTGATGGTGAAACAAGACAGAAGGGTTTGACCAAAGATATGATATTCAAGGT 
CCCCTACCTCATTAGCTACATAAGTTCTATAATGACCCTTTACGGAGATGTCATCTTGAC 
AGGTATCTACTTATAACTTCTGTTTGTTTTCCCACCTTAAACCATTCTGAACTTATAGGA 
CAACAATCCCTTCAACTTATAGGCACACCAGAAGGTGTTGGACCTGTAAAGATAGGTCAG 
AAGATAACGGCCGGAATCACCGGTCTATCTGAAGTTCAATTCGATGTGGAGAGGCGTGTA 
AAGCCCTTGAGCTAATAAGTGGTTTTATTTATCTTTCATACAAAAATGTCAATTTTATAA 
AAGCATCTCTAAAATTTTCATCACTTACTGTGTTTCCTAAGGAAGGGAGAAATAAAACTC 
GTTACTCATTTTATTTGTAATCTCTATAACAATGGCTCTAAGACCGGTTTAAATTGTTTA 
TATGGGAGAGTATTTGTAAAGTTGTGATATTTACTGTTGGAA
>AT4G11060.1 | MTSSB (mitochondrially targeted single-stranded DNA binding protein) single-stranded DNA binding 
GTTCACATCGTTTTCGTTTTGTCCCCAAAACCCTAAAAATCTTCAACGCAGGGTTTAACG 
AATCAAACCTCAACGACGTCGTTTTACTCTTCTTCTTCTTCCTCTCTGTGTTGCGTTCCC 
TCTTTCACAAACTCACTGGTAAGCCATTTCCCTCTTACATCGGAATCCTGCTTTCGCATT 
TCTCAGCTTCGTCGTGATTTAATCGTAATTGGTTCAAATTTGTTGTAAACAACCCTAATT 
TCGAGGAATCATTTGCAATTCCCTCATTTTTGCAGACATCACATCCTTAGAGTCGTCCCA 
GAATGAACTCACTCGCCATTAGAGTCTCCAAGGTTCTCAGATCCTCTTCAATATCTCCTT 
TAGGTAATTCTTCTTTCTTATCACCTAAATCTTCTGCCTTTTTCTCAGAAGACTATCATT 
TGTTTCTTCTTGTGTTACTTTGATGTGTAGCAATAAGTGCTGAGAGAGGCTCTAAGTCGT 
GGTTCTCTACTGGTCCTATCGATGAAGGTGTAGAAGAAGATTTTGAAGAAAATGTTACAG 
AAAGGCCTGAGCTTCAACCTCATGGAGTTGATCCTCGTAAAGGTTGGGGATTTCGCGGTG 
TTCATAGGGTAAAAAGATTTGATCTTTAACACTTAAAAGTTATGCATTCTTAGCTGAAGA 
ATATCAGAATCAAATTAGGCTTAGCTATAGCAAAAAACCCGATTGAAAAGGAACGGTTTT 
TATGTATGTGCCTTGAATAAGAGTTTGGAACTAGATTTCGATGATTTGAGTTATCTTGTT 
GCAATATCATTTCATATACTTATCAGCTTTTCAATGGCGTTCTTGCGGTTTTATGTCATT 
GTTGGTTTCCTTTGATTCATTCAGGCGATTATTTGTGGGAAAGTAGGGCAAGCACCGTTA 
CAGAAGATCTTAAGGAACGGGCGGACAGTAACGATCTTTACAGTAGGAACAGGTGGGATG 
TTTGATCAGAGGCTTGTAGGAGCTACTAATCAGCCAAAACCAGCTCAGTGGCATAGAATC 
GCTGTGCACAACGAAGTGCTTGGCTCTTACGCTGTCCAAAAACTCGCTAAAAAGTAAGTT 
TTATTATATGCTTAACTATCTTGAACAAAGAAGAGTATTAACAATAGTTTAAGAGTTATA 
ATTTCAGATTAACTAAGTGATAAATCCGTTGGTTAAGATATAATCAGCTCATATGTGTGT 
GAATGTGTAAAAGTGTACACAGAAACTCTTAAGTTGAATAATATCTTCTACATTATCTGT 
CTTCAATCTCTCTGTTTCGTCTTTAGTCGCTCTATGTAATGCTGGTAGCAATGTCTAAAT 
AGGAAGTGAAAGGTGTAGGTTTTCATCTAAACTTCTTTGCTGGTGCTTTGTTACAGCTCG 
TCGGTTTATGTGGAAGGTGATATTGAGACTAGAGTGTATAATGATAGCATCAGCAGTGAA 
GTGAAGAGTATCCCTGAGATTTGCGTTCGTCGTGATGGTATGTATGTTCATATTGTTGAT 
CCGGAACATCAATTTGTTGCTGAGTTACGATTCTCTTGCTTTGTTTTAGGTAAGATTCGG 
ATGATCAAATATGGTGAAAGCATTAGCAAAATCTCTTTTGATGAGCTAAGTAAGTTATCA 
TTTTTCATTCAGCTAATATTCGCAAAGAAAAAAGAGATAGTTGCTTGTGTTTTAATATTT 
GTTTCACATTTGGCAGAAGAAGGATTGATTTAGTCGGAGCAAGAATATTCCGGTGACCGG 
ATGAGAGCAAACTGAATAAAACGTTTTTCTGAGTAAAATCGATAAAACAGTTTGGTTTTT 
TGTTCTGTCCATTGCGACTTTGTGAGCACTGAGTTCCTTTTAATGGATACCAGGGGGCAT 
ATTTATGTAGTTTCTGGTCAGAATTATTTGATGTATTGTTCTTCAGTGGATGTTTATATG 
GCAAAAAATGAGGAAGAACAAAGACG
>AT2G46110.1 | KPHMT1 (KETOPANTOATE HYDROXYMETHYLTRANSFERASE 1) 3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase 
GCCAGAATCTAAACAGCGTCCTCACTCACTAGGAATTGAATCTTCTTAAAAGTAAAATTC 
CTTGTTCTTGTAAACACAGACACAGTCACAGATAAGAGGGTTTCTTCATCTTCACAACAA 
TGGCGTCCTCACTCACTAGGAATTGCTCTCGCTTCTCAAAAGCCATCTCTGTCCGTTTCA 
TGAGTAACCTACCGGAAAACACCGTCTACGGAGGACCAAAGCCACAAAACCCAAACCAAA 
GAGTGACGCTAACGCATCTCAGACAAAAACACCGGAGAGGAGAACCGATCACCGTCGTAA 
CTGCCTACGATTACCCATCCGCCGTTCATTTAGACACAGCTGGTATCGATGTTTGTCTTG 
TCGGTGACTCAGCTTCCATGGTTGTTCATGGTCACGACACAACACTTCCTATCTCCTTAG 
ACGAGATGCTTGTTCATTGTCGTGCCGTTGCTCGAGGCGCTAAACGACCTCTCCTAGTTG 
GTGACTTGCCATTTGGTACCTACGAGTCAAGCTCTAGTCAGGTAATGTTATAAAATTGAA 
TCTTTTTTTCTTCTAGATACCTAAATTAAACATATTTGTTGATAAGGCATGTTCTTCTGC 
TTAATTTTTGTGTAGGTAATTAGATTCTTGATTGCAATTTCAATACCTGAATTAATCACA 
ACACTCAGTGGGACTTACAATGTTCAATTCATTTCCTGATCAAATGTTTAGGTGATTGGA 
TTCTTGATAAAAAAAGTCTTAAATGATACATTATGTGTCAATGTGTCATTGCCTGTGTAA 
TCACAGATTTAGCTTTAGTACTTGCTTATGCAAAGTAGATTCTTTACAAGATTTTGTGTC 
AATGAAACAAATTAGGGACCTGATTTTGGGTTTAAATGTTGGCTTCAGGCGGTTGATACT 
GCGGTTAGGGTTTTGAAGGAAGGAGGAATGGATGCGATTAAGCTCGAAGGAGGATCAGCT 
TCTAGGATCACTGCTGCAAAAGCTATAGTTGAAGCAGGAATTGCGGTTATTGGTCATGTG 
GGTCTAACCCCTCAGGCGATTAGCGTTCTTGGTGGTTTCAGACCCCAAGGCAGAAACATA 
GCTAGTGCTGTTAAAGTTGTTGAGACTGCAATGGCTTTACAAGAAGCTGGATGTTTTTCG 
GTTGTTTTGGAATGCGTTCCACCTCCTGTAGCTGCTGCTGCAACTTCTGCCCTCAAGATA 
CCAACCATTGGCATTGGGGCTGGACCTTTCTGCAGTGGACAGGTTTTATTTGAAAAGTTT 
CGTTCTTTCCGGTTTTGTGTGTAGCCAAGAGACAAATTTGCATTTCTCATACCTGTTAAT 
TGTTTTCTTGGAAATGCAGGTGCTAGTTTACCATGATCTTCTTGGTATGATGCAACATCC 
ACATCATGCCAAGGTAAAATCCTGACACAATTATTGTTTTCGAAACGCATTCTCTTGTTC 
GTTCGTTCGTTATCAACATGCTTCTTGTTTCATGCTCTTATATTTCACAGGTTACTCCAA 
AGTTTTGCAAGCAGTACGCTAATGTCGGAGAAGTGATTAACAAAGCCCTAATGGAATACA 
AAGAAGAAGTCTCTAAAAAAGTGTTTCCAGGTCCTTCTCACAGTCCTTACAAGATCACAG 
CAAGTGAGCTCGATGGGTTCTTAACCGAGTTGCAGAAGCTTGGTTTTGACAAGGCTGCTT 
CTGCAGCAGCTTTAGCAGCTGAGAACATGGAGCCTTCAAAGTGACAATTGTATCCAAAAG 
CTTGAGATATATTGTCAATTGTACTTAAGACACTAGAGAATTATCATTTTTTTCAAGAGA 
ATGCAAATTCATAGAGTACGGTTAAAACTTGAGACGGTGCAAGGTTGAAGAGGTTCAAGC 
ATGGTTTCTCTGTTGCTTGTCCAACCGAGAAGAATGGACCTTTGTTTTAATGCGACAGTG 
ATAGTATGTTTATATGTGTCATCTTGAATAGATTCATTACA
>AT3G10370.1 | SDP6 (SUGAR-DEPENDENT 6) glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
TTTCCATTACAGAGATTTCTATTTCCATTTTTTGATATCATTCGCAATCATTTTCTTCTT 
CTTCTTTCCCATGATCGTCTCTCGCTTCCCAACGCAATCTTCTTCACCCAATCTCTAAAT 
CTCTCCTAAATTCCATGTCTCTCGCTTCCATTCGCCGTTTAGCTGCCGGAGCTGCCGTAA 
TTGCCGCTGCATCCGGTGGCGCTGTCTACCTGTCTCCGTCGGTTGCCTCCAGCGACAAAG 
GAGGTGGTCCGATTCTAGATTCGTTGAGGCGTAGGCTTGGTGATCCCACCGCTTCTGTAC 
CGTCTCGATCTGCTCAAGAGTCTGCTCTGATTGCAGCCACCGCTTCTGATCCGCTCGATG 
TTCTCGTCATTGGCGGTGGAGCCACCGGTTCTGGAGTTGCTCTTGACGCTGTTACACGTG 
GCCTCCGTGTTGGTTTGGTGGAGCGCGAGGATTTCTCCTCTGGGACTTCTTCGCGATCTA 
CAAAGCTGATTCATGGAGGTACTTTTAATTTTTGAATTTTCTATGTGGCGTGGATTTCCG 
AATTTCGTATAAGAAGCTCTCTGAATTGTCTGGTAATATTAAACCATTTCTTAGTTTACT 
AGTTGGAATTGAGTGGTATGACCATTCAATTGACGAAATTATATTGAAGAATTTGTAGCT 
AGTTACTTGGTTTTTGCCACTCATTGTTGTGTTTTTGTTTGTTAATTCAATAATTGAAGG 
AACATACATGTTAAGGATATGTATTACATTTGCGGCTCTTGATACACCATTTGATTTAGT 
GCTCGTTTACACTTAGGGGTTCGTTACTTGGAGAAAGCTGTTTTCAATCTTGATTATGGA 
CAGCTGAAGCTTGTATTTCACGCTCTTGAGGAGCGTAAACAGCTCATTGAGAATGCGCCA 
CATCTCTGTCATGCTCTGCCCTGTATGACACCTTGTTTTGATTGGTTCGAAGTTATCTAC 
TTCTGGATGGGGTTGAAGATGTATGACTTGGTTGCTGGACCACGGTTATTGCATCTGTCC 
AGATATTACTCTGCAAAAGAGTCTATTGAGCTCTTCCCCACTCTTGCAAGGAAAGGGAAA 
GACAAGAATTTGAGGGGTACTGTTGTGTATTATGACGGGCAAATGAACGATTCACGTCTG 
AATGTGGGTTTGGCATGTACTGCCGCGTTAGCTGGTGCGGCAGTTCTCAACCATGCCGAG 
GTTGTCTCGCTTATTACTGATGATGCTACTAAGAGAATAATTGGTGCCCGAATTCGTAAC 
AATCTCACAGGTAAAACGACTAGCAATTTCGTGCAATTCAGTATACCTCTGCTCTGTCAT 
GATTTGTGCAGTTTTTGATGAGATGTTTCAATTTGACAGGCCAAGAATTTAACAGCTATG 
CAAAAGTAGTTGTTAATGCGGCAGGACCGTTCTGTGATTCCATTAGGAAAATGATTGATG 
AAGATACAAAACCAATGATTTGTCCAAGCAGCGGTGTACACATCGTGCTGCCTGATTACT 
ATTCTCCTGAAGGCATGGGGTTGATAGTCCCTAAAACTAAGGATGGCCGCGTTGTGTTTA 
TGTTACCGTGGTTGGGAAGAACAGTAGCAGGCACTACAGACTCTAATACTTCAATCACTT 
CACTTCCAGAACCTCATGAAGATGAGATTCAATTTATACTGGACGCAATCAGCGACTATC 
TTAACATTAAGGTATATCCAGATTCAGATTAATGAGGAATAATCAATTCTATTTTTGACC 
CAATAGCTCTCTAACAATTCAGTTGATGATGTTATGCATCCTAAATCTTATATAGGTTCG 
ACGTACTGATGTTCTTTCGGCTTGGAGTGGGATCCGTCCATTGGCCATGGATCCAACAGC 
CAAGAGCACAGAGAGTATCTCCAGAGACCACGTTGTCTTCGAGGAAAATCCTGGTCTGGT 
TACAATCACGGGTGGAAAGTGGACAACTTATCGAAGGTGAGGGTACTGTAAAATATAGCA 
GAAATTTGTTAAAGTTGTGTGATCATTGCTCATCAGTAATTTGCTTTCAGCATGGCGGAA 
GATGCAGTTGATGCAGCAATCAAATCGGGACAACTTAAGCCAACCAATGAATGTGTAACG 
CAGAAACTACAGCTTCTGGGTTCTTATGGATGGGAACCATCTTCCTTCACAACTCTTGCA 
CAGCAATACGTGCGCATGAAGAAAACATACGGTGGTAAAGTGGTTCCTGGAGCAATGGAC 
ACAGCTGCTGCAAAGCATTTGTCTCATGCCTATGGTTCAATGGCTGACCGAGTTGCCACC 
ATAGCTCAGGTATGGTTCTATATCCAGACTCGTTCTTCTTCATGTCCTCGGTAGGTAATA 
TTTTGGATTTCGGATTGCAGGAGGAGGGTTTGGGGAAACGGTTGGCGCATGGGCATCCGT 
TTTTGGAAGCTGAGGTTGCTTACTGTGCAAGGCACGAGTACTGCGAATCAGCGGTTGATT 
TCATAGCAAGGAGATGTAGAATCGCGTTCTTGGACACTGATGCAGCGGCTCGGGCGTTGC 
AGCGTGTGGTGGAGATTCTAGCAAGTGAACACAAATGGGACAAGTCGAGGCAGAAGCAAG 
AGTTGCAAAAGGCTAAAGAGTTTCTTGAAACTTTCAAGTCGTCCAAAAACGCACAGTTTA 
ACGATGGCAAGCACAACTAAAGCGGCCTCTCAGAGATTTACTTACACTATTTTATTATTG 
AATTTATTATTTCCTATTTTCCAATTTGTTGAATTTTTTGGGTAGCTACTAGCGAGAACG 
AATAATAAAACTGTACGGATGGAATAATAATACTGCGGCTACTCATGTTTCTCGGATGAT 
TTGTTGTGAAATGTGTAAGAGCTACAGGATTCTGAGTCAGTTAGATTGTCCTCAATAGTC 
TGGAAGACTCAATTGCTTCTCTT
>AT1G79500.1 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
GAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAA 
GGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTT 
CCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAAT 
GGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCA 
GAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTG 
TATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAAC 
ATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACT 
CCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGA 
TTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGA 
TCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTG 
GTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCT 
GGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGC 
CTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCAC 
AGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCC 
CCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACA 
AGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAG 
CATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAA 
TCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTT 
CCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGT 
CGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTG 
TCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCA 
CAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGA 
CAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATT 
TGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTG 
AGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCG 
GATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGA 
TATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATAC 
ATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCT 
TTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGA 
GAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGC 
TTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTAT 
TGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCC 
TTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACAC 
GAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAG 
TTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAG 
GTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATT 
ATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGAT 
CCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATG 
TTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTG 
TCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGC 
CTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCC 
TTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAG 
GGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTG 
ATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAA 
TCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGG 
GTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTAC 
AAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATA 
TTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTT 
GGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTC 
TGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTAT 
ACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTT 
GGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGA 
TTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.1 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
GAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAA 
GGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTT 
CCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAAT 
GGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCA 
GAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTG 
TATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAAC 
ATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACT 
CCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGA 
TTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGA 
TCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTG 
GTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCT 
GGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGC 
CTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCAC 
AGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCC 
CCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACA 
AGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAG 
CATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAA 
TCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTT 
CCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGT 
CGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTG 
TCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCA 
CAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGA 
CAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATT 
TGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTG 
AGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCG 
GATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGA 
TATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATAC 
ATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCT 
TTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGA 
GAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGC 
TTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTAT 
TGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCC 
TTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACAC 
GAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAG 
TTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAG 
GTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATT 
ATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGAT 
CCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATG 
TTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTG 
TCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGC 
CTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCC 
TTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAG 
GGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTG 
ATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAA 
TCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGG 
GTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTAC 
AAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATA 
TTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTT 
GGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTC 
TGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTAT 
ACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTT 
GGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGA 
TTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.1 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
GAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAA 
GGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTT 
CCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAAT 
GGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCA 
GAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTG 
TATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAAC 
ATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACT 
CCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGA 
TTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGA 
TCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTG 
GTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCT 
GGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGC 
CTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCAC 
AGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCC 
CCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACA 
AGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAG 
CATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAA 
TCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTT 
CCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGT 
CGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTG 
TCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCA 
CAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGA 
CAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATT 
TGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTG 
AGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCG 
GATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGA 
TATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATAC 
ATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCT 
TTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGA 
GAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGC 
TTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTAT 
TGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCC 
TTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACAC 
GAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAG 
TTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAG 
GTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATT 
ATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGAT 
CCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATG 
TTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTG 
TCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGC 
CTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCC 
TTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAG 
GGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTG 
ATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAA 
TCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGG 
GTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTAC 
AAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATA 
TTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTT 
GGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTC 
TGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTAT 
ACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTT 
GGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGA 
TTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.1 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
GAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAA 
GGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTT 
CCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAAT 
GGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCA 
GAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTG 
TATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAAC 
ATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACT 
CCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGA 
TTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGA 
TCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTG 
GTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCT 
GGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGC 
CTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCAC 
AGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCC 
CCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACA 
AGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAG 
CATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAA 
TCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTT 
CCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGT 
CGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTG 
TCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCA 
CAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGA 
CAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATT 
TGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTG 
AGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCG 
GATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGA 
TATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATAC 
ATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCT 
TTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGA 
GAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGC 
TTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTAT 
TGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCC 
TTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACAC 
GAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAG 
TTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAG 
GTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATT 
ATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGAT 
CCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATG 
TTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTG 
TCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGC 
CTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCC 
TTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAG 
GGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTG 
ATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAA 
TCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGG 
GTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTAC 
AAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATA 
TTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTT 
GGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTC 
TGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTAT 
ACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTT 
GGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGA 
TTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.1 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
GAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAA 
GGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTT 
CCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAAT 
GGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCA 
GAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTG 
TATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAAC 
ATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACT 
CCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGA 
TTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGA 
TCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTG 
GTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCT 
GGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGC 
CTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCAC 
AGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCC 
CCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACA 
AGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAG 
CATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAA 
TCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTT 
CCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGT 
CGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTG 
TCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCA 
CAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGA 
CAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATT 
TGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTG 
AGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCG 
GATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGA 
TATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATAC 
ATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCT 
TTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGA 
GAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGC 
TTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTAT 
TGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCC 
TTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACAC 
GAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAG 
TTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAG 
GTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATT 
ATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGAT 
CCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATG 
TTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTG 
TCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGC 
CTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCC 
TTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAG 
GGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTG 
ATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAA 
TCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGG 
GTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTAC 
AAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATA 
TTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTT 
GGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTC 
TGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTAT 
ACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTT 
GGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGA 
TTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.2 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAAGGTCAGATTCCTTAAT 
TCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTC 
TGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTA 
TTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGG 
CTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACC 
ATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGC 
AAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGA 
GAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTC 
AACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTT 
GTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTT 
TTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTC 
TGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAAT 
ATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATC 
TTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCAT 
ATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCA 
CATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAAT 
AGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGA 
GATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAG 
TTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCT 
AAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGAT 
ATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGG 
TTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTT 
CTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTT 
GATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGC 
TGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATC 
ATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCAT 
GCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAA 
ACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTAT 
CAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTG 
TTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGT 
TCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATA 
TAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTT 
TTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGA 
TGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTG 
CAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGT 
TTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTC 
TGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAG 
TTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCA 
TCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCC 
ATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAA 
TTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACA 
ATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCA 
AATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGA 
CCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACT 
GTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGA 
AGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATC 
AGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATT 
CTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAAT 
CCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAAC 
ATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCA 
GAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGT 
TGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.2 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAAGGTCAGATTCCTTAAT 
TCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTC 
TGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTA 
TTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGG 
CTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACC 
ATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGC 
AAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGA 
GAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTC 
AACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTT 
GTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTT 
TTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTC 
TGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAAT 
ATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATC 
TTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCAT 
ATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCA 
CATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAAT 
AGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGA 
GATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAG 
TTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCT 
AAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGAT 
ATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGG 
TTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTT 
CTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTT 
GATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGC 
TGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATC 
ATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCAT 
GCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAA 
ACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTAT 
CAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTG 
TTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGT 
TCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATA 
TAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTT 
TTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGA 
TGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTG 
CAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGT 
TTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTC 
TGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAG 
TTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCA 
TCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCC 
ATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAA 
TTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACA 
ATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCA 
AATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGA 
CCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACT 
GTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGA 
AGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATC 
AGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATT 
CTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAAT 
CCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAAC 
ATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCA 
GAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGT 
TGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.2 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAAGGTCAGATTCCTTAAT 
TCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTC 
TGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTA 
TTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGG 
CTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACC 
ATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGC 
AAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGA 
GAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTC 
AACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTT 
GTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTT 
TTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTC 
TGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAAT 
ATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATC 
TTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCAT 
ATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCA 
CATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAAT 
AGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGA 
GATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAG 
TTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCT 
AAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGAT 
ATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGG 
TTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTT 
CTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTT 
GATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGC 
TGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATC 
ATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCAT 
GCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAA 
ACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTAT 
CAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTG 
TTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGT 
TCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATA 
TAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTT 
TTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGA 
TGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTG 
CAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGT 
TTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTC 
TGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAG 
TTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCA 
TCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCC 
ATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAA 
TTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACA 
ATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCA 
AATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGA 
CCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACT 
GTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGA 
AGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATC 
AGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATT 
CTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAAT 
CCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAAC 
ATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCA 
GAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGT 
TGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.2 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAAGGTCAGATTCCTTAAT 
TCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTC 
TGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTA 
TTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGG 
CTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACC 
ATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGC 
AAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGA 
GAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTC 
AACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTT 
GTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTT 
TTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTC 
TGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAAT 
ATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATC 
TTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCAT 
ATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCA 
CATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAAT 
AGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGA 
GATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAG 
TTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCT 
AAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGAT 
ATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGG 
TTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTT 
CTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTT 
GATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGC 
TGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATC 
ATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCAT 
GCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAA 
ACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTAT 
CAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTG 
TTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGT 
TCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATA 
TAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTT 
TTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGA 
TGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTG 
CAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGT 
TTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTC 
TGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAG 
TTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCA 
TCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCC 
ATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAA 
TTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACA 
ATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCA 
AATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGA 
CCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACT 
GTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGA 
AGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATC 
AGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATT 
CTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAAT 
CCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAAC 
ATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCA 
GAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGT 
TGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.2 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAAGTTAAAGGTCAGATTCCTTAAT 
TCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTC 
TGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTA 
TTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGG 
CTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACC 
ATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGC 
AAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGA 
GAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTC 
AACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTT 
GTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTT 
TTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTC 
TGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAAT 
ATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATC 
TTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCAT 
ATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCA 
CATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAAT 
AGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGA 
GATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAG 
TTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCT 
AAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGAT 
ATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGG 
TTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTT 
CTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTT 
GATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGC 
TGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATC 
ATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCAT 
GCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAA 
ACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTAT 
CAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTG 
TTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGT 
TCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATA 
TAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTT 
TTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGA 
TGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTG 
CAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGT 
TTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTC 
TGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAG 
TTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCA 
TCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCC 
ATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAA 
TTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACA 
ATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCA 
AATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGA 
CCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACT 
GTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGA 
AGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATC 
AGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATT 
CTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAAT 
CCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAAC 
ATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCA 
GAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGT 
TGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.3 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.3 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.3 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.3 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.3 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.4 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.4 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.4 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.4 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.4 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
TTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTAGGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTT 
CTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGATAAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGC 
TCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTGTTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAA 
AATCGAGTTTGATTCTAATACGTATATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTG 
GCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCGAGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAA 
GACATTTCCACAAAGTATGATTTCTTGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTAT 
GAATGTGTATTGATCTCTATATGAAAATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGA 
ACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTTTCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGT 
GTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTGCCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAA 
CAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGTGGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTC 
CCCTGTATACCTTTAATCACTCTTTTTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGG 
ATGTTAGGACTGTGGATATGAGAACCTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAA 
CTAATTGATAGCAGCCATTGCATTACTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTG 
AAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTCTGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCT 
CCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGAAGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTT 
CATGAATCAAGCCAGGTATAAATGAACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTC 
TTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTTTATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGC 
AGATATAATTCAGATTCCAGCATTCTTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTC 
CTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTCAAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGG 
TTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTAATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACA 
AACCGGAAAAATTATCAATATTAAGAAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTT 
CTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAAAATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTAT 
ATATATGCTAAGGTCATGGAGAATTCAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAAT 
GTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCATGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAA 
ATATTGTGTCCACGGAATTTAGTATTGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGG 
AATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAAGTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTC 
TCTGCCTTTACAATTGACTGACTGATACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGAT 
AGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGGATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTT 
GCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCATGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCA 
ATCTACAATTTAACATACACGTTTAATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACT 
ACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTATGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTT 
GAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTTGAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGG 
TGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTTCGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGT 
AGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTCATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATC 
GTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCATTGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTT 
CCAACTTGATTATGATCAGGTTCATGATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAAC 
TCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTACTCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCA 
ATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTTCCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACT 
CCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCGGTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTG 
GTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCTGTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTT 
GACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTACAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACA 
CCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGCTCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCAT 
ATATGATACGACTTTCTCATCATTTAAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTC 
TCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCAAAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAA 
TGCATCATCTGTCATCACTGTTCTTGTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCT 
GAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCTCTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGT 
CTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGGACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAA 
GATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTTTGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAA 
TAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAGCTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGT 
ATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTTGTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAAT 
TTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGTGCTTGATTTGCGTTGGATAC
>AT1G79500.5 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
AAAGGTGAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAA 
GTTAAAGGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTA 
GGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGAT 
AAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTG 
TTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTAT 
ATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCG 
AGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCT 
TGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAA 
AATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTT 
TCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTG 
CCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGT 
GGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTT 
TTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAAC 
CTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTA 
CTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTC 
TGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGA 
AGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGA 
ACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTT 
TATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTC 
TTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTC 
AAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTA 
ATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAG 
AAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAA 
AATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATT 
CAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCA 
TGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTAT 
TGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAA 
GTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGA 
TACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGG 
ATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCA 
TGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTA 
ATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTA 
TGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTT 
GAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTT 
CGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTC 
ATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCAT 
TGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCAT 
GATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTAC 
TCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTT 
CCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCG 
GTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCT 
GTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTA 
CAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGC 
TCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTT 
AAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCA 
AAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTT 
GTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCT 
CTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGG 
ACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTT 
TGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAG 
CTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTT 
GTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGT 
GCTTGATTTGCGTTGGATACAGAACTAAATCCAACAAAGCATCGGTGGACTTAAGCTAAA 
ATGTGATCTAATGGGCTTTGTAATGGGCTTGGGCTATATATGTGAAGACTAAGGCGGTAA 
ATTCAGGGTCATAATTCGTCTCTGTTTCAAATACTGAAAGTTGTCTCAAATGATTTCAGC 
TTTCACAAGTTTGCAAGTACAATTCCTCTTTCTCGGTTCTCGCTCTCTAGAAAGCGAAAC 
AGAGCGGAAAAGGCAGATGTGAGGAAGAAGATGAGCTTCGAGAAGGTAAAAATCTCCACG 
AAACCCTAAGTTTCTTCATGATTCTAATTGATAGTTTATCCGCATTACTTGATGATGTAG 
GAAGAGGTACGACGAAATTATTCTATGTGAAATCTTAAGTTTAAGCTAGGGTTTCTCTTC 
CTCCTCTAATGGTGTTGAGATGCAAGTAATTTTCGCCTGTTGTTTATTTCTGTGAGCAGC 
GTTGTAAATATAGAGAAGGGATTTCGAAACTCTAATTACGGATTCCATGAGTGAATCAAA 
GCTTTTCTCATTTGTAATTCACTCATTAATTATGCCTATTCTCTTCTCTGGATAAACTAA 
AGATAGTCTCCTTGAAAACTGCCATGTAGAATTGATCTTTTGCATTGTCTACCATATTCA 
GTCTTGTGTATTTTAGCATTTGATTATCCTAAACCGAAGTGCTGATGCAGGCACAAAACC 
CAGCTTTGGGCTTTAACTTAGAAACATGGAATTTCTATCAACTGGCTAATTCAAGTGAGT 
AGTAGTTCACTGTAAGTTCAACTTGATTTTGCTTTCTCAATTCTTCTTCCTCTCTTTACC 
TTGTTCGTTCGTTGCTTATATGGTTATTGGTGCACTTTTCAAATTTGATCTGATGCCTGA 
GACTCTCTACCTAGCAGTGAACTTGTTAGATTGCTAATAGAAAGGAAATGTGTAGTTGAT 
CGGTCTCACTGCATTTTTGCTCGCACCTAAGTAGGAGGACTATTGGCATCACAGGGTAGA 
GATATTATGATTTATACACATGTACTGTTTTTCAAACTAGTACAATCAGTATCTTCTCTC 
TATCCGTTCAGATCACAGATTTCATTAGCATCTCAAACTTGTTTTGAGATTGTTTGGTCA 
TGAGCTTTTGCTTACCTGAATCTTACAGGGGAGCGTAGCCAAAATGATTAACTTTTTCTT 
TGCATCCCTCCGTACAAAAGGTAAAAATCTCTGGCTTATGATTCCTTTTATGTGTGTGCT 
TATCTGTAAATGATCTACTTATTCTAGATTTAGTGTTTTACTTCATATGGGTGACTTCAA 
ATCTGCATCAACACTCTTGTTCATCACCCACACTGAATATATAGAAATATGGCTTCTTTG 
GATTACGCCAAGTTGTCCTACTTAGATATTCCCTTTGAGATTAAGAGAGAATTGAACCTA 
GTATATTATGATGGCATGGCATACATTGTGTCTGGTTTCAAGGGATATAATTTCGCTTGA 
TCGTAAAGACAAATCATCAATGTGTTTTACATAACAAAACAACTGTAAGGAATTCTGTTT 
ACATTCAATAGGCAAGTTGTACAAGCTCATGAGTATTCTTGGTTCCCTACCCTCTTTGAT 
ATCTAAGTCAACCACATCTACTCATATGCATATGCCTGCACACATAGATATATGTATTGT 
ATCTTCAATGTAACAGTATATATATATACACCTGAGTGTGACCTAATGGCATTATGAGCA 
TGGGACGAAATGGTCTTGCACAAGCATTTGCTCTTCTTGCTTGTCTAGTGTCCTTTGCAC 
TGCTTTGTAGAACTCAATCCAAGAAGATGAGTATGAATCCATGGCGCCAAACATGAAAGT 
TGGATTGGGACTTGCAGGGCAAGCGGTGACCATATCCAAAACAGAAGTGGCAGGTTTGAG 
CTGGTGAGGGAAGTTGAAGGCCAAGTTATCGACCTTATGCTCATAGATTTTGCCATTTCG 
GTCGAGTTTATAGCGAGAAGTACCCTGAAACTCTCCCTTTGCCTCCCATGGGACTCTAGG 
TACACCTTTAAGATTCCACCTGATGAGAATCATGTTCTCTGATGGTTGCCAAACCCTGAA 
GATCTCAAGTGAGATATCCCTGAAGAGAATCTTGCCATGAAATCTAAGTGCCCAGAAGAT 
CAATTTGTAGTTGTCAATCCCAGAGAACGTGTTCATTGGATCCACTAATGTTATATCATC 
CCTGAAAGAGGAAACACAAATGCTTTCATTGACAGGTTTAAGGAAGGAATCACCTAAAGG 
AGAAAGAGGAAAACACACCTGTAAATGTCGTAATTGAGATCTTTGGTGAAGAGGAGAGGC 
AAATCTTCGCGAAGGGTACGTACAGCTAAACCGAGATTGATGTAGAAGTCATCTTTGCTG 
CCGTGCTGGTACTTATCCTGCGCACTTGGTTTGGTCTTAACCTGCGCACCTCGAACAGGA 
GGAGGAGCCTGGACGCTAAAGAGAGAAAGTGGAGAGAGACTATCTTCTTCAAACTCGTAG 
CTATTGGACGATGATGATGATGATGATAAAGCTTGGTTGGAAATGGGTTTCTCTTTGAGT 
GATTTTCCGGTCGGAAGAAGGAAAGAAGGAGAGAGATTGGGGAGAAGAAACGCCATAGCT 
GCTGGATTTTAGAGCTTCTCTTGTTCTTTTGTTGTTGTTTTGTCTTAATTTTTCAAGGCG 
ACTTAAGAGAATCAGAGGGAGAGGATGACGAGTTGAGAAGAGCGAAGATGCACGAAGAAG 
CTTTGTTGGAAGATAAACAGCTGCTCGTTTTTTGAGTGGTAATCAAACCTTCGCGTTGTA 
TTTTTTCTTTTCTTTATTTTGACTTCTAATATTTTTATGTTTCTTACTTTTTATTTGATA 
TCTATATATATTTATATT
>AT1G79500.5 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
AAAGGTGAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAA 
GTTAAAGGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTA 
GGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGAT 
AAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTG 
TTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTAT 
ATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCG 
AGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCT 
TGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAA 
AATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTT 
TCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTG 
CCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGT 
GGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTT 
TTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAAC 
CTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTA 
CTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTC 
TGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGA 
AGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGA 
ACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTT 
TATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTC 
TTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTC 
AAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTA 
ATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAG 
AAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAA 
AATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATT 
CAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCA 
TGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTAT 
TGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAA 
GTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGA 
TACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGG 
ATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCA 
TGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTA 
ATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTA 
TGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTT 
GAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTT 
CGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTC 
ATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCAT 
TGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCAT 
GATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTAC 
TCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTT 
CCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCG 
GTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCT 
GTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTA 
CAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGC 
TCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTT 
AAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCA 
AAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTT 
GTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCT 
CTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGG 
ACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTT 
TGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAG 
CTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTT 
GTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGT 
GCTTGATTTGCGTTGGATACAGAACTAAATCCAACAAAGCATCGGTGGACTTAAGCTAAA 
ATGTGATCTAATGGGCTTTGTAATGGGCTTGGGCTATATATGTGAAGACTAAGGCGGTAA 
ATTCAGGGTCATAATTCGTCTCTGTTTCAAATACTGAAAGTTGTCTCAAATGATTTCAGC 
TTTCACAAGTTTGCAAGTACAATTCCTCTTTCTCGGTTCTCGCTCTCTAGAAAGCGAAAC 
AGAGCGGAAAAGGCAGATGTGAGGAAGAAGATGAGCTTCGAGAAGGTAAAAATCTCCACG 
AAACCCTAAGTTTCTTCATGATTCTAATTGATAGTTTATCCGCATTACTTGATGATGTAG 
GAAGAGGTACGACGAAATTATTCTATGTGAAATCTTAAGTTTAAGCTAGGGTTTCTCTTC 
CTCCTCTAATGGTGTTGAGATGCAAGTAATTTTCGCCTGTTGTTTATTTCTGTGAGCAGC 
GTTGTAAATATAGAGAAGGGATTTCGAAACTCTAATTACGGATTCCATGAGTGAATCAAA 
GCTTTTCTCATTTGTAATTCACTCATTAATTATGCCTATTCTCTTCTCTGGATAAACTAA 
AGATAGTCTCCTTGAAAACTGCCATGTAGAATTGATCTTTTGCATTGTCTACCATATTCA 
GTCTTGTGTATTTTAGCATTTGATTATCCTAAACCGAAGTGCTGATGCAGGCACAAAACC 
CAGCTTTGGGCTTTAACTTAGAAACATGGAATTTCTATCAACTGGCTAATTCAAGTGAGT 
AGTAGTTCACTGTAAGTTCAACTTGATTTTGCTTTCTCAATTCTTCTTCCTCTCTTTACC 
TTGTTCGTTCGTTGCTTATATGGTTATTGGTGCACTTTTCAAATTTGATCTGATGCCTGA 
GACTCTCTACCTAGCAGTGAACTTGTTAGATTGCTAATAGAAAGGAAATGTGTAGTTGAT 
CGGTCTCACTGCATTTTTGCTCGCACCTAAGTAGGAGGACTATTGGCATCACAGGGTAGA 
GATATTATGATTTATACACATGTACTGTTTTTCAAACTAGTACAATCAGTATCTTCTCTC 
TATCCGTTCAGATCACAGATTTCATTAGCATCTCAAACTTGTTTTGAGATTGTTTGGTCA 
TGAGCTTTTGCTTACCTGAATCTTACAGGGGAGCGTAGCCAAAATGATTAACTTTTTCTT 
TGCATCCCTCCGTACAAAAGGTAAAAATCTCTGGCTTATGATTCCTTTTATGTGTGTGCT 
TATCTGTAAATGATCTACTTATTCTAGATTTAGTGTTTTACTTCATATGGGTGACTTCAA 
ATCTGCATCAACACTCTTGTTCATCACCCACACTGAATATATAGAAATATGGCTTCTTTG 
GATTACGCCAAGTTGTCCTACTTAGATATTCCCTTTGAGATTAAGAGAGAATTGAACCTA 
GTATATTATGATGGCATGGCATACATTGTGTCTGGTTTCAAGGGATATAATTTCGCTTGA 
TCGTAAAGACAAATCATCAATGTGTTTTACATAACAAAACAACTGTAAGGAATTCTGTTT 
ACATTCAATAGGCAAGTTGTACAAGCTCATGAGTATTCTTGGTTCCCTACCCTCTTTGAT 
ATCTAAGTCAACCACATCTACTCATATGCATATGCCTGCACACATAGATATATGTATTGT 
ATCTTCAATGTAACAGTATATATATATACACCTGAGTGTGACCTAATGGCATTATGAGCA 
TGGGACGAAATGGTCTTGCACAAGCATTTGCTCTTCTTGCTTGTCTAGTGTCCTTTGCAC 
TGCTTTGTAGAACTCAATCCAAGAAGATGAGTATGAATCCATGGCGCCAAACATGAAAGT 
TGGATTGGGACTTGCAGGGCAAGCGGTGACCATATCCAAAACAGAAGTGGCAGGTTTGAG 
CTGGTGAGGGAAGTTGAAGGCCAAGTTATCGACCTTATGCTCATAGATTTTGCCATTTCG 
GTCGAGTTTATAGCGAGAAGTACCCTGAAACTCTCCCTTTGCCTCCCATGGGACTCTAGG 
TACACCTTTAAGATTCCACCTGATGAGAATCATGTTCTCTGATGGTTGCCAAACCCTGAA 
GATCTCAAGTGAGATATCCCTGAAGAGAATCTTGCCATGAAATCTAAGTGCCCAGAAGAT 
CAATTTGTAGTTGTCAATCCCAGAGAACGTGTTCATTGGATCCACTAATGTTATATCATC 
CCTGAAAGAGGAAACACAAATGCTTTCATTGACAGGTTTAAGGAAGGAATCACCTAAAGG 
AGAAAGAGGAAAACACACCTGTAAATGTCGTAATTGAGATCTTTGGTGAAGAGGAGAGGC 
AAATCTTCGCGAAGGGTACGTACAGCTAAACCGAGATTGATGTAGAAGTCATCTTTGCTG 
CCGTGCTGGTACTTATCCTGCGCACTTGGTTTGGTCTTAACCTGCGCACCTCGAACAGGA 
GGAGGAGCCTGGACGCTAAAGAGAGAAAGTGGAGAGAGACTATCTTCTTCAAACTCGTAG 
CTATTGGACGATGATGATGATGATGATAAAGCTTGGTTGGAAATGGGTTTCTCTTTGAGT 
GATTTTCCGGTCGGAAGAAGGAAAGAAGGAGAGAGATTGGGGAGAAGAAACGCCATAGCT 
GCTGGATTTTAGAGCTTCTCTTGTTCTTTTGTTGTTGTTTTGTCTTAATTTTTCAAGGCG 
ACTTAAGAGAATCAGAGGGAGAGGATGACGAGTTGAGAAGAGCGAAGATGCACGAAGAAG 
CTTTGTTGGAAGATAAACAGCTGCTCGTTTTTTGAGTGGTAATCAAACCTTCGCGTTGTA 
TTTTTTCTTTTCTTTATTTTGACTTCTAATATTTTTATGTTTCTTACTTTTTATTTGATA 
TCTATATATATTTATATT
>AT1G79500.5 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
AAAGGTGAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAA 
GTTAAAGGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTA 
GGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGAT 
AAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTG 
TTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTAT 
ATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCG 
AGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCT 
TGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAA 
AATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTT 
TCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTG 
CCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGT 
GGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTT 
TTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAAC 
CTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTA 
CTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTC 
TGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGA 
AGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGA 
ACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTT 
TATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTC 
TTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTC 
AAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTA 
ATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAG 
AAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAA 
AATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATT 
CAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCA 
TGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTAT 
TGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAA 
GTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGA 
TACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGG 
ATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCA 
TGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTA 
ATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTA 
TGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTT 
GAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTT 
CGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTC 
ATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCAT 
TGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCAT 
GATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTAC 
TCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTT 
CCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCG 
GTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCT 
GTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTA 
CAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGC 
TCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTT 
AAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCA 
AAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTT 
GTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCT 
CTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGG 
ACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTT 
TGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAG 
CTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTT 
GTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGT 
GCTTGATTTGCGTTGGATACAGAACTAAATCCAACAAAGCATCGGTGGACTTAAGCTAAA 
ATGTGATCTAATGGGCTTTGTAATGGGCTTGGGCTATATATGTGAAGACTAAGGCGGTAA 
ATTCAGGGTCATAATTCGTCTCTGTTTCAAATACTGAAAGTTGTCTCAAATGATTTCAGC 
TTTCACAAGTTTGCAAGTACAATTCCTCTTTCTCGGTTCTCGCTCTCTAGAAAGCGAAAC 
AGAGCGGAAAAGGCAGATGTGAGGAAGAAGATGAGCTTCGAGAAGGTAAAAATCTCCACG 
AAACCCTAAGTTTCTTCATGATTCTAATTGATAGTTTATCCGCATTACTTGATGATGTAG 
GAAGAGGTACGACGAAATTATTCTATGTGAAATCTTAAGTTTAAGCTAGGGTTTCTCTTC 
CTCCTCTAATGGTGTTGAGATGCAAGTAATTTTCGCCTGTTGTTTATTTCTGTGAGCAGC 
GTTGTAAATATAGAGAAGGGATTTCGAAACTCTAATTACGGATTCCATGAGTGAATCAAA 
GCTTTTCTCATTTGTAATTCACTCATTAATTATGCCTATTCTCTTCTCTGGATAAACTAA 
AGATAGTCTCCTTGAAAACTGCCATGTAGAATTGATCTTTTGCATTGTCTACCATATTCA 
GTCTTGTGTATTTTAGCATTTGATTATCCTAAACCGAAGTGCTGATGCAGGCACAAAACC 
CAGCTTTGGGCTTTAACTTAGAAACATGGAATTTCTATCAACTGGCTAATTCAAGTGAGT 
AGTAGTTCACTGTAAGTTCAACTTGATTTTGCTTTCTCAATTCTTCTTCCTCTCTTTACC 
TTGTTCGTTCGTTGCTTATATGGTTATTGGTGCACTTTTCAAATTTGATCTGATGCCTGA 
GACTCTCTACCTAGCAGTGAACTTGTTAGATTGCTAATAGAAAGGAAATGTGTAGTTGAT 
CGGTCTCACTGCATTTTTGCTCGCACCTAAGTAGGAGGACTATTGGCATCACAGGGTAGA 
GATATTATGATTTATACACATGTACTGTTTTTCAAACTAGTACAATCAGTATCTTCTCTC 
TATCCGTTCAGATCACAGATTTCATTAGCATCTCAAACTTGTTTTGAGATTGTTTGGTCA 
TGAGCTTTTGCTTACCTGAATCTTACAGGGGAGCGTAGCCAAAATGATTAACTTTTTCTT 
TGCATCCCTCCGTACAAAAGGTAAAAATCTCTGGCTTATGATTCCTTTTATGTGTGTGCT 
TATCTGTAAATGATCTACTTATTCTAGATTTAGTGTTTTACTTCATATGGGTGACTTCAA 
ATCTGCATCAACACTCTTGTTCATCACCCACACTGAATATATAGAAATATGGCTTCTTTG 
GATTACGCCAAGTTGTCCTACTTAGATATTCCCTTTGAGATTAAGAGAGAATTGAACCTA 
GTATATTATGATGGCATGGCATACATTGTGTCTGGTTTCAAGGGATATAATTTCGCTTGA 
TCGTAAAGACAAATCATCAATGTGTTTTACATAACAAAACAACTGTAAGGAATTCTGTTT 
ACATTCAATAGGCAAGTTGTACAAGCTCATGAGTATTCTTGGTTCCCTACCCTCTTTGAT 
ATCTAAGTCAACCACATCTACTCATATGCATATGCCTGCACACATAGATATATGTATTGT 
ATCTTCAATGTAACAGTATATATATATACACCTGAGTGTGACCTAATGGCATTATGAGCA 
TGGGACGAAATGGTCTTGCACAAGCATTTGCTCTTCTTGCTTGTCTAGTGTCCTTTGCAC 
TGCTTTGTAGAACTCAATCCAAGAAGATGAGTATGAATCCATGGCGCCAAACATGAAAGT 
TGGATTGGGACTTGCAGGGCAAGCGGTGACCATATCCAAAACAGAAGTGGCAGGTTTGAG 
CTGGTGAGGGAAGTTGAAGGCCAAGTTATCGACCTTATGCTCATAGATTTTGCCATTTCG 
GTCGAGTTTATAGCGAGAAGTACCCTGAAACTCTCCCTTTGCCTCCCATGGGACTCTAGG 
TACACCTTTAAGATTCCACCTGATGAGAATCATGTTCTCTGATGGTTGCCAAACCCTGAA 
GATCTCAAGTGAGATATCCCTGAAGAGAATCTTGCCATGAAATCTAAGTGCCCAGAAGAT 
CAATTTGTAGTTGTCAATCCCAGAGAACGTGTTCATTGGATCCACTAATGTTATATCATC 
CCTGAAAGAGGAAACACAAATGCTTTCATTGACAGGTTTAAGGAAGGAATCACCTAAAGG 
AGAAAGAGGAAAACACACCTGTAAATGTCGTAATTGAGATCTTTGGTGAAGAGGAGAGGC 
AAATCTTCGCGAAGGGTACGTACAGCTAAACCGAGATTGATGTAGAAGTCATCTTTGCTG 
CCGTGCTGGTACTTATCCTGCGCACTTGGTTTGGTCTTAACCTGCGCACCTCGAACAGGA 
GGAGGAGCCTGGACGCTAAAGAGAGAAAGTGGAGAGAGACTATCTTCTTCAAACTCGTAG 
CTATTGGACGATGATGATGATGATGATAAAGCTTGGTTGGAAATGGGTTTCTCTTTGAGT 
GATTTTCCGGTCGGAAGAAGGAAAGAAGGAGAGAGATTGGGGAGAAGAAACGCCATAGCT 
GCTGGATTTTAGAGCTTCTCTTGTTCTTTTGTTGTTGTTTTGTCTTAATTTTTCAAGGCG 
ACTTAAGAGAATCAGAGGGAGAGGATGACGAGTTGAGAAGAGCGAAGATGCACGAAGAAG 
CTTTGTTGGAAGATAAACAGCTGCTCGTTTTTTGAGTGGTAATCAAACCTTCGCGTTGTA 
TTTTTTCTTTTCTTTATTTTGACTTCTAATATTTTTATGTTTCTTACTTTTTATTTGATA 
TCTATATATATTTATATT
>AT1G79500.5 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
AAAGGTGAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAA 
GTTAAAGGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTA 
GGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGAT 
AAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTG 
TTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTAT 
ATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCG 
AGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCT 
TGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAA 
AATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTT 
TCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTG 
CCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGT 
GGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTT 
TTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAAC 
CTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTA 
CTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTC 
TGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGA 
AGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGA 
ACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTT 
TATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTC 
TTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTC 
AAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTA 
ATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAG 
AAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAA 
AATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATT 
CAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCA 
TGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTAT 
TGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAA 
GTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGA 
TACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGG 
ATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCA 
TGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTA 
ATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTA 
TGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTT 
GAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTT 
CGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTC 
ATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCAT 
TGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCAT 
GATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTAC 
TCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTT 
CCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCG 
GTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCT 
GTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTA 
CAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGC 
TCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTT 
AAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCA 
AAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTT 
GTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCT 
CTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGG 
ACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTT 
TGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAG 
CTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTT 
GTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGT 
GCTTGATTTGCGTTGGATACAGAACTAAATCCAACAAAGCATCGGTGGACTTAAGCTAAA 
ATGTGATCTAATGGGCTTTGTAATGGGCTTGGGCTATATATGTGAAGACTAAGGCGGTAA 
ATTCAGGGTCATAATTCGTCTCTGTTTCAAATACTGAAAGTTGTCTCAAATGATTTCAGC 
TTTCACAAGTTTGCAAGTACAATTCCTCTTTCTCGGTTCTCGCTCTCTAGAAAGCGAAAC 
AGAGCGGAAAAGGCAGATGTGAGGAAGAAGATGAGCTTCGAGAAGGTAAAAATCTCCACG 
AAACCCTAAGTTTCTTCATGATTCTAATTGATAGTTTATCCGCATTACTTGATGATGTAG 
GAAGAGGTACGACGAAATTATTCTATGTGAAATCTTAAGTTTAAGCTAGGGTTTCTCTTC 
CTCCTCTAATGGTGTTGAGATGCAAGTAATTTTCGCCTGTTGTTTATTTCTGTGAGCAGC 
GTTGTAAATATAGAGAAGGGATTTCGAAACTCTAATTACGGATTCCATGAGTGAATCAAA 
GCTTTTCTCATTTGTAATTCACTCATTAATTATGCCTATTCTCTTCTCTGGATAAACTAA 
AGATAGTCTCCTTGAAAACTGCCATGTAGAATTGATCTTTTGCATTGTCTACCATATTCA 
GTCTTGTGTATTTTAGCATTTGATTATCCTAAACCGAAGTGCTGATGCAGGCACAAAACC 
CAGCTTTGGGCTTTAACTTAGAAACATGGAATTTCTATCAACTGGCTAATTCAAGTGAGT 
AGTAGTTCACTGTAAGTTCAACTTGATTTTGCTTTCTCAATTCTTCTTCCTCTCTTTACC 
TTGTTCGTTCGTTGCTTATATGGTTATTGGTGCACTTTTCAAATTTGATCTGATGCCTGA 
GACTCTCTACCTAGCAGTGAACTTGTTAGATTGCTAATAGAAAGGAAATGTGTAGTTGAT 
CGGTCTCACTGCATTTTTGCTCGCACCTAAGTAGGAGGACTATTGGCATCACAGGGTAGA 
GATATTATGATTTATACACATGTACTGTTTTTCAAACTAGTACAATCAGTATCTTCTCTC 
TATCCGTTCAGATCACAGATTTCATTAGCATCTCAAACTTGTTTTGAGATTGTTTGGTCA 
TGAGCTTTTGCTTACCTGAATCTTACAGGGGAGCGTAGCCAAAATGATTAACTTTTTCTT 
TGCATCCCTCCGTACAAAAGGTAAAAATCTCTGGCTTATGATTCCTTTTATGTGTGTGCT 
TATCTGTAAATGATCTACTTATTCTAGATTTAGTGTTTTACTTCATATGGGTGACTTCAA 
ATCTGCATCAACACTCTTGTTCATCACCCACACTGAATATATAGAAATATGGCTTCTTTG 
GATTACGCCAAGTTGTCCTACTTAGATATTCCCTTTGAGATTAAGAGAGAATTGAACCTA 
GTATATTATGATGGCATGGCATACATTGTGTCTGGTTTCAAGGGATATAATTTCGCTTGA 
TCGTAAAGACAAATCATCAATGTGTTTTACATAACAAAACAACTGTAAGGAATTCTGTTT 
ACATTCAATAGGCAAGTTGTACAAGCTCATGAGTATTCTTGGTTCCCTACCCTCTTTGAT 
ATCTAAGTCAACCACATCTACTCATATGCATATGCCTGCACACATAGATATATGTATTGT 
ATCTTCAATGTAACAGTATATATATATACACCTGAGTGTGACCTAATGGCATTATGAGCA 
TGGGACGAAATGGTCTTGCACAAGCATTTGCTCTTCTTGCTTGTCTAGTGTCCTTTGCAC 
TGCTTTGTAGAACTCAATCCAAGAAGATGAGTATGAATCCATGGCGCCAAACATGAAAGT 
TGGATTGGGACTTGCAGGGCAAGCGGTGACCATATCCAAAACAGAAGTGGCAGGTTTGAG 
CTGGTGAGGGAAGTTGAAGGCCAAGTTATCGACCTTATGCTCATAGATTTTGCCATTTCG 
GTCGAGTTTATAGCGAGAAGTACCCTGAAACTCTCCCTTTGCCTCCCATGGGACTCTAGG 
TACACCTTTAAGATTCCACCTGATGAGAATCATGTTCTCTGATGGTTGCCAAACCCTGAA 
GATCTCAAGTGAGATATCCCTGAAGAGAATCTTGCCATGAAATCTAAGTGCCCAGAAGAT 
CAATTTGTAGTTGTCAATCCCAGAGAACGTGTTCATTGGATCCACTAATGTTATATCATC 
CCTGAAAGAGGAAACACAAATGCTTTCATTGACAGGTTTAAGGAAGGAATCACCTAAAGG 
AGAAAGAGGAAAACACACCTGTAAATGTCGTAATTGAGATCTTTGGTGAAGAGGAGAGGC 
AAATCTTCGCGAAGGGTACGTACAGCTAAACCGAGATTGATGTAGAAGTCATCTTTGCTG 
CCGTGCTGGTACTTATCCTGCGCACTTGGTTTGGTCTTAACCTGCGCACCTCGAACAGGA 
GGAGGAGCCTGGACGCTAAAGAGAGAAAGTGGAGAGAGACTATCTTCTTCAAACTCGTAG 
CTATTGGACGATGATGATGATGATGATAAAGCTTGGTTGGAAATGGGTTTCTCTTTGAGT 
GATTTTCCGGTCGGAAGAAGGAAAGAAGGAGAGAGATTGGGGAGAAGAAACGCCATAGCT 
GCTGGATTTTAGAGCTTCTCTTGTTCTTTTGTTGTTGTTTTGTCTTAATTTTTCAAGGCG 
ACTTAAGAGAATCAGAGGGAGAGGATGACGAGTTGAGAAGAGCGAAGATGCACGAAGAAG 
CTTTGTTGGAAGATAAACAGCTGCTCGTTTTTTGAGTGGTAATCAAACCTTCGCGTTGTA 
TTTTTTCTTTTCTTTATTTTGACTTCTAATATTTTTATGTTTCTTACTTTTTATTTGATA 
TCTATATATATTTATATT
>AT1G79500.5 | 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase / phospho-2-dehydro-3-deoxyoctonate aldolase / 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid 8-phosphate synthetase (KDSA) 
AAAGGTGAGAGGAGATCTCACTTGCCTTCTTCACTCACTCTGCAGCAACTTCGAGATCAA 
GTTAAAGGTCAGATTCCTTAATTCTCCATTTCTTATTTGCTTCGTTGCAGAGAAGAATTA 
GGTTTTCCCGATCTTCGGATTCTGATTCTGATTTTCTTTTGCGATTATTGGCTTGGCGAT 
AAGAATGGCGGCAACATCACTATTGTACAATCAGCTCAAGGTTTGAGTCTCGCCTTTTTG 
TTTTCAGAATGTTGAATGTTGGCTTCTTACGGTAAAATCGAGTTTGATTCTAATACGTAT 
ATCGTGTATAGGCTGCTGAACCATTCTTCTTGTTGGCTGGTCCAAATGTGATTGAATCCG 
AGGAACATATTCTTCGAATGGCAAAGCACATTAAAGACATTTCCACAAAGTATGATTTCT 
TGTACTCCGTTTTTCCCCCTGAGAGATCTTTGTATGAATGTGTATTGATCTCTATATGAA 
AATTGATTACAGTAGAGAACTCAACTGAGAGATGAACTTTGAACAATGTGTTTTCTTTTT 
TCAAGATCCTCATGCTACTTTTGTTGTGTCTGTGTGTGTGAATGGTGTAGAGTTGGGCTG 
CCCCTGGTTTTCAAGTCAAGTTTTGATAAAGCTAACAGAACTTCTTCAAAGTCATTTCGT 
GGTCCTGGCATGGCCGAGGGTCTGAAGGTATCTTCCCCTGTATACCTTTAATCACTCTTT 
TTATGCCTTGGGATGTCTAAATATAGATGAATTGGATGTTAGGACTGTGGATATGAGAAC 
CTTCACAGAGTATTGATCGATCTTATATATGTAAACTAATTGATAGCAGCCATTGCATTA 
CTCTCCCCTATGATGCTACCATATACTTGAACGTGAAATTGCTTTAATTTTTTTTTTTTC 
TGAACAAGAATAATGATGGTCACATTTCTGGTTCTCCAACGCAGATTCTTGAGAAGGTGA 
AGGTAGCATATGATCTACCAATAGTAACTGATGTTCATGAATCAAGCCAGGTATAAATGA 
ACGTAATCACATAAAAGATTGAGATTTAGCAAGTCTTTAGTACCTTCTAATGTGTGATTT 
TATTTTCCTTAGTGTGAAGCAGTTGGCAAGGTTGCAGATATAATTCAGATTCCAGCATTC 
TTATGTCGCCAGGTGAGACTCTAAACTGTATTTTCCTCAAAGCTTTTGATTGTAGCTTTC 
AAACTGTCGATCTTGGATTGATATCTGTTCTATGGTTGATGATTTAAGTTGTTAATTGTA 
ATTCCACAGACAGATCTTCTGGTTGCAGCAGCACAAACCGGAAAAATTATCAATATTAAG 
AAAGGACAATTCTGTGCTCCTTCTGTGAGTTCTTTCTTCCTGCGTTTTCAAGCTGGTCAA 
AATATTTGGCTGGAATACTTTTGATGACTGGTTATATATATGCTAAGGTCATGGAGAATT 
CAGCTGAGAAGATCAGACTGGCTGGGAATCCAAATGTTATGGTTTGTGAAAGAGGAACCA 
TGTTCGGATACAGTAAGTTATCATCTCCTTTTCAAATATTGTGTCCACGGAATTTAGTAT 
TGTAGATATTCTCAAATCTCATGCAAATCTCTTGGAATTAAAAAAAATTGGATTGCTGAA 
GTATACATTAGAGGGTGCTAAAACAATTTTTTTTCTCTGCCTTTACAATTGACTGACTGA 
TACTCTTTTTGGTTTTGATTATCAGATGATTTGATAGTAGATCCACGAAACTTCGAGTGG 
ATGAGAGAAGCTAATTGTCCTGTTGTATGTATCTTGCTCCATCCTTTTTTTTCTTTTTCA 
TGTTGCTTATTCTGCTTTATGTTCTTCAATCTGCAATCTACAATTTAACATACACGTTTA 
ATTTATTGGCAGGTCGCTGATATAACCCATTCACTACAACAACCTGCAGGCAAGAAGGTA 
TGATCCTTTTAAAAAGTAACTTTTTATTTTATTTTGAAGCCAGCAATAACCAAATAGTTT 
GAACACGAACAATACATTCTGATGTAGTTGGATGGTGGTGGTGTTGCAAGTGGAGGCCTT 
CGCGAGTTAATACCATGCATTGCAAGAACAGCTGTAGCAGTTGGCGTCGATGGAATTTTC 
ATGGAGGTAGTATATACCTTGTTTGATACCAAATCGTTTTAGAAATTTTATCAAGCTCAT 
TGGATTATTGGTCACATAATTCTGGATTCGTTGTTCCAACTTGATTATGATCAGGTTCAT 
GATGATCCTCTAAGTGCTCCAGTTGATGGTCCAACTCAATGGGTGAGTTTTATGTCCTAC 
TCAATGTTTACGAAAGTATCCATCTCGTTCTTGCAATGGTGTGAATATTCTTGTGTTTTT 
CCATTGTCAAAGCCTTTGCGCCATCTAGAAGAACTCCTGGAAGAGCTCATTGCGATTGCG 
GTAAGCCTTTTAAATCCATGAATTATTACTCTTTGGTTCACATTTTTGTTTCAGGGATCT 
GTCTCCTTGAACACCATTAACAATGGCAAGATCTTGACTCTTTTATTCCGCAGAGGGTTA 
CAAAAGGGAAGCAGCGGCTTCAAATCGACCTTACACCCTACCGTGATTAAAATCAAAGGC 
TCAGTGATCGCGAGGTTGGTGACCCAAACGGGCATATATGATACGACTTTCTCATCATTT 
AAATAATCCCCACAAAAAAACTGTTTATAATCTTCTCACTTTCAGTAGAGACTAGTTGCA 
AAAAGGGTGAACGTTTTAAAGAAGCACCATGTTAATGCATCATCTGTCATCACTGTTCTT 
GTTTACAAGAAGTTAAGAGATCAGAGATTGCTTCTGAAGAACTGAAAATGTTGGGCTTCT 
CTTATATTGGCCCGGCAATATTCTTATTCATTTGTCTGAAACTTTTAGGTCTACTCGCGG 
ACATTTGGGTCCCCATCAAAATCCCAGAGATTAAAGATGATCTAGTCAGTGATGAGCCTT 
TGTTTCTGTTTCCTCCACCAACATTCGCTTCAAAATAATTCGAATTAAGAAAGTATTGAG 
CTCTATACTATAGTCATACTCAGAAATACGGTTGTATATGTGTGGTTTCTCTCTGATTTT 
GTACTTGGGATAATATATCTGTTGAACCCTGTAATTTCTCGTGAACGGGATGATAGTCGT 
GCTTGATTTGCGTTGGATACAGAACTAAATCCAACAAAGCATCGGTGGACTTAAGCTAAA 
ATGTGATCTAATGGGCTTTGTAATGGGCTTGGGCTATATATGTGAAGACTAAGGCGGTAA 
ATTCAGGGTCATAATTCGTCTCTGTTTCAAATACTGAAAGTTGTCTCAAATGATTTCAGC 
TTTCACAAGTTTGCAAGTACAATTCCTCTTTCTCGGTTCTCGCTCTCTAGAAAGCGAAAC 
AGAGCGGAAAAGGCAGATGTGAGGAAGAAGATGAGCTTCGAGAAGGTAAAAATCTCCACG 
AAACCCTAAGTTTCTTCATGATTCTAATTGATAGTTTATCCGCATTACTTGATGATGTAG 
GAAGAGGTACGACGAAATTATTCTATGTGAAATCTTAAGTTTAAGCTAGGGTTTCTCTTC 
CTCCTCTAATGGTGTTGAGATGCAAGTAATTTTCGCCTGTTGTTTATTTCTGTGAGCAGC 
GTTGTAAATATAGAGAAGGGATTTCGAAACTCTAATTACGGATTCCATGAGTGAATCAAA 
GCTTTTCTCATTTGTAATTCACTCATTAATTATGCCTATTCTCTTCTCTGGATAAACTAA 
AGATAGTCTCCTTGAAAACTGCCATGTAGAATTGATCTTTTGCATTGTCTACCATATTCA 
GTCTTGTGTATTTTAGCATTTGATTATCCTAAACCGAAGTGCTGATGCAGGCACAAAACC 
CAGCTTTGGGCTTTAACTTAGAAACATGGAATTTCTATCAACTGGCTAATTCAAGTGAGT 
AGTAGTTCACTGTAAGTTCAACTTGATTTTGCTTTCTCAATTCTTCTTCCTCTCTTTACC 
TTGTTCGTTCGTTGCTTATATGGTTATTGGTGCACTTTTCAAATTTGATCTGATGCCTGA 
GACTCTCTACCTAGCAGTGAACTTGTTAGATTGCTAATAGAAAGGAAATGTGTAGTTGAT 
CGGTCTCACTGCATTTTTGCTCGCACCTAAGTAGGAGGACTATTGGCATCACAGGGTAGA 
GATATTATGATTTATACACATGTACTGTTTTTCAAACTAGTACAATCAGTATCTTCTCTC 
TATCCGTTCAGATCACAGATTTCATTAGCATCTCAAACTTGTTTTGAGATTGTTTGGTCA 
TGAGCTTTTGCTTACCTGAATCTTACAGGGGAGCGTAGCCAAAATGATTAACTTTTTCTT 
TGCATCCCTCCGTACAAAAGGTAAAAATCTCTGGCTTATGATTCCTTTTATGTGTGTGCT 
TATCTGTAAATGATCTACTTATTCTAGATTTAGTGTTTTACTTCATATGGGTGACTTCAA 
ATCTGCATCAACACTCTTGTTCATCACCCACACTGAATATATAGAAATATGGCTTCTTTG 
GATTACGCCAAGTTGTCCTACTTAGATATTCCCTTTGAGATTAAGAGAGAATTGAACCTA 
GTATATTATGATGGCATGGCATACATTGTGTCTGGTTTCAAGGGATATAATTTCGCTTGA 
TCGTAAAGACAAATCATCAATGTGTTTTACATAACAAAACAACTGTAAGGAATTCTGTTT 
ACATTCAATAGGCAAGTTGTACAAGCTCATGAGTATTCTTGGTTCCCTACCCTCTTTGAT 
ATCTAAGTCAACCACATCTACTCATATGCATATGCCTGCACACATAGATATATGTATTGT 
ATCTTCAATGTAACAGTATATATATATACACCTGAGTGTGACCTAATGGCATTATGAGCA 
TGGGACGAAATGGTCTTGCACAAGCATTTGCTCTTCTTGCTTGTCTAGTGTCCTTTGCAC 
TGCTTTGTAGAACTCAATCCAAGAAGATGAGTATGAATCCATGGCGCCAAACATGAAAGT 
TGGATTGGGACTTGCAGGGCAAGCGGTGACCATATCCAAAACAGAAGTGGCAGGTTTGAG 
CTGGTGAGGGAAGTTGAAGGCCAAGTTATCGACCTTATGCTCATAGATTTTGCCATTTCG 
GTCGAGTTTATAGCGAGAAGTACCCTGAAACTCTCCCTTTGCCTCCCATGGGACTCTAGG 
TACACCTTTAAGATTCCACCTGATGAGAATCATGTTCTCTGATGGTTGCCAAACCCTGAA 
GATCTCAAGTGAGATATCCCTGAAGAGAATCTTGCCATGAAATCTAAGTGCCCAGAAGAT 
CAATTTGTAGTTGTCAATCCCAGAGAACGTGTTCATTGGATCCACTAATGTTATATCATC 
CCTGAAAGAGGAAACACAAATGCTTTCATTGACAGGTTTAAGGAAGGAATCACCTAAAGG 
AGAAAGAGGAAAACACACCTGTAAATGTCGTAATTGAGATCTTTGGTGAAGAGGAGAGGC 
AAATCTTCGCGAAGGGTACGTACAGCTAAACCGAGATTGATGTAGAAGTCATCTTTGCTG 
CCGTGCTGGTACTTATCCTGCGCACTTGGTTTGGTCTTAACCTGCGCACCTCGAACAGGA 
GGAGGAGCCTGGACGCTAAAGAGAGAAAGTGGAGAGAGACTATCTTCTTCAAACTCGTAG 
CTATTGGACGATGATGATGATGATGATAAAGCTTGGTTGGAAATGGGTTTCTCTTTGAGT 
GATTTTCCGGTCGGAAGAAGGAAAGAAGGAGAGAGATTGGGGAGAAGAAACGCCATAGCT 
GCTGGATTTTAGAGCTTCTCTTGTTCTTTTGTTGTTGTTTTGTCTTAATTTTTCAAGGCG 
ACTTAAGAGAATCAGAGGGAGAGGATGACGAGTTGAGAAGAGCGAAGATGCACGAAGAAG 
CTTTGTTGGAAGATAAACAGCTGCTCGTTTTTTGAGTGGTAATCAAACCTTCGCGTTGTA 
TTTTTTCTTTTCTTTATTTTGACTTCTAATATTTTTATGTTTCTTACTTTTTATTTGATA 
TCTATATATATTTATATT
>AT5G10620.1 | FUNCTIONS IN molecular_function unknown INVOLVED IN biological_process unknown LOCATED IN chloroplast EXPRESSED IN 19 plant structures EXPRESSED DURING 11 growth stages CONTAINS InterPro DOMAIN/s SPOUT methyltransferase predicted (InterProIPR003742) Has 3142 Blast hits to 3142 proteins in 1101 species Archae - 27 Bacteria - 2338 Metazoa - 0 Fungi - 0 Plants - 22 Viruses - 0 Other Eukaryotes - 755 (source NCBI BLink) 
ATGTCCATCTCTGTCATGGCCAATTCTCACCTGAATCAGCCATATGCATCTGCTTCTCCT 
ACTCCTCAGGAAAAAGGTTTCTTTTTCATTTAAAAATTGGTTTTGGTTTTTGTTGCTTTC 
GAACGCAATGCTGAAGATTGTGTTTGGTCATCTGGTTCGTGACTTGTATCAGGAAGAACT 
TGTAGATACGCGGGTCAAGCAGTGGTAACTAAAAACAATCTCTGCTCGAGCTTATTTGAA 
TTTGGGCATTTGGGTTTGATGGAATTGTCACTTTGGTTCACAGAGAGCTCTTCCTATACG 
AGTAATAACAGTGGGGAAAAAGAGATCAGAAGGTGTTCGACTCTTGGTCGATGAATACAA 
AATCAAGCTTAAACCTTACTGTTCCTTTGAAGATTCATTGGTTCGCTCCAATCCTCGAAA 
TGCTCAGTACGTTTCCTTGAATTTGACAGACCCAACTCAGGAAATTTTATTGTTGGTAGC 
TTTCTCTGGAAACCAATAGTTTTTTTATTCACAGGGATGTTAGAGCTCAGGTCGAGGATG 
AAGAAGTGGCTATGATGAAGCTTATTGGGTCTGATGATTGGGTATTAATAGTAACCTCCT 
TAGATTTAGTCAATGTGATTGATTATTCTAGATGGGTCCATCTGATTTGTGAGATTTTAG 
GTTGTGGTGCTTGACGAGAGAGGCCGCGACATTGATTCAGAGCAGATGGCTGAGTTACTT 
GGGGATGCAGGAAACAGTGTAAGCTTGTTAGTCTTCAAGTAAAGTAATCAAATTGATTGT 
ATGTAATGACTTGTTGGGTTTGAATCTAGTCTCATCTTGGAGAAACTGTCTTTATGATTG 
ATAAGCTTAAGATGGTCACTCAGCCTTAGTGTGGCTATATCTGTTTTCAGGGAGCTTCGC 
GGATCTCGTTTTGTATAGGTGGAGCTTACGGACATGGAACGCAAGTGAGGAAGCGAGCTA 
ATGTGACCATTAGACTTTCCTCCATGGTCCTGAATCATCAGATAGCTCTTGTGGTGCTCA 
TGGAACAGCTTTACAGGTGAAACCATTGTTTCTTCTGTTCCTGCATTCCAGTTACATTTT 
TATATGTTGTAATAGGTTTTCTGTTTTCAGGTCATGGACTATTCTCAAGGGACAAAATTA 
CCATCACTGATGAGGCATGAATCTCTACTTTTTGGGATTTCTTTTGCTCTATCGTGTACA 
AAGAAACTGCATTGCTAAAAAGCTTCTCTGCTGGTAGTTGTATGAGAAATTGTTTATTGT 
ACGACGTATGTTTGCAATCCAAATTTGTTTGCTTCT
>AT1G45110.1 | tetrapyrrole methylase family protein 
AAACAGAGAAGAAGCTTAACACAGAGAAGTGCGCGGGAATGGCGAGAGTTTGTCTTCCTT 
GTTCTTTCCTTCGTACCTCTACTCTCTCGATTCTCTTCCGTTCACCGATTCTCTCCACAA 
CCGCCGCAATTTCATTTTGCTCGTCGTCGGAGTTCGCCGACTCTGTAGCCAAGGATGATT 
CAAAACGCGTAAAAATTCACTCATCTCTGTTTCTGGATCAAATTCGATTACGGTTTTAGG 
GTTTCTTACAATTTAGCTGCTTTCAGGGTCCTCTCAAGCCTGGGCTTTACCTCGTCGGAA 
CTCCAATCGGAAACCTCGAAGATATCACTTTACGGTACTCTTCAATATCTAAGCTTCTTT 
GCATTGTTTGAAATGTGTTCTGATTTCTAATGCTTAGAATTTGTTAGTGCGATTCGTGTA 
TTGAGATCTGCGGATGTGATACTCTCTGAGGATACAAGACACTCTGGGAAGTTGCTACAG 
TATTACAATATTAAAGCTCAGCTTGTAAGTTACTTGTATATGGAAAGTAGTAGTAGTAGT 
CTCTTTGGTTTTTATCATGTGATGGTTTTGAATTTATGAGGTTTAGGTTTGTAGCTTAGT 
TATCACAAGTTCAACGAGGCTCAGAGAGAACAAGCGGTGTTGACACGGTTGAAACAAGGA 
GAGATTGTTGCACTTATCAGCGATGCTGGCACACCGGGAATTAGTGATCCCGGTACTCAA 
CTTGTGAGTGCATATTATAGCTTCTCCTTTGAGCTTTTTTCCAGGCTAGTTTTGTTTATA 
ATCAACTTACTTACTAGTGTGTTACACATAGTCTGAAAATGTTCTCTAGTCACTTATAAG 
CTGAAGAGTATGAGAAACAAGTGCTATCATCTTTCCTCAGGCTAAAATGTGTGCGAAAGA 
AAATATAGATGTGATTCCAATCCCTGGGGCTTGTGCTGTAGTTGCTGCTCTTTCTGCATC 
TGGTTTGGAGACAGATGAGTTCACATTCGGTAACTTCTTCTCCGATTTACCGGTCAACCT 
GATGCGAACCTGGCTTTATATAAAGTTTATAATTTCTGAACTACTTTGTTTTTAATACAG 
TTGGATTTCTTCCTAAGCATTCTGGAACAAGGAAGGAGAGGCTGATTGTTTCATCAAATG 
AGACAAGAACACAGATCTTTTATGTTCCCCCTCATAAGTTGTCACAGTTTCTTGAAGAAA 
CAACCCCTTACTTTGGTGAATCAAGGTTTGTTGCATGTTTCAAGCAAGTTATGTTAACAT 
CTGCTGGATTGATATCTATGTACATCCACTTTCTTTTCTCTCTTGTTCCTTATTGTTGAT 
ATTTGATGAATTAAGCCTCTCTCAATGCGATATCTTTTATCTTCTAGTGTTACGACTTAG 
AAGCAGTCCCATGCCTGGTCCTGACATAGATTTATGGTGCAGGCAATGTGTAATAGCTCG 
AGAGATTACAAAGCTGCATGAAGAGGTAACATCCTTTATCACTTTATATGTAACGTGTGT 
TAGTAATACATGAAACTTTATGGTAAACCCCCCACTGATGAGAGATGCTCTTCTACTATA 
GTTTTGGAGGGGTTCGATAGCGGAAGCCAAGCAAGAGTTTCTGATCCGCCAACCAAAAGG 
AGAAATCACGCTTTTGATAGAAGGAAAGGAAGAAACCAAAGCTGAAAATCCAACAGAGTC 
TCAACTTGAAGAAGAGTTGAGAGGCCTGATCTCTGATGGGCATAGCCTTTCCACGGTAAC 
CATTTTGATTTGAGAACTTACTCTTCTTGGAAACTAAGCTTCAATTACCATACGTTACAG 
ATATAGAATTGAACTTAGACTGTTCAGTTCATAGATATTGATCGATATGTGACTTAATGA 
CTTAATGATTCCGGATTTAACATCAAACTTTATCAGGCGGTGAAAACGGTTGCAGAAAGA 
ACATCAATGAGAAAGAAAGAAGTATATTCTCTGGCATTGAAGAAATTCGGGAAGCAGATT 
CGGGTAGAAGAAGAAGATGAAGCTGATGAGTAAAATGAGAGGATATTGCCATGTCAAAGC 
TTTTGCTTCAAACTCATTGATGTCATGTTGTAAAACTGTTGCGTTAAGTCTCACACCTCA 
AAGCTCTTGAGCTTTGGATCTTGATTTGGTGAATTTAGAGTATAGTAAGAGTTAGTACCT 
CCAGATTGTTTTAGTATTCACTTGGTTAGGTTTGGTGCTGATAAAAATTTTAGCTACCAA 
AATGGATACTCATTAGAAACCAAACTGGTAGCGTTTGTT
>AT1G62850.2 | translation release factor 
GACATCGTCATTTTGACATCGGAAGAATCTTCAGTGCCGAGAAAGATAAACAAAATGGCG 
GCAATCAGAACGATGACGAACATGATTCTACGCGAGTTCATCCATCATCCACTTCTCCTT 
CACTCTTCATCGAAATCGTGTCAATCTCTTTTACCATGTCTCCGTCTCACTCCCCTAATT 
TCTCCAATTCACTCTAATTCCCGGCTCGTATCCGTCCGATGTGCGGCATCGACCTCCGGT 
GGAAGCGGTGGTGATCGGAAAGTCTCTTCACGGTTGTCGCAGGTGCAACAGATGCTTCAT 
GAAGCCGAAGAGAGAGCTAGTTCCGCTGGCAATGAGCCTACTCCTCAAATCACTCTAGGC 
AAGCTTTTTTTTTTTTGCTTTCATCCATTTGAAAAAAGAAACTGAGTTTAGTTTTAAGGA 
ATAGGTTATGGAGAATTCTACTTTTTGATGTCTCTTGAACTTTCTATGAACTGAGTTTAA 
GTAGAGCCAATGATCATCTGTATACATGAATCTCAAATCAAATTCGTTAATCACTGTATA 
GTCTGTATTGTATACATGAATCTCAAATTCAATCACTTTATCTGATACAAAGCTCATTTC 
AGGAAGGGAAGGATTGAATTTTGTAGTAGATTGATGAATAACCTATATATTGACTTGGAT 
GTGCTCATAGTTTCATGTGTATCTGTTTTTGGTATTTGCAGACAATGTTACACTTAACTT 
TGCTAGAAGTGGTGGTCCTGGAGGCCAGAATGTGAACAAATGTGTGACCTTGTTCTTGTG 
CCTTTACCTTACTTTTCATTGTAGTTTTTAGATGTTTCAATACTTATACTTTTCCCTTAC 
AGTGAATACCAAAGTAGATATGCGCTTCAATGTTAAGAACGCGTATTGGCTGAGTGACAG 
GATCAGAGAGAAAATCTTACTGACGGTTTGTTTTTAAAACTCTATCATCCCTTTTCAAAA 
CTATGAGTGTGAATTTTATCTATATCGTGTTCCATGGAGAGAACAGAGATAATATTGAAA 
ATGCTGTTTGATATTTGACTCTTGATCTGGTTGGGGCCAAAATTTAGGATAATAGAGTAT 
TTGGCTTTTTGTTTCTATGCGTTGTGTAGTTAGCTTTTTTGTTGTTTGTCAACAGGAGAA 
GAATCGGATCAACAAGGATGGTGAACTTGTGATATCTTCTACCAAAACCAGAACGCAGAA 
GTCAGTAACCTAATAGTCCTCTCTTTCATATTCCATTCTCAATAACTTCTCTATTTATGA 
CAGTATGTTCCCTTGCAGAGGTAACATCGACGATGCACTTGAAAAACTACAGGTAATATA 
TTGAATATCACGTCTTTTCGTCATGGTGTGTTTCATTCTATCTAAAACGGAGATGTTTTT 
GTTTAATCACATAACTGAACAGGCGATAATTGATGCGGCTTCATATGTTCCACCTCCACC 
ATCAGAAGAACAAAAGAAGAAAATAGTAAAGCTGTGAGAACCAACCAAATCAAATCCTTT 
TCCATGATTCCATTGTTTTAACTCTGAATCCAAATCTTGACGCGGTGAATTCTTACATTT 
TCAGCGCTGCGAAAGCTGACAATAAACGACTTAAAAGCAAAAAAGTTCTGTCAGACAAGA 
AATCTGCGAGAAGAAGCCGCGGTAGTTACGATGATTAAACTTAAAACCATACAATGGAGT 
CCAGGTTGATTCTAAAGCTTTTAACTTAAAATGATTGTTATTTTCTTGGAATTTAATGTA 
ACACAACAATCAAATCATCCAATAAAAATTTGCAGTATATTGGATTTTATGTACAAACCA 
CTCTTATACAAATTATGAACAAAAAAAGTATCAAACATAACATTCCTCACTTTTTGTTTT 
ACTTTCGAATAACATGTTCTTCTCCTGATCTTTGATCAAAATGCTTGATCCATTTTCTTT 
TGTTGCTGTTATTATCACTCTTCCCAGAGCTTCTTGCTGCGGCAACATGAGCGATTTCTA 
GACCACCAGAAACTGGAAGAGTCACTGTTCTCACAACATTCCGGTCACTAAATGCTTTTG 
TCCAACTGAAACACGAAGTGCTTCTTCGGTAACCGCTTCTGCAGACCACAACAGCTCCTC 
TGCTACCAAACACAGCGTTTCTCAAAACGTTTGCTGCGAAATCCTTCTGATCCCAGTCAA 
CTACCAAGAAATCGATTCCTTGTAGCGTCTGCATCGTGTGCTCCAATTCCTCTCCTTCCT 
CGTTCATAATAATCGTCTCCGGCAAGTTTGAGCAAGATTGTTCTGCCATGGCTTGAAGAT 
AAGCAGTTTGTGATCTTGCGTTTGGTACTATACAAATGTGTCTTCCGTTTGTGTGTCGAC 
TCGCTATGTTTAAGCCAACGCTTATGGCTATAGTTTCTCCTTCTGACCATGTTTCCACAA 
TCAAATTGGCGTTCCATCCTGCTGCCATCGCCGCCACTAGCTCCGCCGCTCCCGGCGTTC 
CAAGATTTTCACACTGCAAAAGTTGCCCAATTTTTTTTAAAAAAACGTTACAAATTGTTA 
AAAGAAAGGGCCAAGACGTGCAAAGATCTAAGGTTTATGTCTC
>AT1G62850.2 | translation release factor 
GACATCGTCATTTTGACATCGGAAGAATCTTCAGTGCCGAGAAAGATAAACAAAATGGCG 
GCAATCAGAACGATGACGAACATGATTCTACGCGAGTTCATCCATCATCCACTTCTCCTT 
CACTCTTCATCGAAATCGTGTCAATCTCTTTTACCATGTCTCCGTCTCACTCCCCTAATT 
TCTCCAATTCACTCTAATTCCCGGCTCGTATCCGTCCGATGTGCGGCATCGACCTCCGGT 
GGAAGCGGTGGTGATCGGAAAGTCTCTTCACGGTTGTCGCAGGTGCAACAGATGCTTCAT 
GAAGCCGAAGAGAGAGCTAGTTCCGCTGGCAATGAGCCTACTCCTCAAATCACTCTAGGC 
AAGCTTTTTTTTTTTTGCTTTCATCCATTTGAAAAAAGAAACTGAGTTTAGTTTTAAGGA 
ATAGGTTATGGAGAATTCTACTTTTTGATGTCTCTTGAACTTTCTATGAACTGAGTTTAA 
GTAGAGCCAATGATCATCTGTATACATGAATCTCAAATCAAATTCGTTAATCACTGTATA 
GTCTGTATTGTATACATGAATCTCAAATTCAATCACTTTATCTGATACAAAGCTCATTTC 
AGGAAGGGAAGGATTGAATTTTGTAGTAGATTGATGAATAACCTATATATTGACTTGGAT 
GTGCTCATAGTTTCATGTGTATCTGTTTTTGGTATTTGCAGACAATGTTACACTTAACTT 
TGCTAGAAGTGGTGGTCCTGGAGGCCAGAATGTGAACAAATGTGTGACCTTGTTCTTGTG 
CCTTTACCTTACTTTTCATTGTAGTTTTTAGATGTTTCAATACTTATACTTTTCCCTTAC 
AGTGAATACCAAAGTAGATATGCGCTTCAATGTTAAGAACGCGTATTGGCTGAGTGACAG 
GATCAGAGAGAAAATCTTACTGACGGTTTGTTTTTAAAACTCTATCATCCCTTTTCAAAA 
CTATGAGTGTGAATTTTATCTATATCGTGTTCCATGGAGAGAACAGAGATAATATTGAAA 
ATGCTGTTTGATATTTGACTCTTGATCTGGTTGGGGCCAAAATTTAGGATAATAGAGTAT 
TTGGCTTTTTGTTTCTATGCGTTGTGTAGTTAGCTTTTTTGTTGTTTGTCAACAGGAGAA 
GAATCGGATCAACAAGGATGGTGAACTTGTGATATCTTCTACCAAAACCAGAACGCAGAA 
GTCAGTAACCTAATAGTCCTCTCTTTCATATTCCATTCTCAATAACTTCTCTATTTATGA 
CAGTATGTTCCCTTGCAGAGGTAACATCGACGATGCACTTGAAAAACTACAGGTAATATA 
TTGAATATCACGTCTTTTCGTCATGGTGTGTTTCATTCTATCTAAAACGGAGATGTTTTT 
GTTTAATCACATAACTGAACAGGCGATAATTGATGCGGCTTCATATGTTCCACCTCCACC 
ATCAGAAGAACAAAAGAAGAAAATAGTAAAGCTGTGAGAACCAACCAAATCAAATCCTTT 
TCCATGATTCCATTGTTTTAACTCTGAATCCAAATCTTGACGCGGTGAATTCTTACATTT 
TCAGCGCTGCGAAAGCTGACAATAAACGACTTAAAAGCAAAAAAGTTCTGTCAGACAAGA 
AATCTGCGAGAAGAAGCCGCGGTAGTTACGATGATTAAACTTAAAACCATACAATGGAGT 
CCAGGTTGATTCTAAAGCTTTTAACTTAAAATGATTGTTATTTTCTTGGAATTTAATGTA 
ACACAACAATCAAATCATCCAATAAAAATTTGCAGTATATTGGATTTTATGTACAAACCA 
CTCTTATACAAATTATGAACAAAAAAAGTATCAAACATAACATTCCTCACTTTTTGTTTT 
ACTTTCGAATAACATGTTCTTCTCCTGATCTTTGATCAAAATGCTTGATCCATTTTCTTT 
TGTTGCTGTTATTATCACTCTTCCCAGAGCTTCTTGCTGCGGCAACATGAGCGATTTCTA 
GACCACCAGAAACTGGAAGAGTCACTGTTCTCACAACATTCCGGTCACTAAATGCTTTTG 
TCCAACTGAAACACGAAGTGCTTCTTCGGTAACCGCTTCTGCAGACCACAACAGCTCCTC 
TGCTACCAAACACAGCGTTTCTCAAAACGTTTGCTGCGAAATCCTTCTGATCCCAGTCAA 
CTACCAAGAAATCGATTCCTTGTAGCGTCTGCATCGTGTGCTCCAATTCCTCTCCTTCCT 
CGTTCATAATAATCGTCTCCGGCAAGTTTGAGCAAGATTGTTCTGCCATGGCTTGAAGAT 
AAGCAGTTTGTGATCTTGCGTTTGGTACTATACAAATGTGTCTTCCGTTTGTGTGTCGAC 
TCGCTATGTTTAAGCCAACGCTTATGGCTATAGTTTCTCCTTCTGACCATGTTTCCACAA 
TCAAATTGGCGTTCCATCCTGCTGCCATCGCCGCCACTAGCTCCGCCGCTCCCGGCGTTC 
CAAGATTTTCACACTGCAAAAGTTGCCCAATTTTTTTTAAAAAAACGTTACAAATTGTTA 
AAAGAAAGGGCCAAGACGTGCAAAGATCTAAGGTTTATGTCTC
>AT1G62850.3 | translation release factor 
ACGCAAAATTAGGGTCGCCTTCTTCTTCTTCTTCTCTGACATCGTCATTTTGACATCGGA 
AGAATCTTCAGTGCCGAGAAAGATAAACAAAATGGCGGCAATCAGAACGATGACGAACAT 
GATTCTACGCGAGTTCATCCATCATCCACTTCTCCTTCACTCTTCATCGAAATCGTGTCA 
ATCTCTTTTACCATGTCTCCGTCTCACTCCCCTAATTTCTCCAATTCACTCTAATTCCCG 
GCTCGTATCCGTCCGATGTGCGGCATCGACCTCCGGTGGAAGCGGTGGTGATCGGAAAGT 
CTCTTCACGGTTGTCGCAGGTGCAACAGATGCTTCATGAAGCCGAAGAGAGAGCTAGTTC 
CGCTGGCAATGAGCCTACTCCTCAAATCACTCTAGGCAAGCTTTTTTTTTTTTGCTTTCA 
TCCATTTGAAAAAAGAAACTGAGTTTAGTTTTAAGGAATAGGTTATGGAGAATTCTACTT 
TTTGATGTCTCTTGAACTTTCTATGAACTGAGTTTAAGTAGAGCCAATGATCATCTGTAT 
ACATGAATCTCAAATCAAATTCGTTAATCACTGTATAGTCTGTATTGTATACATGAATCT 
CAAATTCAATCACTTTATCTGATACAAAGCTCATTTCAGGAAGGGAAGGATTGAATTTTG 
TAGTAGATTGATGAATAACCTATATATTGACTTGGATGTGCTCATAGTTTCATGTGTATC 
TGTTTTTGGTATTTGCAGACAATGTTACACTTAACTTTGCTAGAAGTGGTGGTCCTGGAG 
GCCAGAATGTGAACAAATGTGTGACCTTGTTCTTGTGCCTTTACCTTACTTTTCATTGTA 
GTTTTTAGATGTTTCAATACTTATACTTTTCCCTTACAGTGAATACCAAAGTAGATATGC 
GCTTCAATGTTAAGAACGCGTATTGGCTGAGTGACAGGATCAGAGAGAAAATCTTACTGA 
CGGTTTGTTTTTAAAACTCTATCATCCCTTTTCAAAACTATGAGTGTGAATTTTATCTAT 
ATCGTGTTCCATGGAGAGAACAGAGATAATATTGAAAATGCTGTTTGATATTTGACTCTT 
GATCTGGTTGGGGCCAAAATTTAGGATAATAGAGTATTTGGCTTTTTGTTTCTATGCGTT 
GTGTAGTTAGCTTTTTTGTTGTTTGTCAACAGGAGAAGAATCGGATCAACAAGGATGGTG 
AACTTGTGATATCTTCTACCAAAACCAGAACGCAGAAGTCAGTAACCTAATAGTCCTCTC 
TTTCATATTCCATTCTCAATAACTTCTCTATTTATGACAGTATGTTCCCTTGCAGAGGTA 
ACATCGACGATGCACTTGAAAAACTACAGGTAATATATTGAATATCACGTCTTTTCGTCA 
TGGTGTGTTTCATTCTATCTAAAACGGAGATGTTTTTGTTTAATCACATAACTGAACAGG 
CGATAATTGATGCGGCTTCATATGTTCCACCTCCACCATCAGAAGAACAAAAGAAGAAAA 
TAGTAAAGCTGTGAGAACCAACCAAATCAAATCCTTTTCCATGATTCCATTGTTTTAACT 
CTGAATCCAAATCTTGACGCGGTGAATTCTTACATTTTCAGCGCTGCGAAAGCTGACAAT 
AAACGACTTAAAAGCAAAAAAGTTCTGTCAGACAAGAAATCTGCGAGAAGAAGCCGCGGT 
AGTTACGATGATTAAACTTAAAACCATACAATGGAGTCCAGGTTGATTCTAAAGCTTTTA 
ACTTAAAATGATTGTTATTTTCTTGGAATTTAATGTAACACAACAATCAAATCATCCAAT 
AAAAATTTGCAGTATATTGGATTTTATGTACAAACCACTCTTATACAAATTATGAACAAA 
AAAAGTATCAAACATAACATTCCTCACTTTTTGTTTTACTTTCGAATAACATGTTCTTCT 
CCTGATCTTTGATCAAAATGCTTGATCCATTTTCTTTTGTTGCTGTTATTATCACTCTTC 
CCAGAGCTTCTTGCTGCGGCAACATGAGCGATTTCTAGACCACCAGAAACTGGAAGAGTC 
ACTGTTCTCACAACATTCCGGTCACTAAATGCTTTTGTCCAACTGAAACACGAAGTGCTT 
CTTCGGTAACCGCTTCTGCAGACCACAACAGCTCCTCTGCTACCAAACACAGCGTTTCTC 
AAAACGTTTGCTGCGAAATCCTTCTGATCCCAGTCAACTACCAAGAAATCGATTCCTTGT 
AGCGTCTGCATCGTGTGCTCCAATTCCTCTCCTTCCTCGTTCATAATAATCGTCTCCGGC 
AAGTTTGAGCAAGATTGTTCTGCCATGGCTTGAAGATAAGCAGTTTGTGATCTTGCGTTT 
GGTACTATACAAATGTGTCTTCCGTTTGTGTGTCGACTCGCTATGTTTAAGCCAACGCTT 
ATGGCTATAGTTTCTCCTTCTGACCATGTTTCCACAATCAAATTGGCGTTCCATCCTGCT 
GCCATCGCCGCCACTAGCTCCGCCGCTCCCGGCGTTCCAAGATTTTCACACTGCAAAAGT 
TGCCCAATTTTTTTTAAAAAAACGTTACAAATT
>AT1G62850.3 | translation release factor 
ACGCAAAATTAGGGTCGCCTTCTTCTTCTTCTTCTCTGACATCGTCATTTTGACATCGGA 
AGAATCTTCAGTGCCGAGAAAGATAAACAAAATGGCGGCAATCAGAACGATGACGAACAT 
GATTCTACGCGAGTTCATCCATCATCCACTTCTCCTTCACTCTTCATCGAAATCGTGTCA 
ATCTCTTTTACCATGTCTCCGTCTCACTCCCCTAATTTCTCCAATTCACTCTAATTCCCG 
GCTCGTATCCGTCCGATGTGCGGCATCGACCTCCGGTGGAAGCGGTGGTGATCGGAAAGT 
CTCTTCACGGTTGTCGCAGGTGCAACAGATGCTTCATGAAGCCGAAGAGAGAGCTAGTTC 
CGCTGGCAATGAGCCTACTCCTCAAATCACTCTAGGCAAGCTTTTTTTTTTTTGCTTTCA 
TCCATTTGAAAAAAGAAACTGAGTTTAGTTTTAAGGAATAGGTTATGGAGAATTCTACTT 
TTTGATGTCTCTTGAACTTTCTATGAACTGAGTTTAAGTAGAGCCAATGATCATCTGTAT 
ACATGAATCTCAAATCAAATTCGTTAATCACTGTATAGTCTGTATTGTATACATGAATCT 
CAAATTCAATCACTTTATCTGATACAAAGCTCATTTCAGGAAGGGAAGGATTGAATTTTG 
TAGTAGATTGATGAATAACCTATATATTGACTTGGATGTGCTCATAGTTTCATGTGTATC 
TGTTTTTGGTATTTGCAGACAATGTTACACTTAACTTTGCTAGAAGTGGTGGTCCTGGAG 
GCCAGAATGTGAACAAATGTGTGACCTTGTTCTTGTGCCTTTACCTTACTTTTCATTGTA 
GTTTTTAGATGTTTCAATACTTATACTTTTCCCTTACAGTGAATACCAAAGTAGATATGC 
GCTTCAATGTTAAGAACGCGTATTGGCTGAGTGACAGGATCAGAGAGAAAATCTTACTGA 
CGGTTTGTTTTTAAAACTCTATCATCCCTTTTCAAAACTATGAGTGTGAATTTTATCTAT 
ATCGTGTTCCATGGAGAGAACAGAGATAATATTGAAAATGCTGTTTGATATTTGACTCTT 
GATCTGGTTGGGGCCAAAATTTAGGATAATAGAGTATTTGGCTTTTTGTTTCTATGCGTT 
GTGTAGTTAGCTTTTTTGTTGTTTGTCAACAGGAGAAGAATCGGATCAACAAGGATGGTG 
AACTTGTGATATCTTCTACCAAAACCAGAACGCAGAAGTCAGTAACCTAATAGTCCTCTC 
TTTCATATTCCATTCTCAATAACTTCTCTATTTATGACAGTATGTTCCCTTGCAGAGGTA 
ACATCGACGATGCACTTGAAAAACTACAGGTAATATATTGAATATCACGTCTTTTCGTCA 
TGGTGTGTTTCATTCTATCTAAAACGGAGATGTTTTTGTTTAATCACATAACTGAACAGG 
CGATAATTGATGCGGCTTCATATGTTCCACCTCCACCATCAGAAGAACAAAAGAAGAAAA 
TAGTAAAGCTGTGAGAACCAACCAAATCAAATCCTTTTCCATGATTCCATTGTTTTAACT 
CTGAATCCAAATCTTGACGCGGTGAATTCTTACATTTTCAGCGCTGCGAAAGCTGACAAT 
AAACGACTTAAAAGCAAAAAAGTTCTGTCAGACAAGAAATCTGCGAGAAGAAGCCGCGGT 
AGTTACGATGATTAAACTTAAAACCATACAATGGAGTCCAGGTTGATTCTAAAGCTTTTA 
ACTTAAAATGATTGTTATTTTCTTGGAATTTAATGTAACACAACAATCAAATCATCCAAT 
AAAAATTTGCAGTATATTGGATTTTATGTACAAACCACTCTTATACAAATTATGAACAAA 
AAAAGTATCAAACATAACATTCCTCACTTTTTGTTTTACTTTCGAATAACATGTTCTTCT 
CCTGATCTTTGATCAAAATGCTTGATCCATTTTCTTTTGTTGCTGTTATTATCACTCTTC 
CCAGAGCTTCTTGCTGCGGCAACATGAGCGATTTCTAGACCACCAGAAACTGGAAGAGTC 
ACTGTTCTCACAACATTCCGGTCACTAAATGCTTTTGTCCAACTGAAACACGAAGTGCTT 
CTTCGGTAACCGCTTCTGCAGACCACAACAGCTCCTCTGCTACCAAACACAGCGTTTCTC 
AAAACGTTTGCTGCGAAATCCTTCTGATCCCAGTCAACTACCAAGAAATCGATTCCTTGT 
AGCGTCTGCATCGTGTGCTCCAATTCCTCTCCTTCCTCGTTCATAATAATCGTCTCCGGC 
AAGTTTGAGCAAGATTGTTCTGCCATGGCTTGAAGATAAGCAGTTTGTGATCTTGCGTTT 
GGTACTATACAAATGTGTCTTCCGTTTGTGTGTCGACTCGCTATGTTTAAGCCAACGCTT 
ATGGCTATAGTTTCTCCTTCTGACCATGTTTCCACAATCAAATTGGCGTTCCATCCTGCT 
GCCATCGCCGCCACTAGCTCCGCCGCTCCCGGCGTTCCAAGATTTTCACACTGCAAAAGT 
TGCCCAATTTTTTTTAAAAAAACGTTACAAATT
>AT1G66520.1 | pde194 (pigment defective 194) catalytic/ formyltetrahydrofolate deformylase/ hydroxymethyl- formyl- and related transferase 
GTCTCTGTTCCAAAATCCAAAGGAAGCTTCGAAACCATTGAAGCAGCAGCAATGATACTA 
CGTCGTTTCATCTGCTACAACGCTTCTTCAACTGTTTCATCTATAGCTCCATCACCGAAG 
AAGAAGCCTCTCATCTTCTTAGGCTCTCCTCAGGTTAAAAGACTTTTTAACATCTTCATG 
GGTTTAGGGTTTAAGCTTAATCTAATCCCCTCCCTCGAAATTAGGTCTCCGTGAGTGTGC 
TTGAAGCTCTTTTCAATGCATCTAATGCTCCAAACTCTTCCTTCGAGGTATATAGTCTGA 
AACTGAGATTAGAAATTTTCTCCATTTTCGAGTTTCTCGGTCTCTTCATTGGATTAACTT 
CGAAAATTGGAAATCTGATTATGATTCTTTGTAAATGTGGAACAAGGTTGCTTTTTGGAC 
ATTGTGAAACTGATTTTTGTTAACCATTTTGATTCTGAATTAAGATAATGAGAAATGTAG 
TGAAGATCTTTGGGCACTTTTGTTTGACATTTTTAGCGTTTTTAATCTTTTGTTTTGTTC 
GTTATTTCGATTCTTTTGTCGTGTCTAAGTCCGTTCGTGTCTTTTTGGTCGCGGTTCGAG 
TCGTGTTTAAGTCGGCTTTGTTTCTAGGTTGCAGGTATTGTTACACAGCCTCCATCAAGG 
AGAGATAGGGGTAAAAAAGTGTTGCCTTCACCAGTAGCGCAATACGCTCTTGATAAAGGC 
TTACCTTCTGATCTCATTTTCTCCCCTGAGAAGGCAGGAGATGTAAGAATTCTTGTCTGA 
TTAATATCAAGCTATTGCTTTTGGAAAGATGTGATCTTTTGTTCTTTCTTGTGACGATGA 
CATTGCTATATCTTGTGATTCTTTTATGCAGGAAGCATTTTTATCGGCTTTAAGAGAGTT 
GCAACCTGAGCTTTGTATTACAGCAGCTTATGGGAATATTTTGCCTACTAAGTTCCTTAA 
GATTCCGGTACATGGTTAGTTAAAGAATTGGTTGATGGACTTATGGAAACGAATGTAGTT 
TCTTTATAGTAGATAGCTGCAAATGAGTCTTGTGTTTTGAAGCCAATGTTTAATGTTTTA 
GGGACAGTGAACATACACCCAAGTTTGCTGCCGCTGTACCGTGGTGCAGCTCCAGTTCAA 
AGAGCATTACAGGTGCAATTGTTTTTTCAATATGAACTCATTACACTCTTCATGTTATTG 
CTTAGCTTCTTACTTACTACATTGCTAAGACTGTTGCTTCAAGTGTGCACAATAACACTT 
GGTGTTTGCACTAGGATGGTGTCCCGGAAACAGGAGTATCATTAGCATTTACTGTGCGTA 
AGTTAGATGCAGGGCCAGTGATTGCCTCTAAGAGGTTCCAAGTGGATGATCTAATAAAGG 
TATTCACTTTATCCCTCGATGTAGATAGTTATCTTATTATATTTTCTGGATCTTAATGAC 
CTCTGTTTGAATCATTTGCAGGCACCAGAACTACTCTCGTTCCTATTTTCTGAAGGTGAT 
ATAGTAATTCTTGTACTTATGATATTCGATAGAACTTTTAAACATAATTGGGTTCTATGA 
TTAGGATCTAAGCGAAAAAAACGTTTTTAGGTTCTAATCTTCTTATCCGTGAACTTCCCT 
CGATATTTGATGGGTCCGCAAAATCAAAAGCAGCTCCCCAAGATGATTCTAAAGCTACCT 
TAGCTCCAAAGGTATCTGTTGCGTGTCTTGTATCATCCAAAATAGGGCATGAAAATTATT 
AGGCGATGCTGCTATATTGCTTCCTGTATGAGATATTGAGATATAACAATCTGATTCGAA 
ATTTGGTTCTTATGTGACTGAAATGATTCAATTGATGCACAGATAGCTCCAGATGAGGCT 
TGGCTCTCTTTTGACCAGGAAGCTTTTGTTCTACATAACAAGGTAAAGAAACCTTCATAT 
TTACACTTGGTCTAAAATCATAAATGTAAATAGTAAATTTGCCTTTCAGGTTCGTGCATT 
TGCAGGATGGCCGGGAACACGAGCAAAAGTTGTAGTCCTTGATGAGAAAAGCGGTCAGCA 
AAATGTGCTAGAGCTTAAAATTATGTCCACTCGAGTATGCAAAGATCTGGAAATTCAGGA 
TAGTGAACAAGATTATGTAACTTTCAAGAAAGGTTCACTAATATTTCCCTGCAGAGGAGG 
TACAGCTTTAGAGGTAAAGTGATAGGCGAAACACTGCCACTAAACTCTAAATCAACCAAG 
TTACAGACCCACTCACAGTATTGATACAAAAAGCAGATGTTGTGATGTGGTAATCAGACA 
TTAATCTACTATTTATAAAGCTCATATTTGGTGTTGCTGATTCAGGTACTGGAAGTCCAG 
CTTCCTGGTAAGAAAGCCATCAACGCAGCTGCTTTTTGGAATGGCTTGAGAGGTCAAAAG 
CTGAAGAAGCTATGAAGACAAAGACTGAAACAGGATTAAGCTTTGGTCAGGAAGTTAGAA 
TCAGCAAATTAGTCAAATCAGGTCTAGCCATTTTCAAATTGTTTCTGAATGAAAGGTGCC 
TAATAAGTTTTGGTCTCATTTTTTTTTGTTCTTCAAAATTTGATTTTGTATGACTAAAAT 
ATATTCCACATTCTTTGGTATAATATGATTCTTCTCT
>AT1G73740.1 | glycosyl transferase family 28 protein 
ATCGGTTCTTCTATCTTGTCTCTGACCATTCTTCTTCTTCTTCTTCTCAACAACACTTCT 
GATAATTTAACATTGCATCTCCTACTCATTCTCATCGTCTTCGTCTTCAATCTTCTACAC 
GAATGTCGCAGTGAAATTTTTTGACTCTTTCAGCTTCTTCTCGCCATCTCTAATGGCGAT 
CCCTTCCTTCCTCTCTCCAAATTTACACTTTTACCCTTCTACCAAACTCGTTCCGAGTCG 
ACTCACTCTTTCCTCATCCTCCTTCGTTTGTTGTTTATCAGTAGACCGCCAAATTAACCA 
TTCCTCCGTCTCCAACGAAACCTCCGGCTTACGAGTTGTCATATCCGCCGGAGGCACCGC 
CGGACACATCTCTTCAGCCTTAGCGATCGGAGACGAGCTAAAATCAGCCGACCCACTTGC 
TCGAATCCTCTTCATCGGATTCCCAAACAGTATGGAGAGCACGACGGTTCCATCCGCCGG 
ATTCGATTTCTCAACAATCTCCACCGTCGGATCATCATCGTCCCGACCATTCCTCTGTTT 
CACCTCTTTCCTCAAATTCCCTCTCCGCTTGATCCAATCCACCTTCGAATCCTACAAAAT 
CCTCCGCGAACTAAAACCACAAATCGTCATCGGCACCGGAGGACACGCCTCTTTTCCGGT 
CTGTTTCGCCGCCGTGATCTCAAGAACTAAATTCGTAATCCAAGAACAAGATTCAATCCC 
TGGAACCACTAACTGGATTCTGTCTTTCTTCGCCGATACAATCTTCGCTCCTTTCAACTG 
TACAGTCACTAACCTCCCCAAACGAGTCGCCGCGAAGTGTGTCGTCTACGGGAACCCGAT 
AAGACAAACGCTTAGACGATACTCGTCGAAAGGAGCGGCGCGTGTGAGCTTCTTCGGACA 
GTGGGCTGGAGCTGTGTCGGAACCGAAAGTTGTGCTTTTGCTTGGTGGGTCTTTAGGAGC 
CAATGCCATTAACATAGCTTTGCTTAACTGTTACTCGCAGTTGTTGTCTGAACATGAGAA 
CTGGTTCTTTGTTTGGCAAACTGGTGTTGAAGCTTTTGATGAAATGGATAGTCTTGTTAG 
AAGTCATCCTCGTCTCTTTCTATCTCCGTGAGTTATACAACAACATTTTTAACTGTTTAG 
CTGCTTTTGTATTGACTAATAACTCAAAATGTGTTTTATTATGTGGTATAAGGTTTTTGA 
GGTCGATAGGTGTGGCGTATGCGGCTGCAGATTTGGTTATCTCGAGAGCTGGTGCAATGA 
CTTGCTCAGAGATTATGGCTTTAGGCAAACCTTCTATTCTGGTATTTGAAATCTATAAGC 
TGATTCATCGAATTTGCTAATGGAGTGTGTTGTTTCTTGTTTTAAAACATTGAATGTTCT 
TTTGTTTTGTTTTTTAAGATACCATCACCGCATAGCGATGAAGGGGATCAAGTAAGGAAT 
GCTTCTTTAATGGCGGACATTGTTGGATCAAAGTTAATAACAGAAGAGGAGCTAGATACG 
ATCACTCTTAGAGCTGCCATGGAAGATATTCTAGGTGACTAAAAACTCTACAAAGTAGAA 
AACACTCACAAATTTCAACTCTCATTATCTCATTGAGTTGGTTCCAAATGATAGGGAATG 
AAGAACTGATGATGGAAATGAGCGAGCGGGCATTCAAAGCTGCGAAAGCGGACGCTGCAT 
CAGATGTTGCTAAACACATTATTTCTATTATCAAATCCAAAGATAAGTAGGTATGTTGTA 
TGAACCGTGTTACAGATTACACTAGTGTTGTGAAACAAAGTATGTGTATGATTGATGAGC 
CTCTTAGTAGATTTTGAGGAAACATTCTTGATTGTGTTGGCTAATTTGGCCTAGCAATAG 
AGAGTGAATAAAAAAAAATCCTTATATTTGGAAATAGTTGCGTTTCTTCTT
>AT1G80620.1 | ribosomal protein S15 family protein 
CAAAAACCCTAAAAGCTCCCGGAGCCGCCAAGATCAGTTTCCATGGCGCTTCATCTCGCC 
AGACCAAAACAAAGGTTACATTCGAATCCATCTCTCATTCACCTTTTCTCAACCTCCTCC 
TCCTCCTCCTCATCATCACCTCAAGACGGGAACGAATCTAATGAACAGCCCTCTCAATCA 
TCGTCGGATTATAAAATCTCTTCCTACTTCAGTGGTATCAGAAGCAGTCTCAAACAGACT 
CAGTCTCAGGACGGGAAGAGACAGTTCGTCAGATTCGATGCCAAACCTCAGAATTCGCTT 
TCCGGTAACCAGGATATCAGGAGGAATCTGAACGAGTTCCGAAGTAGAGCAACAGCTCCG 
CCGCCGAGGGATATGCAGGATCTTTTCAAGCAGAATGTGTTATCAAAATCTGGAGGGACT 
CGTAGAATCGAAGGTGTGCCATTAACAAACATAAAGGCGAACTTAAGGCAGATGAGACCA 
CAACAAGCAACCACTGAGAGCAAATGGGCCAATTTATCTGGGATTCAGAACATTATGAAG 
ACGAACATCAATGATAATATCCGTTCAAATGTAATCGGAGGAGCAGCAGAAGGATTGCCA 
CATTCAGTGGTTGGGAAGGAGTTAGAAGAAGAAGATGTGACAGAGGAGGAGATGAAATCA 
GAGTTTATCAAGAGCTATGATCCAATAGAACTGGGAGAGAAACTAAGATTGTATAGGCCT 
GAGGGAAAGAAAGAAGAAGGTTGGTTCTCATTACAGGAGCTCAATCAGAGGCTTGTTAAG 
CTCAGGGCCATGGAAGAGGAACAATTCCAGAAAACGAGTATAGTGCATCCCTCCTTCGTC 
AACAACTTGAGGTCTGAGTTTCATAAGTTCACCAAGGCTCAGAAATCAGATCCCTGTAGG 
TTCCGAGGCCCTCTCATAACTACTCTTTCTTCGTGTGTGTGTTTATATATATGATGACTT 
GTTTGGTTACAATCTCAAACACTCTGGTATGATCAATTTGCGACCGTAAAGAGTTGGTTT 
TTATGCTTGCTGCTTTCTTGGTTTTGATTTGTTCTCGCTTGTTGTTATTTAATTGGAAGA 
TAAATTTGTTTGCAGTTCAGAATACGAATATTTGGGGAGTTTTAAGTGGTACCCCAAAGT 
ATATGCTCGAGCCTCCAAAAGATCAACTAGTTGAAACTGTAAGTCTTTTCCTTCTTACTT 
ACTGAATCATTTTAGCTTGTAGCCATTTTAAGATTTTTTTGACATCGATTTTGTTGATCA 
AATGCAGTATTTCCATCCGGATAACATGTCATCTGCGGAGAAGATGAAAATCGAGCTTGC 
AAAGGTCAGAGAAGAGTTCAAGATGTCAGAATCGGATTGTGGTTCTGCACGTGTTCAAGG 
TATCTGTTCTTATAAGTGTTGGCTTTTAGCTATTGAAGACGATATTACATTTCCTGAGGC 
TAAATTAAGCCAGCTAATTAGAGGTCACTGCCTTTGTTATTTTTGGGAACAAAATGTCAC 
AAGTACTGATTTAGTGATCTCTATGGCTTTTTCTTGTAGTGGCGCAACTGACCACTAAGA 
TCAAGCATCTATCCTCGGTTCTACATAAAAAGGTAAACTTTCAATCTTTTTTTTTAATCT 
GAAGCTACCAGCTCCGGGTTTCTACTGTAACCTGACCTTGCATCTTTATAACCTTAGGAC 
AAGCATTCGCGGAAAGGACTTATAGCAATGGTGCAGAGACGGAAGAAGCTGTTGAAGTAT 
ATGAGAAGAACGGACTGGGATTCTTACTGCCTTTCACTGTCAAAACTCGGCCTTCGTGAC 
AACCCGGATTACAAGTTTTGAAATTTTTGTGCAAGGGACATCATAGAATTGTGATCTCAG 
TACTCTCTTTTTGTTCTTTTTCATTATGGCAAAAGAGATAATGTGGGTCTCTCTTATCAA 
TCATCTTGGGGAGGAAAGTTGTTCTACTAGAGATTATGATTGCAGGCTGTTTAGGCGAAA 
AGAGAATAAAGCTGTGGGATACTTTCGTTGACATTGTCTTTATTACTTTGAATGTGATAA 
TAAACTTACTTCTCCA
>AT2G01440.1 | ATP binding / ATP-dependent DNA helicase/ ATP-dependent helicase/ helicase/ nucleic acid binding 
ACTCTCACAAAGTTGTCAAAGACTCCAACTTTAACTCGAATCGTGCTCAGGAACTTGGAA 
TTTGAGGTTCCCTTCTCAGGGAGTTCCTCTTATTAACCTAAAACCCAATTCGAATCCTTT 
GTTTGATCAATCAATTACCGCTCGATTGACGTGTCTGTAGACTTGAAGCAAGCTATGTTT 
TGATCTCTTCCAATGGCGGCAGTGACTCTATCACCCTGTAGCATGGTACTCGTCCCCTTG 
TATTTTATCTATCATGGTGCTTCTTCGTAGTCGTAGAACGTTTCCCTGATGTAATTTTTT 
GGTTTTGAAATGTTGTTATTAGTGTTGTGGTAGTAGAAGATTGCGTAGTGTCATTGTAAT 
CCAAGCTCAGAGAGGAAACTGGAACAGAATCAGGTACTTGTAGGAGTTCTTGTGTTTGTT 
GTTTGTTGAAATTAGGTTGCTTTTGTTGATCAATCAAGCTGGTTCTGTAGGTTGAGTAAT 
TTCTTCTTCTCCAAAGTCTGGAACATATCTTATCGTTCAAAGCATAAATATTCTGACAAT 
CTTCTTGAGCAAGTTGAGAAGTATGCCTCTGCTCGGCTCGAGAATCAGTCCAAGTTGATT 
ACTAAGGTAACTCCAGGTTTCATTGTCTCATCTGAAACATTCTATATAGATTTTGAGATT 
CATGTTTTCCCTATGCATCAGGTTGCAGCTTTGATGGAGTGTGATAATGTTGATGATTTT 
ATTGATAAGAAATCTGATGAACAAGTTAAGAAAGATCTTGTTTTGGCGTGTAAGAGATTC 
CCTTCTATCATTCTTGGTGATTCTCGTCCCGTGGAATTATACTCCAATAGCAAATCTTAC 
GGTGAATCAAGTAGCATTCTTAAAACGCCAACTGATAACAGTTTCCTTCCTACTCCTATG 
CATGGAGGATGGTTTGATCCGGATAATCTTTCGAGAACATTATCTTCCTTCTGTCCTGAG 
CTTTTACAGAATGATGATTCTTCTGATCCAAGAGAAGATATATTAGATGATGGTTCTTCT 
TTTACGAGCAAAACTGCTACTTCTGAAGTTGAAGCAACGTCTGATGATGTTTTTGCCGCT 
CAGCGATTTCTTGCTACTAGTATAGATTCTATGCCTGGGTTAAGTAAGAGGCACAGTAAT 
CAGCTAGACAGCTGTGGTTTTCACACGGTATGCATTTGAATACATAGAAACAACAGTTTC 
TTCCCAATGAAAGGGCTTAAGACCAATTTTCAAACTGTCTTTCCATGCAGATGAAGAAAT 
TATTGCATCATTTTCCTCGAACCTATGCAGATTTGCAGAATGCACAGGTTGATATTGAGG 
ATGGACAGTATTTGATATTTGTTGGGAAAGTCTTGTCTTCAAAGTGAGTATCTCTTTCTG 
ATATCTTTCTAAAGTTCATCTCAAACATAATCAAAGAAAAATCTTTGTCAAGAAATCGTC 
TCTATTGCCTCTGTTTTTCTGTTGAGAATCTCTCAATTCAGCAACCATTGCTTATGCCTT 
TTGTGTTGAGCCGCATCTACACGTTTCTGAAATTCAAATTTGAACTCTGTGCGATTCAAT 
ATGCAGGGGAGTTAGAGCTAGCTCTTCATTTTCATTTCTCGAGGTTATTGTCAGCTGTGA 
AGTCTCAGGCAGAGACAGAACTCCGGAGGATCTGAGTCATAATGCTGAAGATAAAGCAGG 
AAAATCAATATTTTTGCATCTGAAGAAGTTTTTTAGGGGGACTCGCTTCACCTGGCAACC 
CTTTCTTAATTCTATTCAAGAGAAACATAAAGTCGGGGACCTTGTATGCATTAGTGGGAA 
GGTAATTCCTTTGCTTCCCTGAAAGTTGTCTTTGTATGTGTATGTATTGCTTGCTTTGGT 
ATTTTACTTGCATATCAGACTGCCTCATAAGTCTTTAGCTCTCTTCTTCAAGTCAACTTT 
TCAAGCTTAGACTTGTTTTAGCACGATAAAAGATCCCTAAAGAAACAGATTTACGAGGAA 
GAAAGTTTTTGGCAACTATGCTAATTCAATAATCTGTTAATAATCTCTTCTACTTCTAGG 
TAAAGTCATTGCGTGCAGAAGATCATTTTGAAATGAGGGAATACAATATAGATGTACTCA 
AAGATGAAGAAGAATCATCTCATCGAGCCCAGGGGAGACCATATCCTATATATCCTTCAA 
AAGGAGGGTTGAACCCAAAGTTCCTTAGCGATGTCATCTCCAGGTTTTGATTCTCTTTTC 
TTTTCCGTGATCTTCACTGGTTAGTAAAATATGACATTATGCGTTTCCATATCTAAAATT 
GAAAAGTAAATGAAACAGCAGTTCTGAGTAAAAGCCTCACCTTGATTGAGTGTTTCAATA 
CTGGCCTGAGTATAAGGATATTTCTTCATATATCATAAAAGTACCTGAACTTCTCAGAAC 
TAAGCATTACAACATTTCGATGATTGGTCTGCTTGTTTATCACACCTCACCCACTTTTTA 
TCTCTTAGGGCTCTGCGGGTTCTCCCCGCCAATATGGATCCGATTCCTAAGGAAATTACT 
AAAGTGTTTGGCCTACCATCTCTTAATGATGTAAGTCTTGCTTCTCTTTGAAGCATGCTC 
TTTGCTTCACTTCTTCTTTAATCCATAACAAAATTTTATGTTCTCAATTGTTTTCATTCT 
CAGTTTCCTTCCTTGCTGTAAATGTAGGCCTACGTTGGCATTCACGAGCCCAAGACTTTA 
GATGAGGCTGATTTAGCTCGCAAAAGGCTAATATTTGACGAATTCTTTTACCTACAGGTA 
ACTAGCTTCTTCAATAATTGTCTTCTCATAAACAGAACTCTAAGTATTAATTTGTTAGTG 
AAGAAGCGATTAATCCGTTGTCTTTGGTTTTCATACAGTTGGCACGCTTGTACCAAATGC 
TTCAAAGCCTTGGCACAAAAATAGAGAAAGATGTATTGCTGGAAAAGTTTAGAAAGCCAG 
TACTTAATTCCGTTTATATTGAAGAATGGTCCACTCTCACGAAGAGTTTTCTGAAAGCTC 
TACCATATTCCCTTACTCCTAGCCAGCTAAGCGCTGTCTCAGAAATAATATGGGATCTAA 
AGCGTCCGGTTCCAATGAATCGGCTTTTGCAGGTAAGTTTGTCAGCTGAGCTGGCTGGTA 
TTTCTTTTTTTTCTCGGTTATAGTTTAGTTCTTTCTTTGTTGGCTTTTAGCCAATCTTAC 
CAGACAATCAGAATCAGATTTTTTTTATTGGGTGAAACTTTCAGAATCAGATTTAACTGT 
TGCCAAATTTGTTTATTAACCAAAAAGTTCCTTAATAGATCGGTTTATCATGTAGGGTGA 
TGTTGGATGTGGCAAAACAGTGGTTGCTTTCTTAGCGTGTATGGAGGTCATAGGATCTGG 
TTACCAGGTTGGTTAATAAAAATCTCTCTACGACTTTTATAAATTGCACCATGTGAAGTT 
AATTTCTCAATAAATCCTCTAATAACTCATTCTTTTCATGTAGTTGAATTTGTTTTTTGA 
GTTACTCTTTTCTCACCTGTAGGCAGCTTTCATGGCCCCCACAGAATTACTTGCCATCCA 
GCATTATGAACAGTGTCGTGATCTGTTGGAGAATATGGAAGGGGTAAGCTCCAAGCCAAC 
CATTGGGTTGCTCACAGGTTCAACCCCGGCAAAGCAGTCACGTATGATTCGCCAGGCAAG 
TCATGCAGCTAATATGTCGTTTTAAATGATACAAGAGGCTTGTATTCCTTATAGCTGATA 
ATTGATAACAGGATCTTCAAAGTGGAGCTATATCGTTTATAATTGGAACTCACAGTCTGA 
TAGCTGAAAAGATAGAGTACTCTGCATTACGTATTGCCGTAGTTGATGAGCAGCAACGGT 
TTGGTGTAATCCAGAGAGGAAAGTTTAACAGCAAGGTCAGGTTCCTAGTATATTTTGATT 
CTATCAGATAATTGCTTTAATCACTCTAGTTGAACTATTTCGAAAAAATAAACAGTAATG 
ATCCATGGTGATCATTTGATTGGTGACCTTAAATGAACTTATCTCTTTAGTTTTCTTTCT 
TGTTTATCGACGTAAGCATATAATTAGTAAACTGAAGTTTATTGTGGCCTGACTTCTGCA 
GTTATATGGAACATCTATGATATCAAAAAGTGGCTCATCTGACTCTGATGATACTTCTAA 
AGCTGATCTCAGTATGGCTCCTCATGTTCTTGCCATGTCAGCCACCCCTATCCCGAGATC 
ACTTGCCTTAGCGTTATACGGAGATATATCTTTGACCCAAGTATGTCAAACGTCTCCACT 
TTTATCCATCTGGTTGAAACTCACTTGTTCCATGTGTTACACGTCTATAAGCAGTTTTTG 
TGACTGCAACTCTTTGTTTCTTCAGATTACTGGTATGCCACTTGGAAGAATACCAGTTGA 
GACGCACATTTTTGAAGGAAATGAGACTGGCATCAAAGAAGTCTACTCAGTAAGGCCAAT 
GACAATAACTACATTTCTTTTCTTGACTCTCATCATAGAAAAAGGCATCATTGATTTTTA 
AACTTTCAACATTAAATGATATCTGAACATATCTTCTTTCCATTGACAGATGATGCTGGA 
AGACCTGAAGTCTGGAGGCAGAGTATACGTTGTGTATCCTGTTATTGACCAATCAGAGCA 
ACTGCCACAGCTCCGTGCTGCCTCTGCTGAGCTCGAAATAGTAACCAAAAAATTTCCAAA 
GTACAATTGCGGACTGTTACACGGGAGGATGAAGAGTGACGACAAAGAAGAGGCTCTAAA 
CAAATTCAGAAGTGGAGAAACACAGATACTTCTGTCCACCCAGGTGATAGAGATAGGTGT 
TGATGTTCCAGACGCATCAATGATGGTTGTAATGAATGCTGAAAGATTTGGAATCGCTCA 
GTTACACCAACTCCGAGGACGTGTTGGGCGAGGAACCAGAAAATCCAAGTGCTTATTAGT 
TGGGTCAAGTACCAATAGCCTAAAACGGTTGAACATGTTGGGGAAATCATCAGATGGGTT 
TTACTTGGCAAACATAGACCTTCTTCTACGTGGACCTGGTGATTTGCTTGGGAAGAAACA 
GTCTGGGCACTTGCCAGAGTTCCCGGTCGCTAGGCTAGAAATAGACGGCAATATGTTGCA 
GGAAGCCCACATCGCCGCTTTGGTATACATTCATTCTCCCATGACATTACAGTGAATTGA 
TATATATCTACGTCTCTGGATTTATTTTGATCTTGTGTTTGCACAGAACGTTCTAGGAGA 
TTCTCATGACCTGGAGAAGTTTCCAGCGCTGAAAGCTGAGCTTAGCATGAGACAGCCACT 
TTGTCTTCTGGGCGACTAAGAAAGGTTGCACAGGCCAATGTACATAGTACATACTTGGTA 
TGTCCGTTAAGTAATTTGGTACTATGACATGTTGTAGTAGTAGTATAGTCTTTTGGTGTT 
CAAATTCATCAGGTGAAGCCTATGTGGCCATAATAGCATAGATCCAACATGTTTGGTGTC 
GTCTACGCTTTAAGTTTTATGTCCAACAAGAGACCCATTCATGTATGACTTGGCATTGAT 
GCCTTTGAATAGGACGTGAACTAATGGG
>AT2G16930.2 | ribosomal protein L27 family protein 
CTTGAAAAATCTCCCGGAGACCTCTCTCCTTCTCTCGCAGCCGACGATCCCATCCAAAAA 
CCAAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTT 
CAAATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTAT 
AGCTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGC 
TTTAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGA 
ATTGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGT 
TGCTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTG 
AGGGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTT 
CAAAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGG 
ATGTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGA 
AAACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGA 
AATTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATC 
AAATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATA 
GTTCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCAT 
ACTCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGC 
AAATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCC 
GCAGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGT 
GTCTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGA 
ATATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGAT 
TCAACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.2 | ribosomal protein L27 family protein 
CTTGAAAAATCTCCCGGAGACCTCTCTCCTTCTCTCGCAGCCGACGATCCCATCCAAAAA 
CCAAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTT 
CAAATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTAT 
AGCTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGC 
TTTAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGA 
ATTGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGT 
TGCTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTG 
AGGGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTT 
CAAAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGG 
ATGTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGA 
AAACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGA 
AATTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATC 
AAATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATA 
GTTCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCAT 
ACTCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGC 
AAATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCC 
GCAGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGT 
GTCTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGA 
ATATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGAT 
TCAACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.2 | ribosomal protein L27 family protein 
CTTGAAAAATCTCCCGGAGACCTCTCTCCTTCTCTCGCAGCCGACGATCCCATCCAAAAA 
CCAAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTT 
CAAATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTAT 
AGCTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGC 
TTTAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGA 
ATTGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGT 
TGCTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTG 
AGGGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTT 
CAAAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGG 
ATGTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGA 
AAACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGA 
AATTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATC 
AAATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATA 
GTTCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCAT 
ACTCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGC 
AAATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCC 
GCAGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGT 
GTCTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGA 
ATATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGAT 
TCAACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.1 | ribosomal protein L27 family protein 
TTGAAAAATCTCCCGGAGACCTCTCTCCTTCTCTCGCAGCCGACGATCCCATCCAAAAAC 
CAAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTTC 
AAATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTATA 
GCTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGCT 
TTAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGAA 
TTGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGTT 
GCTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTGA 
GGGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTTC 
AAAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGGA 
TGTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGAA 
AACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGAA 
ATTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATCA 
AATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATAG 
TTCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCATA 
CTCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGCA 
AATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCCG 
CAGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGTG 
TCTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGAA 
TATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGATT 
CAACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.1 | ribosomal protein L27 family protein 
TTGAAAAATCTCCCGGAGACCTCTCTCCTTCTCTCGCAGCCGACGATCCCATCCAAAAAC 
CAAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTTC 
AAATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTATA 
GCTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGCT 
TTAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGAA 
TTGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGTT 
GCTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTGA 
GGGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTTC 
AAAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGGA 
TGTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGAA 
AACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGAA 
ATTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATCA 
AATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATAG 
TTCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCATA 
CTCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGCA 
AATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCCG 
CAGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGTG 
TCTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGAA 
TATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGATT 
CAACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.1 | ribosomal protein L27 family protein 
TTGAAAAATCTCCCGGAGACCTCTCTCCTTCTCTCGCAGCCGACGATCCCATCCAAAAAC 
CAAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTTC 
AAATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTATA 
GCTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGCT 
TTAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGAA 
TTGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGTT 
GCTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTGA 
GGGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTTC 
AAAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGGA 
TGTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGAA 
AACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGAA 
ATTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATCA 
AATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATAG 
TTCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCATA 
CTCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGCA 
AATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCCG 
CAGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGTG 
TCTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGAA 
TATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGATT 
CAACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.3 | ribosomal protein L27 family protein 
AAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTTCA 
AATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTATAG 
CTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGCTT 
TAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGAAT 
TGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGTTG 
CTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTGAG 
GGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTTCA 
AAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGGAT 
GTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGAAA 
ACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGAAA 
TTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATCAA 
ATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATAGT 
TCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCATAC 
TCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGCAA 
ATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCCGC 
AGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGTGT 
CTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGAAT 
ATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGATTC 
AACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.3 | ribosomal protein L27 family protein 
AAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTTCA 
AATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTATAG 
CTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGCTT 
TAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGAAT 
TGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGTTG 
CTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTGAG 
GGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTTCA 
AAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGGAT 
GTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGAAA 
ACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGAAA 
TTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATCAA 
ATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATAGT 
TCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCATAC 
TCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGCAA 
ATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCCGC 
AGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGTGT 
CTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGAAT 
ATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGATTC 
AACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G16930.3 | ribosomal protein L27 family protein 
AAAACTCGCTCTCCGGTGATCGTCTTTCGGTCAGATTCTTATAAGCGTGCTTGATTTTCA 
AATCAAGTTTGTTTCTTTATCTCCAGAGTTTATCATCTCTTATGTGACTGTGTTGTATAG 
CTTCTTCTCTATAACTCCTTTGTGCTCCTTCTCTGGGAAATTTCTCTATTTAGAGTGCTT 
TAGGATTCGATTTCGTGTGGATCTGCTTTCAATTCGTTTATTCGTTGCGTTCCACTGAAT 
TGAGTTTGTATAGAGTATTAATTCTACTTGAATGCTTAATGTTTGAATTGATCTCTGTTG 
CTTGCAGAAAATGAATTTCTTAAACTCAGCTGCATCCATTTGCAGAAGAGTTAGTCTGAG 
GGAACTCATCACTGAGGTTCCTGCTTATACTGGCAGCAGCATTTCCGGTATATGTTTTCA 
AAATCTCTTGTCTATATTTTGATCTGGTTAACTCATTTGTGTAATTCTTGTTCTTGGGAT 
GTTAAAGATGGTTCTTCAAGTGGGTTGAGTTTGGTCTTGAAGCGTTGGGCTACTAAGAAA 
ACCGCTGGTTCTACAAAGAACGGTCGTGACTCTAATCCCAAGTTTCTTGGTGTTAAGAAA 
TTCGGAGGAGAGGTAAGAAACCAAACATTGACCTACCTAGATAACATTTGAGATGATCAA 
ATCAATCTTAGTCTGTGTGTGTGTGATTTTGCAGAGTGTGATACCTGGAAACATCATAGT 
TCGTCAACGTGGAACTCGGTTTCATCCTGGAGACTATGTCGGGATTGGTAAGGACCATAC 
TCTGTTTGCATTGAAGGAAGGACGAGTCAGGTTCGAGAAAAGCAAGATTACAGGACGCAA 
ATGGATTCATGTTGATCCAATAGGTGGTCATGTTCTTCACCCTATCTACACAAAAGCCGC 
AGCTGCAAAATCGACTAAGTTGAACACAGCTTCATAGCAAACTCGACAATCTAAACGTGT 
CTTCGTTTCTTCTTTTAGATTATATGATCTCTCGAGTAAAAGATGATGGTATCTTAGAAT 
ATCAACACTCATTTCAATTACAGCTGCTGTTTTGTTTCCCTCTAGTCTCTGTTTGGATTC 
AACAAATCAAATTTTTTATTCGGAAGTAGATGTTAATCAAA
>AT2G17510.1 | EMB2763 (EMBRYO DEFECTIVE 2763) RNA binding / ribonuclease 
AGTTGGCTGGCTTAGGTTTAAATTTAAAGGCTTTAAAAAGCTTCTTCCTCTCTTCCGTTC 
TGACGACTGAAATCTTCTTCACCGGCGAAATCGAAAAGTTTTCCAGCAAGAAATTGAAGA 
TGTTGCAGAGCAAAGTTTTCAATAAGAAAACCAGAGGAGGAAGAATCCAAAAGGTTTCTC 
TTCAATCTCTCTATGCTTCTTCTTCTTCTTCCTTCCGAGTTTTTTTGTTCGTTATTGTAA 
CTTTTAACTCTTTGTCTGCGACAGCAAGTAAGAGAGGTTTATCTACGAGATGACATATAC 
TGTGGAGCTTTCTCTTGCAAGTCTTGTGATTCTTCAGCTGCTCGTTTGTCTTCCTCTAAG 
ATAATCGTTGTTGATACCAACGTCGTTCTTCACCAAGTAATTTTTCTTTAATTTGATTAC 
ATAAGCTAAAAGTTTTGAGCTTGTGGGTATTACTAATGTAATATTTTGTTTGTTTCTGGT 
AGATTGATTTGTTGGAAAATAAGGCTATAGACACTGTTGTTGTTCTGTCTGTGGTGTTGG 
ACGAAGTTAAGAACAGGAATAGATCGGTTTACAATAGAATCAGACTTCTCTGCAGCAATC 
CAGCGAGACAATTCTATGTTTTCTCCAATCATGTCCACAAGTAAGAAGACCTTGTTCGAA 
CTTTTAGCTTTTAGATTAACCAGATTTTAGGTGGACAAAAGAACATAAAGAATTCAATGA 
TTTTGGAATTTCTGTTCGGTTATATTGATTAGATGCTCTCCTTACTGGAACCTACTAAGC 
TATAGAAACGCTTTTCTCCGTGTCCTTATCGTTGTTTTCTCGCGTTTACTAAACTCTTCA 
CAGGGATACTTATGTGCAAGCCATGGAGAAAGAGAGTGCAAATGACCACAACGATAGAGG 
TTTTATTTACTATTCAATCACCTTCTTTGTTTGTTAACATCATGTTACTTTCTTGATGAT 
GAACTTACATACTTCTCTTGGTAAGCATCTGTTATTAAAATTTTAAATTTATCTGGAATT 
CAGCTATTCGCGTCGCTACTCTATGGTACCAGAAGCATCTAGGGGATACATCTCAGGTGT 
TGCTTGTAACTAATGATAGGGAAAATAAACGGAAGGCCACTGAAGAGGGAATATCTGCGG 
AGACAAGTATGTGAATCATCTATATTTTTCATAGAAGTTGTCGAAGCTTGGTTTTGCATG 
ACTGTTTGTGTGTCTTGCTACATGATGTTGAAGTTTATCAATGAATGTTTCTGTATCAGT 
TGAGGCTTATGTTAAATCACTTGGACAACCTGAATTGCTGGATCTGCTTGCCCAACCAAC 
CAATGAAGACATAACTATGGAAGATGCAGATGATTCTAGACCTTCGAAGAGGAAACTTAT 
ATACCAAGAGGTAATGGAGATAAACACATTTGTTTTTCAGTCTCAGCTTTGGGTAACTTG 
ATACTGCCATCAAACAACTTTTATCTCCAATTTTGTTTTTTTTCCTGCCTGCAGCATAAG 
CCCATGTCTGAGATTACTGCTGGCTTACACCGTGGAATATATCATCAAGGAAAACTCCGG 
GTCAATCGTTTCAATCCTTACGAAGCTTATGTTGGAAGCGAGAGCATTGGTGAAGAGATA 
ATTATCTATGGGCGCAGCAACATGAACAGGGCTTTTGATGGTGATATTGTTGCAGTCGAA 
CTCTTGCCTCGGGATCAATGGCAAGATGAGAAGGCATTATCTATAGCTGAAGAAGGTCTC 
TTTCAATATCTACATATATTTTACAGCAGTTATTTCCTTGCATGACGTTGTGTTAAACTT 
ATCTTTCTTCCAAATATCAAATTCAAATGCAGATGATGAAGAGGATGATACTGTTCATTT 
GGCTCCCGACAATGTTGATGATGCTCCTAGAACCTCAAATTTATCCCATGAAACTTCTGG 
GGATAAAAATGCAGCCCCTGTTCGTCCATCAGGCCGTGTAGTCGGTGTTATCCGTAGAAA 
TTGGCACTCGTGAGTTCATTACTTGATTACCCTTACCTTCTTGCTTGTTTTTTTTTCTAA 
TTGAGACATTGATATATCATATGAGATCATGTTAACAGACTTGTTAATACATTCTCATTA 
GAGGTACCTGTTTCTGGTGACTACATATGTGACTGGACGATTATCTTTAGTACTCTTGAT 
TCAGTGTCCTTTGTCTGTGCAATTATGCTTTACTTTTCCTTAAGTTTGTCTTCTGTTTCA 
AGCCATGGTTTCTGGATGACGGTTCCTAATTTGTATGTTTTCATGCAGCTATTGTGGATC 
TCTTGAACCGATGTCACTACCTGCTGGTAGTGGTGGAACGGCACATGCTTTATTTGTCTC 
TAAAGATCGCAGAATTCCCAAGATCCGCATTAATACTCGACAGCTGCAGAACCTTTTGGA 
TATGAGGATAGTAGTGGCAGTTGATTCCTGGGACCGTCAATCTCGATATCCTTCTGGTCA 
TTACGTACGACCAATCGGCAAAATAGGTGACAAGGAAACTGAAACAGAGGTAAGGGATCA 
TATTAATTTATTCGATTCTATTCTAGTAGGAGTTAGGTGGGCAAGAGTAGGAAAAGTATA 
TTGGTTTCCTTTCTTCAGAGAAGTAACTGATTTAGATAATTGAATATAACATCAATACTC 
TTTCTTGTGAATGCTGCAGGTTGTGTTGATAGAGAATGATGTTGACTACTCGCCGTTCTC 
TTCTCAAGTTCTGGCATGCTTGCCACCCTTACCTTGGTCTGTATCCTCTGAAGACGTATC 
CAATCCTGTTAGGCAAGACTTACGACATTTGCTTGTCTTTAGTGTGGACCCTCCGGGTAT 
GTATCTAGAGCTTTACATTTTATAAAGTATATATGATTCAAGCCAAATTTAAATGTCTCC 
CAGAGTCTGCAGTTAGTTGTGCACAAGCAGATTAACTTTATTTGGTGCTAACAGGTTGCA 
AGGATATTGATGATGCATTGCACTGTACATCGCTTCCAAACGGGAACTTTGAACTTGGAG 
TCCGTATCCTAGAGTCCTCAGATTCTCATAAATATGACTGTGCTTTCAATTTAGGACATG 
TCAATAGTCAATGAGTTAAAAATCAGTTTGTGGGATATATTTAACCAAAGCATTGAAATG 
GCTCATATTACCTTTTAGCTTCATAGTTCGCTTTTATCATAATTATCTAGTACGAGAAGT 
GCTTTTGAGGTGATCTGCTTTATGCCTTTTAGTGAATCGGTATCTTCCAGAATTTGTAGC 
TAGTTCCGTTGTATTCTCTTCTTGTCTTGGGAGTGAATATATATGATGCTTATCCTTGAC 
CATGTTTGATTAGACATTGCTGATGTAACGAATTTTGTTCACCCTGGTACTCCTTTGGAT 
GATGAGGCATCAAAAAGAGGCACATCTGTCTACCTTGTTGAGCGCCGTATTGACATGCTT 
CCCAAACCTTTAACTGAAGGTAATATCTTCTTACAGAAATACATTCCCTTTGTGTTGGAA 
TTTCTATGCACTCATGAAACATGATATTGCTTGTAGATATTTGCTCTCTTAGAGCTGATG 
TGGAAAGGCTTGCATTCTCGGTTATTTGGGTATGCTTTATCCATTTTCAATTGTCATTGC 
GAGGCATATTAGCAAATTGGTAAACGGTTAGCTTAAGCATAATTCATATATTTAGGAAAT 
GAGCCCTGACGCTGAGATTATCTCAACGAGATTCACAAAGAGTATTATCAAGTCTTCTGC 
AGCATTGTCCTATATTGAAGCTCAGGCTCGGATGGATGACAGGTACATTCTATTTTACCA 
TAGAGTTAGAGGGTCATTGGCTTGTTTGCTTACCTTTGCTACTACAATAAATTATTTGAT 
TTTATGCTCTCTAGTCATTTGACAGTGAGAAAAATGGTAGCAAGGATTGTCAAAAAATTA 
TTGTAGAAAATTTAATCTTTCTAATTTCATGAATTTTTATCCCATTATTTTGTATTGTAG 
AGTTGTTTAAGATTCCCTCTTTTACTTTATGCCGAAGATTGACAAATGTAATTAATTTCT 
TGTAGCCGATTGACAGACTCCCTGACTACAGATCTGAGGAATATGAATACCTTGGCAAAG 
GTTTGAGACACCTCCTCTCACAAGTTGCCATATGTTCCAGAAATCATAGAAAGAACACAA 
CATTTTGACCTGTTTTTTGCTCTTGAAACCTGTAGATAATGAGGCAAAGGCGTATCGATA 
GGGGAGCCTTAACTCTTGCTTCTGCGGAAGTCAAATTTGATATTGATCCGGAGAATCATG 
ATCCTCTTAACATTGGTATGTTATCTGAGCAAAATTTGTTTCTTCTTGATGAATACGAAC 
GATGTTTTCTTAGTCTTTTTCACCCAAACACCCATGAAATACAACCACCTCTATCCTTCT 
GAAAGATGTATTCAATTTATTCATCTGTTTTTCATTTGTCATCATGACTCTGTTTTGCGC 
AGGTATGTATCAGATTCTCGAAGCAAACCAAATGGTTGAGGAATTCATGCTTGCTGCAAA 
TGTTTCCGTCGCTGGACAGATCCTGAAACTATTCCCTTCTTGTTCACTATTAAGGTAAAG 
TTTGTGATAGTTCTTTTCTTCTTGAAGGTAGCTTTTTCTTACATCGGTGGTCTGTTTCTC 
AAAGATTGCAATCATTCTGTATTTGTTGATGGGTTCCTCTGCGTAAAACGGATTTTATTT 
TTTCTGAGATGTGACAAATTAGCTTTCAACTGTTGCTAAAGATGCATATATACACTGGTT 
CATGAATTGTTTAGTCTTCTCGTGAAATTTGGCCATAGGTGGTTAGATTATATAATTTTG 
TGCATATTTAGCATAATGAATATTATGGGATCCCAAGTAGCTGTTGAGGATGTGTTTAGT 
TTTTACAGGCAATTATTGAATTTCTGTTCACTTTTATTATCAATAGTAGTTCATCATATC 
TCTGGTTTCGTTCTTCATGCAGGCGTCATCCTACTCCAACAAGAGAAATGCTTGAACCAC 
TACTGCGTACTGCTGCAGCTATTGGGCTTACCTTAGATGTCTCTTCATCTAAAGCTTTGG 
CTGATTCACTGGACCGAGCTGTGGTGAGTATTTCTTTTTGTCTGCACTGTCTATATGGCA 
GCCACTGAGTACCTCCCTGGTTTCTTTCTATTCATAATCAAATGCAATTGTCACTTTCTT 
TGATGCTATATAAGTAACTTACTTCCTTGTTTCAAATTACGTTCTTTTTATTCGCTCAAT 
ATTAACAAATTCGTAATTCATCAGGGTGAGGATCCATATTTCAACAAGTTGATCAGGATA 
TTGGCAACTAGGTGCATGACGCAGGTGATGCTTCCGTGATGACTGAGTAGTAATATTGCT 
GGTGATTTTGACAGGATATCGCCATATTTAACATTTTAAATTTATTACTACGCAGGCTGT 
GTACTTCTGTAGTGGGGATCTCAGTCCTCCCGAATATCATCATTATGGGCTTGCAGCACC 
CCTGTATACTCATTTTACATCCCCTATCCGTAGATATGCCGGTAAGTGATAACTGCTCTG 
TCTTCCCTCTTTTCACCTGTTAGCTGCTCTAATCTTACTTCTTTCCCTGGTTCTAGATGT 
CTTTGTGCACAGGTTACTTGCTGCGTCATTAGGAATATACAAGCTTCCAACGGTGTTCCA 
AGACAGACCTCAACTTACTAGTGTTGCTGATAGTAAGAGTTCGCTTACCTCCTGTGGATT 
ATTTAAGAGTTTTATTATTTCCAGAATTTTGAGTGTTCAGACAAAATTTGCAAACTGAGG 
AGTCTTTTGGTCACTTCCTGATTTGTTTTGGAAATTAAGGTCTTGTTTGGTCATATCTTT 
GTCAAGGAAAAGATGTCTAAAATTCGAACGAATTTTTCTTAAAGATTAGGGATAATGATT 
TTCCTTTTACTAATGCACCTGAGTCTTAGAGTTGTAGGTTCTAATTCATTGACTTGTTTC 
AGATTTGAACTATCGACATAGGAATGCCCAGATGGCAGGTCGAGCTTCAGTAGAGCTGTA 
CGTTCTCATTTACTTCAGAACCCGGTATGGATTGTATATTCTTCATGAATCTTACTTGAT 
TTTAAGGCATGGACTGGTAAAGACTAAGAGAAAATTATGTGTGTTTCTGTTGCAGACCCA 
CAGATGAAGAGGCGAGAGTTGTGAAGATAAGATCCAATGGTTTTATAGTATTTGTCCCCA 
AGTATGTTCTCCATTCTTTGCTTATAATATAAATTCATTAGCAAGTGTAGCCGATCCTCC 
TTATCCTTGTTTATTATCTCCATTCCCAGAGCCACCATATCTCACTGTTTTGCAATTGGC 
AATTTTAGGGGAAAAGTGTACTTACCAAAGGATTGGCTATTCTTGTTCTTTTTCCTATTA 
TTAGCACATTATATTTTCTTACACTGGAAACGTTATGGATTATGCAGGTATGGAATCGAA 
GGCCCTGTTTATTTAACAGGAAAGGGAGAGAAAGGAGCTGGTGATTGGTATGTTGATGAG 
GAGAAGCAAAAGATTGTTAAGATGGATGGAAGTTTATCTTACAGTGTCTTGCAAACAGTG 
AAGATCCACATGGAGGTAGTAGAGCCTCAGCCTAACCGACCGAAACTCCAACTCACTCTC 
TTGTAAAACTCTTAAACCTTGTAGTTTCACTTTCCCTTGTGTGGCACGGACCGATTGTCA 
ACAGCTTTCCTCTGTGTTCATTATCGAAGTCAAAGACATTGTGTCGTCAATTCATTATCT 
ATAGATGGATGCCAATTTTGGGAGGTGCATCACTTTTAATCCTCT
>AT2G20060.1 | ribosomal protein L4 family protein 
CCTCCAGAAGCCTAAAACCTTCACCACCAAATCGGTGCCTCCTTGAATAGTCGCCGCCGT 
CGTCTATCATCGCCGCTTGTGACTCCGGTGAGTATTCTTCTGCTCTATTGAGTTTATTTT 
GGTTGAAGCTCTATGAGATGTACGTGGGTCTGGTTTTCATTTCTGTTTCTTAATCGCTCG 
AATTAGCATTTGATAGCTACTGAGATTTTGAGTTTTCTGATCTGCCGAATAATCTTCGCC 
ATTGTAGTGTAGATGTTGTGTGCCTTTTGATTAGATTACACTGAGAAATTGGATTGTTTT 
CGTGTTTGTAGATGAGAAGCTAGGTTATTGAATCAGAGATTATGGCTGCTTCAATTTCAA 
GAAGGATTTTTCGCACTTTTGGATCCTTTTCAGCTCTAGGACGTTCCTCTTCACCAAGTA 
TTATCTCATTTTCCAAGCTTCTTATAAAATATGTTTGTTTCCTGGATCTCTGATTGTTTC 
TCTCAACAGATTTGTCTGCGAATACATCTGGAAATGGTTTAGCTTCTCTTACTAATGATC 
TAAAGGTTGGTGTGTTTAGTTAATGTCACTTTCTCCTTTCCTTCATCTGCATATTATTGA 
GTTCTACTTACTACTACTTGAGTGGTCATCTTCCTGATTTTGAGATGTTGATTTCGTATT 
TGTTATCAATGCAGTATGGAATGGCTTTACTTTCCAACCGAAAGCTCTCCACTTCTATTT 
TGACTCCTGATGATTCATTTCCTTCTGATTTACTTACCAAAAAGACTGTGCTTACACCAG 
ACCGAACCATAGGTACGTCTCTGTTTGGTCTACAAGCTGGTTTTCAAGCTAATTCCAACA 
TCTGTATCTTTCATGTGCTTTGCTGAAAATTTTGTTCCTTTCCTGGAATCATGTTGGTGG 
AATGGAGAGTGAGTAGTTGTTGTGTTATAAAAATGCAGTTACTTTGTGTTTTCGGAGGAG 
TAAGAGTTTTTCAGGCCTTATTTAGCTTATTACTTGAAGGTTAACGCAGATTTGAGTACC 
ATTTTTTCGCTCGTGTTTGACTCTGTTATGTTCTCGCTTTTATTGGTTATTGTGCTTGAG 
ACATGATAAAATCTCTGATCAATGATATTTTCTCTTCTACTTTCTCTCTTTTAAAAACTT 
CTGGACATGTATTAACTGGTACTGTTATTGATACTTCTCATAGGACAATATCAAGACTTG 
GTCATTCCAGTGACTAATTTTCAGAACGAGGAAAAGGGTTTCATGGTTTTAGCAGGTGAT 
GTCTTTGATGTTCCAATAAGGAAAGATATCATTCACAATGTCGTGCGATGGCAGCTTGCG 
AAACGCCAGCAGGTAATTAATTAGTTATCTCACAATGCCTTAATTTAGTCATATAAGCAA 
ACAATCAATAAGTGTGACACATGTTGTTGATATTTAGGGAACTCATTCGACCAAAACGTT 
AAGTGAGGTTAGTGGAACTGGTAGAAAGCCATGGAATCAGAAGGGTACAGGTCGAGCTAG 
ACATGGTACACTACGTGGTCCGCAGGTAAATCAGTGTTTGAATTTTAAGGTTTCTTGCCA 
TCAAATATAGATCTCTGATTGAACTTTATTGAACCATTAGTTCCGAGGTGGTTGTGTAAT 
GCATGGACCCAAACCAAGAAGCCATGCCATAAAAATGAATAAGCAGGTTCGACGGCTTGG 
ACTGAAAATAGCATTGACAGCTCGAGCCGCAGAAGGAAAAGTCAGCTTCTTTCTCTTCTT 
AATCATAAAATGTACTCTTGATAACCGTGCCTTCTTATTAAACTGATCTAATTGTACCTG 
CTGAATGGGAAATTTATGCAGCTCCTCGTGTTTGATGATTTGGGATTGCCTACGCATAAA 
ACAAAGAACATTGTGAACTATTACAACCAAATGGAGAACACAAAGAAAGTCCTTGTTGTA 
GAAGGTGGTCCTATTGATGAAAAGCTGAAGCTAGCCACCCAAAATCTACACTATGTCAAC 
ATAATTCCATCAATAGTAAGTTACATAATCACATATCAAACCTTGTGGTTTCTCGACTAA 
TTGGTTAGCGAATCTTGAACTTTGTTTACGTAACACTTTGCAGGGGCTAAATGTTTACAG 
CATTCTGCTACACGATACGCTTCTGATGTCCCGTGATGCTGTGAATAAGATCGTTGAGCG 
TATGCACACTCCTATTAACCGTTGAAGAGACAACAATGTCTTAAAATGGCACTCTCAATA 
AGAATACTAGATCACAAGGAATCCCGCATGTAGTATCTGTACCGGTTCATTGTTTGTTAG 
CTTTTTGGTCTGGTTTTGCAACATAGAATGGTGAAGGATTGAGTTTTAAAATAATGAATG 
GTGATACTATTTCTATGTTTTTAGACATTCTTTTTTTACCGTTTTAAATATGACTTAGGC 
TTTCGTGTTTTTGAAAAGGCATTTTGATAGAAAATTTCTATGAAAAA
>AT2G26470.1 | unknown protein 
TTATACAGAACCGGAGTGAAAGAGAACTGTTGTCTTCCCTCTGGCGAGTACTACCGTACA 
AACCAAATCCTTCGTATTTCACTTTGAGCGGTCTTATTAGGGTTTTACTTGTCCAGACCA 
AAAGCAGTAAAGATGTGCGGTAGGACTCGATGTACTTTAAGACCCGACGATGTCCCCAGA 
GCTTCTCACCGCCACACCGTTCCTACCCGATTTCTTCACCTCGACCGGTTTATTTCTCTT 
TTCTCTTTAATCAATTTCAAGTTCCAATTTTTAACCTTTGCAAAGTCTAAAACTGTTCCT 
TTCTGTTGTCAAATCAGTTATCGTCCATCTTACAATGTTGCCCCTGGATCCTATATACCT 
GTTCTACGGAGAGACAATGAAGAAGTTGTTGGTGATGGTGTTGTTGTTCATTGTATGAAG 
TGGGGATTAGTGCCAAGTTTCACTAAGAAAACTGATAAGCCTGATTTCTTCAAAATGGTA 
TAAGTTTACTATTTCTGATTTGGGACTTATTACAAGTTTATTGAATCTGTTTTTGTTGAC 
GTGAGGCTATTATATAGTGAAGAACTGAATATCCTTTTTGTTTATATATATTTCTGTAGT 
TTAATGCTCGGTCTGAATCTGTGGCTGAGAAAGCGTCTTTTCGTCGATTGCTTCCCAAGA 
ATAGGTGCCTTGTTGCAGTTGATGGGTATATCTATGATCTCATCTCGTTTTTAAGTGTTC 
TAATTTATGTTCAATCTGTGTATGAATCCCAGTTTAGTGGCAGAGATGTTTTAAATTCTG 
ATCAGCAATGTTACTCTTTCCACTCAATTCATGGTTACTCTTTTGGCTCTATCTAAACAA 
TCTCAAGGATCAGATTGTTTGTAAATGTTTGCTTCCATTTTATCTTCCATCTGCATTACA 
ATACGTATTGTTTATCAATGTATAGTGTTGGATCAAAAAACTCATACAAACTTTCAGCTA 
GATATTTTAATTTTTCATGTTACACAGATGTGAAATTTTTCTTTATACATATAAATATAC 
ATGCTTGTGTTGTGTCTACGCGAAAAAACTTACAGTGTGATTCGTTTTGAAGGTTCTATG 
AGTGGAAGAAGGAAGGTTCAAAAAAGCAACCCTACTACATCCATTTTGAGGATGGGAGAC 
CTCTCGTATTTGCTGCTCTTTTTGATACTTGGCAGAACTCAGGAGGTGAACCGTTTATCT 
TCGTTATATTAAGCTCTGAGTGTCTATATTCTTATTGAAGCCGATCCTGAAACATTTCCT 
AGCCTTCCTTTTAAGAGATGTTTGAATTGCTTACTATCTTTCTTTCTCATCACTTTTAAC 
CTCCATATATTTAGGTAGGAAGTTTTAACGTGTATTAGAAAATTGAAGCAAAACTTGCTG 
AATGAATTTAAGTCTTTGGTTTTATGTCCTTTTTGGTAGCTACAATATCTCGCCTGTTTT 
CAATTTAAGTAACAGTTACTTTTTTTTTCTTGCAGGTGAGACACTTTACACCTTTACGAT 
TTTGACAACCGCTTCCTCTTCAGCCCTCCAATGGCTCCATGGTTAGTAATATATACACTG 
GCTACATCGTGTGACATTTTTTCTTATTCAGTAATGATTCTCAGTAGCACAATGAAACAC 
ATAGCATATGAAGTTGGGAATTGTATATTTGTCTATGGACGCTTGAAGCTTGTGTTCCTC 
GTTGTTTAAAATGAGGTTTAATCAAACCCGCACATTAATAAAGATACAAACTTATCATAG 
TAGTATGAGTTGTTTCTGTTTTCGTATTACATCTGATTTGATAAGCTCTTTTAGAAAAGA 
TACATATGTAATTGCATGAGAATCTTTAACTTCTTTAAGTACTGGAATAGAACAAGCAGT 
GGCTGTTTAAGGTAGTTTAATATTGAGAGTAGCGTTTCTTATACAATGCTTACATTATTA 
GCGGCTGTTGATGATTGTTTTGTTGATTTGCAGCAGCCCTGAATTTTTGTGTTAACACGT 
GAGTTTGTTTATTTTTCATGTAAGACAGAATGCCTGTAATTCTTGGTGATAAGGATTCAA 
TCGACACATGGTTAGATGATCCCTCGACAACGAAACTGCAGCCATTACTTTCACCATATG 
AAAAATCGGATTTGGTATGCAATTGCTTACTTCCTCGCATATAAGAGTGGTCTTTCCTTT 
TTCATTTACTTGAGATTGAAGTTTGAACTTTCAGGTATGGTATCCAGTAACCTCTGCAAT 
TGGTAAACCAACGTTTGATGGACCAGAGTGTATTCAACAGGTACGGTTAACATCTTTCCC 
TTTCTTAGTAGTGTACAACTCAAATCTCAAGTTTGATCTCAAGTCGCATTAAACATATTG 
TCAGGATCACTATGTATTTGTACAGTCTGTATGCTTATTGTCATTTCAAATAAGGATTAT 
GCCACCTGCAGATACCGCTAAAGACTTCACAAAATAGCTTGATCTCGAAGTTTTTCTCAA 
CAAAGCAGCCCAAAACAGATGAAGGAGACAAAGAAACCAAATCAACAGATGCAAATATCA 
TAGTTGATTTGAAAAAGGAACCTACGGCTGAAAAGGACACGTTTTCTGACAGCATTAAGA 
AAATTGAAGAACTAGACGGGGAGAAAGATATGTCGAATGTAGCCAAAAATCTGGAGTTTC 
AAGAGATTGTGAAAGCAGAACCATTTGTTGAAGATAACTCAGCAGTTGCGTCACTTCCTG 
AACCTGTAAAGAATGATGTTCAGGAGGGTACAAAGGAAGAAGGCAAATCCCTAAAGACTG 
GTCTTACTAAAGAAACAGGTGAGAGCAGTGCCAGTATACCGGCTGAGTCCTACATCCTTG 
ATCTCCAAAGAATCTCAAAAGAAGAACCCGAGACTCAAAGCCATCATTTCTTTACTGCAG 
ATGAGAGATTGAATCAGCTGCATGAGGCTGTCGAAGATATTCCAGGAAATGAAAACCAGA 
AGACAGTTTTAACTAGCCCGACGACGAAGGAAGGTGGCTTAGTGTTTAGCGAAAAGAGTG 
GGACAAAGCGAGACTATGAGGTATTCTCAGCTCAAGAAAAGCCACAGAAACACTATGAGA 
GGTTGCAAAATGTTAAAAGCAGTGGGAAACAAGGAAAGATGCATGGAATGGGGAAATCTA 
ACATCAAGAAATCTAAGGAGACGCAGTCTACATTACATTTCTTTTTCGATGAGAAATAGT 
TTTGAGTCTACATAACATCTATGAGGACCATGTTGGCCTACTTTTGTTGTAGATAATGTT 
AGATAAGACCATCGTTTTGGGAATGTTGCTTGTATTGTATGTGTAGTGTTTGATCTTTGA 
TCTAAGGTAATATTATTATGAATGAATTGGGTTTTTAATGTC
>AT2G39140.1 | SVR1 (SUPPRESSOR OF VARIEGATION 1) RNA binding / pseudouridine synthase 
ATCGGGAAAACCCAACACACCGTCTCTCTCTCACTCTCACTTCCCATCGGCGAAAATGGC 
GTCGGTGGCGGCATCATCGTCGATATCATTCGCTGCATCATTCCTCAAAATCAAAGCATT 
CCCTCTCTCCCCTCGCTTCTTCCCCATCCGTACACTCCGTTGCTCTGTCTCCTCCTCCTC 
CTCTGAGCCCATTGAATTCGACATCTCCTTCGCTCCTCCCAAACCCAAACCCTCCTCCAC 
TCACGGCGGCGTCACCCCTCAACAACTCTTCATCCCTTGGATCGTCCGTAGTGATGACGG 
CACTCTCAAACTCCAATCTCAACCTCCTGCTCGTTTAATCCACAACCTCGCCATCGATGC 
CACTACTCAAAACCCTAAGAAGAAAGATAAATCTAAGAAGAAACAACCTCAAGCTACCTC 
CTCTTCCTCCGCCACCACCACCGCCTCATCTCCAGCTTCACACTCAGAGGTAAAGCCAAA 
GCTATCCAAAGCGGCGCGTAGGTTTTACAATGAGAATTTTAAAGAACAACCTCAACGTTT 
AAGCAAAGTTCTCGCTGCTGCTGGAGTGGCATCAAGAAGAACCTCTGAAGAACTTATTTT 
TGATGGCAAGGTTACTGTTAATGGTATTCTCTGCAACACTCCACAGGTAAAACAATTCTC 
ATTGTGGGAATCAAATTTTGATGTTTTGATGATAAAGCTTAGCAATTTTGTTAATGCAGA 
CTCGAGTTGATCCATCAAGAGACATTATTTATGTTAATGGAAATCGTATTCCTAAGAAAC 
TTCCTCCAAAGGTTTATTTTGCTCTGAACAAGCCTAAAGGGTTAGCCTTCTTCATAGCTT 
TTTCTCATACCTAGCTTCAGGATTACTATCACAGACTTGTAACCTTTGTTTGATATTTCT 
TGCATCATCCTGATGGCAGATATATTTGTTCTTCCGGAGAGAAAGAGATCAAATCTGCTA 
TTAGTTTGTTTGACGAGTACTTGTCCTCTTGGGTAAGACATTTTGTTTTCCTGTACATAA 
AACGTTGTCTTTTAAAGTATGTTAGATTAGAAAACTTGGTTTAAGAATCTTGTCTTTGCA 
ATGTAGGATAAAAGGAATCCGGGGACTCCCAAACCTCGCCTTTTTACTGTTGGTCGTCTT 
GATGTTGCCACAACGGGATTGATAGTTGTTACAAATGATGGTAATTGTATTAATTGAACT 
CCATGTGTTATGTTATATATCTTGGTTTGTACATTTTGGTTCAAGGAACTATGTTTCTCT 
TCCCTTCTTCTAAAAAGAATTTCAACTTCTTGCTATGCAGGAGATTTCGCACAGAAACTT 
TCACATCCTTCATCTAGTTTACCGAAAGAGTGAGTTTACATATTCCTTTTATATACCGTT 
ATCACTCATGATTAGGTGATCATAATTGGTAGGAAGAACCTTTGGTTAAGTAAGGTAAAA 
GAAATAGGCTAGTTCGTGCCAAATATTTCTTAATGAATACAATTCAGATAGATGTTTACT 
GCAGAGTTATTTTTTGAGCTTTGGTTGCTGGTAGTAGTCGCCAATTCCAGAAATTGTGGT 
TTTAGGATCCTCTCAGTTTTATAAATTCAAGCAGTGATTCTTTCCTTGAAGATTTATGTT 
CCGTCTAAGTAGTTCAAAGGTTTTGTATATTTATACTGCTCTTATTATCTTTCTTTTTTG 
AAATTGCAGATATATTACCACGGTTGTCGGTGATATACACAAACGACACTTAATGGCTAT 
CAGTGAAGGCACAATGGTGGAAGGAGTCCACTGTGTCCCAGATTCAGTTGAGTTGATGCC 
AAAGCAGCATGATATACCAAGAGCAAGGCTGCGTATAGTGGTACTTTTCCAAAGCTTTCT 
CAGTTTTAGAGTTCTCAGTTGTTATAGATTCTAAAAGATGTCACCAGTCCTTATGCTGTT 
TGCTGGTCCTAGATTATCTTATCGAAAATTAGATGGGACATATTGTAGTCACATTGGATT 
TTTAAATCTAGGAACGACAAAGTATCTCCACATACATTATCTAGACTTTAGGATTCTCTA 
TATTTCTGACTGCCAGAGTTTTGACCTAACTTCAAACTATGTTATTGAAGTCGAGATATA 
TAACTTCCCCAACCCTGTATAGCTTGTGAAGAATGTGGATTTTTCTAATGAAAATAGTGT 
CGTAGCCTTTTTATTTGACAATTTTATAGGTTCATAAACCAAACGCGTTAACAGTATCTA 
ACCTATTGATGTTGTTTGCATGGTTTTCCAGCTCAATTAACGTCTATTGTGTGGACCTGT 
GCAGGTTCACGAAGGAAGAAATCATGAAGTCAGGGAATTAGTGAAAAATGCTGGGCTTGA 
GGTCAGCTTTCTTCTTATGCATTGAAAATGTCTCCTTGCTAATCTTGGATTTACCTTCTT 
CTCGAATTAGACTAAGAGCTCCACAAGAGTCTGAGAAAACATTGAGTTAATACAGTATCC 
ATACCCCATTCCTTGTGAACATACTCATTGGTGAACTAACGTTGGAATTGCAGACTTTGT 
ATTATGAGATTTGATTATGTTCATCCAAATCGTTTCACTTTTGCCTTTCAATAGACTTGT 
ATAGTTGTATCTCTTTTACGTGATATCTAAACTCATTCTAATTCTTTCTGCCTTGACATT 
TTCCAGGTTCATTCATTGAAGCGTGTCCGTATAGGTGGATTCAGACTTCCTTCAGATCTT 
GGGTAATGTTTCTCTGCATTTCTTGCTTCACCTTTGTTTATGTTTTTCTTTTCGATTCTA 
ATCCGTCTGTTGATTTTAGTTGACTGTTATTTAATAAGATTGACTAATGGGTGGAGACTA 
TTACCCATTTCCTATCTATTAGCTAGTTTCACTAGACGAAATAAATCAAACCTCTTAGTT 
GCTACAATTCATATGCTAATTATCATACAGGCTAGGGAAGCATGTGGAATTGAAGCAGAG 
CGAGCTAAAGGCATTGGGTTGGAAGAATTGAAGATGTCCAATTCATCAAACAATTAAAAA 
CCTCTGTTACCTTTAGTTAAAACAGAATATAATTGTTTAGATTATAGTATATCTTTATCT 
TAGTTTTTTTTTTTGTCAAAGATCTTTATCTTAGTTAGGAATACTTTTTTGTTGTAAGTA 
GTTTATTGATATTCATTATGAATTTATTAATAAACTAATCTTTTGTTTTCTTGGAACT
>AT3G03500.1 | tatD-related deoxyribonuclease family protein 
ATGAAGTTGTTTGATGCTCATTGTCACCTCCAAGACAAGAGGGTCATCGACAAAGCCTCG 
CAGCTCATATCTGCTGCTTTAGCTGTCGGTGTTACCAATTTCGCAGTCAATGGAACCTCC 
GAGGTTTGTTCCCAAATTTTCATGATCGCTTGGTCACTGTCATCTATATTACACAAACGT 
ATACATATTTTTAAGAGGTTTTGTTAATGGAGCCAGAAAGATTGGAACTTGGTGAAAGAG 
ATGGGAGAGACGTATCCTTCTGTTGTTCCTTGCTTTGGACTCCATCCTTGGTATATATGG 
GTTTTATGTACAGACGATCCTTTTTGCAATTGATGCACAAAAGTTTCAGATCAAAGTTTC 
TTCTTTTTCTTTTCTCTGTTTTGGTTTGCAGGTTTATTGCTGATAGAAGCCCTCATTGGT 
TTAAAACATTGAAGAAGTTCTTTGAGACCACTCCTACTGCTGCTGTTGGAGAAGTTTGTG 
TCTTTATCACTTATTCATCTAAACTAAAATCTTTGTCTTCAATTTCTTTTTGAATTCTGA 
AATGTTTGCTTTGTTGGTTCAAGATTTAGTGTAAACTGCAAAATGATATGTTGTAATGAA 
ACCCCTTTTGGCTGAGATCTCATTAGATTAACATCTTCATAAAATTTAATGTGTGTTTTG 
CAGATTGGTTTAGACAAAGGTCCCTTAGCAGGAGGAATTGATTACTCAGACCAGCTAGTC 
GTGTTTCGCCCACAGCTTGAACTTGCAAAAGAACTGAACAAACCAGTAGCAGTTCATTGC 
ATCGATGCATTTGATGATCTCCTAGAGATAATGAGGTATGTATATCTACATGTTGCATTT 
ACAAAGATATAGCACTAAGTTTCTCAAAATAAATACACGCAGATCCATAGGGCCTTTTCC 
TGCTGGGGTGATTCTTCATTCATTCAATGGTTCAGCTGAAGTTGTTCCTAAACTCGCTGA 
GCTTGGTGCATACTTCTCTTTTTCTGGCTGGTTCACTTACATTGATGAGAAAATTGCCAA 
GAAGACTTTGAAATCGGTTTGCTTTTTTCCTCTGTAATTATACAAACTTCTGGAAAACGA 
ATGTATTGAATTCTTTTTACCTGGTCTGGTAAAGATTCCTTCCGATAGGCTCTTATTGGA 
GACGGATTCACCTGACGGGTTACCAAAATCAGATGAGAGTTCTTCGGATCCAAAACCAAC 
TCTCAATGAGCCTGCAAACATTCTTGCTGTATGTTCTTATCATCATCTGACTTTTTGCTT 
ATTTCAGCTCATTACTTGTCTAATCTTTTCCGTGATGAATAGGTACTAGATTATGTTGCG 
AACCTGTCAAACATGAAGAAGGAAGAGCTTGCGGAGTTAAGTTATGTGAATTCTGTGAGG 
TTGTTTTCTTATCCAGGTTCCAAATTGCTTACAGACCAGTAA
>AT3G13180.1 | NOL1/NOP2/sun family protein / antitermination NusB domain-containing protein 
ATAAGAGTTCCCAGGTTTGGCTCTAGCTCCAGCAGTGGAGCATCCATGGCGCAATTGCTC 
TCATTTCGCGTTTATCTGTCTGCTGAAACGCAGAAAGCTTCTCCAGGGTCGTTTAAGCGA 
ACCCAAAAGACTCGAAAACCATTTTCGCCTGATAGAAGAGGTGAATAGTTCTCTACTGTT 
TTTGGTTTCTTTAAAAAAATAGAAAAATAATGGCAGTATCGACGTTGTTTGCCTGGTTCT 
GTCTTCAATCTCTCGGAAAATTTCCTATTTTTCAGGTCCGGTGGCTCCGTCGCGGAAATC 
TCAGAATCTGAATTTGGAAGTTTCTCCACATAGAGCTGGTAGAGTAAATCCATTGATTTA 
GTTACCACTAGCTTGAGTAGTGATAGTGTTACACTGAATATCTAGGTTGACATAGAGTCG 
TTGCGTTTAATGAGTACTTAGAAAATTATTATTAATGAGTACAAAGAGTCTTTTGAAGTC 
TTTGCATCAATATTGTTAAGTGCAATTGAATTGTCCCAATATCTTATAACAGTTTTTGTT 
TGTGGAGCCTATACAGTATCTGCAGTCAGATTGATGAGAATTGAGTACGGTGGTGCTTTT 
GCTGATCTTTTGAATGAGAAAGGAAAAGGGTCTGGGAGCAATGAGATGAGTTATGTTGAA 
AGGACTATCGGTTTTCGGACTCGCGATTTGGATGACCGAGATCTTAGACTGGTTAGTGGT 
CCCATTCTTATCTTGTTCTAGAACATTTAGTTTAAATCTTGGAGACTGATGATAACTACT 
CTAAAGTACTTCTTACAATCTGTTATCTCCTAAAAGTCAGTTATTTGCAAACAATTAGGT 
TACAGATGTTGTTGGAGGAACAATACGGTGGAGGAGGTATCTTGATCATTTGATTGGTTC 
CCTTTGCCACAACGAAAGAACATTTCGAAATATGGAACCTCTTCTATTGCAGGTATCAAC 
TCCCTTGTGAATTTTGTTTCTCGCTGTCAGACTTTGCAGACTACAAGCAATGTGGTCAAA 
CTTATCGCTCCTCTCAAACCTTAAACCTTGTTTTCTTTTGTAGATTCTCCGCATTGGTGT 
ATATGAGATCATTAAGCGTGATATGCCGCCATATGCTGTTGTTGATGAGGTATAAGTAGC 
ACTGGTTTCTATGTGTATTTGTTTCTCAGTTTACTCTACAAATGGTTACAAAAGTAGATT 
TGGTCATTGAAATGAGCGCCAAATAGCCTTAATCATATTCTGCATGATTTCTTCCTACTA 
ACTTAGTGAGGTCAAAGATTTTTCTGATATTCGTTATTACTTTATCTTTATTGTTTACTT 
GCTCATTATCAGAACGTAAGGCTTGCAAAGGTTGCCCTCAGACCTGGTGCTGGAGATTTT 
GTCAATGGGATTCTTCGTAAACTAGTCTCTCTTAAGGTTTCTCTTTCTTAAACTTTTTTC 
CATTTTTCTTTTTAGTTGTACTTAATCAAACAAACTTAAGCTTCTATGAATTCTGACGTA 
GGGATCTGCAGGAAAAAGATGCCCTTCCATTACCCAAAGTGGAAGGGGATGATCGTGCAC 
AGGCACGTGCACTTGCTACTCTTCATTCACATCCCGTTGTAAGTTTGTATAGCTACAGCC 
TCATCTTTCCATGCTGTTTTAATTCGAAGCTAGAGCTAGTTGGTGGTATGAAATCGATAC 
TTTGAACTTGTGAAGCTCCTAGATTACTTGGTTTTAGCTATGAGGATATCTATGTAGTGC 
TGAACAACTATGTATTGCTGAACAACTGCGATAAGGCTTCATTCCTGTTTGATGAAAGAA 
ACTCTCATTTTGTTTCCTTTCCTTCCTAGTGGATGGTTAGACGATGGGTAAAGTATCTTG 
GGTTGGATGAAGCCACAAAGCTAATGATATGGAATAACAATGATCCTGGATTTAGCTTAA 
GGTTTATCTCCATAACATTTTGTATTCACAGAAGGAAAGATAAGTTATTAGCTGTCAGAC 
AGATAATACTATTTCTAATAATATCAGGGCCAATACGGGAAGGGACATTACAAGAGCAGA 
CCTTGTGGAGCGTCTAAACAGTTTAAAGGTTTTTTTCGTTTAATGTTTCTCGTTCTTTAT 
TCAGTTGAAATCATCGTGTTTGTGTAAAACCAGGCACATGATTGTTTCTTATAATGCTTA 
GTTTCTTACTTCAATTATGGCTTTCCTATGCTGCAGGTTCCACACGAGCTATCCTTACAT 
TTGGAGGAATTTGTCCGCATCAAAACAGGCTTGCAGGTGTTGTAATGTAACCGTGAATTG 
TCCTCTTGTTGGCAATTTTCTTATCCTAGTTTTTTTACTGATAAGTTTCATAATTGATCA 
TGGGCCTTTTCTTTAACAGACCGTTGTGCAAGCTGGTTTACTCAAAGAAGGCATCTGTTC 
TGTTCAGGACGAGAGTGCAGGTCAGTTTGGTCTTGTAATTATTTGGACTGCTCCTGAGAA 
AAGATACAGTCTCCTCTTCATTAATTTTTCATGCTGTTAACAGATTTAAGTTTATCCAAA 
ATCCTTTTGTTCTTTTGATATCTAAATATCTCCCCACATCTGGTACTGCAGGACTAATAG 
TCTCAGTGGTGAAACCTCAGCCAGGCGAGAGGATAATGGATGCATGTGCTGCTCCTGGAG 
GAAAGACCCTATTCATGGCATCTTGCTTGAAAGGCCAAGGTAATATTACAAAGACCCCTT 
ATTTTCCTCTATTGTACATTAATGTTGAATTAAATTATCTATTTTGAGAAACTTTTCTAC 
TATACTTGACTGATTCCATCCTCAAACTGGCAAACTCGAATCGATTATAGGTATGATATA 
TGCTATGGATGTGAATGAAGGACGGCTAAGAATTCTTGGTGAGACAGCAAAATCACACCA 
AGTTGATGGACTTATCACAACCATTCATTCTGATCTTCGTGTCTTTGCTGTAAGTTAACA 
TTATTTGAGTATCTGAAGTTTCCAAGTTTGTAAGCTACTCACATGCTTCCTTCCAACTTA 
ATGTGTTTTAGGAAACCAATGAAGTACAATATGACAAAGTTTTGCTTGATGCCCCGTGTT 
CTGGACTCGGCGTCCTCTCCAAGGTTAACATGAGAAAAGTTTATCTAACTGTTTCGCCAG 
CAAGATTTAACATTGCTAGTTGAATTGACCTGATCTGATTAACCTGTTCCCATTAATCTG 
TATTTTGTAGAGAGCGGATTTGCGCTGGAACCGTAAACTTGAGGACATGTTAGAGCTCAC 
TAAACTGCAGGATGAGCTTCTTGATTCTGCCTCCAAGTATGCACTCTGTACATACATTTT 
GATGAGTCATTTGATTAATTCTGAAACACTAATATGCGACTTATCTGATACTTTTATCTG 
TGACACTCTTGATTGAATCTCAAAGACTGGTGAAGCACGGTGGGGTGTTGGTATACAGTA 
CTTGCTCCATAGACCCCGAGGAAAATGAAGGAAGGGTCGAAGCATTTCTCTTAAGACATC 
CTGTAAGAATCTTTATAATCCATTTGCTTTCCTTCAGATGTTGATATTAACAAATAGTCT 
CTCTGCTTTCACAGGAATTCACCATAGATCCAGTAACCAGTTTTGTACCGTCGAGTTTTG 
TAACCTCACAAGGCTTCTTTTTATCAAACCCAGTGAAACACTCACTAGATGGAGCATTTG 
CAGCTCGTCTGGTTCGAGCCTTGTGACGTTAAAAGCAAGCTGTATTTGTCTCTGCTGAGA 
GTTTGGATGCAATTAGACGAAGAGGATAAATGAAAACACCTTCTCTTTTATTCGTAGAGT 
TGGGTTTTATGAGAGAAGTGTAAACTTGTAGAGATGCTGCTAATTGTATGTTGATATGTT 
TAAAGAAAATGCCTCGCCGTTTTGCCAGAGCTAGAAAGTAGAAACGGCGGCTCGTGTAAG 
TTCTAACAAAAGAGTAGTCGTCTGTTAGCAACCCAAATCGGGCTTTTAAAGGCCCATATT 
TTGGTCGGCCTGAATCCAAAGTTAAAAATTCAATC
>AT3G22310.1 | PMH1 (PUTATIVE MITOCHONDRIAL RNA HELICASE 1) ATP-dependent helicase/ DNA binding / RNA binding 
AAACCCTTTTGCCGTCTCCCTAAAACCCTAATTCTCATTTCTGGGGTTTCACATTTCATC 
TTCACCAGAATCCATCACACTCTCTGAAATCTGAAAATGATTAGCACAGTACTTCGCCGA 
TCTATCCTTGGTACGTCAAGGCGTACTCTCGCCGCTTCGGTGACCTCCATTAACGCAGCT 
CTATTTCATAACCTTGCTCCAGCCGCCGCCACAGTCTCCGATCTAGCAAATGGAGCTACT 
AATGTCAAGTCTCTCCCTTCGAATTCGAGCCCTTTTGGTGTTAAAGTGAGAGACTTTCAT 
GTTAAATCTGTACCGTCGGAGTTTAGATCGTCGATTGTTTCTTCTGCGGGATTCGCGGCT 
CAAGAGTATGCTCCTTCTTATGAGAACGATGGAGGGATTGGAGATTCGGAGAGTGTTGGT 
AGCAGCGGTGGTGGTGATGGGCTTGCGATAGCTGATCTTGGTATATCTCCGGAGATTGTT 
AAAGCTTTGAAGGGTAGGGGTATTGAGAAACTCTTTCCTATTCAGGTATATATGATCTTC 
TTCTCTGTTCCATTTGGTTATAGAGATCAATTAAAAGTTTAGATTTTTTTAACTGAGTTT 
TTGATGTTTGTGTTTGGTTGAATAGAAAGCTGTGTTGGAGCCAGCGATGGAGGGTCGTGA 
TATGATTGGCCGTGCAAGGACTGGAACGGGAAAGACACTTGCTTTTGGGATTCCTATTAT 
TGACAAAATCATCAAATTCAACGCTAAACATGGGTTTGTGTTTACTGTTATATATAACGA 
TCATTTGTGATTGAGAGATTTGCACTTCCTTTGGTTCTTATGTTGTCTTTTGATGTGACA 
GTCGTGGGAAGAATCCTCAGTGCTTGGTTTTGGCACCGACGAGGGAGCTTGCTCGTCAGG 
TTGAGAAAGAGTTCAGGGAATCTGCTCCAAGTTTGGATACTATTTGTCTCTATGGAGGTA 
CACCAATCGGGCAACAAATGAGGGAGCTGAACTATGGTATTGATGTGGCGGTTGGAACTC 
CTGGTCGTATCATTGATCTGATGAAAAGGGGAGCTTTGAATCTATCAGAGGTTCAGTTTG 
TGGTTCTTGATGAAGCTGATCAGATGCTTCAAGTTGGATTTGCGGAAGATGTTGAAATAA 
TATTGCAGAAGTTGCCAGCGAAGCGTCAGAGTATGATGTTTTCTGCAACAATGCCAAGTT 
GGATCAGATCTCTCACCAAGAAGTACCTGAACAATCCTTTGACAATTGATCTTGTGAGTA 
GTCTTATACCTGCTTGTGTTTATATCTTAGAATTGCTGTACAAATTGCAAATATTGATCT 
TGGCTGTAGCAGTGTAGTTAATGAAGTGACATTTTTTAATGACACATGTACTCTTATGTA 
ATTTAGGTTGGAGATTCAGATCAGAAACTTGCAGATGGGATTACTATGTATTCTATCGCT 
GCAGATTCTTATGGAAGAGCATCCATCATTGGTCCTCTTGTAAAGGTATGTTTTCTTTAC 
TTTGCTTTTAAGCCAATTATCTGTATCTTGTTTTGATTCTTCATTTTTGTTTCCAGTCGT 
GATTTTATAACATCTTCTCCTTTACAGGAACATGGCAAAGGAGGAAAATGCATTGTCTTT 
ACCCAAACAAAACGTGATGCAGATCGCCTTGCATTTGGATTGGCAAAAAGCTATAAATGT 
GAAGCTTTACACGGTGACATATCTCAAGCTCAGAGAGAAAGAACACTTGCTGGTTTCAGG 
GATGGGAATTTCAGTATTCTTGTTGCAACTGATGTTGCTGCCCGTGGACTTGATGTACCT 
AATGTCGATTTAGTGAGTGAAAACAATACCTTTTCTTGCGCTTAACTAGTTCTGTTTCTC 
ATTTTATTAACCTGTATTGTGCTTTGTGTACAGGTAATTCATTATGAGCTTCCTAATAAC 
ACGGAGACGTTTGTTCACCGAACGGGGCGAACTGGTCGTGCTGGAAAGAAAGGAAGCGCG 
ATTCTCATCCACGGTCAAGATCAAACCAGGGCTGTTAAAATGATTGAGAAAGAAGTCGGA 
AGCAGATTCAATGAGGTTAATATCTTTCTTTACCACCTTTGTATCTTTTGTATGAATAGC 
TTGGGTAACAAACAGTTCTGAATCTATTTGGTTTTGAATTCAGCTGCCTAGCATTGCTGT 
GGAAAGAGGAAGCGCAAGCATGTTTGAAGGAGTAGGTGCTAGATCTGGTGGGTCGTTCGG 
AGGAGGTCGATCAGGCGGTGGTGGGTATGGTAGTTACGGTAGCAGCAGTGGCCGTTCAGG 
TGGTGGTAGTTATGGAGGTTATGGTGGCAGCAGTGGCCGTTCAGGTGGTGGTGGTGGTAG 
TTATGGAGGTTCAGGGGGATCAAGCAGCCGTTACTCTGGTGGTTCAGACCGCTCATCTGG 
TTTCGGAAGCTTTGGTTCAGGCGGTTCTTCAGGAGGATTTGGTTCAGACCGTTCTTCTCA 
GTCAAGTGGAAGGAGCAGCTTTGGTGGGTTTGGATCAAACGATGGTAAAAGATCTTACTG 
AGAGAAGTGTTGTGTTGGTTTTGACCCGACTCAGCAATAATGGAGTTGACTTAGGAGAGA 
ACTCGGTATCTCGAGTTGAGTAGTTTACAAGGAGTCGAGCTATATATAAATTCTGTAGCT 
ACTTCTTGTCTCATAAACCAACATAAGTTATATCATTATTTCATATCCTCTAATTCATTT 
TTATTTCTCAATTTGAGTGAAATGTGTTTCCCTT
>AT3G49080.1 | ribosomal protein S9 family protein 
GTTCTTCTTCGAACTTCTGCAACTTTGTTTCTCCCAAATCTGTGAATCTCAAGTGTTCGT 
CTTCACCATCATGCTCTCTCGTTTATTCCTTAGACATTCGAATCTCCGTTTCGTAACCCT 
AGTTTCATCGAAATCAAATTCTCAGATCTTCTCTTCGTTTATTCGTCCGCTTTCGACTAA 
CAGTAGCGGCGGCGGAGGAAATGGTGACGGGAATGGTCGTAATCGGAATGATGTTCCGTG 
GAGTTTCACTGGAGTAAACGATGATAAGTCTGGACCTTTCTCTTCCGATGATTCTTTTGG 
TTCTTCTGGAGTTGCAGGATCTGGTTTACCTGGTGGAGAGGGGAAATGGCCGGAGGAGCC 
TAAGAGATGGAATATAAAGGAGGAAGAGGAAAAAGTTGTGTTTGATACTGGTGGTGAAGT 
AGGTCAAGGGATTGAGACTAGTCGCGAGAGGAGGGGTAATGAATGGGAGGAGACTAAGAG 
ATGGGATATGAAGGAGGGAGAGGAGAAAGTTGTGTTTGGTGGCGGAGGAGATGAGGTGGA 
TGGGTTTGGAATCAGGGGAGAGGTGAAATCTAATGAATGGGATGTGTCAAAGCCATGGAA 
TTTGAAAGAGGAAGAGGAGGGAGTTGTGTTTGATACTGGTGGTGAAGTGCCGTTTAGCTT 
TGAGAATAGCTTGGAAATGGCGGAGGAAGAGCGTGTGAAGAAGGAGTTGATTGAGAAGGA 
AGAGAAGGAGCTTCTTGAGGTTATCAAGGGTGAGACTTTTTTAATTTGTTTTGCTGATTC 
TTAAGTTTTGATCTTATATGCAATGCACCAGTAGTTTCGATATGTGTCTAGTTTTGGAAT 
GCAGTGACAAATGGGTAGCAAATTTGATCTCATGACTTTCCTTGTTAAGGTTAGATTTGG 
ATTTGAGGGTTAAGTCAAGTAGCAAAGGTTGTGTAATCAATCTATTTATAGGCATGCTTG 
CTGAGTGGAGGATATGATAGTTTTTGGAGTAAGCTCGGATGTTGAAGAGGAATAAGCATT 
TGGGTAGAAAGACTTGTGTTTGAAGTGGATAGTTTTGTGCTTACTGACGCTAAGGAACAG 
TTTAGTGCTTATGTGTTTTTGCTATTAACAATGTTCAGCACAATAAATTGAAGAATTTGT 
TATTTTGATCACATTGGTAATGGATTCTGCTGCTAGTAAAACAAGCGCTAGAAGTAGAGT 
AATTGATTTGAAACTTACTATTGCAGGTCCTGATCGAGCATTTGGAGACCTTATTGCTAA 
GTCAGGTATAACAGATGAAATGCTAGATAGTTTAATAGCCTTGAAAGATTTCCAAGGGGT 
CGAAGGATTACCTCCTCTGACTGAGATTGAAAACCTGCGTCGTGAGAAAAGTTCAAAGAA 
GTCATCAAGAGCTGAGATAGAACTCCAGATGCAAGAGGACATTGCCAAAGCACGGGTGAG 
ACAAGTTGACGAAACAGGTAGAGCCTATGGAACTGGAAGAAGAAAATGTAGCATTGCACG 
TGTTTGGATTCAACCTGGGGAAGGAAAATTTCAAGTTAATGAAAAAGAATTTGATGTCTA 
TTTCCCTATGCTTGATCATCGCGCTGCTCTTCTACGCCCACTTGCTGAAACCAAAACCTT 
GGGTCGTTGGGATATTAAGTGCACTGTTAAAGGCGGTGGTACTACAGGTAAAACCTCTCC 
ACAATCACTTCGTTTTCTTCGACGATTAGTCCCAAAGTTCTCTATTTACACTAGCAAGTA 
TGATTTATGCTTAAGCTAGAGGATTTGGTCATAAGTTAACAAATTAGATTGCCATCTCTT 
TACAAAAATCAACAATTATCCAAGCATTTCCTTCTAATCGTTGTTAACCATGTACTCAAA 
TATTTGGTTTAAAGGTCAAGTCGGAGCTATTCAATTGGGTATCAGCAGGGCACTGCAAAA 
CTGGGAACCAGATATGCGGACATCACTTCGAGCTGGTAAGCAAGATACTACAGGCATCTT 
AGCGTTATTAAATCTGTTTAGTCTTATTGATGTTCATTAGCAGAGATACAACTTATTGTC 
TGACCAACGTTGTCATTTGATAGCCGGTATGTGTGTTCATGTCTGTTGAATGGATTGGTC 
TTGATCTCGATCTTTTTCATCTTCGATATGTTTCAGCTGGTTTCTTGACAAGAGACTCTC 
GAGTTGTGGAAAGAAAGAAACCTGGAAAAGCCAAGGCAAGAAAGAGCTTCCAATGGGTCA 
AACGTTGAATCCGAAAATGCGTACTATATCTTCTCCTTTTTGTCTCTGTCATTTTCATTA 
GTTCGTCTACTTATCCCGGGTTTAGAAGAATCACCGGCAAATAACTTGTTCTTTTGGTTC 
AATCCCGTAGTTATCTTTTTGTACCAACACATTCTTCTCTTACGGCTCTACTCTTGGAAA 
CTTGAGTTTCGTTGGTTTCTGAGTCGGACACATATTTTTGTATGTTTTTTTCCGGCAAAT 
TGTCATGTTTCTTCAAAAGGTTCATTGATGTTTAAACATAATGATCAACTCCTTATATGG 
ATTATATTATTAGGTGAATTTTGATTCTTTTGATCAAAATGTTAAGGAATGTCC
>AT4G04950.1 | thioredoxin family protein 
GTAAATCACAACACAAAAAAAAAGTGTTAAGAGATCCTTCTCCCTCTTCGAAGATGAGCG 
GTACGGTGAAGGATATCGTTTCAAAGGCGGAGCTTGATAACTTGCGCCAGAGCGGCGCAC 
CAGTCGTGCTTCACTTCTGGGCTTCTTGGTGTGATGCTTCGAAGCAGATGGATCAAGTTT 
TCTCTCATCTCGCTACTGATTTCCCTCGTGCTCACTTCTTTAGGGTTCGTCTCTGTTCTC 
TTGACCAATTCAAAATTTTATCACTTTCAATGAGGTTTTTGACTGTTATTGGTTTTATCT 
TCTTAGGTTGAAGCTGAGGAACATCCTGAGATATCTGAGGCTTACTCTGTTGCTGCTGTG 
CCTTATTTCGTCTTCTTCAAGGTAAAGTTACGTTTTTTTTGTTCCCTATGATTTGATCAA 
AACTTAGGATTTAGGGTTTTTGTTTTTGCTTAAAGTTGTTTGTCTAATTTGGTAGAAGAA 
GAAGACATTGATGAAGTCATACTTATTGATTCTTTATGTTGCTTTGTTTGGTTGCAATTT 
TCTGTCTTTATAGCATTGAGAGTGTGTTCAAAAGTTTGAATCTTTGTCCCTATGTTTTGA 
TCGAAAGTTTAGGATTTAGGGTTTTTGTTTTGATTAGTTTGCGTCTCTGTTAGATTACTG 
AAAGCTGTTTATCTAATCAGGTAGTAGAAGAAGATGGTTCGCCTATCCATTTAGCTCCAG 
ACTTATTGATTCTTTGTTTTAATTGGTTGGTTGCAATTTTCTGTCTTTATAGGATTGAGA 
GTGTGTTCAAAGCTTGAATCTTTGTCACTGCACTGTAATGATTGTTCTGAAAGTTGTTAC 
TTTCTTCTGACTGTGAATTCGTTTTCTTATTGAAGGATGGTAAAACTGTGGATACACTTG 
AGGGTGCAGATCCATCAAGTTTAGCTAATAAGGTTGGCAAAGTTGCTGGTTCTAGTACTT 
CTGCGGAGCCTGCTGCTCCTGCAAGCTTAGGGTTGGCTGCTGGGCCAACGATTCTTGAAA 
CTGTGAAGGAGAATGCGAAAGCTTCTTTACAAGACCGAGCTCAGCCTGTATCTACCGCCG 
ATGCTCTCAAGAGCCGTTTGGAAAAGCTCACTAATTCTCACCCTGTCATGTTATTCATGA 
AAGGTATTCCTGAAGAGCCTAGGTGTGGGTTTAGCAGGAAAGTAGTTGACATTTTGAAAG 
AGGTTAACGTTGATTTTGGAAGTTTTGACATACTATCGGATAACGAAGTGCGAGAGGGTT 
TGAAGAAATTCTCTAACTGGCCAACGTTTCCTCAGCTGTACTGCAACGGAGAGCTTCTTG 
GTGGAGCTGATATCGCAATAGCGATGCACGAGAGCGGTGAACTAAAAGATGCTTTCAAAG 
ATCTTGGGATCACGACAGTTGGTTCAAAAGAAAGTCAGGATGAAGCTGGAAAAGGAGGAG 
GGGTTAGTTCAGGAAACACAGGCTTAAGTGAGACCCTCCGAGCTCGGCTCGAAGGTCTGG 
TCAATTCCAAACCAGTTATGCTGTTCATGAAAGGAAGACCAGAAGAACCAAAGTGTGGGT 
TCAGTGGGAAAGTGGTTGAAATCCTCAACCAAGAAAAAATCGAGTTTGGGAGTTTCGATA 
TCCTCTTAGATGACGAAGTTCGCCAAGGCCTTAAAGTGTATTCAAACTGGTCAAGCTATC 
CTCAGCTTTACGTGAAAGGCGAGCTTATGGGTGGATCAGACATTGTCTTGGAGATGCAAA 
AGAGCGGTGAGCTGAAAAAGGTCTTGACCGAGAAAGGGATCACTGGAGAACAGAGTCTTG 
AAGATAGATTGAAGGCACTGATCAATTCCTCGGAAGTAATGCTATTCATGAAAGGTTCAC 
CAGATGAACCGAAATGCGGATTTAGCTCCAAAGTTGTGAAAGCATTGAGAGGAGAAAACG 
TGAGTTTCGGATCGTTTGATATCTTGACTGATGAAGAAGTAAGGCAAGGGATTAAGAATT 
TCTCAAACTGGCCAACTTTTCCTCAGCTATACTACAAAGGTGAGTTAATTGGAGGATGTG 
ATATCATTATGGAGCTAAGTGAGAGTGGTGATCTCAAAGCAACTCTATCCGAGTAAGTAA 
TATATACAAGTCTCTGTCTGCTGGTTTGCCTTGGTGAGAGAGAACATTTCAGTTATGGTA 
ATAATATGTTTTAGGTGTTACAAACATTGATATTGTTGCTTCTCAAGCTTTGTCTTGTTA 
TTTCTATTGCTGAGTCTATTAGATTCATAACTATTTTTCTCTCTTTGTATCAACATAATC 
TTTATTTATGGTTATCTTGACCACATTTGCTT
>AT4G21220.1 | bacterial transferase hexapeptide repeat-containing protein 
ATGGCGGCTACTCTTTGGAGATTATACTCCAAATCTATATGTAATTCTCTTCAAGGAATC 
ATCTTGAACAAACCCTTTATCCAGAAACAGCTTCTTCTTTCTTCGAGAACTCGAAGTTTA 
TCTTTTTCCTCAGATTCTCAGTTTGGCTCTGCGACAGCTGAGGTTTGTTCAAATACAGGT 
GAGTTTAGTTTCGGATTTCCCGCTTAATTCGAGTTCTGTTGGAATTTAGTTCGAAGAATG 
TATTGGGACCACCAAGTGTTTGTGGAAATGCCACTGAGAGAATGCCTAGTAGCCGTATAT 
TGCACTAGATTCAGATTAATTGGTGTATGAGATATAGCTCTGCTTCATCTATTAAAGTTT 
TAGACTTTACAGCCTGATGGGGATACAAAGCTACCTAAGACTTAAGAGCATAAAAACACT 
GAAGTAAGACTATTATTTGCTGAAGTTGTAGCAATTGACTTAGGCTAAATATGTATAGAC 
TGGTGCATGTCTGCATCTTACTCTTTGAACTGCTATGATGTTAAGGATCCTTGTATCAAG 
ATGTTTAAACTTACTGTAAGTCCTGCGATTGGTTGTTGTCATAGGGTTAAAGACCGGTGG 
TGGTATTATTGTTAAGGAAGGATTTCTTAGATGGGAAAATGGAGGAGGGACATGTCATAG 
CTCGGCTCAAATTTATTCCTCGGCTTTGGTTGAGTTTGGTGCAGTGGTTCATGAAAAAGC 
GGTCTTAGGTGCAGAGGTTCATGTAGGATCTGGTACTGTGATTGGACCATCAGTTGACAT 
TGGTCCTTCCACAAGAATCGGGTAACATTTCTTGTACATGTTTCGAATAGACCATTGTTG 
TATTTCAGCATCTGTCGAAGATTCTATTCGCTGAGTTTCTTTTGTTCTATCCAGATATAA 
TGTTTCAATCAGCAACTGTAGTATTGGTGATTCTTGTGTTATCCACAATGGAGTCTGCAT 
AGGTCAAGATGGTATGAATCAAACTCACATAGATTAGCCAAGATCATAGGCTGGAGGAGG 
TTTTGATTTGAGAATTGGGTTCTTTTGATTGTTTGCTTATTTTTCTTTCAGGCTTTGGTT 
TCTACGTTGATGAACATGGAAACATGGTGAAGAAGCCTCAAGTAATAATCCCCTATTGCA 
TTTCTTGAATCTGAATCAACAATTAGCGGTTACTTGATTTATCCACTGTTTTTCTTTGTC 
ATCTCTAGACTTTAAACGTAAAGATAGGGAATCGTGTCGAAATCGGAGCAAATACTTGCA 
TTGATCGAGGCAGGTAACAGATCTGCATCTATTGACTAACTTCCATCAGTGCACTATGCT 
TGGTTTCATTCGCTCTGTATGAAAAATTATGCAGCTGGAGAGAAACAGTGATCGAAGATG 
ATACTAAGATAGACAATTTAGTGCAGGTTTGGTCTCTTTTTGTTTTTTTGGCCTTTTTAA 
ATGGAGAAAACAGTATCATGCTTTATTCGTTCTTGTTTTTTTGCAGATAGGCCACAATGT 
GATCATAGGAAAGTGTTGCTTGCTTTGTGGTCAAGTAGGCATCGCTGGTTCAGTAACGTA 
AGTACAGATCTGAACTCTTTTTGGTTCCATTGAAAGAAACAATATTTTGAAGTTTTTCAA 
GACATAAAAAGTTAAAAAACAAATCCGCAGGATTGGTGACTATGTGGCTTTAGGAGGACG 
AGCTGCTGTTCGAGACCATGTCTCCATTGTATCCAAGGTATAATAGGTGTTAACCGGTTT 
CAAAACAAGCAGTTCTTGATGCGGTTTGGTTCACAAAAACTTCTTGTGTTGTGTTTAGGT 
TCGACTTGCAGCTAATAGTTGTGTTACTAGAAACATCACTGAACCAGGAGATTTTGGAGG 
CTTTCCTGCTGTAAGCAATCTCTTAAGCTATATCATTTTTTTTTTTTGTTTCCCAAGTTT 
CATCAAGATCTTAAATGTTGCTTCGACATTTCATCAAGAATTAGTAAAAACATTAACTCA 
AATTGATCGATATCTAACTAAAACAGAGCTGAAAATGGCTTCAGGTACCAATTCACGAAT 
GGAGAAAGCAGATTGTTCGAGCTCAGATTGCGAACAAGAGAGAAATCTGAATCAATGTGC 
TAAAATTGTGTTGTTGTATAATGTCATTTGATTTGAGTTTTTTTACTAATTTTGCTTCAG 
GTTTTAAGGATATCAAATGTAGCAAAAACAAAGCTTTAAAAACTATTTGAACAACAATAT 
AGTCACAAGATTCATGTACA
>AT4G25730.1 | FtsJ-like methyltransferase family protein 
AATTGCTATTTCTCTGCCTCCGTGTGCTGAGAACCAGAACGAAACCCTAGCAAAATATCG 
CCATGGGTAAGGTCAAAGGAAAGCATCGTTTGGATAAGTACTATCGTCTCGCTAAGGAAC 
GTGGATTCCGTTCTCGAGCTTCCTACAAGCTTCTTCAGCTCGACGCCAAGTACTCTCTTC 
TCCACTCAGCTCATGCCGTTCTCGATCTCTGCGCCGCCCCTGGTGGTTGGATGCAAGTCG 
CCGTCGAGAAAGTTCCCGTCGGCAGCCTCGTTCTCGGTATCGATCTTGTCCCGATTCTCC 
CTGTTCGTGGCTGTGTTACTATGACGCAAGATATCACAAGGACTGAGTGTAAATCGAAGA 
TCAAGCAAGTGATGGAGCAGCATGGTGTTAGTGCTTTTAATTTGGTTCTGCACGATGGGT 
CTCCAAATGTTGGTGGTGCGTGGGCACAAGAGGCTATGAGCCAGAACGCTTTGGTTATTG 
ATTCTGTTAGATTAGCCACTGAGTTCTTAGCTCGCAACGGGAATTTAGTCACCAAGGTCT 
GCTTCTGAAATAAACTTACTTTCCGATTGTTTTATTTTGAATTTGTTCTGTCTTTGATCT 
TGTGCCATCAGTGATGTGACTTTTCTGAAATTTTGGTTTATGTGTGTTTCTGCTCTTAGG 
TTTTCAGGTCTCGAGACTACAACTCTGTGCTCTACTGTCTTGGGAGGGTACTGTTTGTTT 
ATAACTCTGATTTTTTCTTTTTTCTTTTTCATTTAGATGTGTGTTCCCGAGCCTTTTTTC 
TTATTGGCATTTTTATTGGTTCAGCTGTTTGAAAAAGTTGAAGTGTTTAAGCCGCCGGCT 
AGTCGTTCAGCATCTGCAGAAACATATCTTGTGGGTTTGAAATACTTAGCCCCTGCCAAG 
ATTGATCCCCGTCTTCTTGATTATAGACATCTCTTTAAGGAGTCAGCAGAACCCACGAGA 
AAGGTAATCACTATGGCTTATTTGGTGTTTGGAGTTGTTTTTACAACTCTCCCATTGTCC 
CTAAAGTTTTGTGTGTAATACTACTTGTGTTTGCAGGTGGTGGATGTGCTTGGAGGATCA 
AAACAAAAGAGAAACCGTGATGGGTAGGCAAAATCCGCCATCTGTTTTTTCTTCGTTATA 
GATGAACTTTTTATAACCGAGTGTAATTTACAGGTATGAAGATGGGGAGTCCATTTTGAG 
AAGAGTTGCATCTGCTGCTGATTTCATTTGGTCTGAAAATCCTCTTGACGTTCTTGGCAC 
GACTACTTCCATATCATTTGATGATCAAGCCTCTCTACCTTTAAAGGAACATGATTTGAC 
GACAGAGGAGGTACTGTTTCTAATTTTCCATACCTTTGCTAATCAAGTATTTATGTCCTT 
CTCTACGCCATGGTAACGTTTTATTTTTCTGTTGGTAGATTAAAATTCTATGCGATGATC 
TTCCTGTCTTGGGGAAGAATGACTTCAAGCATATCCTAAAGTAAGAACAGTATTATTGAC 
TCCTTCATGGATCTTTTTAATCTTTATGTCTCACTTGTTAATTTCTAAGCTTTTCCAAGG 
ATGTGGTAGAGCTTTGACTAAAATGAATTCAGCTATTGTAGAATTAGTTAGCTGTAAATT 
GGTTCGGTAAAGAACGGTTTCCTTAGCACTTCAAGTTTTTACCTATGCTGTTTTGAGTGC 
TCAACCCGATAAAGCACTGTGTGAAATGGGTAAACGGGTGTCCATGGGTGTTAGGAATTG 
GCGTGTGGGAAACTACTGGTTTTGTTAAGACTTTAGCATTTGTCGTCATCCATCTATGCG 
TCTAGAAATTATATTAGTTGCTTAATGGTCATTGAACTCTCTATTTTGTAGATGGCGAAT 
GCAAATCAGGAAAGCTCTGACTCCTGAGAAAAAGGAAGTTGCTAAACCTGAGCCTGATGT 
GGGAAAGGAAGATGAGGAAAATGAAGATGATAAACTACTCAATGAATTGGAAGAGCTGAC 
AAACACAGTTGACCGCAAGAAGAAACAGGCAAAGAAGATTCTTGCAAAACGAAGGGCTAA 
GGTTATTTTTAACCTTATGATAATAACCTATCAAGTCTTTATGTCTTAGTCAGTGGCCTT 
AGTGATGGATCCCTTAGACTTTATACTTCCTTCACTAAATTCAATATCTTTTGCCAGGAC 
AAGGCGCGGAAGGCGACTGGTCCACAGATGGATGTACTTGAAGATGGTTTCGTCGACAAT 
GAATTGTTCTCTCTTAATGCTATCAAGGTACTTCATTTTTGATACCATCTCTGCGGAATT 
TTGTTTATTATGATGGCATTCGAAGAAGTGTTTATTACTCTTTCATTGGTTGAAGAGCAT 
TCTCCTTTCACCCTGCTATCAGTTCTTACAATTCAATTGTTTGAACATATCATTATATTC 
TGAATGAGATTGTAAAGATTTTCATTTATTTTCTTTACAGGGAAAGAAAGATCTAATGGC 
AGTTGACAATGATGAAGATGATAATGGCAATGCCGTTGACAGTGAGAACGAAGACCATGG 
CGAAGGAGCTTCAGATGACTCCAAAGACAGTGACAGAGATTCTGATGAAGAACGTCAGAA 
GTACGACCGCTAAACCTATACCTTTTTGTAGATTATAGAGTGCTGTTACAAGAACGTCGT 
ATATTTCTGAAGTTTGTGGAGTTACTTCATCTTAATAGTCTTTTTAACATTACAGATACA 
CTGAACAAATGGAAGAGATTTTTGAGCAGGCATATGAGCGGTATATGGTGAAGAAAGAAG 
GAAGCGCAAAGCAAAGGAAGCGGGCTAGGCAGGCCCATGCTGAAAAGCTGGAGGTACTAT 
CATTTTCTTACCCCAATTTCTTAGGATAGAACAGATTTTTGGAACTAAACACTTTTTTCT 
TTTTGGCTTTGCAGGAAGGTGATGGAGATGAAGAAATGAAGATCGATTACGATTCAGATA 
TGAATGAAGAAAAGGATGAGGCAAACCCTCTTGTTGTACCACTTGATGATGGAGTGGTCC 
AAACAAAGGAGGAAATATCCAACCAGTGGTTCAGTCAGAATATATTTGCAGAAGCCGTGG 
AAGAAGGAGACTTGGGAAAAGATGACAGTGAAGACGAAATAGCAAATAAGAAAAAGAGCA 
AAAATCTGTCTAAACCAGACAAGTCAAAGCAGAAGGCTTCAAAAGCAAGTGTGTTGTCTG 
ATCAGAGCTTGCCCAATAGCTCCAAGAAGGAAGATGAGTTTGAGGTAGTCCCTGCACCAG 
CCACAGATTCTGACTCAGATTCATCCTCTGAAGATGATGTTCATACCAAGGCCGAGATAC 
TGGCATGTGCCAAAAAAATGCTGAGGAAGAAGCAGAGAGAACAGATGCTTGATGATGCAT 
ATAACAAACACATGTTTGTAGATGAAGGTTTACCAAAATGGTTTGTGGATGACGAGAAGC 
AGCACAGACAACCAATGAAACCTGTTACGAAAGATGAAGTTAATGCAATGAAAGCACAGT 
TCAAAGAGATCAATGCTCGTCCAGCCAAGAAGGTGGCAGAGGCCAAGGCACGGAAGAAGC 
GAGCTGCCCAGAAAAGATTGGAGAAAGTGAGGAAGAAGGCAAACACAATATCTGACACAG 
CAGATATATCAGACCGTTCAAAGGACAAGATGATAGACAAGCTATACAAGAAAGCAGCAG 
AGCCAAGAAAGCCAAGGAAAGAACTGGTTGTGTCTAAGAAAGGAGTTGGGGTTAAAGTTG 
GTAAGGGACAGAAGAGAGTGGATAGGAGGATGAAGAGTGATGATAGGAAACGTGGGGGAG 
GAAAGCCCGGTAGGAACGGGCAGAAGGGCACTGGTAAAGCAGGCCAGAAAGGAAAAAGGC 
CTGCTGGGAAACCTCGGGGAAGGAAACCCGGGTAAGACCTCAATGTCGAATGAGGCGAAC 
AGGAAGTTTTGTTACGTATTTTAATTTAAGTTTTGGCAATTCTTGACTTCTGGATTTACT 
TGTTTACTCTGATAATCTGTGTTCGTGGTGTCCTAAGTTAAAACTTAGTGGATCTATCTA 
TCTTGTTTATCAAATTTACCGTAATCGACAATGTTCTTGTACCATGGAAGTTCCTAATAT 
TCACATCTGGATTGAGAACAGT
>AT4G29540.1 | bacterial transferase hexapeptide repeat-containing protein 
TGTATGCAATTGGAAGGGGTGTGGTTTTGGTCGACGTAGCCCGCCATGATTTCTCTCCTT 
AAAGCTCGCGAGAAGCTTCTCTCTCCTCTCGTCAGTTCCACTATCCGAAGACTCTCCTCT 
AGCCTCTCCTGTAAATCTGTCTTTCTCTATTCCCGCTTCTGCTTTATGTGGGCATGTTTA 
GCTGAATTTGTATCTCTACTCTAAGCTGTGAATAATTGTGTGGTTTGGAGCAGATTCTCG 
TGAAGATTCGAGGGATTCTGAAGTCTTAATACACCCGAGTGCTGTCGTCCACCCAAATGC 
TGTGATTGGCAAGGTTTGATTCATTTACTGACATTGCTTTGAGGTCTCTGAGTTGTTTTA 
AGAACCTTTATATTTGGTGAATTTGGACTTTACTCAGAAATTGAACCCTTCTCTGCTCAT 
TTGAAGACTAGAAACAGCTTAACACTTGCAATTTTCAAATTAGTAGAACAAGATGGTGAA 
TTTGATCTAACCTGGTCAAAGTGTGATGCTTTGTTTGAGATTTGAGCTTACTAGACTGTG 
GTTAACCAGAAACATTGGCTAACAGGGAGTTTCAGTTGGTCCATACTGTACTATTGGCTC 
TTCAGTGAAGCTAGGCAATGGCTGCAAACTCTATCCTTCTAGCCATGTCTTTGGAAACAC 
AGAGTTGGGGGAATCTTGTGTTCTCATGACGTAAAAACCCTTCCATCTCTTAGATTATAC 
TCTGTAATTTATTGATTGATTGATTGATCTTTGCTATGTGTCTGTCTTGAATTTTTGTCA 
GCCAGTGGTGCTGTTGTTGGCGATGAGCTTCCTGGCTATACATTCATAGGATGCAATAAC 
ATTATCGGTCACCACGCCGTGGTTGGTGTTAAATGTCAAGACTTGAAGTACAAGGTGTGT 
GAGAGACGTTATCTTATCACCTGTTATCGTCCTAATCTCACCCTGGTTATAGACTAGGAA 
CCGATATATGTCAAGAACTAATGCTGTGTTTTCTTCTTTTAGCATGGAGATGAATGCTTT 
CTTTGCATTGGTAACAACAATGAAATCAGGGAGTTCTGCTCGATTCACAGGTCATCAAAG 
CCCAGTGATAAAACGGTATGTAGCTGACCATTGTCTAATATCATTGAAGTTTCAATAGGT 
TGTATCATGTTTTGAGTTATGATTATTACTGGAACAGGTTATTGGTGACAACAATCTAAT 
CATGGGTTCTTGTCATATCGCCCATGATTGTAAGATTGGTGACCGCAACATATTTGCCAA 
CAATACGCTTCTTGCTGGCCATGTGGTTGTAGAAGTAAGATTTTCCTTGTGTCTATACTC 
TAAACCTGGATTTAGCAGCGTGGTTTTATTTGGTCTATGTTGTGAATGCAGGACAATACA 
CACACAGCAGGAGCCTCGGTGGTCCACCAGTTCTGTCATATTGGCTCTTTTGCTTTCATT 
GGCGGTGGTTCTGTGGTAAATTTTCCTCTAATACCTCTCAAATGTCCTCATTTCCAACAG 
TTACTCACTGGTACGGTAATATATAGGTCTCACAAGATGTTCCAAAGTACATGATGGTGG 
CTGGAGAAAGAGCCGAACTTCGCGGTTTGAATCTGGAGGGACTTAGACGAAATGGATTTA 
CCATGTCAGAGGTTTGTACTCTGTCCCAATGTTGAGTCTTTTGAAGTAAGAAACAGAATA 
TCACTTTGGAGTGTTACAAAAGACCATGTCTTGTTTCTTGGCATTGGTAGATGAAGAGCC 
TAAGAGCAGCCTATCGTAAGATATTCATGTCTACTGAAACAGTCTCCTTAAGTTTTGAAG 
AGCGTCTCACGGAGCTGGTACGTGTAATCAATGAAAACTCACTTCACTGTCTTCTTCCCT 
GTGGATCTAGTGCATAAACATCTAAACATATTATATCTGATGTAATTCAGGAACAGGACC 
AAGAGCTGTACAGTGTTCCTGCAGTATCGGCAATGTTGCAGTCAATCCGAGATTCTTTCA 
CTGAAAGTCGCCGTGGGATATGCAAGTTCAGACAATGGCTCGATTCCACAACTTAGAGAC 
TTAGCTTAGGCATTCAGTAATCAGCAA
>AT4G29540.1 | bacterial transferase hexapeptide repeat-containing protein 
TGTATGCAATTGGAAGGGGTGTGGTTTTGGTCGACGTAGCCCGCCATGATTTCTCTCCTT 
AAAGCTCGCGAGAAGCTTCTCTCTCCTCTCGTCAGTTCCACTATCCGAAGACTCTCCTCT 
AGCCTCTCCTGTAAATCTGTCTTTCTCTATTCCCGCTTCTGCTTTATGTGGGCATGTTTA 
GCTGAATTTGTATCTCTACTCTAAGCTGTGAATAATTGTGTGGTTTGGAGCAGATTCTCG 
TGAAGATTCGAGGGATTCTGAAGTCTTAATACACCCGAGTGCTGTCGTCCACCCAAATGC 
TGTGATTGGCAAGGTTTGATTCATTTACTGACATTGCTTTGAGGTCTCTGAGTTGTTTTA 
AGAACCTTTATATTTGGTGAATTTGGACTTTACTCAGAAATTGAACCCTTCTCTGCTCAT 
TTGAAGACTAGAAACAGCTTAACACTTGCAATTTTCAAATTAGTAGAACAAGATGGTGAA 
TTTGATCTAACCTGGTCAAAGTGTGATGCTTTGTTTGAGATTTGAGCTTACTAGACTGTG 
GTTAACCAGAAACATTGGCTAACAGGGAGTTTCAGTTGGTCCATACTGTACTATTGGCTC 
TTCAGTGAAGCTAGGCAATGGCTGCAAACTCTATCCTTCTAGCCATGTCTTTGGAAACAC 
AGAGTTGGGGGAATCTTGTGTTCTCATGACGTAAAAACCCTTCCATCTCTTAGATTATAC 
TCTGTAATTTATTGATTGATTGATTGATCTTTGCTATGTGTCTGTCTTGAATTTTTGTCA 
GCCAGTGGTGCTGTTGTTGGCGATGAGCTTCCTGGCTATACATTCATAGGATGCAATAAC 
ATTATCGGTCACCACGCCGTGGTTGGTGTTAAATGTCAAGACTTGAAGTACAAGGTGTGT 
GAGAGACGTTATCTTATCACCTGTTATCGTCCTAATCTCACCCTGGTTATAGACTAGGAA 
CCGATATATGTCAAGAACTAATGCTGTGTTTTCTTCTTTTAGCATGGAGATGAATGCTTT 
CTTTGCATTGGTAACAACAATGAAATCAGGGAGTTCTGCTCGATTCACAGGTCATCAAAG 
CCCAGTGATAAAACGGTATGTAGCTGACCATTGTCTAATATCATTGAAGTTTCAATAGGT 
TGTATCATGTTTTGAGTTATGATTATTACTGGAACAGGTTATTGGTGACAACAATCTAAT 
CATGGGTTCTTGTCATATCGCCCATGATTGTAAGATTGGTGACCGCAACATATTTGCCAA 
CAATACGCTTCTTGCTGGCCATGTGGTTGTAGAAGTAAGATTTTCCTTGTGTCTATACTC 
TAAACCTGGATTTAGCAGCGTGGTTTTATTTGGTCTATGTTGTGAATGCAGGACAATACA 
CACACAGCAGGAGCCTCGGTGGTCCACCAGTTCTGTCATATTGGCTCTTTTGCTTTCATT 
GGCGGTGGTTCTGTGGTAAATTTTCCTCTAATACCTCTCAAATGTCCTCATTTCCAACAG 
TTACTCACTGGTACGGTAATATATAGGTCTCACAAGATGTTCCAAAGTACATGATGGTGG 
CTGGAGAAAGAGCCGAACTTCGCGGTTTGAATCTGGAGGGACTTAGACGAAATGGATTTA 
CCATGTCAGAGGTTTGTACTCTGTCCCAATGTTGAGTCTTTTGAAGTAAGAAACAGAATA 
TCACTTTGGAGTGTTACAAAAGACCATGTCTTGTTTCTTGGCATTGGTAGATGAAGAGCC 
TAAGAGCAGCCTATCGTAAGATATTCATGTCTACTGAAACAGTCTCCTTAAGTTTTGAAG 
AGCGTCTCACGGAGCTGGTACGTGTAATCAATGAAAACTCACTTCACTGTCTTCTTCCCT 
GTGGATCTAGTGCATAAACATCTAAACATATTATATCTGATGTAATTCAGGAACAGGACC 
AAGAGCTGTACAGTGTTCCTGCAGTATCGGCAATGTTGCAGTCAATCCGAGATTCTTTCA 
CTGAAAGTCGCCGTGGGATATGCAAGTTCAGACAATGGCTCGATTCCACAACTTAGAGAC 
TTAGCTTAGGCATTCAGTAATCAGCAA
>AT4G29540.2 | bacterial transferase hexapeptide repeat-containing protein 
ATGTATGCAATTGGAAGGGGTGTGGTTTTGGTCGACGTAGCCCGCCATGATTTCTCTCCT 
TAAAGCTCGCGAGAAGCTTCTCTCTCCTCTCGTCAGTTCCACTATCCGAAGACTCTCCTC 
TAGCCTCTCCTGTAAATCTGTCTTTCTCTATTCCCGCTTCTGCTTTATGTGGGCATGTTT 
AGCTGAATTTGTATCTCTACTCTAAGCTGTGAATAATTGTGTGGTTTGGAGCAGATTCTC 
GTGAAGATTCGAGGGATTCTGAAGTCTTAATACACCCGAGTGCTGTCGTCCACCCAAATG 
CTGTGATTGGCAAGGTTTGATTCATTTACTGACATTGCTTTGAGGTCTCTGAGTTGTTTT 
AAGAACCTTTATATTTGGTGAATTTGGACTTTACTCAGAAATTGAACCCTTCTCTGCTCA 
TTTGAAGACTAGAAACAGCTTAACACTTGCAATTTTCAAATTAGTAGAACAAGATGGTGA 
ATTTGATCTAACCTGGTCAAAGTGTGATGCTTTGTTTGAGATTTGAGCTTACTAGACTGT 
GGTTAACCAGAAACATTGGCTAACAGGGAGTTTCAGTTGGTCCATACTGTACTATTGGCT 
CTTCAGTGAAGCTAGGCAATGGCTGCAAACTCTATCCTTCTAGCCATGTCTTTGGAAACA 
CAGAGTTGGGGGAATCTTGTGTTCTCATGACGTAAAAACCCTTCCATCTCTTAGATTATA 
CTCTGTAATTTATTGATTGATTGATTGATCTTTGCTATGTGTCTGTCTTGAATTTTTGTC 
AGCCAGTGGTGCTGTTGTTGGCGATGAGCTTCCTGGCTATACATTCATAGGATGCAATAA 
CATTATCGGTCACCACGCCGTGGTTGGTGTTAAATGTCAAGACTTGAAGTACAAGGTGTG 
TGAGAGACGTTATCTTATCACCTGTTATCGTCCTAATCTCACCCTGGTTATAGACTAGGA 
ACCGATATATGTCAAGAACTAATGCTGTGTTTTCTTCTTTTAGCATGGAGATGAATGCTT 
TCTTTGCATTGGTAACAACAATGAAATCAGGGAGTTCTGCTCGATTCACAGGTCATCAAA 
GCCCAGTGATAAAACGGTATGTAGCTGACCATTGTCTAATATCATTGAAGTTTCAATAGG 
TTGTATCATGTTTTGAGTTATGATTATTACTGGAACAGGTTATTGGTGACAACAATCTAA 
TCATGGGTTCTTGTCATATCGCCCATGATTGTAAGATTGGTGACCGCAACATATTTGCCA 
ACAATACGCTTCTTGCTGGCCATGTGGTTGTAGAAGTAAGATTTTCCTTGTGTCTATACT 
CTAAACCTGGATTTAGCAGCGTGGTTTTATTTGGTCTATGTTGTGAATGCAGGACAATAC 
ACACACAGCAGGAGCCTCGGTGGTCCACCAGTTCTGTCATATTGGCTCTTTTGCTTTCAT 
TGGCGGTGGTTCTGTGGTAAATTTTCCTCTAATACCTCTCAAATGTCCTCATTTCCAACA 
GTTACTCACTGGTACGGTAATATATAGGTCTCACAAGATGTTCCAAAGTACATGATGGTG 
GCTGGAGAAAGAGCCGAACTTCGCGGTTTGAATCTGGAGGGACTTAGACGAAATGGATTT 
ACCATGTCAGAGGTTTGTACTCTGTCCCAATGTTGAGTCTTTTGAAGTAAGAAACAGAAT 
ATCACTTTGGAGTGTTACAAAAGACCATGTCTTGTTTCTTGGCATTGGTAGATGAAGAGC 
CTAAGAGCAGCCTATCGTAAGATATTCATGTCTACTGAAACAGTCTCCTTAAGTTTTGAA 
GAGCGTCTCACGGAGCTGGTACGTGTAATCAATGAAAACTCACTTCACTGTCTTCTTCCC 
TGTGGATCTAGTGCATAAACATCTAAACATATTATATCTGATGTAATTCAGGAACAGGAC 
CAAGAGCTGTACAGTGTTCCTGCAGTATCGGCAATGTTGCAGTCAATCCGAGATTCTTTC 
ACTGAAAGTCGCCGTGGGATATGCAAGTTCAGACAATGGCTCGATTCCACAACTTAGAGA 
CTTAGCTTAGGCATTCAGTAATCAGCAATGGCTTATTATACCTAATTGCTCAATACCATT 
TCCTTCACTGGAACTGTAATAGTTTGATATATAGCTTTAACTAAGTGTTGTCAACATTCT 
GTGGGCACATAACATCCTTAAAAATCACTTGTCAGAGAAAGGAAA
>AT4G29540.2 | bacterial transferase hexapeptide repeat-containing protein 
ATGTATGCAATTGGAAGGGGTGTGGTTTTGGTCGACGTAGCCCGCCATGATTTCTCTCCT 
TAAAGCTCGCGAGAAGCTTCTCTCTCCTCTCGTCAGTTCCACTATCCGAAGACTCTCCTC 
TAGCCTCTCCTGTAAATCTGTCTTTCTCTATTCCCGCTTCTGCTTTATGTGGGCATGTTT 
AGCTGAATTTGTATCTCTACTCTAAGCTGTGAATAATTGTGTGGTTTGGAGCAGATTCTC 
GTGAAGATTCGAGGGATTCTGAAGTCTTAATACACCCGAGTGCTGTCGTCCACCCAAATG 
CTGTGATTGGCAAGGTTTGATTCATTTACTGACATTGCTTTGAGGTCTCTGAGTTGTTTT 
AAGAACCTTTATATTTGGTGAATTTGGACTTTACTCAGAAATTGAACCCTTCTCTGCTCA 
TTTGAAGACTAGAAACAGCTTAACACTTGCAATTTTCAAATTAGTAGAACAAGATGGTGA 
ATTTGATCTAACCTGGTCAAAGTGTGATGCTTTGTTTGAGATTTGAGCTTACTAGACTGT 
GGTTAACCAGAAACATTGGCTAACAGGGAGTTTCAGTTGGTCCATACTGTACTATTGGCT 
CTTCAGTGAAGCTAGGCAATGGCTGCAAACTCTATCCTTCTAGCCATGTCTTTGGAAACA 
CAGAGTTGGGGGAATCTTGTGTTCTCATGACGTAAAAACCCTTCCATCTCTTAGATTATA 
CTCTGTAATTTATTGATTGATTGATTGATCTTTGCTATGTGTCTGTCTTGAATTTTTGTC 
AGCCAGTGGTGCTGTTGTTGGCGATGAGCTTCCTGGCTATACATTCATAGGATGCAATAA 
CATTATCGGTCACCACGCCGTGGTTGGTGTTAAATGTCAAGACTTGAAGTACAAGGTGTG 
TGAGAGACGTTATCTTATCACCTGTTATCGTCCTAATCTCACCCTGGTTATAGACTAGGA 
ACCGATATATGTCAAGAACTAATGCTGTGTTTTCTTCTTTTAGCATGGAGATGAATGCTT 
TCTTTGCATTGGTAACAACAATGAAATCAGGGAGTTCTGCTCGATTCACAGGTCATCAAA 
GCCCAGTGATAAAACGGTATGTAGCTGACCATTGTCTAATATCATTGAAGTTTCAATAGG 
TTGTATCATGTTTTGAGTTATGATTATTACTGGAACAGGTTATTGGTGACAACAATCTAA 
TCATGGGTTCTTGTCATATCGCCCATGATTGTAAGATTGGTGACCGCAACATATTTGCCA 
ACAATACGCTTCTTGCTGGCCATGTGGTTGTAGAAGTAAGATTTTCCTTGTGTCTATACT 
CTAAACCTGGATTTAGCAGCGTGGTTTTATTTGGTCTATGTTGTGAATGCAGGACAATAC 
ACACACAGCAGGAGCCTCGGTGGTCCACCAGTTCTGTCATATTGGCTCTTTTGCTTTCAT 
TGGCGGTGGTTCTGTGGTAAATTTTCCTCTAATACCTCTCAAATGTCCTCATTTCCAACA 
GTTACTCACTGGTACGGTAATATATAGGTCTCACAAGATGTTCCAAAGTACATGATGGTG 
GCTGGAGAAAGAGCCGAACTTCGCGGTTTGAATCTGGAGGGACTTAGACGAAATGGATTT 
ACCATGTCAGAGGTTTGTACTCTGTCCCAATGTTGAGTCTTTTGAAGTAAGAAACAGAAT 
ATCACTTTGGAGTGTTACAAAAGACCATGTCTTGTTTCTTGGCATTGGTAGATGAAGAGC 
CTAAGAGCAGCCTATCGTAAGATATTCATGTCTACTGAAACAGTCTCCTTAAGTTTTGAA 
GAGCGTCTCACGGAGCTGGTACGTGTAATCAATGAAAACTCACTTCACTGTCTTCTTCCC 
TGTGGATCTAGTGCATAAACATCTAAACATATTATATCTGATGTAATTCAGGAACAGGAC 
CAAGAGCTGTACAGTGTTCCTGCAGTATCGGCAATGTTGCAGTCAATCCGAGATTCTTTC 
ACTGAAAGTCGCCGTGGGATATGCAAGTTCAGACAATGGCTCGATTCCACAACTTAGAGA 
CTTAGCTTAGGCATTCAGTAATCAGCAATGGCTTATTATACCTAATTGCTCAATACCATT 
TCCTTCACTGGAACTGTAATAGTTTGATATATAGCTTTAACTAAGTGTTGTCAACATTCT 
GTGGGCACATAACATCCTTAAAAATCACTTGTCAGAGAAAGGAAA
>AT4G34710.1 | ADC2 (ARGININE DECARBOXYLASE 2) arginine decarboxylase 
ACGCCTTCTCTTCTTCTTCTTCTTCATTTCCGTCTTTTCCGCTAGGTTTCCGTCTCTGTT 
TTTTCTTGCATTTTCCCCAGAATTCCTTCACATTCTCTCCTTTTCCTCTTTTTAATTCCT 
CACCACCTCAAATTCTTCATAAACAAATCCACTTCTGCATGGTTGGGAGAATCTGTTAGA 
GAATTTTTGTTGTTGTTGGGTTCAGATTTGGAAAATTTCCTTTTTTTCGAGTTTCTTCTG 
AATTATTCATCGTGGAGATTCTCGGATCGGGAAGGGCTGCGAGAGGTGGTTTTCACGGCG 
GGGATAGATTCATCTTCTGTCTTCTCCTGAGGGGGTAGCCGAGGCTCCGGCCTCGGCGGT 
TTTTAAACCCCTACCTTTACAAATTCTGGGAAATTAGAAAAAAAAAGGTTTGATTTTTCA 
GTTTTTGCTCTGTTCTTCTCTCGAAAGTTTTTGTTTTGTTCGAGAATTTCTGTAAAGTGA 
GATTGTTGATCGTTTGCTGATAAGAGGGTGAAGATAAAGATGCCTGCTTTAGCTTGCGTT 
GATACGTCCTTTGTACCTCCTGCCTACGCCTTCTCCGACACCGCCGGTGATGTTTTTATC 
CCGGCGTCATCACCAACTTCCGCCGCCGTTGTTGTTGACCGTTGGTCTCCGTCGCTCTCA 
TCGTCTCTCTATCGAATCGATGGATGGGGAGCCCCTTATTTCATAGCCAATTCGTCTGGT 
AACATCTCTGTTCGTCCTCATGGCTCTGAAACTTTGCCTCACCAAGACATCGATTTGCTC 
AAAATCGTTAAGAAGGTGACGGGTCCGAAATCTTCCGGTGGTTTAGGATTGCAGCTTCCG 
TTGATCGTTCGTTTCCCTGATGTGTTGAAGAACCGTCTCGAGTGTCTTCAATCTGCGTTT 
GATTACGCGATTAAAAGTCAAGGATATGATTCTCATTACCAAGGTGTTTATCCGGTGAAA 
TGTAACCAAGATCGATTCGTTGTTGAAGATATTGTCAAGTTTGGATCTTCGTTTCGATTT 
GGATTAGAAGCTGGTTCTAAACCTGAGATCCTTCTTGCTATGAGCTGCTTGTGTAAAGGT 
AGCCCTGATGCCTTTCTTGTGTGCAATGGATTCAAAGATGCTGAGTATATATCATTGGCT 
CTGCTTGGGAGAAAACTGGCGTTGAATACTGTGATTGTGCTTGAGCAAGAAGAAGAGCTT 
GATCTGGTTATTGAGCTGAGCCAGAAGATGAATGTGAGGCCTGTCATTGGGTTAAGGGCT 
AAGCTGAGGACTAAGCATTCGGGTCATTTCGGATCAACTTCTGGTGAAAAGGGTAAATTT 
GGATTGACTACTACTCAGATTGTTCGTGTGGTGAGGAAGCTGCGTCAATCTGGTATGCTT 
GATTGTCTCCAGCTTCTGCATTTTCATATTGGTTCACAGATTCCGTCGACTTCGTTGCTC 
TCTGATGGTGTCGCCGAGGCTGCTCAGCTTTACTGTGAACTTGTGCGTCTTGGTGCACAT 
ATGAAAGTTATTGATATCGGTGGTGGTTTGGGGATTGACTACGACGGGTCTAAATCTGGA 
GAATCGGATCTCTCTGTTGCTTATAGTCTCGAGGAGTATGCTGAAGCTGTTGTAGCTTCT 
GTTCGGGTTGTGTGTGACCGGAGCTCAGTGAAACATCCGGTGATATGCAGCGAAAGCGGT 
AGAGCGATAGTCTCTCATCATTCTGTGCTGATCTTTGAAGCTGTTTCAGCAGATAAACCA 
ATGGTTCATCAAGCAACTCCCGGCGATATTCAGTTCCTGCTTGAAGGTAATGAGGAAGCT 
CGAGCCAATTATGAGGATCTTTATGCTGCTGTGATGCGTGGAGACCACGAAAGCTGCCTT 
CTTTATGTCGATCAGCTGAAGCAGAGGTGTGTTGAAGGTTTCAAAGAAGGTGTTTTGAGC 
ATCGAGCAGTTAGCTTCTGTTGATGGTTTATGCGAGTGGGTGTTGAAGGCTATAGGCGCA 
TCGGATCCGGTTCATACTTACAATATCAATCTATCAGTTTTCACTTCGATTCCTGATCTC 
TGGGGGATTGATCAGCTGTTCCCTATAGTTCCTATCCATAAGCTCGATCAAAGGCCCGGG 
GCTCGCGGAATCCTTTCAGATTTAACGTGTGATAGTGACGGGAAGATCAACAAGTTCATA 
GGCGGTGAATCCAGCTTGCCGTTGCACGAGCTGGACAAGAATGGCAGTGGAGGAAGGTAC 
TTTTTGGGTATGTTCCTTGGAGGGGCTTACGAGGAGGCTCTCGGTGGAGTCCACAATCTG 
TTTGGTGGACCAAGCGTTGTCCGGGTCTCCCAGAGCGATGGACCACACAGCTTTGCAGTG 
ACCCGAGCGGTGCCTGGTCAGTCCTCAGCGGATGTTCTCCGAGCAATGCAGCATGAGCCG 
GAGCTAATGTTTCAGACCCTAAAGCACCGAGCAGAGGAAATGATGCATACCAAAGGTGGT 
AGCGAAGGTGAAAATGAAGAGGAAGAAGAAGATGATGAGTTCAACAATGTGGCGGCTTCT 
CTCGACCGTTCGTTCCACAACATGCCGTATCTTGCAACTGAGCAGGCATCGCCAAGTAAC 
TCTCTTTCAGCTGCGATCAGTAACCTTGGGTTTTACTACTGCGACGAAGACGTCTACGAT 
TACATCTCTGCGTGAGAAAAGGTGGTCGTCGTGTGGTTTGTTGTTGCATTATATTATCGT 
AAAATCGTCATTGTACGATTTCTTTAAATAAAAGTTATTAAATAAGAACATGATGAGATC 
CATGATCCATCGTTGTTTAAGGTTTTAAGTAAGAAGATCCGAATTATGAAAGCCTTTTGT 
GAAATTCGGATCTTTTTATATTTATTTCCCCCTTCAAATGTAGCCGTTCCCGTTTTATTT 
ATAATAATAATAATAAAAAAGTTTGACC
>AT4G34710.1 | ADC2 (ARGININE DECARBOXYLASE 2) arginine decarboxylase 
ACGCCTTCTCTTCTTCTTCTTCTTCATTTCCGTCTTTTCCGCTAGGTTTCCGTCTCTGTT 
TTTTCTTGCATTTTCCCCAGAATTCCTTCACATTCTCTCCTTTTCCTCTTTTTAATTCCT 
CACCACCTCAAATTCTTCATAAACAAATCCACTTCTGCATGGTTGGGAGAATCTGTTAGA 
GAATTTTTGTTGTTGTTGGGTTCAGATTTGGAAAATTTCCTTTTTTTCGAGTTTCTTCTG 
AATTATTCATCGTGGAGATTCTCGGATCGGGAAGGGCTGCGAGAGGTGGTTTTCACGGCG 
GGGATAGATTCATCTTCTGTCTTCTCCTGAGGGGGTAGCCGAGGCTCCGGCCTCGGCGGT 
TTTTAAACCCCTACCTTTACAAATTCTGGGAAATTAGAAAAAAAAAGGTTTGATTTTTCA 
GTTTTTGCTCTGTTCTTCTCTCGAAAGTTTTTGTTTTGTTCGAGAATTTCTGTAAAGTGA 
GATTGTTGATCGTTTGCTGATAAGAGGGTGAAGATAAAGATGCCTGCTTTAGCTTGCGTT 
GATACGTCCTTTGTACCTCCTGCCTACGCCTTCTCCGACACCGCCGGTGATGTTTTTATC 
CCGGCGTCATCACCAACTTCCGCCGCCGTTGTTGTTGACCGTTGGTCTCCGTCGCTCTCA 
TCGTCTCTCTATCGAATCGATGGATGGGGAGCCCCTTATTTCATAGCCAATTCGTCTGGT 
AACATCTCTGTTCGTCCTCATGGCTCTGAAACTTTGCCTCACCAAGACATCGATTTGCTC 
AAAATCGTTAAGAAGGTGACGGGTCCGAAATCTTCCGGTGGTTTAGGATTGCAGCTTCCG 
TTGATCGTTCGTTTCCCTGATGTGTTGAAGAACCGTCTCGAGTGTCTTCAATCTGCGTTT 
GATTACGCGATTAAAAGTCAAGGATATGATTCTCATTACCAAGGTGTTTATCCGGTGAAA 
TGTAACCAAGATCGATTCGTTGTTGAAGATATTGTCAAGTTTGGATCTTCGTTTCGATTT 
GGATTAGAAGCTGGTTCTAAACCTGAGATCCTTCTTGCTATGAGCTGCTTGTGTAAAGGT 
AGCCCTGATGCCTTTCTTGTGTGCAATGGATTCAAAGATGCTGAGTATATATCATTGGCT 
CTGCTTGGGAGAAAACTGGCGTTGAATACTGTGATTGTGCTTGAGCAAGAAGAAGAGCTT 
GATCTGGTTATTGAGCTGAGCCAGAAGATGAATGTGAGGCCTGTCATTGGGTTAAGGGCT 
AAGCTGAGGACTAAGCATTCGGGTCATTTCGGATCAACTTCTGGTGAAAAGGGTAAATTT 
GGATTGACTACTACTCAGATTGTTCGTGTGGTGAGGAAGCTGCGTCAATCTGGTATGCTT 
GATTGTCTCCAGCTTCTGCATTTTCATATTGGTTCACAGATTCCGTCGACTTCGTTGCTC 
TCTGATGGTGTCGCCGAGGCTGCTCAGCTTTACTGTGAACTTGTGCGTCTTGGTGCACAT 
ATGAAAGTTATTGATATCGGTGGTGGTTTGGGGATTGACTACGACGGGTCTAAATCTGGA 
GAATCGGATCTCTCTGTTGCTTATAGTCTCGAGGAGTATGCTGAAGCTGTTGTAGCTTCT 
GTTCGGGTTGTGTGTGACCGGAGCTCAGTGAAACATCCGGTGATATGCAGCGAAAGCGGT 
AGAGCGATAGTCTCTCATCATTCTGTGCTGATCTTTGAAGCTGTTTCAGCAGATAAACCA 
ATGGTTCATCAAGCAACTCCCGGCGATATTCAGTTCCTGCTTGAAGGTAATGAGGAAGCT 
CGAGCCAATTATGAGGATCTTTATGCTGCTGTGATGCGTGGAGACCACGAAAGCTGCCTT 
CTTTATGTCGATCAGCTGAAGCAGAGGTGTGTTGAAGGTTTCAAAGAAGGTGTTTTGAGC 
ATCGAGCAGTTAGCTTCTGTTGATGGTTTATGCGAGTGGGTGTTGAAGGCTATAGGCGCA 
TCGGATCCGGTTCATACTTACAATATCAATCTATCAGTTTTCACTTCGATTCCTGATCTC 
TGGGGGATTGATCAGCTGTTCCCTATAGTTCCTATCCATAAGCTCGATCAAAGGCCCGGG 
GCTCGCGGAATCCTTTCAGATTTAACGTGTGATAGTGACGGGAAGATCAACAAGTTCATA 
GGCGGTGAATCCAGCTTGCCGTTGCACGAGCTGGACAAGAATGGCAGTGGAGGAAGGTAC 
TTTTTGGGTATGTTCCTTGGAGGGGCTTACGAGGAGGCTCTCGGTGGAGTCCACAATCTG 
TTTGGTGGACCAAGCGTTGTCCGGGTCTCCCAGAGCGATGGACCACACAGCTTTGCAGTG 
ACCCGAGCGGTGCCTGGTCAGTCCTCAGCGGATGTTCTCCGAGCAATGCAGCATGAGCCG 
GAGCTAATGTTTCAGACCCTAAAGCACCGAGCAGAGGAAATGATGCATACCAAAGGTGGT 
AGCGAAGGTGAAAATGAAGAGGAAGAAGAAGATGATGAGTTCAACAATGTGGCGGCTTCT 
CTCGACCGTTCGTTCCACAACATGCCGTATCTTGCAACTGAGCAGGCATCGCCAAGTAAC 
TCTCTTTCAGCTGCGATCAGTAACCTTGGGTTTTACTACTGCGACGAAGACGTCTACGAT 
TACATCTCTGCGTGAGAAAAGGTGGTCGTCGTGTGGTTTGTTGTTGCATTATATTATCGT 
AAAATCGTCATTGTACGATTTCTTTAAATAAAAGTTATTAAATAAGAACATGATGAGATC 
CATGATCCATCGTTGTTTAAGGTTTTAAGTAAGAAGATCCGAATTATGAAAGCCTTTTGT 
GAAATTCGGATCTTTTTATATTTATTTCCCCCTTCAAATGTAGCCGTTCCCGTTTTATTT 
ATAATAATAATAATAAAAAAGTTTGACC
>AT4G34710.2 | ADC2 (ARGININE DECARBOXYLASE 2) arginine decarboxylase 
CCGCTAGGTTTCCGTCTCTGTTTTTTCTTGCATTTTCCCCAGAATTCCTTCACATTCTCT 
CCTTTTCCTCTTTTTAATTCCTCACCACCTCAAATTCTTCATAAACAAATCCACTTCTGC 
ATGGTTGGGAGAATCTGTTAGAGAATTTTTGTTGTTGTTGGGTTCAGATTTGGAAAATTT 
CCTTTTTTTCGAGTTTCTTCTGAATTATTCATCGTGGAGATTCTCGGATCGGGAAGGGCT 
GCGAGAGGTGGTTTTCACGGCGGGGATAGATTCATCTTCTGTCTTCTCCTGAGGGGGTAG 
CCGAGGCTCCGGCCTCGGCGGTTTTTAAACCCCTACCTTTACAAATTCTGGGAAATTAGA 
AAAAAAAAGGTTTGATTTTTCAGTTTTTGCTCTGTTCTTCTCTCGAAAGTTTTTGTTTTG 
TTCGAGAATTTCTGTAAAGTGAGATTGTTGATCGTTTGCTGATAAGAGGGTGAAGATAAA 
GATGCCTGCTTTAGCTTGCGTTGATACGTCCTTTGTACCTCCTGCCTACGCCTTCTCCGA 
CACCGCCGGTGATGTTTTTATCCCGGCGTCATCACCAACTTCCGCCGCCGTTGTTGTTGA 
CCGTTGGTCTCCGTCGCTCTCATCGTCTCTCTATCGAATCGATGGATGGGGAGCCCCTTA 
TTTCATAGCCAATTCGTCTGGTAACATCTCTGTTCGTCCTCATGGCTCTGAAACTTTGCC 
TCACCAAGACATCGATTTGCTCAAAATCGTTAAGAAGGTGACGGGTCCGAAATCTTCCGG 
TGGTTTAGGATTGCAGCTTCCGTTGATCGTTCGTTTCCCTGATGTGTTGAAGAACCGTCT 
CGAGTGTCTTCAATCTGCGTTTGATTACGCGATTAAAAGTCAAGGATATGATTCTCATTA 
CCAAGGTGTTTATCCGGTGAAATGTAACCAAGATCGATTCGTTGTTGAAGATATTGTCAA 
GTTTGGATCTTCGTTTCGATTTGGATTAGAAGCTGGTTCTAAACCTGAGATCCTTCTTGC 
TATGAGCTGCTTGTGTAAAGGTAGCCCTGATGCCTTTCTTGTGTGCAATGGATTCAAAGA 
TGCTGAGTATATATCATTGGCTCTGCTTGGGAGAAAACTGGCGTTGAATACTGTGATTGT 
GCTTGAGCAAGAAGAAGAGCTTGATCTGGTTATTGAGCTGAGCCAGAAGATGAATGTGAG 
GCCTGTCATTGGGTTAAGGGCTAAGCTGAGGACTAAGCATTCGGGTCATTTCGGATCAAC 
TTCTGGTGAAAAGGGTAAATTTGGATTGACTACTACTCAGATTGTTCGTGTGGTGAGGAA 
GCTGCGTCAATCTGGTATGCTTGATTGTCTCCAGCTTCTGCATTTTCATATTGGTTCACA 
GATTCCGTCGACTTCGTTGCTCTCTGATGGTGTCGCCGAGGCTGCTCAGCTTTACTGTGA 
ACTTGTGCGTCTTGGTGCACATATGAAAGTTATTGATATCGGTGGTGGTTTGGGGATTGA 
CTACGACGGGTCTAAATCTGGAGAATCGGATCTCTCTGTTGCTTATAGTCTCGAGGAGTA 
TGCTGAAGCTGTTGTAGCTTCTGTTCGGGTTGTGTGTGACCGGAGCTCAGTGAAACATCC 
GGTGATATGCAGCGAAAGCGGTAGAGCGATAGTCTCTCATCATTCTGTGCTGATCTTTGA 
AGCTGTTTCAGCAGATAAACCAATGGTTCATCAAGCAACTCCCGGCGATATTCAGTTCCT 
GCTTGAAGGTAATGAGGAAGCTCGAGCCAATTATGAGGATCTTTATGCTGCTGTGATGCG 
TGGAGACCACGAAAGCTGCCTTCTTTATGTCGATCAGCTGAAGCAGAGGTGTGTTGAAGG 
TTTCAAAGAAGGTGTTTTGAGCATCGAGCAGTTAGCTTCTGTTGATGGTTTATGCGAGTG 
GGTGTTGAAGGCTATAGGCGCATCGGATCCGGTTCATACTTACAATATCAATCTATCAGT 
TTTCACTTCGATTCCTGATCTCTGGGGGATTGATCAGCTGTTCCCTATAGTTCCTATCCA 
TAAGCTCGATCAAAGGCCCGGGGCTCGCGGAATCCTTTCAGATTTAACGTGTGATAGTGA 
CGGGAAGATCAACAAGTTCATAGGCGGTGAATCCAGCTTGCCGTTGCACGAGCTGGACAA 
GAATGGCAGTGGAGGAAGGTACTTTTTGGGTATGTTCCTTGGAGGGGCTTACGAGGAGGC 
TCTCGGTGGAGTCCACAATCTGTTTGGTGGACCAAGCGTTGTCCGGGTCTCCCAGAGCGA 
TGGACCACACAGCTTTGCAGTGACCCGAGCGGTGCCTGGTCAGTCCTCAGCGGATGTTCT 
CCGAGCAATGCAGCATGAGCCGGAGCTAATGTTTCAGACCCTAAAGCACCGAGCAGAGGA 
AATGATGCATACCAAAGGTGGTAGCGAAGGTGAAAATGAAGAGGAAGAAGAAGATGATGA 
GTTCAACAATGTGGCGGCTTCTCTCGACCGTTCGTTCCACAACATGCCGTATCTTGCAAC 
TGAGCAGGCATCGCCAAGTAACTCTCTTTCAGCTGCGATCAGTAACCTTGGGTTTTACTA 
CTGCGACGAAGACGTCTACGATTACATCTCTGCGTGAGAAAAGGTGGTCGTCGTGTGGTT 
TGTTGTTGCATTATATTATCGTAAAATCGTCATTGTACGATTTCTTTAAATAAAAGTTAT 
TAAATAAGAACATGATGAGATCCATGATCCATCGTTGTTTAAGGTTTTAAGTAAGAAGAT 
CCGAATTATGAAAGCCTTTTGTGAAATTCGGATCTTTTTATATTTATTTCCCCCTTCAAA 
TGTAGCCGTTCCCGTTTTATTTATAATAATAATAATAAAAAAGTTTGACC
>AT4G34710.2 | ADC2 (ARGININE DECARBOXYLASE 2) arginine decarboxylase 
CCGCTAGGTTTCCGTCTCTGTTTTTTCTTGCATTTTCCCCAGAATTCCTTCACATTCTCT 
CCTTTTCCTCTTTTTAATTCCTCACCACCTCAAATTCTTCATAAACAAATCCACTTCTGC 
ATGGTTGGGAGAATCTGTTAGAGAATTTTTGTTGTTGTTGGGTTCAGATTTGGAAAATTT 
CCTTTTTTTCGAGTTTCTTCTGAATTATTCATCGTGGAGATTCTCGGATCGGGAAGGGCT 
GCGAGAGGTGGTTTTCACGGCGGGGATAGATTCATCTTCTGTCTTCTCCTGAGGGGGTAG 
CCGAGGCTCCGGCCTCGGCGGTTTTTAAACCCCTACCTTTACAAATTCTGGGAAATTAGA 
AAAAAAAAGGTTTGATTTTTCAGTTTTTGCTCTGTTCTTCTCTCGAAAGTTTTTGTTTTG 
TTCGAGAATTTCTGTAAAGTGAGATTGTTGATCGTTTGCTGATAAGAGGGTGAAGATAAA 
GATGCCTGCTTTAGCTTGCGTTGATACGTCCTTTGTACCTCCTGCCTACGCCTTCTCCGA 
CACCGCCGGTGATGTTTTTATCCCGGCGTCATCACCAACTTCCGCCGCCGTTGTTGTTGA 
CCGTTGGTCTCCGTCGCTCTCATCGTCTCTCTATCGAATCGATGGATGGGGAGCCCCTTA 
TTTCATAGCCAATTCGTCTGGTAACATCTCTGTTCGTCCTCATGGCTCTGAAACTTTGCC 
TCACCAAGACATCGATTTGCTCAAAATCGTTAAGAAGGTGACGGGTCCGAAATCTTCCGG 
TGGTTTAGGATTGCAGCTTCCGTTGATCGTTCGTTTCCCTGATGTGTTGAAGAACCGTCT 
CGAGTGTCTTCAATCTGCGTTTGATTACGCGATTAAAAGTCAAGGATATGATTCTCATTA 
CCAAGGTGTTTATCCGGTGAAATGTAACCAAGATCGATTCGTTGTTGAAGATATTGTCAA 
GTTTGGATCTTCGTTTCGATTTGGATTAGAAGCTGGTTCTAAACCTGAGATCCTTCTTGC 
TATGAGCTGCTTGTGTAAAGGTAGCCCTGATGCCTTTCTTGTGTGCAATGGATTCAAAGA 
TGCTGAGTATATATCATTGGCTCTGCTTGGGAGAAAACTGGCGTTGAATACTGTGATTGT 
GCTTGAGCAAGAAGAAGAGCTTGATCTGGTTATTGAGCTGAGCCAGAAGATGAATGTGAG 
GCCTGTCATTGGGTTAAGGGCTAAGCTGAGGACTAAGCATTCGGGTCATTTCGGATCAAC 
TTCTGGTGAAAAGGGTAAATTTGGATTGACTACTACTCAGATTGTTCGTGTGGTGAGGAA 
GCTGCGTCAATCTGGTATGCTTGATTGTCTCCAGCTTCTGCATTTTCATATTGGTTCACA 
GATTCCGTCGACTTCGTTGCTCTCTGATGGTGTCGCCGAGGCTGCTCAGCTTTACTGTGA 
ACTTGTGCGTCTTGGTGCACATATGAAAGTTATTGATATCGGTGGTGGTTTGGGGATTGA 
CTACGACGGGTCTAAATCTGGAGAATCGGATCTCTCTGTTGCTTATAGTCTCGAGGAGTA 
TGCTGAAGCTGTTGTAGCTTCTGTTCGGGTTGTGTGTGACCGGAGCTCAGTGAAACATCC 
GGTGATATGCAGCGAAAGCGGTAGAGCGATAGTCTCTCATCATTCTGTGCTGATCTTTGA 
AGCTGTTTCAGCAGATAAACCAATGGTTCATCAAGCAACTCCCGGCGATATTCAGTTCCT 
GCTTGAAGGTAATGAGGAAGCTCGAGCCAATTATGAGGATCTTTATGCTGCTGTGATGCG 
TGGAGACCACGAAAGCTGCCTTCTTTATGTCGATCAGCTGAAGCAGAGGTGTGTTGAAGG 
TTTCAAAGAAGGTGTTTTGAGCATCGAGCAGTTAGCTTCTGTTGATGGTTTATGCGAGTG 
GGTGTTGAAGGCTATAGGCGCATCGGATCCGGTTCATACTTACAATATCAATCTATCAGT 
TTTCACTTCGATTCCTGATCTCTGGGGGATTGATCAGCTGTTCCCTATAGTTCCTATCCA 
TAAGCTCGATCAAAGGCCCGGGGCTCGCGGAATCCTTTCAGATTTAACGTGTGATAGTGA 
CGGGAAGATCAACAAGTTCATAGGCGGTGAATCCAGCTTGCCGTTGCACGAGCTGGACAA 
GAATGGCAGTGGAGGAAGGTACTTTTTGGGTATGTTCCTTGGAGGGGCTTACGAGGAGGC 
TCTCGGTGGAGTCCACAATCTGTTTGGTGGACCAAGCGTTGTCCGGGTCTCCCAGAGCGA 
TGGACCACACAGCTTTGCAGTGACCCGAGCGGTGCCTGGTCAGTCCTCAGCGGATGTTCT 
CCGAGCAATGCAGCATGAGCCGGAGCTAATGTTTCAGACCCTAAAGCACCGAGCAGAGGA 
AATGATGCATACCAAAGGTGGTAGCGAAGGTGAAAATGAAGAGGAAGAAGAAGATGATGA 
GTTCAACAATGTGGCGGCTTCTCTCGACCGTTCGTTCCACAACATGCCGTATCTTGCAAC 
TGAGCAGGCATCGCCAAGTAACTCTCTTTCAGCTGCGATCAGTAACCTTGGGTTTTACTA 
CTGCGACGAAGACGTCTACGATTACATCTCTGCGTGAGAAAAGGTGGTCGTCGTGTGGTT 
TGTTGTTGCATTATATTATCGTAAAATCGTCATTGTACGATTTCTTTAAATAAAAGTTAT 
TAAATAAGAACATGATGAGATCCATGATCCATCGTTGTTTAAGGTTTTAAGTAAGAAGAT 
CCGAATTATGAAAGCCTTTTGTGAAATTCGGATCTTTTTATATTTATTTCCCCCTTCAAA 
TGTAGCCGTTCCCGTTTTATTTATAATAATAATAATAAAAAAGTTTGACC
>AT4G36020.1 | CSDP1 (cold shock domain protein 1) RNA binding / double-stranded DNA binding / nucleic acid binding / single-stranded DNA binding 
CCAACTTAAAAAACCCTAATTTCTCAATCTCTTCTTCAACTTTTTTTTTTAACGATGGCT 
TCAGAGGATCAATCGGCGGCGAGATCTACCGGGAAGGTGAACTGGTTCAACGCTTCTAAA 
GGCTATGGTTTCATTACTCCTGACGATGGCAGCGTAGAGCTTTTCGTTCATCAATCTTCA 
ATTGTCTCCGAAGGTTACCGGAGTTTAACCGTCGGCGATGCGGTTGAGTTCGCTATTACT 
CAGGGAAGCGACGGTAAGACTAAAGCCGTCAATGTTACTGCTCCTGGTGGTGGTTCTCTC 
AAGAAGGAGAATAACTCTCGTGGTAACGGTGCTAGGCGCGGCGGCGGTGGAAGCGGTTGC 
TACAATTGCGGTGAGTTAGGTCATATCTCTAAAGATTGTGGTATTGGTGGCGGCGGCGGA 
GGTGGTGAACGTAGATCTAGAGGAGGAGAAGGTTGTTACAATTGTGGTGATACTGGTCAC 
TTCGCTAGGGATTGTACTTCAGCTGGAAACGGTGACCAACGTGGAGCCACCAAAGGTGGA 
AACGATGGTTGCTACACTTGCGGTGATGTTGGTCACGTGGCTAGGGATTGTACTCAGAAA 
TCAGTTGGAAACGGAGACCAACGTGGAGCGGTCAAAGGTGGAAACGATGGTTGCTACACT 
TGTGGTGATGTTGGTCACTTTGCTAGGGATTGTACTCAGAAGGTTGCTGCCGGAAACGTC 
AGAAGCGGTGGTGGTGGTAGTGGAACTTGTTATTCATGCGGTGGAGTTGGTCACATTGCA 
AGAGATTGTGCGACTAAGAGACAGCCTTCTCGTGGGTGTTACCAGTGTGGTGGTTCTGGT 
CACTTGGCTCGTGATTGTGACCAGAGAGGAAGCGGTGGAGGAGGTAATGATAATGCGTGC 
TACAAGTGTGGTAAGGAAGGTCACTTTGCAAGGGAATGTTCTTCTGTAGCTTAATCGATT 
TCCTAATCAACAAAACAAAAAAACAAGAATGAAATTGAATCGAGTTATATAGTTTGGTAT 
ATATTACTCTTCGTTTTCATTTATCTTTTTTTTTGTTGTTGATGGGAATGAAATTGCCTG 
GTCCTTTTGGTGTGTTTTTGAGCTTTTATTATTATACAGAGTGATCCCTTTTTGTTATAA 
CTATTACAAGTTTTTAGCTTTATTTGATATGGATGCTCTCTCCTTTTCTTCTATCTGTTT 
CTGGAAATTTTGACCTCATCATATTACTTATGTCATCCAAAGTTTGAGTTTTGTCCTTTT 
TATTAAAGTGCTGCTAGTTTCAGTT
>AT5G51140.1 | pseudouridine synthase family protein 
GGCTAAGATTAATCTAAAAACATGAAACGAAAGCAGCAAGAAGACGACAACGACGACGGC 
GTAGAGAAAGCCGTCTCTCCCGTCCTCGCCACTACCTCAAACACCATGAGTACTGATCTA 
CTTTTACAGTCATCTTCTAAACTATCACAGAAACAGGACTACATCTTCCATGGAGGTAAA 
AACGAATCCTCCAATCTCCACACTCTCTTCATTCAACTAATTGCTCTGGTTTAATCGCTT 
GATTTGTTTGTGCAGGAAGACGCCATGTGAGACCTTACTACTTCGAGTTCATTTCTCATG 
TAAGTATCTTCCATCTTTCTTCATTATCCCTTGTTTTTGCTCATACTAGAGTCACATGGA 
GATTGAAATTGATGTAGGTGAACAAACGATGGACTGGGAAAACAATTGTGGATTTGTTTG 
CTGATGAATTTAAAGGACGGCCTCGTGATTATTATGTACTGCTCTTCCTCTAATCTCAAG 
GAATTATTAGTTTGATGATAAATCTGTGTTTTTGGGATTTTGATATGTTTGAACATTGTA 
GGTTGGTGCAGTCAAATCTGGAAGAATCAAAGTTGATGGAGAAATTGTACCGGTTTCATA 
CATTGTGAAATCATCCCAAAAGATTACTCACTTCCTCCACAGGTTGTTCTTAAGCTGAAC 
TTTATTCAGATGGTTGCATTTGCTATTTGAAATCAGTTTTGCATTCAATGTCTATCCAAA 
TTCTAAATGTGTGAGAAGGTTTCAGGCATGAACCACCGGTGATGATTGATGATGTTGTGA 
TCCTTCATCAAGAACCTGACGTTGTTACTGTCTGCAAACCAGCTTCTGTTCCTGTGAGTA 
TTCTTTCTGTTGGATTGTTTTCACTCTATTTGGTCTCTGGAGAATGTGAAACACTTTTTG 
TTCAGAGCATAAACCAAATAATCTGATTCTCTTTCTGTTAGTACTATTCGAAGCATTGTG 
AAACAATTCCCATTATATGTTTAATGCCTTTGTGGTGTATGATTGATACTTTGGTAATAA 
TGTCGGGCGTTTTCGTATTGTATAGGTGCATCCATGTGGTCAATACCGTAAGAACACGAT 
TGTTGGCATCCTTGATGCTGAGCATGACCTAGGAACTCTATTTCGTATCCAGCTAATAGT 
ATTAGACAAGGATAAATTGTCAAAATGTTCCTTGTTTAAAAAATAATACAATACGAGTTA 
TCCTTGCATCATTTCACAGCTATTCACAGATTAGACCGTTTGGTTTCTGGATTGCTTATC 
ATAGCAAGAACTGCGGCAAAAGCTGATTTTTTCAGGCAACAGGTACTCGAACAAGTTGGT 
CTCATTTTGCTTGGCCATACCATTATTCCTAAGATGCTATTTGCTCTGGTAAATCAAAAT 
TTCATACTTACTACTTATCTTGATTGTTTCAGATTGAGGGTGGAATGGTGAAGAAACGTT 
ATATTGCAAAGGTTATTGGCGTGTTCCCAGAAGATGAGGTTTGAAGTCCTTTTGATGTTA 
CTAGATGATTTTTGTAACTGTCTCTAATTTCCAACTTCATACAGTAGCACGAGTGATATA 
AGTCCACATTAGAAAACTAATTTGAGTCCAGTCATAATATCTGAACCTCAAAATCTACCA 
GTTATCTTGAGGGCGTTATAATATGGAGAACACTTTTGTTTGGAGTTCACTTGATGTAGC 
TGCATGACTTTGATGTGTCAGATGATAGTCGACGCCAACATAAATTATAATGGCAGCGAA 
GGAAGAAGTACAGCAGAGGTAAAGCCACATTTTGCCTCTAGTTATACAGCATAAAATCTT 
CCATTAGACACTTATAAGTAAAAATATTGGAATGTGTGTATGGTTTATGCAGGACGCCAA 
TTCAAGTGGTGACGATAAGAAGGTGAAGGGGAAGCCTGCATGCACGAAGTTCACTAGAAT 
CGATACAAATGGGACTCATAGCCTCGTCTCATGTGAACCAGTGACAGGGCGAACCCATCA 
AGTAAGCAATTGATTATACATAATACGGATTTTAGCAGCTGTTATACATATATAGTGGTA 
AAAACTCACAAAGCAACGATCTTTAGATCTTATTAGCCATGAGGATAGTGGATAGAGAGA 
GTTTGGCCTTTTGGGGTTTCTCATTTTGGTTTTGACGTTTGTAGATACGAGTGCATCTAC 
AATATACAGGGCATCCCATAGCGAATGACCCTCTTTATCTCAATCAACACATAGATAATC 
TTGAGACCTACATTGCAAAAAGAATCGATGCGGGTGAGAGAAAGATTGTCTCCCCAGATG 
ACTACGTGTATTCAAGCGAAGATTTCAGCATCGATCCAATGTGTACGAACTGCCCAAAGT 
TGATCCCACAAGGGTAAAAAAAAAAATGCTAAAACCACAACCGTGTTATTGTTTTCATCC 
AAATGGTGTCTCATGTTTCTAAGTTCTAACTTATGCAGATATGAGGAGCATGACGAGGCT 
CTCTGGTTACATTGCGTTCAATACTGTGGAACTGGATGGGAATACGAATGTCCTTATCCA 
TCTTGGGCATCCCTTTAGCTTACAATTATTTGACACTGTAATTCTTGTTACCAACACTTG 
TGGCAACTGTATTGTATACATTGTTCTACAACTATGCTGATTAGTGCTTACATGGAAGGG 
TATCAAGTTGATTCATTGTATTCAAAGATTCTTTCATTTATCGATTCAAAGTTTTATGTC 
ATTATCATATAAAACCGCGTACAAAAAGAGGACCAATGGAATTAGATTAGTGAGCCTAAG 
CTGTAGCAAAAAGATTACATATTAGATATGAAGCGACTTTTAGTTGCCTTTTATATCTTG 
TGTTCAACCATGTCATAATTTGATTTTCACAAGGCTATTCAAAAACTCAACAACTTGTCC 
TTCT
>AT5G63120.2 | ethylene-responsive DEAD box RNA helicase putative (RH30) 
AGGGTTACTAATTTGGGAATTTTACTGTCCAAAACGAATCAAAAAAAAAATCTAAGCTTT 
TTGTTCCTTTTGCGGCTTTTCGTCGTCTTCCTTGCACTATCTTCCTTCTGTAGCATCAAT 
TCGTTTCCAAGGTTACGTAGTAGAATTTACGCGAGAGAGCGAGAGATCAAAAACCATAAC 
CATCTTAAGTTACAATGAGCTCGTATGATCGTAGATTTGCTGATCCAAATTCGTATCGCC 
AACGCTCTGGGTAAGTGAAACCAATCGACCAATTTCTTCGTTTTTGTTTCCTTCGATCTG 
TAACACTTATCTTCTCTGTGTTACTTTAGCGCCCCAGTTGGTTCGTCTCAGCCGATGGAT 
CCTTCCGCCGCACCATACAACCCACGGTACACTGGTGGTGGTGGAGGATATGGACCATCT 
CCGGTAATGGCCGGTGATAATTCCGGCTATAATCGGTACCCATCTTTCCAGCCACCTAGT 
GGCGGTTTCTCTGTTGGCCGCGGTGGTGGAAGAGGTGGATATGGTCAATACGGCGATAGA 
AACGGCGGAGGGAATTGGGGAGGAGGAGGAGGACGTGGCGGATCGAGTAAAAGAGAGCTA 
GATAGTGTTTCTCTTCCGAAGCAGAATTTTGGGAATCTTGTACATTTTGAGAAGAATTTC 
TATGTGGAGAGTCCCACTGTGCAAGCTATGACAGAGCAGGATGTTGCAATGTACAGAACC 
GAGAGGGATATATCCGTTGAAGGTCGTGATGTTCCTAAGCCGATGAAGATGTTCCAAGAT 
GCTAACTTTCCAGGTATTTTGATTGGATTGGTCATAGAGTTTCCAGTTCATTTATATCTA 
ATTTGGGTTCTTAGTTTAATGGTTCCTTTTATCTGTTAGATAACATTCTTGAAGCAATTG 
CTAAATTGGGATTTACTGAGCCAACACCTATACAAGCTCAGGGATGGCCGATGGCGTTGA 
AGGGTAGGGATTTGATTGGTATTGCTGAGACTGGCTCTGGTAAGACATTGGCTTACTTGT 
TACCAGCATTGGTTCACGTTAGTGCACAACCTCGATTAGGTGAGTATTACAGCACTATGT 
GATATTCTGATTTAAGCTGCATTCATTTTTCCGGCAACTTTTTTATTTGCATTGTTGGGG 
TGTAATATAGGTCAGGATGATGGCCCCATTGTGTTAATATTAGCTCCCACAAGAGAACTA 
GCTGTTCAGATTCAAGAGGAATCAAGGAAATTCGGGTTGAGGTCTGGTGTTAGAAGTACT 
TGTATCTATGGTGGTGCTCCTAAAGGACCTCAGATTCGTGATCTTAGAAGAGGTATTTTA 
TTTTTTAATAGTGTAGTTTTCATGTCTGGTTCTTGGATGGAACATCAAAGTTTATGAATC 
ATGATTGGCTTGTCAGGTGTTGAGATTGTAATTGCTACACCTGGTCGTTTGATTGATATG 
TTGGAATGTCAACACACTAATTTGAAGAGAGTGACTTACCTTGTACTGGATGAGGCTGAC 
AGAATGTTAGACATGGGATTTGAACCCCAAATTAGAAAGATTGTATCTCAGGTATGTTTG 
TACTTTCTCCAAAGCTATCATGTAGTGTCTTTAAGGAAAGGGTGGTTGACCAACATTATT 
AGTCGATAGATTTTATCTTCCCAGTTTATTGTTCTGTTGCTAAATAAGAACCATCACGGC 
TTTTGTTCAGAACTTGAGATTGTTCCTTATTTTTCACAGATCCGACCTGATAGACAAACA 
CTTCTTTGGAGTGCAACATGGCCACGAGAGGTTGAAACTCTTGCCAGGCAGTTTCTACGA 
GATCCATATAAGGTTTACTTGCTATTTAGTTTAACTTATTAGGATTGAGTATACTGTTGT 
TGAATAAAGTAGGGGATGTTTTATGTTGTGCACTGAAAACAGTTGTTATTTTGTAGGCCA 
TTATTGGATCAACAGATCTAAAAGCTAACCAGTCTATTAACCAAGTAATCGAGATTGTAC 
CGACGCCAGAGAAATACAACAGGTTCTTAATTTTTCTGTCATTAGATAAGAAACGATTTA 
TATATATATTTATTTGCCTTCTTATATGATATGATACTTATGCCTTTTTTCTCGTTTGAT 
AGGCTCCTTACACTACTTAAACAGTTAATGGATGGGAGTAAAATCCTAATTTTTGTGGAG 
ACAAAGAGAGGGTGTGATCAAGTGACTAGACAATTGAGAATGGACGGATGGCCAGCTCTT 
GCCATACATGGTGACAAGACCCAATCGGAAAGAGACCGAGTCTTGGCAGAATTTAAGAGT 
GGACGAAGCCCGATAATGACTGCCACTGATGTAGCAGCAAGGGGACTTGGTAGGATTAAC 
TGTGATACACAATAGGAGAGATTATACTTAGAGCATTTCGTTTTCTTGGGGTTTTAAAGA 
TAATAAAAAAAGTCGCCTGGCTGCCGCTTTCCACAGTTTCCTCTGGTATTAGGGAAAAAA 
GCACATAGAAAGAAAAAAGGAGCTTCTTTGAAGAATTTGTTTCCTGCATCCATCTCCCGG 
GCATGGAGCTGATTGGTTTTTGAGCAGCCTGGGCGACTGACACCTGCATGCATTAATAGT 
GTTATAACGCCGTCCCAAACACTCCTTATCCCTGCAAGTTAAGGTGGGCACATTTACTTG 
GGAAAAATGTGTTGCTCTTAGTTTCTTGATCTTTCCAGATCTGCAGTTGTAGGGATAAGG 
GGTTCTTGTTCTCTATCCTCTCCTTAGCTAGGCTTTAAACACCAAACTCATTTACACAAA 
GAAATTTCTGTTCTTCTTCCTGCATTTCATCTCAGTCTATGATTTACTTCTCAACTGTGT 
TCCTTCTTTCTTCTTTTGTTTTGTTTTACAGATGTGAAGGACATTAAATGTGTGGTTAAT 
TATGATTTCCCAAATACATTGGAGGATTACATCCATAGGATTGGTCGAACCGGGCGTGCA 
GGAGCTAAAGGAATGGCCTTTACATTCTTCACACATGACAATGCTAAGTTTGCGAGAGAG 
CTTGTCAAGATCCTTCAAGAAGCTGGTCAAGTTGTACCTCCTACTCTCTCCGCACTAGTC 
CGATCATCTGGTTCTGGTTATGGAGGTGAAACCTCATTTCTCTTCTCTCATTTGATGAGT 
TCAATCAATCTTGCTAAATTTTGGTACGAGGATCTGATTCAATTTTGTTGATTTGTTCAG 
GTTCAGGTGGTGGAAGAAACTTCAGGCCAAGAGGAGGAGGACGTGGTGGTGGGTTTGGAG 
ATAAACGGTCAAGATCGACTTCAAACTTTGTACCTCACGGTGGAAAGAGGACTTGGTAAA 
GAGAATCCCATCATTTTGATTCTATGAGAAAACCTTTAATTATGATGATGATGATCAGCG 
TTTGGTTTCGACTAGAAGTTCTTTGTCGTAGAGAACAAACATTTACTATATAACTATTTA 
GCTGATTTCGCTGCTTCTTCTTCTTCTTCTTCATGATATTTCTAAACATTTTGCCTTTTT 
CTTAATTCTATCAACTAAATACACTTTACTACTT
>AT5G63120.2 | ethylene-responsive DEAD box RNA helicase putative (RH30) 
AGGGTTACTAATTTGGGAATTTTACTGTCCAAAACGAATCAAAAAAAAAATCTAAGCTTT 
TTGTTCCTTTTGCGGCTTTTCGTCGTCTTCCTTGCACTATCTTCCTTCTGTAGCATCAAT 
TCGTTTCCAAGGTTACGTAGTAGAATTTACGCGAGAGAGCGAGAGATCAAAAACCATAAC 
CATCTTAAGTTACAATGAGCTCGTATGATCGTAGATTTGCTGATCCAAATTCGTATCGCC 
AACGCTCTGGGTAAGTGAAACCAATCGACCAATTTCTTCGTTTTTGTTTCCTTCGATCTG 
TAACACTTATCTTCTCTGTGTTACTTTAGCGCCCCAGTTGGTTCGTCTCAGCCGATGGAT 
CCTTCCGCCGCACCATACAACCCACGGTACACTGGTGGTGGTGGAGGATATGGACCATCT 
CCGGTAATGGCCGGTGATAATTCCGGCTATAATCGGTACCCATCTTTCCAGCCACCTAGT 
GGCGGTTTCTCTGTTGGCCGCGGTGGTGGAAGAGGTGGATATGGTCAATACGGCGATAGA 
AACGGCGGAGGGAATTGGGGAGGAGGAGGAGGACGTGGCGGATCGAGTAAAAGAGAGCTA 
GATAGTGTTTCTCTTCCGAAGCAGAATTTTGGGAATCTTGTACATTTTGAGAAGAATTTC 
TATGTGGAGAGTCCCACTGTGCAAGCTATGACAGAGCAGGATGTTGCAATGTACAGAACC 
GAGAGGGATATATCCGTTGAAGGTCGTGATGTTCCTAAGCCGATGAAGATGTTCCAAGAT 
GCTAACTTTCCAGGTATTTTGATTGGATTGGTCATAGAGTTTCCAGTTCATTTATATCTA 
ATTTGGGTTCTTAGTTTAATGGTTCCTTTTATCTGTTAGATAACATTCTTGAAGCAATTG 
CTAAATTGGGATTTACTGAGCCAACACCTATACAAGCTCAGGGATGGCCGATGGCGTTGA 
AGGGTAGGGATTTGATTGGTATTGCTGAGACTGGCTCTGGTAAGACATTGGCTTACTTGT 
TACCAGCATTGGTTCACGTTAGTGCACAACCTCGATTAGGTGAGTATTACAGCACTATGT 
GATATTCTGATTTAAGCTGCATTCATTTTTCCGGCAACTTTTTTATTTGCATTGTTGGGG 
TGTAATATAGGTCAGGATGATGGCCCCATTGTGTTAATATTAGCTCCCACAAGAGAACTA 
GCTGTTCAGATTCAAGAGGAATCAAGGAAATTCGGGTTGAGGTCTGGTGTTAGAAGTACT 
TGTATCTATGGTGGTGCTCCTAAAGGACCTCAGATTCGTGATCTTAGAAGAGGTATTTTA 
TTTTTTAATAGTGTAGTTTTCATGTCTGGTTCTTGGATGGAACATCAAAGTTTATGAATC 
ATGATTGGCTTGTCAGGTGTTGAGATTGTAATTGCTACACCTGGTCGTTTGATTGATATG 
TTGGAATGTCAACACACTAATTTGAAGAGAGTGACTTACCTTGTACTGGATGAGGCTGAC 
AGAATGTTAGACATGGGATTTGAACCCCAAATTAGAAAGATTGTATCTCAGGTATGTTTG 
TACTTTCTCCAAAGCTATCATGTAGTGTCTTTAAGGAAAGGGTGGTTGACCAACATTATT 
AGTCGATAGATTTTATCTTCCCAGTTTATTGTTCTGTTGCTAAATAAGAACCATCACGGC 
TTTTGTTCAGAACTTGAGATTGTTCCTTATTTTTCACAGATCCGACCTGATAGACAAACA 
CTTCTTTGGAGTGCAACATGGCCACGAGAGGTTGAAACTCTTGCCAGGCAGTTTCTACGA 
GATCCATATAAGGTTTACTTGCTATTTAGTTTAACTTATTAGGATTGAGTATACTGTTGT 
TGAATAAAGTAGGGGATGTTTTATGTTGTGCACTGAAAACAGTTGTTATTTTGTAGGCCA 
TTATTGGATCAACAGATCTAAAAGCTAACCAGTCTATTAACCAAGTAATCGAGATTGTAC 
CGACGCCAGAGAAATACAACAGGTTCTTAATTTTTCTGTCATTAGATAAGAAACGATTTA 
TATATATATTTATTTGCCTTCTTATATGATATGATACTTATGCCTTTTTTCTCGTTTGAT 
AGGCTCCTTACACTACTTAAACAGTTAATGGATGGGAGTAAAATCCTAATTTTTGTGGAG 
ACAAAGAGAGGGTGTGATCAAGTGACTAGACAATTGAGAATGGACGGATGGCCAGCTCTT 
GCCATACATGGTGACAAGACCCAATCGGAAAGAGACCGAGTCTTGGCAGAATTTAAGAGT 
GGACGAAGCCCGATAATGACTGCCACTGATGTAGCAGCAAGGGGACTTGGTAGGATTAAC 
TGTGATACACAATAGGAGAGATTATACTTAGAGCATTTCGTTTTCTTGGGGTTTTAAAGA 
TAATAAAAAAAGTCGCCTGGCTGCCGCTTTCCACAGTTTCCTCTGGTATTAGGGAAAAAA 
GCACATAGAAAGAAAAAAGGAGCTTCTTTGAAGAATTTGTTTCCTGCATCCATCTCCCGG 
GCATGGAGCTGATTGGTTTTTGAGCAGCCTGGGCGACTGACACCTGCATGCATTAATAGT 
GTTATAACGCCGTCCCAAACACTCCTTATCCCTGCAAGTTAAGGTGGGCACATTTACTTG 
GGAAAAATGTGTTGCTCTTAGTTTCTTGATCTTTCCAGATCTGCAGTTGTAGGGATAAGG 
GGTTCTTGTTCTCTATCCTCTCCTTAGCTAGGCTTTAAACACCAAACTCATTTACACAAA 
GAAATTTCTGTTCTTCTTCCTGCATTTCATCTCAGTCTATGATTTACTTCTCAACTGTGT 
TCCTTCTTTCTTCTTTTGTTTTGTTTTACAGATGTGAAGGACATTAAATGTGTGGTTAAT 
TATGATTTCCCAAATACATTGGAGGATTACATCCATAGGATTGGTCGAACCGGGCGTGCA 
GGAGCTAAAGGAATGGCCTTTACATTCTTCACACATGACAATGCTAAGTTTGCGAGAGAG 
CTTGTCAAGATCCTTCAAGAAGCTGGTCAAGTTGTACCTCCTACTCTCTCCGCACTAGTC 
CGATCATCTGGTTCTGGTTATGGAGGTGAAACCTCATTTCTCTTCTCTCATTTGATGAGT 
TCAATCAATCTTGCTAAATTTTGGTACGAGGATCTGATTCAATTTTGTTGATTTGTTCAG 
GTTCAGGTGGTGGAAGAAACTTCAGGCCAAGAGGAGGAGGACGTGGTGGTGGGTTTGGAG 
ATAAACGGTCAAGATCGACTTCAAACTTTGTACCTCACGGTGGAAAGAGGACTTGGTAAA 
GAGAATCCCATCATTTTGATTCTATGAGAAAACCTTTAATTATGATGATGATGATCAGCG 
TTTGGTTTCGACTAGAAGTTCTTTGTCGTAGAGAACAAACATTTACTATATAACTATTTA 
GCTGATTTCGCTGCTTCTTCTTCTTCTTCTTCATGATATTTCTAAACATTTTGCCTTTTT 
CTTAATTCTATCAACTAAATACACTTTACTACTT
>AT5G63120.1 | ethylene-responsive DEAD box RNA helicase putative (RH30) 
AGGGTTACTAATTTGGGAATTTTACTGTCCAAAACGAATCAAAAAAAAAATCTAAGCTTT 
TTGTTCCTTTTGCGGCTTTTCGTCGTCTTCCTTGCACTATCTTCCTTCTGTAGCATCAAT 
TCGTTTCCAAGGTTACGTAGTAGAATTTACGCGAGAGAGCGAGAGATCAAAAACCATAAC 
CATCTTAAGTTACAATGAGCTCGTATGATCGTAGATTTGCTGATCCAAATTCGTATCGCC 
AACGCTCTGGGTAAGTGAAACCAATCGACCAATTTCTTCGTTTTTGTTTCCTTCGATCTG 
TAACACTTATCTTCTCTGTGTTACTTTAGCGCCCCAGTTGGTTCGTCTCAGCCGATGGAT 
CCTTCCGCCGCACCATACAACCCACGGTACACTGGTGGTGGTGGAGGATATGGACCATCT 
CCGGTAATGGCCGGTGATAATTCCGGCTATAATCGGTACCCATCTTTCCAGCCACCTAGT 
GGCGGTTTCTCTGTTGGCCGCGGTGGTGGAAGAGGTGGATATGGTCAATACGGCGATAGA 
AACGGCGGAGGGAATTGGGGAGGAGGAGGAGGACGTGGCGGATCGAGTAAAAGAGAGCTA 
GATAGTGTTTCTCTTCCGAAGCAGAATTTTGGGAATCTTGTACATTTTGAGAAGAATTTC 
TATGTGGAGAGTCCCACTGTGCAAGCTATGACAGAGCAGGATGTTGCAATGTACAGAACC 
GAGAGGGATATATCCGTTGAAGGTCGTGATGTTCCTAAGCCGATGAAGATGTTCCAAGAT 
GCTAACTTTCCAGGTATTTTGATTGGATTGGTCATAGAGTTTCCAGTTCATTTATATCTA 
ATTTGGGTTCTTAGTTTAATGGTTCCTTTTATCTGTTAGATAACATTCTTGAAGCAATTG 
CTAAATTGGGATTTACTGAGCCAACACCTATACAAGCTCAGGGATGGCCGATGGCGTTGA 
AGGGTAGGGATTTGATTGGTATTGCTGAGACTGGCTCTGGTAAGACATTGGCTTACTTGT 
TACCAGCATTGGTTCACGTTAGTGCACAACCTCGATTAGGTGAGTATTACAGCACTATGT 
GATATTCTGATTTAAGCTGCATTCATTTTTCCGGCAACTTTTTTATTTGCATTGTTGGGG 
TGTAATATAGGTCAGGATGATGGCCCCATTGTGTTAATATTAGCTCCCACAAGAGAACTA 
GCTGTTCAGATTCAAGAGGAATCAAGGAAATTCGGGTTGAGGTCTGGTGTTAGAAGTACT 
TGTATCTATGGTGGTGCTCCTAAAGGACCTCAGATTCGTGATCTTAGAAGAGGTATTTTA 
TTTTTTAATAGTGTAGTTTTCATGTCTGGTTCTTGGATGGAACATCAAAGTTTATGAATC 
ATGATTGGCTTGTCAGGTGTTGAGATTGTAATTGCTACACCTGGTCGTTTGATTGATATG 
TTGGAATGTCAACACACTAATTTGAAGAGAGTGACTTACCTTGTACTGGATGAGGCTGAC 
AGAATGTTAGACATGGGATTTGAACCCCAAATTAGAAAGATTGTATCTCAGGTATGTTTG 
TACTTTCTCCAAAGCTATCATGTAGTGTCTTTAAGGAAAGGGTGGTTGACCAACATTATT 
AGTCGATAGATTTTATCTTCCCAGTTTATTGTTCTGTTGCTAAATAAGAACCATCACGGC 
TTTTGTTCAGAACTTGAGATTGTTCCTTATTTTTCACAGATCCGACCTGATAGACAAACA 
CTTCTTTGGAGTGCAACATGGCCACGAGAGGTTGAAACTCTTGCCAGGCAGTTTCTACGA 
GATCCATATAAGGTTTACTTGCTATTTAGTTTAACTTATTAGGATTGAGTATACTGTTGT 
TGAATAAAGTAGGGGATGTTTTATGTTGTGCACTGAAAACAGTTGTTATTTTGTAGGCCA 
TTATTGGATCAACAGATCTAAAAGCTAACCAGTCTATTAACCAAGTAATCGAGATTGTAC 
CGACGCCAGAGAAATACAACAGGTTCTTAATTTTTCTGTCATTAGATAAGAAACGATTTA 
TATATATATTTATTTGCCTTCTTATATGATATGATACTTATGCCTTTTTTCTCGTTTGAT 
AGGCTCCTTACACTACTTAAACAGTTAATGGATGGGAGTAAAATCCTAATTTTTGTGGAG 
ACAAAGAGAGGGTGTGATCAAGTGACTAGACAATTGAGAATGGACGGATGGCCAGCTCTT 
GCCATACATGGTGACAAGACCCAATCGGAAAGAGACCGAGTCTTGGCAGAATTTAAGAGT 
GGACGAAGCCCGATAATGACTGCCACTGATGTAGCAGCAAGGGGACTTGGTAGGATTAAC 
TGTGATACACAATAGGAGAGATTATACTTAGAGCATTTCGTTTTCTTGGGGTTTTAAAGA 
TAATAAAAAAAGTCGCCTGGCTGCCGCTTTCCACAGTTTCCTCTGGTATTAGGGAAAAAA 
GCACATAGAAAGAAAAAAGGAGCTTCTTTGAAGAATTTGTTTCCTGCATCCATCTCCCGG 
GCATGGAGCTGATTGGTTTTTGAGCAGCCTGGGCGACTGACACCTGCATGCATTAATAGT 
GTTATAACGCCGTCCCAAACACTCCTTATCCCTGCAAGTTAAGGTGGGCACATTTACTTG 
GGAAAAATGTGTTGCTCTTAGTTTCTTGATCTTTCCAGATCTGCAGTTGTAGGGATAAGG 
GGTTCTTGTTCTCTATCCTCTCCTTAGCTAGGCTTTAAACACCAAACTCATTTACACAAA 
GAAATTTCTGTTCTTCTTCCTGCATTTCATCTCAGTCTATGATTTACTTCTCAACTGTGT 
TCCTTCTTTCTTCTTTTGTTTTGTTTTACAGATGTGAAGGACATTAAATGTGTGGTTAAT 
TATGATTTCCCAAATACATTGGAGGATTACATCCATAGGATTGGTCGAACCGGGCGTGCA 
GGAGCTAAAGGAATGGCCTTTACATTCTTCACACATGACAATGCTAAGTTTGCGAGAGAG 
CTTGTCAAGATCCTTCAAGAAGCTGGTCAAGTTGTACCTCCTACTCTCTCCGCACTAGTC 
CGATCATCTGGTTCTGGTTATGGAGGTGAAACCTCATTTCTCTTCTCTCATTTGATGAGT 
TCAATCAATCTTGCTAAATTTTGGTACGAGGATCTGATTCAATTTTGTTGATTTGTTCAG 
GTTCAGGTGGTGGAAGAAACTTCAGGCCAAGAGGAGGAGGACGTGGTGGTGGGTTTGGAG 
ATAAACGGTCAAGATCGACTTCAAACTTTGTACCTCACGGTGGAAAGAGGACTTGGTAAA 
GAGAATCCCATCATTTTGATTCTATGAGAAAACCTTTAATTATGATGATGATGATCAGCG 
TTTGGTTTCGACTAGAAGTTCTTTGTCGTAGAGAACAAACATTTACTATATAACTATTTA 
GCTGATTTCGCTGCTTCTTCTTCTTCTTCTTCATGATATTTCTAAACATTTTGCCTTTTT 
CTTAATTCTATCAACTAAATACACTTTACTACTT
>AT5G63120.1 | ethylene-responsive DEAD box RNA helicase putative (RH30) 
AGGGTTACTAATTTGGGAATTTTACTGTCCAAAACGAATCAAAAAAAAAATCTAAGCTTT 
TTGTTCCTTTTGCGGCTTTTCGTCGTCTTCCTTGCACTATCTTCCTTCTGTAGCATCAAT 
TCGTTTCCAAGGTTACGTAGTAGAATTTACGCGAGAGAGCGAGAGATCAAAAACCATAAC 
CATCTTAAGTTACAATGAGCTCGTATGATCGTAGATTTGCTGATCCAAATTCGTATCGCC 
AACGCTCTGGGTAAGTGAAACCAATCGACCAATTTCTTCGTTTTTGTTTCCTTCGATCTG 
TAACACTTATCTTCTCTGTGTTACTTTAGCGCCCCAGTTGGTTCGTCTCAGCCGATGGAT 
CCTTCCGCCGCACCATACAACCCACGGTACACTGGTGGTGGTGGAGGATATGGACCATCT 
CCGGTAATGGCCGGTGATAATTCCGGCTATAATCGGTACCCATCTTTCCAGCCACCTAGT 
GGCGGTTTCTCTGTTGGCCGCGGTGGTGGAAGAGGTGGATATGGTCAATACGGCGATAGA 
AACGGCGGAGGGAATTGGGGAGGAGGAGGAGGACGTGGCGGATCGAGTAAAAGAGAGCTA 
GATAGTGTTTCTCTTCCGAAGCAGAATTTTGGGAATCTTGTACATTTTGAGAAGAATTTC 
TATGTGGAGAGTCCCACTGTGCAAGCTATGACAGAGCAGGATGTTGCAATGTACAGAACC 
GAGAGGGATATATCCGTTGAAGGTCGTGATGTTCCTAAGCCGATGAAGATGTTCCAAGAT 
GCTAACTTTCCAGGTATTTTGATTGGATTGGTCATAGAGTTTCCAGTTCATTTATATCTA 
ATTTGGGTTCTTAGTTTAATGGTTCCTTTTATCTGTTAGATAACATTCTTGAAGCAATTG 
CTAAATTGGGATTTACTGAGCCAACACCTATACAAGCTCAGGGATGGCCGATGGCGTTGA 
AGGGTAGGGATTTGATTGGTATTGCTGAGACTGGCTCTGGTAAGACATTGGCTTACTTGT 
TACCAGCATTGGTTCACGTTAGTGCACAACCTCGATTAGGTGAGTATTACAGCACTATGT 
GATATTCTGATTTAAGCTGCATTCATTTTTCCGGCAACTTTTTTATTTGCATTGTTGGGG 
TGTAATATAGGTCAGGATGATGGCCCCATTGTGTTAATATTAGCTCCCACAAGAGAACTA 
GCTGTTCAGATTCAAGAGGAATCAAGGAAATTCGGGTTGAGGTCTGGTGTTAGAAGTACT 
TGTATCTATGGTGGTGCTCCTAAAGGACCTCAGATTCGTGATCTTAGAAGAGGTATTTTA 
TTTTTTAATAGTGTAGTTTTCATGTCTGGTTCTTGGATGGAACATCAAAGTTTATGAATC 
ATGATTGGCTTGTCAGGTGTTGAGATTGTAATTGCTACACCTGGTCGTTTGATTGATATG 
TTGGAATGTCAACACACTAATTTGAAGAGAGTGACTTACCTTGTACTGGATGAGGCTGAC 
AGAATGTTAGACATGGGATTTGAACCCCAAATTAGAAAGATTGTATCTCAGGTATGTTTG 
TACTTTCTCCAAAGCTATCATGTAGTGTCTTTAAGGAAAGGGTGGTTGACCAACATTATT 
AGTCGATAGATTTTATCTTCCCAGTTTATTGTTCTGTTGCTAAATAAGAACCATCACGGC 
TTTTGTTCAGAACTTGAGATTGTTCCTTATTTTTCACAGATCCGACCTGATAGACAAACA 
CTTCTTTGGAGTGCAACATGGCCACGAGAGGTTGAAACTCTTGCCAGGCAGTTTCTACGA 
GATCCATATAAGGTTTACTTGCTATTTAGTTTAACTTATTAGGATTGAGTATACTGTTGT 
TGAATAAAGTAGGGGATGTTTTATGTTGTGCACTGAAAACAGTTGTTATTTTGTAGGCCA 
TTATTGGATCAACAGATCTAAAAGCTAACCAGTCTATTAACCAAGTAATCGAGATTGTAC 
CGACGCCAGAGAAATACAACAGGTTCTTAATTTTTCTGTCATTAGATAAGAAACGATTTA 
TATATATATTTATTTGCCTTCTTATATGATATGATACTTATGCCTTTTTTCTCGTTTGAT 
AGGCTCCTTACACTACTTAAACAGTTAATGGATGGGAGTAAAATCCTAATTTTTGTGGAG 
ACAAAGAGAGGGTGTGATCAAGTGACTAGACAATTGAGAATGGACGGATGGCCAGCTCTT 
GCCATACATGGTGACAAGACCCAATCGGAAAGAGACCGAGTCTTGGCAGAATTTAAGAGT 
GGACGAAGCCCGATAATGACTGCCACTGATGTAGCAGCAAGGGGACTTGGTAGGATTAAC 
TGTGATACACAATAGGAGAGATTATACTTAGAGCATTTCGTTTTCTTGGGGTTTTAAAGA 
TAATAAAAAAAGTCGCCTGGCTGCCGCTTTCCACAGTTTCCTCTGGTATTAGGGAAAAAA 
GCACATAGAAAGAAAAAAGGAGCTTCTTTGAAGAATTTGTTTCCTGCATCCATCTCCCGG 
GCATGGAGCTGATTGGTTTTTGAGCAGCCTGGGCGACTGACACCTGCATGCATTAATAGT 
GTTATAACGCCGTCCCAAACACTCCTTATCCCTGCAAGTTAAGGTGGGCACATTTACTTG 
GGAAAAATGTGTTGCTCTTAGTTTCTTGATCTTTCCAGATCTGCAGTTGTAGGGATAAGG 
GGTTCTTGTTCTCTATCCTCTCCTTAGCTAGGCTTTAAACACCAAACTCATTTACACAAA 
GAAATTTCTGTTCTTCTTCCTGCATTTCATCTCAGTCTATGATTTACTTCTCAACTGTGT 
TCCTTCTTTCTTCTTTTGTTTTGTTTTACAGATGTGAAGGACATTAAATGTGTGGTTAAT 
TATGATTTCCCAAATACATTGGAGGATTACATCCATAGGATTGGTCGAACCGGGCGTGCA 
GGAGCTAAAGGAATGGCCTTTACATTCTTCACACATGACAATGCTAAGTTTGCGAGAGAG 
CTTGTCAAGATCCTTCAAGAAGCTGGTCAAGTTGTACCTCCTACTCTCTCCGCACTAGTC 
CGATCATCTGGTTCTGGTTATGGAGGTGAAACCTCATTTCTCTTCTCTCATTTGATGAGT 
TCAATCAATCTTGCTAAATTTTGGTACGAGGATCTGATTCAATTTTGTTGATTTGTTCAG 
GTTCAGGTGGTGGAAGAAACTTCAGGCCAAGAGGAGGAGGACGTGGTGGTGGGTTTGGAG 
ATAAACGGTCAAGATCGACTTCAAACTTTGTACCTCACGGTGGAAAGAGGACTTGGTAAA 
GAGAATCCCATCATTTTGATTCTATGAGAAAACCTTTAATTATGATGATGATGATCAGCG 
TTTGGTTTCGACTAGAAGTTCTTTGTCGTAGAGAACAAACATTTACTATATAACTATTTA 
GCTGATTTCGCTGCTTCTTCTTCTTCTTCTTCATGATATTTCTAAACATTTTGCCTTTTT 
CTTAATTCTATCAACTAAATACACTTTACTACTT
>AT5G64650.1 | ribosomal protein L17 family protein 
AATCGCATTCTCCGATCGAATCGCCGACGGAGAAATGACCAAGTTCAGGAAGCTCGGCCG 
CCCAGCAGGTCACCGTATGTCCATGCTCAGGTTTCTTCTTCTTTTTGTCTTGGTAGAAAC 
TTTCTCATTGATCCATAAATTTTCTCTCGATTGATTTATGAAGTGTCTTTTTTCCCCAAT 
TCAATTCTGATTAGGACTATGGTTTCTCAATTGGTGCAACACGAGCGAATTGAGACCACT 
GTTACAAAGGTACTAATTCCTATTTTCCTCAATTTTGGTTTCTCTGATCTGGGGTTTAAG 
CTAGGGTTTATAGGCATCTGTTGAGAATCTAAAAATGTTACCTACATTGGATTATGCAGG 
CTAAAGAAGTTCGTCGTCTTGCTGATAATATGATTCAACTCGGAAAAGAGGTACTCTATT 
CATTTTTTTCCATTTAAGAAAAAATTAGCAACTCTGTAGACTCTTTTGTATATTCAAACA 
CCATATTTGGTTTACTGGAACTGTGATTGTGCTCAAGTGTTCACAAATCTTGGTTTATAA 
GCTCACGAATAGTTATTGTTTCTCCGGAGTAACTAGTTTTATATAATTTTGGTTTAGATG 
AGGAAATGATTTTATTACAGGGTTCACTAGCTGCAGCAAGAAGAGCTGCTGGGTTTGTTA 
GAGGAGATGATGTACTTCACAAGATTTTTACAGAATTGGCTCATCGATACAAGTGAATTC 
TCGTATCTCGTTTTTTCCTTTTTTTTTTGGGATCTTTTCCTATGCACTCTGTTTTACCAG 
CTGGATGTTACGTATGTGTTAACAGAGATAGAGCTGGTGGATACACAAGAATGCTTCGTA 
CTCGCATTCGTGTTGGTGATGCTGCCCCAATGGCCTATATCGAGTAAAACAAGTTTCTTT 
TCTTTATTCTTTTTAACAGAAGCATATTGAATTCGAGTTTAGTTTAGTCACAGTTACAAC 
AAAATGGATGATGCTATATTTTAAGATCAAACTTCAAGACTTGTGAATTCACATATAAGC 
CTAGTATTTGTGTATCTCGAGATACCGGTACTTGATCTTAGTTTAGGAAGTTTTCCAAAG 
TGAGCTAACTGGTTTTGTATGACTCTTATTGGTGCAGGTTTATCGATAGAGAGAACGAGC 
TAAGGCAATCAAAACCAGCTACTCCTCAACCTCCACCTCGAGTGCCACTTGATCCATGGG 
CTAGATCCCGTCTCACCAGGCAGTATGCTCCACCAAAGGAGGAAAAAACTTCTGATTCTG 
ACCTATAAATAGAAGAAGATCTCTCTCGCTCTCTCACACCAGAAGATCATGTTTTTTTTC 
CCCTTGCCCATGTTGTTTCTCCTTCAACCCATAGCTTTGTATGTCTGGCACCTTATTCAT 
CACTGTCATTCACAATGTGTTTAAAACAGTTTAAATGTAGTTTCCTTGAAGCATCAAAGC 
ATTTTTACCC
>ATCG01230.1 | chloroplast gene encoding ribosomal protein s12 The gene is located in three distinct loci on the chloroplast genome and is transpliced to make one transcript 
ACTATCACCCCCAAAAAACCAAACTCTGCTTTACGTAAAGTTGCCAGAGTACGATTAACC 
TCGGGATTTGAAATCACTGCTTATATACCTGGTATTGGCCATAATTTACAAGAACATTCT 
GTAGTCTTAGTAAGAGGGGGAAGGGTTAAGGATTTACCCGGTGTGAGATATCACATTGTT 
CGAGGAACCCTAGATGCTGTCGGAGTAAAGGATCGTCAACAAGGGCGTTCTAGTGCGTTG 
TAGATTCTTATCCAAGACTTGTATCATTTGATGATGCCATGTGAATCGCTAGAAACATGT 
GAAGTGTATGGCTAACCCAATAACGAAAGTTTCGTAAGGGGACTGGAGCAGGCTACCACG 
AGACAAAAGATCTTCTTTCAAAAGAGATTCGATTCGGAACTCTTATATGTCCAAGGTTCA 
ATATTGAAATAATTTCAGAGGTTTTCCCTGACTTTGTCCGTGTCAACAAACAATTCGAAA 
TGCCTCGACTTTTTTAGAACAGGTCCGGGTCAAATAGCAATGATTCGAAGCACTTATTTT 
TACACTATTTCGGAAACCCAAGGACTCAATCGTATGGATATGTAAAATACAGGATTTCCA 
ATCCTAGCAGGAAAAGGAGGGAAACGGATACTCAATTTAAAAGTGAGTAAACAGAATTCC 
ATACTCGATTTCAGAGATACATATATAATTCTGTGGAAAGCCGTATTCGATGAAAGTCGT 
ATGTACGGTTTGGAGGGAGATCTTTCATATCTTTCGAGATCCACCCTACAATATGGGGTC 
AAAAAGCCAAAATAA